Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 362-098 2-130 D-050D-047


Naastliggers vanHoogstraat 36
Hoogstraat 38
ten oostenHoogstraat 38
ten oostenHoogstraat 34
ten westenHoogstraat 34
ten westende Hoogstraat
ten noordende Hoogstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0217r van 15 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0220r van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 13 dec 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0498r van 16 feb 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36bij de Franekerpoort, strekkende van voren tot achter aan de Muellenersstraat200‑00‑00 GGhuis
koper door niaarAne Hansen voor zijn kinderen, weduwnaar van
koper door niaarwijlen Martien Jans
geniaarde koperCrijn Gerryts, gehuwd metwever
geniaarde koperHilcke Pouwels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan timmerman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Lieuwes
verkoper q.q.Buecke Jans, gelastigde van
verkoperJan Cornelis te Amsterdam


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0010r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Isbrants timmerman


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116v van 11 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Isbrants


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0265r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297r van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Jansen slotmaker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0065v van 13 apr 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hette Hommes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0069r van 17 mei 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]370‑00‑00 GGhuis en ledige plaats daarachter
koperLieuwe Abbes, gehuwd met
koperAntie Gerryts
naastligger ten noordoostenLaes Dircks
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenHendrick Wibrants
naastligger ten noordwestenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Toenis voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Jansen


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0079v van 14 dec 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 26 mrt 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]400‑14‑00 GGhuis, loods en plaats met een vrije achter uit- en ingang in de Lommertstraat
koperLambart Pieters mr. smid
koperGoslyckjen Greolts
naastligger ten noordoostenDouwe Jacobs mr. smid
naastligger ten zuidoosten*Lommertstraat
naastligger ten zuidwestenRodmer Jarichs* rogverschieter
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Hoogstraat [staat: straat]
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperAntje Lieuwes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0320r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoitsen bakker


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340v van 13 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]140‑00‑00 CGhuis
koperGerrit Harmens, gehuwd met
koperTrijntie Harmens
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. smid
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westende weduwe van Sake Tiepkes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat tot de Franekerpoort uitlopende]
verkoperPieter Lamberts te Goinga


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Doytze bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Hoogstraat 36
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Hoogstraat 36huis
eigenaarGerrit Harmens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Hoogstraat 36
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0107v van 7 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Harmens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Hoogstraat 36huis
eigenaarGerryt Harmens
gebruikerGerryt Harmens
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-098 Hoogstraat 36Jan Gerrits, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg03‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-098Hoogstraat 36huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Gerryts
opmerkingonvermoogende


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0083v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0204r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Kooning


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0204v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Koning


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0251r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: straat van de Lombartspijp tot aan de Franekerpoort]180‑00‑00 GGhuis
koperHein G. Brouwer mr. brouwer
huurderAnskie Gerlofs
huurderwijlen Albert Koning
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperHein Gerrits Brouwer, houder van de schuldbrief ten laste van
verkoperStijntje Gerryts c.m.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein G. Brouwer, mr. brouwer, koopt een huis c.a., zz. van de straat die loopt van de Lombardspijp tot aan de Franekerpoort, verhuurd aan Anskje Gerlofs wv Albert Koning. Ten O. Meile Dirks Faber, ten W. Cornelis Jacobs, ten Z. de Lombardstraat, ten N. de openbare straat. Gekocht van Hein Gerryts, brouwer, als houder van een schuldbrief van 300 cg. ten laste van wl. Stijntie Gerryts, voor 180 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: straat van Lombartspijp tot Franekerpoort]165‑00‑00 GGhuis
koperBente Jarigs koopman
koperJarig Annes koopman
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat van Lombartspijp tot Franekerpoort]
verkoperSusanna Johannes de Haan voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0245v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 36Franekerpoort bij140‑00‑00 GGhuis
koperMarten Johannes, gehuwd methuistimmermansknecht
koperSioukje Pieters
huurderHidde Douwes 50‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kinderen van Meile D. Faber
naastligger ten westenCornelis Coster
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: Lambartsteeg]
verkoperJarig Annes van der Leykoopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0154v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRiemer Hendriks c.u.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0280r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Johannes*


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-130, pag. 39Hoogstraat 36Marten Johannes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Jan Roelofs van Wijk... neef, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stads wachtmeester, wijk D-050; VT1839; kind: Aafke Jans van Wijk, geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Marten Johannes Schaaff... en J.J. Brouwer, oom bruid. 1817; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1823, ovl ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-050Hoogstraat 36Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 443Hoogstraat 36Jan Roelofs van WijkwagtmeesterHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Pietje Willems Jagersma... Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1815, ovl 1844, ovl 1851; oud 57 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-050; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-050Hoogstraat 36J R van Wijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-050Gewezen Franeker PoortJan van Wijk59 jstads wachtmeesterHarlingenm, protestant, gehuwd
D-050Gewezen Franeker PoortPietje W Jagersma57 jArumv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 311 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-050Hoogstraat 36Pietje Willems Jagersma, overleden op 8 november 184462 jr, geboren Arum, overleden Lombardsteeg D 50, vrouw van Jan Roelofs van Wijk, stadswachtmeester (testamentair erfgenaam), moeder van wijlen Roelof Jans van Wijk (man van Hiltje Jans Dijkstra, vader van minderjarige Jan, Trijntje, Pietje en Anna Roelofs van Wijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 443bij de Franekerpoort D-050Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 443Plantsoen D-047Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 443Hoogstraat 36 (D-047)Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 36 Pieter Miedemabroodbakkerf. 1200f. 1300


1922 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Miedema, G;Overzet, GDe eerste steen gelegd door
G. MIEDEMA en
G. OVERZET
1-7-1922
Gevelsteen gerestaureerd in 1993 door steenhouwerij De Vries


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36P. Miedemabakkerij, luxe brood-


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9405
Hoogstraat 36Pieter Miedema


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P.J. Miedemabeschuit


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 36W. Miedemabroodbakker


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13024
Hoogstraat 36Fa. P. Miedema


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P. Miedemabakkerij


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36P. Miedemabakkerij


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19848
Hoogstraat 36Firma P. Miedema


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 36P. Miedema294Bakkerij


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P. Miedema


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 36W. Miedema857Bakkerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1958 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36W. Miedemabrood- beschuit- en banketbakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 36S.A. (Simon) Lenger
  terug