Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozemarijnstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rozemarijnstraat 3 2-118 2-162 B-032 B-038
1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: In de straat bij de grote sluis, achter het huis bewoond door secretaris Idsinga]huis
 
koper finaalHendrick Wessels 101-00-00 GG
koper provisioneelde weudwe van Abel Luitiens 100-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jacob Hollander
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jacob Hollander
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten westen*als bewoner Idsinga secretaris
naastligger ten noordenAmelyke Haenties
Joannes Claessen, geauthoriseerde curator overpanbakker
verkoperde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder
de weesvoogdij, en
de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-118Rozemarijnstraat 3
eigenaarCornelis Tieerds
gebruikerCornelis Tieerds
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-118Rozemarijnstraat 3huis
eigenaarCornelis Tiaerds
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-118 Rozemarijnstraat 3huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij de grote sluis]huis
 
koperJooris Beerents, gehuwd met200-07-00 GG
koperSytske Cornelis
huurder voorkamerJan Uilkes 0-03-08 CG
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Andris
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie, als geregistreerde hypothecaire crediteuren van
wijlen Cornelis Hendrixmr. timmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-118 Rozemarijnstraat 3huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: bij het vallaat in de steeg achter de drie huizen]huis
 
koperTeunis Jelles, gehuwd metblauwverver450-00-00 CG
koperFokeltie Cornelis
naastligger ten oostenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten zuidenFreerk Scheltinga koopman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHein Freerks
naastligger ten noordenJacob Dirks
verkoperSytske Cornelis, gehuwd met
verkoperJoris Beerns thans uitlandigvarenspersoon


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-118 Rozemarijnstraat 3Hessel Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: de straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]huis
 
koperAaltje Teunis, gehuwd met350-00-00 CG
Daniel Pauluspanneboeter
huurderFokeltje Cornelis
naastligger ten oostenAntje Abbes c.s.
naastligger ten zuidenAntje Abbes c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDreyer fiscaal
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Fokeltie Cornelis


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: straat OZ tussen de grote sluis en de Hoogstraat]huis
 
koperJan Dirks, gehuwd metgroenteteler450-00-00 CG
Gatske Jans
naastligger ten oostenAntje Abbes
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSyckmans torenblazer
verkoperAaltje Teunis
Daniel Pouluspanneboeter


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: straat tussen de grote sluis en Hoogstraat]huis
 
koperSipke Jans Schoonbergen 40-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Winter
naastligger ten zuidenHendrik Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHinne Zytses
verkoperAntje Jans, gehuwd met
Jan van Straaten


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie nieuwe huizen]huis
 
koperTjeerd Roelofs boekverkoper120-00-00 CG
huurderde weduwe van Teunis Ages 30-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Martens
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke J. Schoonbergen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-162 Rozemarijnstraat 3Folkert Johannes1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 3Rozemarijnstraat [staat: achter de drie nieuwe huizen] wijk B-032huis
 
koperSytse Beidschat kastelein bij de Zuiderpoort50-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Winter
naastligger ten zuidenH. Winter
naastligger ten westenRozemarijnstraat
naastligger ten noordenFolkert Johannes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Theunis Swart... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-032Rozemarijnstraat 3Siebe Swart Siebe Swart sluiswagter


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 18 dec 1818
adressoortbedraggebruik
B-032Rozemarijnstraat 3koopaktefl. 530huis B-032
 
verkoperSybe Teunis Swart
koperPieter Asmus Tuinhout
koperRoelofje van Eeken


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Evert Pieters Tuinhout, overleden op 17 augustus 18213 1/2 jr, zoon van Pieter Asmus Tuinhout, arbeider (Hoogstraat B 32) en Roelofke Everts van Eeken, broer van minderjarige Evert Pieters Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Fettje Pieters Tuinhout, overleden op 15 oktober 1827moeder van Pieter, koopman (Hoogstraat B. xx), Foppe, turfdrager en Bregtje Asmus Tuinhout (vrouw van Jacob van Eeken, koopman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 475Rozemarijnstraat 3Pieter Asmus TuinhoutHarlingenkoopmanhuis (64 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Doetje Langegeb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli... BS huw 1825 1828 overlijdens, huw 1832; geb Zwitserland, wonende te HRL. 1839, schoorsteenveger, wijk B-032; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-032Rozemarijnstraat 3Johan J. P. Balli, overleden op 13 juni 1839J.=Josef, 8 mnd, overleden Zeepstraat B 32, zoon van P. A. Balli, schoorsteenveger en Aukje Groen, broer van minderjarige Willem, Wilhelmina en Johanna-Maria P. Balli. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-032HoogstraatPieter Anthoni Balli41 jin Zwitserlandm, rooms katholiek, gehuwd, schoorsteenveger
B-032HoogstraatHoukje Groen30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-032HoogstraatWillem P Balli5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatWilhelmina P Balli8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnna Maria Balli3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-032HoogstraatAnthoni Sormani18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, schoorsteenvegersknegt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Antoinette ten Zweege... uit Sneek, N.H., huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-032Rozemarijnstraat 3Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 475B-032 (Hoogstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
B-032Rozemarijnstraat 3Een winkelhuis en bleek c.a. achter de Drie Nieuwehuizen, in huur bij R., Kroese. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 765..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 475B-038 (bij de Hoogstraat)Bernardus IJbemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4435Rozemarijnstraat 3 (B-038)Taetske Nadort (wed. J. Kuiper)woonhuis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr. 3G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozemarijnstr.G. Krijtenburg698Aann.bedr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozemarijnstraat 3G. (Gerrit) Krijtenburg
  terug