Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 109
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1092-1222-1222-166B-001B-001


Naastliggers vanNoorderhaven 109
ten oostende Rozemarijnstraat
ten zuidenNoorderhaven 111
ten westende Noorderhaven
ten noordende Hoogstraat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0003r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 111, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende plaats gekocht door Gerryt Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013r van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 109Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad ten noorden van het groot vallaat en de kolk aldaar]319‑00‑00 ggnoordelijkste plaats van drie plaatsen, op beide einden 26 houtvoeten
koperGerryt Dircks, gehuwd met
koperFolcku Wytzes
verpachter grondde havenisten5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende noordelijkste plaats van de twee plaatsen gekocht door Pieter Rintses
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Enne Jurians, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Arian Dircks, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Pier Annes Reen, gecommitteerden en volmachten van
verkoperde havenisten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Dircks x Folcku Wytzedr. koopt de Noordelijkste plaats van 3 ledige plaatsen in de Noorder Nieuwestadt, ten N. van het Groot Vallaat en de kolk aldaar. Ten O., N. en W. de straat, ten Z. de twee door Pieter Rintses gekochte ledige plaatsen. Er moet binnen 2 jaren een huis op gebouwd worden. Gekocht van Enne Jurians, Arian Dircksz. en Pieter Annes Reen als volmachten van de Havenisten.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0067r van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 111, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Dircks


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 29 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 109noorder nieuwe stad2430‑00‑00 ggnieuw huis
koperReyner van Petten
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRitscke Gerckes kistmaker
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Gerryt Dirx, gehuwd met
verkoperwijlen Jolku Wytses


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0068v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162r van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 109Noorderhaven OZ [staat: ten noorden bij het groot verlaat]3100‑00‑00 gghuis met een klein huis erachter
koperFrans Symens, gehuwd metkoopman
koperLijsbet Tieerds
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRitske Abes
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Reyners van Putten alias Haniakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Symens, koopman x Lijsbet Tieerds kopen een huis met het kleine huisje daar achter, omtrent ten noorden van het Groot Vallaat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. Ritske Abes. Grondpacht 4 GG aan de Stad. Gekocht van erven koopman Reyner Reyners van Putten alias Hania, voor 3100 GG.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0057v van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 111, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0208v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 111, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymen Fransen c.u. en c.s.koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 34Noorderhaven 109huis
eigenaarGrietie Fransen
gebruikerGrietie Fransen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 20vNoorderhaven 109huis
eigenaarGrietie Fransen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑5‑1720
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg
grondpacht aande havenisten
aansl. grondp. voldaan18‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153r van 13 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 109Noorderhaven NZ [staat: bij het groot vallaat, noordelijkste v d zogenaamde 3 nieuwe huizen]748‑00‑00 gghuis
koperJelte Ruirds Nauta, gehuwd met
koperTrijntie Tiebbes Dreyer
verpachter grondde havenisten5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJunius Munter n.u.apotheker
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3dr. Franciscus Frisiusadvocaat
verkoper van 1/3Doetje Frisius, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjaerd Syverdakoopman
verkoper van 1/6Gerardus van Velsenpredikant te Wier
verkoper van 1/12Cornelis van Velsentheologiae candidatus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Ruurds Nauta x Trijntje Tjebbes Dreyer kopen het noordelijkste huis van de zogenaamde 3 nieuwe huizen. De straat ten O., W. en N., ten Z. de apotheker Junius Munter. Het is belast met vier gg. havenistengeld per jaar. Gekocht van voor 1/3 deel dr. Franciscus Frisius, advocaat, voor 1/3 Doedtie Frisius x Tiaerd Syverda, koopman, voor 1/6 ds. Gerardus van Velsen te Wier en voor 1/6 Cornelis van Velsen, theologisch candidaat, voor 748 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio Noorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruirds
gebruikerJelte Ruirds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑02‑06 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 21rNoorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruirds
gebruikerJelte Ruirds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑02‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-122Noorderhaven 109Jelte Ruirds, bestaande uit 5 personen35‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 21rNoorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruurds
gebruikerJelte Ruurds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-122, fol. 33vNoorderhaven 109Ruird Jeltes , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenbontreeder en coopman39:19:00 cg6:13:00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 21rNoorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruirds erven
gebruikerJelte Ruirds erven
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 21rNoorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruirds erven
gebruikerJelte Ruirds erven
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-166 , folio 42vNoorderhaven 109huis
eigenaarRuurd Nauta wed.
gebruikerdr. P. H. Stambke
huurwaarde130‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal124‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑10‑14 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0130v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 109Hoogstraat ZZ hoek bij de grote sluis5000‑00‑00 cghuis
koperMartje Jeltes Nauta, weduwe van
koperwijlen Sybrand Pieters Feitema
huurderStambke advocaat
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende nagelaten kinderen van burgemeester Munter
naastligger ten westenNoorderhaven
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSjoukje Claases Hoogstraaten, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd Jeltes Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartje Jeltes Nauta wv Sybrand Pieters Feitema koopt huis c.a. op de hoek van de Hoogstraat bij de groote sluys, thans bewoond door de advocaat Stambke. Grondpacht 4 gg. aan de stad. Ten O. de straat, ten Z. erven burgemeester Munter, ten W. de straat en haven, ten N. de Hoogstraat. De kinderen van de verkoperse zullen het, na overlijden van de koperse, ten allen tijde terugkopen voor de huidige koopsom, mits ze dat binnen zes weken na het overlijden melden. Gekocht van Sjoukje Claases Hoogstraaten wv Ruurd Jeltes Nauta, voor 5000 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-166 , folio 42vNoorderhaven 109huis
eigenaarS. Feitema wed.
gebruikerS. Feitema wed.
huurwaarde totaal83‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑01‑12 cg
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-166 , folio 42vNoorderhaven 109huis
eigenaarS. Feytama wed.
gebruikerS. Feytama wed.
huurwaarde totaal83‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑01‑12 cg
grondpacht vanS. Feytama wed.
grondpacht aande havenisten
grondpacht totaal05‑12‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKarremanstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-166 , pag. 42Noorderhaven 109F. Tjallingii 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Cornelia Salomons Heins... 37 jaar en Pietje Koostra huisvrouw van Anne Leninga, oud 31 jaar; BS geb 1811; ovl 4 nov 1814 HRL; wijk B-001), dv Salomon H, en Christina Willems (Rink); BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Frans Tjallingii... T, geb 8 jun 1794 HRL; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1827, ovl 1857; wed. eigenaar van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Sybrand Tjallingii... 1819, huw 1834, huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017, reg attdv1826-93; gebruiker van wijk B-001, koopman; eigenaar is wed. F. Tjallingii, 1814. (GAH204); S.T. van HRL. en Rijkje Fontein van Sexbierum, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-001Noorderhaven 109wed F TjallingiiSybrand Tjallingiikoopman


