Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 30 2-102 2-134 B-015 B-019
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 30 2-103 2-134 B-015 B-019
Naastliggers vanHoogstraat 30
ten westenHoogstraat 28
ten noordende Hoogstraat


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0033r van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30in de Noordieshuis
 
koperCornelis Ockes, gehuwd met500-00-00 GG
koperJacob Aris
naastligger ten oostenBeerndt poortsluiter
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Jenckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Hilbrandtsonder de klokslag van Harlingen
verkoperYd Hiddesonder de klokslag van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Ockes koopt huis in de Nordies. Ten O. Beerndt Poortsluyter, ten W. Douwe Iemckes. Gekocht van Claes Hilbrandts en Yd Hiddes, voor 500 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174r van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAaff, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Marten


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Auck Martens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0075v van 25 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lommertspijp tegenover het pand gekocht door Albert Claasen Slott of aan de plaats waar de wagens staan]hoekhuis
 
koper provisioneelThijs Ubles bakker595-00-00 GG
naastligger ten oostenplaats waar de wagens staan
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOcke steenvoerder


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort] waar de wagens staanhoekhuis
 
koper provisioneelHaringh Feikes 480-04-00 GG
naastligger ten oostende gemene plaats
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAlbart Claassen Sloth mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Maeyke* Nannes Faber


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort waar de wagens staan]1/2 hoekhuis
 
koperHaring Feyckes c.u.240-02-00 GG
naastligger ten oostenplek waar de wagens staan
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAlbert Clasen Slot


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0176r van 20 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOcke steenvoerder


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZhuis, loods en plaats
 
koper provisioneelN. N. 152-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Joannis
naastligger ten zuidenRobbert Hendrix
naastligger ten westende kinderen van wijlen Sydts Freerx
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Claesen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0191r van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: Lommertspijp]huis
 
koperWillem Andries, enmr. glasmaker253-09-00 GG
koperHarmen Luirs
huurderHendrick Jansen mr. smid55-00-00 CG
naastligger ten oostenLommertspijp en de plaats daar de wagens staan
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Douwe Jacobs
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Dirck Claesen
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperHaringh Feyckeswijdschipper


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0259v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombartspijp]huis
 
koperClaes Gerryts Buys, gehuwd met320-00-00 CG
koperAeltie Arents
naastligger ten oostende plaats daar de wagens staan
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Douwe Jacobs
naastligger ten westenhet huis van Dirck Claessen
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperWillem Andries de Withmr. glasmaker
verkoperHarmen Luyrs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Gerrits Buys x Aeltie Arents kopen een huis omtrent de Lombartspijp. Ten O. die pijp en de plaets waar de wagens staan, ten Z. wd. Douwe Jacobs, ten W. mr. Dirk Claessen, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glazenmaker Willem Andries de With en Harmen Luyrs voor 320 cg en twee rijksdaalders tot een toehaak voor verkopers' huisvrouw.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016v van 3 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Burger


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029va van 19 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Willems


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0328r van 28 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Willems


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombartspijp]huis met potkast
 
koperburgervaandrig Hette Tyttes Blinxsma, gehuwd met169-00-00 GG
koperDieuke Willems
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten oostenplaats waar de wagens staan
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dieuke Douwes
naastligger ten westenEelke Aukes c.u.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAeltie Arents, weduwe van
verkoperwijlen Anne Claessen


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxma


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-102Hoogstraat 30huis
eigenaarYpe Pieters in qlt.
gebruikerYpe Pieters in qlt.
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG
2-103Hoogstraat 30huis
eigenaarEelcke Auckes
gebruikerSimen Wessels
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-102Hoogstraat 30huis
eigenaarYpe Pieters
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720
2-103Hoogstraat 30huis
eigenaarEelcke Aukes
gebruikerSimen Wessels
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hette Tietes Blinxma


