Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 102-116 2-160 B-028B-033
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 102-117 2-160 B-028B-033
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 52-116 2-160 B-028B-006
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 52-117 2-160 B-028B-006


Naastliggers vanHoogstraat 10
ten oostenHoogstraat 12
ten zuidenRommelhaven 5
ten westenHoogstraat 8
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiecke Wybrandts
naastligger ten westenPiecke Wybrandts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129r van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129r van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ tot aan de Rommelhaven [staat: Kolk]360‑00‑00 GG1/3 en 1/12 huis
koperWybren Piebis, gehuwd met
koperMartien Dirx
toehaakeen vadem brandhout
naastligger ten oostenMelis Piebis
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende plaats van Yede Willems
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperReiner Piebis broeder en zwager van de kopers, gehuwd met
verkoperBetien Reins


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123v van 7 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTuenis Intes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042v van 5 nov 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042v van 5 nov 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ tot de kolk, Rommelhaven NZ tussen de verlaten strekkende van de747‑00‑00 GGhuis en houtstek
koperburgemeester Jelmer Aeriaens te West-Terschelling
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Melis Pibes
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenledige plaats en houtstek van de erfgenamen van wijlen Willem Yebes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperMarijke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Wibrant Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Aeriaens, burgemeester op het westeinde van Terschelling, koopt een huis en houtstek tussen beide Verlaten, strekkende van de Hoogstraat zuidwaards tot de straat na de Kolck. Ten O. erven Melis Pybes, ten W. de ledige plaats en houtstek van erven Willem Yebes. Geen grondpacht. Gekocht van Marijke Dirks wv Wibrant Pibes, voor 747 GG.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157v van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157v van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ strekkend tot de hoek tussen de beide Verlaten1200‑00‑00 CGhuis en houtstek
koper door niaarJacob Hendricx Hollander
geniaarde koperTiebbe Sipkes c.u.
naastligger ten oostenhuis en houtstek van wijlen Melis Pibes
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenlege plaats en houtstek eerder van de erfgenamen van wijlen Willem Tijsen
naastligger ten westenlege plaats en houtstek nu van Jacob Hollander
naastligger ten westenPaals Baukes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Jelmer Ariens, door akte van scheiding verkregen van te Terschelling
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltie Dirx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendricx Hollander
naastligger ten westenJacob Hendricx Hollander


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214r van 22 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendrickx Hollander


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendricks Hollander


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0204r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Hendrix Hollander


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNieuw Vallaat


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ765‑00‑00 GGhuis met tuintje en een houtstek erachter
koper door niaarTrijntie Ynses, gehuwd met
koper door niaarburgervaandrig Jan Harmens van Vlie
geniaarde koperArjen van Hemert, gehuwd met te Pingjum
geniaarde koperHeiltie Fransen de Adam te Pingjum
huurder huis en tuintjeJohannes Spannenburgh bode40‑00‑00 CG
huurder houtstekAlbert Mellema mr. wagenmaker23‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAnne Jansen q.q.koopman
naastligger ten oostenJelte Ynses
naastligger ten zuidenNieuw Vallaat
naastligger ten westenAbraham Jansen
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Jobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrick Hendricks Hollanderkoopman te Blija
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Ymes x Jan Harmens van `t Vlie koopt, na niaar ratione?, een huis met tuin ernaast en houtstek erachter, zz. Hoogstraat. Ten O. Anne Jansen en Jelte Ynses, ten W. Abraham Jansen en erven Cornelis Jobs, ten Z. het Nieuw Vallaat, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Hendrick Hendricks Hollander te Blija, voor 765 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOepke Rinses c.u.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 5Rommelhaven NZ [staat: grote of nieuwe sluis]420‑00‑00 CGhoutstek
koperAlbert Hendrix Mellema, gehuwd metmr. wagenmaker
koperMincke Jans
naastligger ten oostenJelte Ynses
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenAbraham Jansen
naastligger ten noordenOepke Rinses c.u.
verkoperTrijntie Ynses, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0300r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Hendrix Mellema


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0300r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ840‑00‑00 CGhuis met een tuintje terzijde
koperOepke Rinses, gehuwd metkoopman
koperJancke Pieters
huurderJohannes Spannenburgh bode40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Hendrix Mellema
naastligger ten westenAbraham Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Jobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTrijntie Ynses, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Hendrix wagenmaker