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 11 en 23 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-001Noorderhaven 109provisionele en finale toewijzingfl. 1927huis bij de Grote Sluis B-001
 
verkoperSybrand Tjallingii
verkoperTjalling Fransz Tjallingii
verkoperGrietje Tjallingii
koperJohannes Agema


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 162 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Jelle Johannes Agema, overleden op 23 november 183027 jr, med. Dr. , zoon van Johannes Agema, chirurgijn/vroedmeester Noorderhaven B 1 en Ettje Hoekstra, broer van minderjarige Jan Johannes Agema. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 478Noorderhaven 109Johannes Agema chirurgijnHarlingenhuis en erf (210 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 315 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Agge Tarquinius Noyon, overleden op 4 september 1832zoon van Tarquinius Johannes Noyon, med. Dr. (Noorderhaven B 1) en Baudina-Elisabeth Stinstra, broer van minderjarige Petrus, Aaltje, Jacob en Remelia Tarquinius Noyon. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Baudina Elisabeth Stinstra... Wybenga; BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Tarquinius T Noyon... Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-001bij de Grote SluisTarquinius Terpstra Noyon47 jmedicine doctorSneekm, protestant, gehuwd
B-001bij de Grote SluisBaudina Stinstra42 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-001bij de Grote SluisJacob Noyon15 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
B-001bij de Grote SluisAaltie Noyon20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisRemelia Noyon14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisGeertruida Noyon6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisAafke van der Spoel22 jBolswardv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisNeeltie Tuimelaar20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Doetje Andries Molenaar, overleden op 2 oktober 18432 jr (geboren 13/10/1841), overleden Karremanstraat B 1. (Certificaat van onvermogen nr. 81) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 70 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Tarquinius Johannes Terpstra Noyon, overleden op 2 juni 184653 jr, geboren Sneek 31/10/1792, med. Dr. , overleden Noorderhaven B 1, man van Baudina-Elisabeth Stinstra, vader van Mr. Petrus-Simeon, substituutofficier rechtbank Sneek, Aaltje (vrouw van jonkheer Mr. Frederik Hessel van Beyma-thoe-Kingma, Secretaris Aengwirden te Heerenveen) en minderjarige Jacob, Remilia-Terpstra en Geertruida-Catharina Tarquinius Noyon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4783 Nieuwe Huizen B-001Salomo Levi van der Hoek woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 478Noorderhaven B-001 Remelia Noyon wed. F. Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4283Noorderhaven 109 (B-001)Doopsgezinde Gemeentepastory


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 109E. Engelkespredikant
Noorderhaven 109H.G. Engelkesstuurman


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 109, HarlingenNoorderhaven 109H. Walingastoffeerderij, beddenmagazijn


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 109H. Walinga797Stoff., beddenmag.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H. Walinga797Stoff. beddenmag.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H. Walinga797Stoff. beddenmag.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H. Walinga797Stoff. beddenmag.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 109H.H. (Herman) Walinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 109rijksmonument 20572


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4283Noorderhaven 109


2023
0.11251902580261


  terug