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-102 Hoogstraat 30huis
eigenaarTyte Blinxma
gebruikerTyte Blinxma
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
2-103 Hoogstraat 30huis
eigenaarYpe Pyters
gebruikerWybren Hessels
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0284v van 20 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koper door niaarOtte Jurjens, gehuwd metkoopman500-00-00 CG
koper door niaarJetske Willems
geniaarde koperMaertje Jans, weduwe vanwinkelier
geniaarde koperwijlen Jan Rintjeswinkelier
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: Lommertspijp en plaats]
naastligger ten zuidenMeindert
naastligger ten westenYppe Pytters
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTytus BlinksmagerechtsbodeBolsward


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van Ype


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-102 Hoogstraat 30huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-06 CG
2-103 Hoogstraat 30huis
eigenaarYpe Pyters
gebruikerAge Cornelis
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0143r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: plein bij de Lombardspijp]huis
 
koperPytter Gerbens Klamstra, gehuwd met712-10-00 CG
koperLijsbeth Dirks
huurderWillem Hayes zeilmaker
naastligger ten oostenLombardspijp, plein voor de
naastligger ten noordenHoogstraat
naastligger ten westenAge Cornelis
naastligger ten zuidenMeindert Lieuwes wolkammer
verkoper van 1/6Anne CornelishosperBildtzijl
verkoper van 1/6Jochum Cornelistimmerman
verkoper van 1/6Yttie Clases, dochter van
verkoper q.q.Claas Pytters, weduwnaar vanmr. ijzersmid
verkoper q.q.wijlen Antie Cornelis
verkoper van 1/6Claas Pytters
verkoper van 1/6Dirk Cornelismr. timmerman
verkoper van 1/6Pytter Cornelis minderjarige broeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Gerbens Clamstra x Lijsbeth Dirks koopt huis op het plein bij de Lombartspijp. Ten O. het plein, ten Z. wolkammer Meindert Lieuwes, ten W. Age Cornelis, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van hospes op Bildzijl Anne Cornelis, timmerman Jochem Cornelis, Antie Cornelis x mr. ijsersmid Claas Pytters, mr. timmerman Dirk Cornelis, en Pytter Cornelis.


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0216r van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Gerbens


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Gerbens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-102 Hoogstraat 30Pieter Gerbens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
2-103 Hoogstraat 30Age Cornelis, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-102 Hoogstraat 30huis
eigenaarPytter Gerbens
gebruikerPytter Gerbens
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-06 CG
2-103 Hoogstraat 30huis
eigenaarYpe Pytters
gebruikerAge Cornelis
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0135v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Gerbens Clamstra c.u.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Pieter Gerbens Clamstra


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0121r van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Clamstra


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0245v van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Clamstra


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0113v van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Gerbens Clamstra


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0070v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Gerbens


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0119v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0080v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerbens Clamstra


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRinske Marnstra


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0032v van 4 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombardspijp]huis
 
koperSymon Wijma procureur fiscaal130-00-00 GG
bewonerGosse Douwesbontwever
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRinke Cornelis Backer
naastligger ten westenSymon Wijma
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperbewoner Gosse Douwesbontwever
verkoperJanke Douwes, gehuwd met
verkoperFrans W. Lijmkool
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Wijma, procureur fiscaal, koopt huis c.a. bij de Lombardspijp, thans bewoond door de mede verkoper Gosse Douwes. Geen grondpacht. Ten O. en N. de straat, ten Z. Rinke Cornelis Backer, ten W. de koper. Gekocht van bontwever Gosse Douwes en Janke Douwes x Frans W. Lijmkool voor 130 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van P. Clamstra