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0242v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Mellema


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0242v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ00‑00‑00 cghuis en tuintje
aanhandelaarFreerk Wijngaerden oud gerechtsbode
aanhandelaarAntje Freerks Wijngaerden, gehuwd met
aanhandelaarTomas Overhart
toehaak620-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenAnne Jans q.q.koopman
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Mellema
naastligger ten westende weduwe van Claes Stinnerts
naastligger ten noordenHoogstraat
verwandelaarOepke Rinses, gehuwd met
verwandelaarJanke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Wijngaerden en Antie Freerx Wijngaerden x Tomas Overhart ruilen hun huis zz. Hoogstraat (wandelcoop) met hun achterbuurman Oepke Rinses. Ten O. Anne Jans, ten W. wd. Claes Stinnerts, ten N. de Hoogstraat, ten Z. het houtstek van Albert Mellema.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerTomas Overhart
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Hoogstraat 10
eigenaarwed. Jelle Claessens
gebruikerwed. Jelle Claessens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Hoogstraat 10huis
eigenaarJelle Claessens dogter
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarTomas Overhard
gebruikerTjeerd Bentes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Hoogstraat 10huis
eigenaarJelle Clasen dogter
gebruikerJelle Clasen dogter
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0268r van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Hendrik Alberts


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0268r van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ540‑00‑00 GGhuis en tuin
koper door niaarAnthony Gerardi havencherger
geniaarde koperDirk Huigens, gehuwd met
geniaarde koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenClaes Willems koopman
naastligger ten zuidenhet houtstek van Hendrik Alberts
naastligger ten westenRixtje Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Aeltje Thomas Overhart, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/2Dirk Jansenmr. pottenbakker
verkoper van 1/2Marijke Thomas Overhart, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Evertshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Gerardi, havenchercher koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, een huis met tuin c.a. zz. Hoogstraat. Ten O. Claes Willems, ten Z. het houtstek van Hendrick Alberts, ten W. Rixtie (Rintie?) Jacobs, ten N. de Hoogstraat. Het onderhoud v.d. muur op de plaets tussen het houtstek en de keuken v.d. naastligger ten W., is ten laste van dat huis, en de eigenaar van het houtstek moet aan de koper vrij in- en uitgang geven naar de Rommelhaven. Zie ook de acte voor de voorwaarden. Gekocht van Aeltie Thomas Overhart x mr. pottenbakker Dirk Jansen te Dokkum voor 1/2, en Marijke Thomas Overhart x huistimmerman Dirk Everts te Dokkum voor 1/2, voor 540 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnthoni Gerardi


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 5Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]280‑00‑00 CGhoutstek
koper door niaarvroedsman Anthony Gerardi Wijngaarden winkelier
geniaarde koperJan Overzee
toehaak3-00-00 CG voor des verkopers kinderen
huurderTjaard Pyters 12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYde Pyters
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenTaede Steensma
naastligger ten noordenAnthoni Gerardi
verkoperHendrik Alberts, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Gerardi Wijngaarden, winkelier, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Overzee, vroedschap, een houtstek nz. Grote Sluis, met conditie dat de koper aan de eigenaar van het huis ten N. van het houtstek recht op een vrij in- en uitgang en op- en af slag zal moeten geven. Ten O. Yde Pieters, ten W. Taede Steensma, ten Z. de straat en Sluis, ten N. Anthony Gerardi. Gekocht van Hendrik Alberts, mr. wagenmaker x Trijntje Jans, voor 280 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntoni Wijngaerden


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarAntony Gerardi
gebruikerAntony Gerardi
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Hoogstraat 10
eigenaarwed. Jelle Clasen
gebruikerwed. Jelle Clasen
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntoni


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0008r van 1 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntoni Gerardi


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-116 Hoogstraat 10Anthony Gerardi, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnthony Gerardy


