Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Scheerstraat 112-135 2-147 B-014B-017


Naastliggers vanScheerstraat 11
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 9
ten noordenHoogstraat 30


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0075v van 25 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]703‑00‑00 GGhoekhuis
koperClaes Jansen c.u.boelgoedschrijver
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: de bredeplaats]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Freerckx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde Elsingahoekhuis


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijver


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Jacobs


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016v van 3 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Lombartspijp]325‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Joannes mr. smid
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Eede Taekes
naastligger ten noordenClaes Burger
verkoperSybe Jansmr. metselaar


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ]staat: bij de Lombertspijp]100‑00‑00 CG1/4 huis
koperGriettie Douwes voor zich en haar kinderen, weduwe van
koperwijlen Sjoerd Dirkx Bierma schuitschipper
naastligger ten oostenLombartspijp neffens de brede plaats daarvoor gelegen
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat strekkende van de Lommertspijp af naar de vallaten]
naastligger ten westenRoeloff Jansen Pot
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxma
verkoperTyttie Clases, gehuwd met
verkoperEerk Thijssenschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttie Douwes wv Sjoerd Dirx Bierma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarReiner Harmens
gebruikerReiner Harmens
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerReinder Harmens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeynert Lieuwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0216r van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]260‑00‑00 GGhuis
koperBonne Douwes mr. schoenmaker
naastligger ten oostenLommertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Gerbens
naastligger ten westenHinke Alberts
verkoper van 3/8Dieuke Sioerds Bierma, gehuwd met
verkoper van 3/8Dirk Jansenmr. metselaar
verkoper van 3/8Aeltie Sioerds Bierma, gehuwd met te Zwartsluis
verkoper van 3/8Meinderts Hendricks te Zwartsluis
verkoper q.q.Sybrand Pytters Feitama, gelastigde vanplateelbakker
verkoper van 1/4Meindert Hendricks te Zwartsluis


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]635‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Gosses, gehuwd metmr. timmerman
koperRinske Sickes
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHinke Alberts
naastligger ten noordenPieter Gerbens
verkoperBonte Douwes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-135 Scheerstraat 11Hendrik Johannes, bestaande uit 5 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarDouwe Gosses
gebruikerHendrik Johannes
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑06 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernd ter Hal


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0070v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lombertspijp]900‑00‑00 CGhuis
koperJan Gerryts Elfers, gehuwd metwinkelier
koperAnna Elisabeth Nijsing winkelier
naastligger ten oostenLombertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes* Mecima
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Gerbens
verkoperRinske Sikkes, weduwe van
verkoperwijlen Baarnd ter Halmr. varkensslager


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0080v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Middelumer Kerkstraat] hoek bij de Lombardspijp160‑00‑00 GGhuis
koper door niaarRinske Marnstra, weduwe vanmr. grofsmid
koper door niaarwijlen burgerhopman P. G. Clamstra
geniaarde koperMinne Abes, gehuwd metmr. grofsmid
geniaarde koperAntje Lieuwes
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannis Mecima c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerbens Clamstra
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur fiscaal
verkoperJan Geert Elfers c.u.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van P. Clamstra


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van P. Clamstra


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-141 , pag. 29Scheerstraat 11S. Wijma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-147, pag. 40Scheerstraat 11S Wijma2‑10‑00 cghuis


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 145 van 16 jul 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-014Scheerstraat 11koopaktefl. 350huis in de Scheerstraat B-014
 
verkoperAaltje van der Molen (te Leeuwarden, wv Pieter Kleyn)
koperGeert Roelofs Hamstra (gehuwd met Grietje Sipkes Hanenburg)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Geert Roelofs Hamstra... wonende te HRL, winkelier, 1813; BS huw 1813, huw 1815, overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-014, zeepziedersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Scheerstraat 11 Geert A. Hamstrafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-014Scheerstraat 11Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 29 jan 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-014Scheerstraat 11huurcontractfl. 50huis B-014
 
verhuurderAafke Geerts Hamstra
huurderSjouke Sipkes Hiemstra
huurderHendrina Gerrits van Danswijk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 447Scheerstraat 11Lieuwe van der VeerschoenmakerHarlingenhuis (63 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 307 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Lieuwe van der Veer, overleden op 5 februari 1835turfdrager/schoenmakersbaas Scheerstraat /Lombardspijp B 14, man van Elisabeth de Groot, vader van Janke en minderjarige Minne, Sikke, Jan, Marijke, Hans, Tiete en Hylke Lieuwes van der Veer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Douwe Jans de Vries... dV, en Jantje Douwes; BS huw 1826; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, venter, wijk B-014; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Elisabeth Sikkes de Groot... Klazes; BS huw 1812, ovl 1847, ovl 1883; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-014; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Geertje Hendriks Drijfhout... 1834 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk B-014; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-023; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-014ScheerstraatElisabeth de Groot51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
B-014ScheerstraatMenno van der Veer25 js rijks postcourierHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatSikko van der Veer20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatJan van der Veer18 jventerHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatHans van der Veer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatTjette van der Veer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatHylke van der Veer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatJanke van der Veer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatMaria van der Veer16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatDouwe J de Vries39 jventerFranekerm, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Gerrit Tol, overleden op 13 augustus 18427 mnd, overleden Hoogstraat B 14. (Certificaat van onvermogen nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Jan Sjoukes, overleden op 9 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 2 wk (geboren 27/1/1843), overleden Lombardspijp B 14. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Jan de Boer, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 57 jr, werkman, overleden bij Hoogstraat B 14, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 554 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Elisabeth Sikkes de Groot, overleden op 15 januari 184757 jr (geboren 16/7/1790), slaapsteehoudster (B 14), weduwe, moeder van Janke, idem, afwezige Minne, schoenmaker, thans te Texel, Sikke, idem aldaar, Maria, Hans, in militaire dienst te Breskens, Tiete en Hielke van der Veer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Hylke Veer, overleden op 28 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 31/10/1831), overleden Scheerstraat B 14. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 447Hoogstraat B-014Johs. H. Boltawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 447Scheerstraat B-017Wed. en erven Joh. H. Boltawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 447Scheerstraat 11 (B-017)erv. Johannes H. Boltawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 11C. (Cornelis) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 11rijksmonument 20649
  terug