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van P. Clamstra


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0306r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: plein bij de Lombardspijp]huis
 
koperWillem Wolf koopman310-00-00 CG
huurderDouwe Bouwes
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAaltje Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Gerrit Postma
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.dr. Eylardus Folkardus Harkenroth, gelastigdeadvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, gelastigdenotaris
verkoper q.q.Simon Wijma, gelastigdeprocureur
verkoper q.q.Wytze Vettevogel, gelastigden vanprocureur
verkoperde erfgenamen van wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Klamstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Wolf koopt een huis wz. van het plein bij de Lommertspijp. Ten O. en N. de straten, ten Z. Aaltje...?, ten W. wd. Gerrit Postma. Verkoper zijn (de gelastigden van) de erfgenamen van wl. burger-hopman Pieter Gerbens Clamstra, voor 310 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0144r van 16 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenW. Wolf koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-134 Hoogstraat 30Willem Wolf2-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0064v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 30Hoogstraat ZZ [staat: Lombartspijp plein] wijk B-015huis en pakhuis
 
koperJohannes Hendriks Hasseburger, gehuwd met1514-15-00 CG
koperZytske Klaasen
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAaltje Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Roelofs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperMaria Zaad, weduwe van
verkoperwijlen Willem Wolf


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-015Hoogstraat 30Johannes Hendriks Hassenberg... HRL 1808, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1839, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk B-015, winkelier, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Leer, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-015Hoogstraat 30Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 15 en 18 van 11 feb 1829
adressoortbedraggebruik
B-015Hoogstraat 30provisionele en finale toewijzingfl. 837huis en pakhuis B-015
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperWillem Vaartjes


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 17 feb 1830
adressoortbedraggebruik
B-015Hoogstraat 30koopaktefl. 1000huis en pakhuis B-015
 
verkoperWillem Vaartjes
koperDirk van den Berg (gehuwd met Johanna Ombolet)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 449Hoogstraat 30Dirk van den BergHarlingentimmermanhuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-015Hoogstraat 30Abraham Sandersoud 34 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-015; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-015Hoogstraat 30Judikje van der Woudeoud 28 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk B-015; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-015HoogstraatAbraham Sanders34 jWinschotenm, protestant, gehuwd, koopman
B-015HoogstraatJudikje van der Woude28 jWolvegav, protestant, gehuwd
B-015HoogstraatHeyman Sanders6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-015HoogstraatBetje Sanders5 jSapmeerv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-015Hoogstraat 30Rigtje Minnes Rikkers, overleden op 12 augustus 18421 1/2 jr, overleden Hoogstraat B 15, dochter van Minne Pieters Rikkers, horlogemaker en Antje Gerardus Althusius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-015Hoogstraat 30Hendrika Minnes Rikkers, overleden op 8 oktober 18471 1/2 jr (geboren 16/4/1846), overleden Hoogstraat B 15, dochter van Minne Pieters Rikkers, horlogemaker en Antje Gerrardus Althusius, zuster van minderjarige Richtje en Gerrardus Minnes Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-015Hoogstraat 30Anna/Antje Rintjes Deventer... dienstmeid. dv Rintje Tjepkes D, en Tietje Gerrits Bakker; BS huw 1819, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-015Hoogstraat 30Jelle Harings van der Wal... 1820, zv Haring vdW, en Trijntje Barends Overberg BS huw 1819, huw 1820, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsbaas, wijk B-012; VT1839; J.H. v. d. W. eigenaar van ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 100 van 19 nov 1853
adressoortbedraggebruik
B-015Hoogstraat 30koopaktefl. 1100huis en pakhuis B-015
 
verkoperMinne Pieters Rikkers (te West-Terschelling)
koperGrietje Kornelis Akkerboom (wv Theunis Louwerens Koster)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 449B-015 (Hoogstraat)erv. Grietje C. Akkerboomwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 449*B-018 (Hoogstraat)Sipke Riewaldwoonhuis
Sectie A nr. 449*B-019 (Hoogstraat)Sipke Riewaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 449Hoogstraat 30 (B-019)Sipke J. Riewaldwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 30 Wijbren Riewaldkuiper
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 30, HarlingenHoogstraat 30F. Nagelsigarenmagazijn


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 30M. (Maria) Hilwerda wv Schaafsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 30rijksmonument 20431
  terug