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarAnthoni Gerardi
gebruikerAnthoni Gerardi
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Hoogstraat 10
eigenaarIJe Feykes
gebruikerSjoerd Joukes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0041r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en grote sluis]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0041r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat tot aan de grote sluis1015‑00‑00 CGhuis en een pakhuis erachter
koperRomke Lanting, gehuwd metprocureur postulant
koperAefke Tjebbes van der Meulen
huurder pakhuisJetse Roorda
huurder onderste graanzolderJan Wax mr. koekbakker
huurder bovenste graanzolderhuisman Job Douwes
huurder keukenJielles Bakker c.u.militair
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk timmerman
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en grote sluis]
naastligger ten westenYppe Feykes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Dina Anthonys, gehuwd met
verkoper van 1/2vroedsman Augustinus Mockema
verkoper van 1/2meerderjarige ongehuwde dochter Gryttje Anthonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Lanting, proc. post. x Aafke Tjebbes v.d. Meulen koopt een huis met een pakhuis erachter en een bleekveld ernaast, zz. Hoogstraat, strekkende tot de Rommelhaven, waarvan het voorste deel bewoond werd door Grietje Anthoni en het pakhuis door Jetse Roorda werd gehuurd, de onderste graanzolder door mr. koekebakker Jan Wax en de bovenste zolder door huisman Job Douwes. Naast de binnenkamer is nog een bleekveld. Vrij in- en uitgang naar de Grote Sluis. Ten O. wd. en erven Dirk Timmermans, ten Z. de Grote Sluis, ten W. Yppe Feykes, ten N. de Hoogstraat. Het voorhuis is gekocht in Nov. 1729 en het pakhuis in okt 1732. (?). Gekocht van Dina Anthoni x Augustinus Mockema voor 1/2, en van haar dochter vrijster Grietje Anthoni voor 1/2, voor 1015 cg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0191v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Romke Lanting


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Romke Lanting


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Romke Lanting procureur


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Romke Lanting


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0253v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0253v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ950‑00‑00 GGhuis en tuin
koper provisioneelburgemeester B. Schaaff
naastligger ten oostenJan Gerbens c.s.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman
verkoper q.q.burgemeester Cleis Lanting, administrator
verkoper q.q.Simon Stijl, administratoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Romke Lantinga, gehuwd met
verkoperwijlen Aafke Tjebbes van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop van een deftig huis en tuin zz. Hoogstraat. Ten O. Jan Gerbens, ten W. Allard Scheltinga, ten Z. en N. de straten en Taede Steensma. Er is geboden door burgemeester H. Schaaff. Gekocht van de kinderen van Romke Lanting x Aafke Tjebbes v.d. Meulen.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWarner Harmens schipper


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taede Steensma


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Minnes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-152 , pag. 29Hoogstraat 10Pieter Minnes Sluis


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0316v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0316v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ en grote sluis, tussen2650‑00‑00 CGhuis
koperJohanna Maria van Steenwijk huishoudster
naastligger ten oostenFrans Leemkool
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Roerich
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Roerich
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperPieter Minneshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohanna Maria van Steenwijk, huishoudster bij de kapt. H.F. Wolf, koopt deftig huis tussen Hoogstraat en Grote Sluis en de timmerwinkel nz. Grote Sluis. Ten O. Frans Willems Leemkoel, ten W. erven A. en S. Roerich, ten Z. en N. de straten. Gekocht van huistimmerman Pieter Minnes voor 2650 gld.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0098r van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0098r van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 10Hoogstraat NZ2000‑00‑00 CGhuis
koperG. Akkringa koopman
huurderde weduwe van Gajus Andrae 175‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFrans Leemkool
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. en S. Roerich c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaG. Akkringa koopt een huis zz. Hoogstraat. Ten O. Frans Leemkoel, ten W. erven A. en S. Roerich, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor 2000 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0185r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenG. Akkringa


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 18 van 26 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-028Hoogstraat 10koopaktefl. 800pakhuis bij B-028
 
verkoperJohanna van Steenwijk
koperG.A. Herclots


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosling Akkringa


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-160, pag. 42Hoogstraat 10Gosling Akkringa4‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 103 van 29 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-028Hoogstraat 10koopaktefl. 475pakhuis aan de Grote Sluis bij B-028
 
verkoperG.A. Herclots
koperKornelis Mollema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Cornelis Heins Mollema... naar Kimswerd, en aldaar getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoond getuigenis; gebruiker van wijk B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Gosling Everts Akkringa... verkleinde wijnmaat 1800-1802, metselaar in 1762-1764; (mogelijk: Gosling Jans ??); eigenaar van wijk B-028 (pakhuis); gebruiker C. Mollema, koopman, 1814 (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 10 G. Ackeringafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-028Hoogstraat 10Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028Hoogstraat 10Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
B-028Rommelhaven 5Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028Rommelhaven 5Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 190 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Agatha M. W. Willems Hillebrandt, overleden op 19 juli 1825M. W.=Maria-Wilhelmina, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overl. ) Elisabeth-Johannaen Anna-Margaretha Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 190 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Agatha M. W. Willems Hillebrandt, overleden op 19 juli 1825M. W.=Maria-Wilhelmina, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overl. ) Elisabeth-Johannaen Anna-Margaretha Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 191 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Anna M. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825M.=Margaretha, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28)en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overleden) Elisabeth-Johanna Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 191 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Anna M. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825M.=Margaretha, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28)en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overleden) Elisabeth-Johanna Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 192 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Elizabeth J. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825J.=Johanna, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem en Johannes-Philippus Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 192 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Elizabeth J. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825J.=Johanna, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem en Johannes-Philippus Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 181 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Emilia Gilles Menalda, overleden op 7 november 1827vrouw van Jakobus Kuiper van Schouwenburg, kalkfabrikeur Hoogstraat B 28, geen kinderen, dochter van Gilles Menalda, te Groningen en Janneke Hesselink, aldaar, zuster van Debora (vrouw van Willem Vissering, koopman Amsterdam), Thomas, idem Groningen, Heiltje (vrouw van Hermannus Johannes Reyers, apothekeraldaar), Albert, wijnkoopman Leeuwarden en minderjarige Hendrik, Simon en Willem Gilles Menalda. Saldo fl. 1.955,05. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 181 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Emilia Gilles Menalda, overleden op 7 november 1827vrouw van Jakobus Kuiper van Schouwenburg, kalkfabrikeur Hoogstraat B 28, geen kinderen, dochter van Gilles Menalda, te Groningen en Janneke Hesselink, aldaar, zuster van Debora (vrouw van Willem Vissering, koopman Amsterdam), Thomas, idem Groningen, Heiltje (vrouw van Hermannus Johannes Reyers, apothekeraldaar), Albert, wijnkoopman Leeuwarden en minderjarige Hendrik, Simon en Willem Gilles Menalda. Saldo fl. 1.955,05. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 471Hoogstraat 10Pieter Matthijsen OuendaghoedemakerHarlingenhuis en erf (250 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 471Rommelhaven 5Pieter Matthijsen OuendaghoedemakerHarlingenhuis en erf (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Hillegonda de Haan... BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Joannes Petrus van Altena... ovl 1887; oud 60 jaar, geb Tietjerk en wonende te HRL. 1839, ontvanger der direkte belastingen, wijk B-028; VT1839; geb 9 jan 1779, staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-028HoogstraatJohannes P van Altena60 jontvanger der dir. belastingTjietjerkm, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatJohannes P van Altena60 jontvanger der dir. belastingTjietjerkm, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatHillegonda de Haan62 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatHillegonda de Haan62 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatRinskje van Altena22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-028HoogstraatRinskje van Altena22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-028HoogstraatSijke van der Meulen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-028HoogstraatSijke van der Meulen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 471Hoogstraat B-028Jan Pieters Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3507*Rommelhaven B-006Willem Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 3507*Hoogstraat B-033Willem Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3507Hoogstraat 10 (B-033)Wilhelmus Dijkstrawoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Hoogstraat 10Albertus de Bruin


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 10 Hendrik de Jongwinkelierf. 500f. 600


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9494
Groote Sluis 5Johannes van Nimwegen


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5G. Bijlsmagediplomeerd hoefsmid, autogeen laschinrichting


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 10P. de Bruinbetonwerker
Hoogstraat 10bJ. Ebinkbetonwerker
Rommelhaven 5G. Bijlsmasmid


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5G. Bijlsmaelectro-, hoef-, grof- en scheepssmederij


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5 Bijlsmasmederij, gediplomeerd hoefsmid, kachelsmederij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5J.G. Jansenv/h Bijlsmamachineherstelplaats, constructiewerken, revisie van motoren


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5H.J. Fopmamachinereparatie, scheepsreparatie, las- en draai-inrichting


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5 Fopmaconstructiebedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 5B. (Bart) Fopma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 10rijksmonument 20428
Rommelhaven 5beeldbepalend pand8 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 10, HarlingenHoogstraat 10P. de Bruintimmer- en metselwerken
  terug