Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 111
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1112-123 2-167 B-002B-002


Naastliggers vanNoorderhaven 111
ten oostende Rozemarijnstraat
ten zuidenNoorderhaven 113
ten westende Noorderhaven
ten noordenNoorderhaven 109


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel (ledige plaats) in deze akte


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013r van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende noordelijkste plaats van de twee plaatsen gekocht door Pieter Rintses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 111Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad ten noorden van het groot vallaat en de kolk aldaar]933‑00‑00 GGledige plaats van 74 1/2 x 26 (west) x 26 (oost) houtvoeten
koperPieter Rintses, gehuwd met
koperHiltien Tyepkes Hillema
verpachter grondde havenisten5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet eerste perceel (ledige plaats) in deze akte
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordende plaats gekocht door Gerryt Dircks
verkoper q.q.Enne Jurians, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Arian Dircks, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Pier Annes Reen, gecommitteerden en volmachten van
verkoperde havenisten


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0067r van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 111Noorderhaven NZ [staat: bij het Groot Verlaat in de noorder nieuwe stad]300‑00‑00 GGledige plaats met de beheining
koperRitske Aebes, gehuwd metkistmaker
koperAntie Aesges
verpachter grondde havenisten5‑12‑00 CG
protesteert vanwege een gebroken beloftePier Annes Reen, vanwege zijn zoon
protesteertAnne Reen
betrokkeneJacob Hagen
betrokkeneArian Dircks van Hemert
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHiltie Tyepkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Rinkes
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Dircks
verkoperHiltie Tyepkes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Rinkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske Aebes, kistmaker, koopt een ledige plaets omtrent het Groot Vallaat in de N. Nieuwe stad. Ten O. en W. de straten, ten Z. de verkoper, ten N. Gerryt Dircks. Belast met 4 gg eeuwige jaarlijkse grondpacht ten profijte van de Havengenoten. Er moet binnen 1 jaar worden gebouwd volgens de voorwaarden. Gekocht van Hiltie Tjepkes Hillema wv Pieter Rintses etc., voor 3000? gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitscke Gerckes kistmaker


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162r van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitske Abes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0200r van 21 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Aebes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0057v van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 111Noorderhaven NZ [staat: bij het Groot Verlaat]1000‑00‑00 GGhuis, is het middelste van drie
aanhandelaarPhilippus Lucas koopman
huurderSimon Fransen c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarAemilius Jacobides q.q., weduwnaar vanapotheker te Franeker
verwandelaarwijlen Antie Aebes
verwandelaar van 1/3Hiltie Aemilius te Franeker
verwandelaar van 1/3Rintje Aemilius te Franeker
verwandelaar van 1/3Antie Rinties Abbema, gehuwd met
verwandelaar van 1/3Nicolaus Aebes Posthumus
erflaterwijlen Antie Aebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Lucas verwandelt het huis bij het Groot Vallaat, het middelste van de drie, belast met 4 gg havenistengeld per jaar, met Aemilius Jacobides, burgemeester en apotheker te Franeker, wednr. van Antie Aebes voor 2/3, en Antie Rinties Abbema, dochter van wl. Rintie Aebes x Nicolaus Posthumus, candidaat-predikant, voor 1/3, voor 1000 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0208v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 111Noorderhaven OZ [niet vermeld]2035‑00‑00 CGhuis
koperSymen Fransen, gehuwd metkoopman
koperLijsbert Tiepkes
verpachter grondde havenisten5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerdt Bouwes
naastligger ten westenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenSymen Fransen c.u. en c.s.koopman
verkoperFilypus Luicaskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarClaes Huiberts Braem
gebruikerClaes Huiberts Braem
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
grondpacht aan de Havenisten
grondpacht05‑12‑00 CG
aanslag grondpacht01‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarClaes Braam
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720
grondpacht05‑12‑00 CG
aanslag grondpacht01‑08‑00 CG
grondpacht aan de Havenisten
aansl. grondp. voldaan27‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153r van 13 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJunius Munter n.u.apotheker


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJunius Munters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarJunius Munter
gebruikerJunius Munter
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
grondpacht aan de Havenisten
grondpacht05‑12‑00 CG
aanslag grondpacht01‑02‑06 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0029r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester de heer Munter


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarburgemr. Munter
gebruikerburgemr. Munter
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
grondpacht aan de havenisten
grondpacht05‑12‑00 CG
aanslag grondpacht01‑02‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-123 Noorderhaven 111burgemr. Munter, bestaande uit 3 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarburgemr. Munter
gebruikerburgemr. Munter
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG
grondpacht aan de havenisten
grondpacht05‑12‑00 CG
aanslag grondpacht01‑08‑00 CG


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0130v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende nagelaten kinderen van burgemeester Munter


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0271r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen P. Munter


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-167, pag. 42Noorderhaven 111C C van der Straten6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-002Noorderhaven 111Campelius Cornelis van der Straaten... Barbara vdS, geb 1794 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 111Wed C. van der Straatenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-002Noorderhaven 111C C van der Straaten wedC C van der Straaten wed


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 33 van 17 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-002Noorderhaven 111provisionele en finale toewijzingfl. 875huis B-002
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperJohannes Agema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 479Noorderhaven 111Johannes AgemachirurgijnHarlingenhuis en erf (192 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 162 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Maaike Hofman, overleden op 20 mei 1837wed. Jan Hoekstra, moeder van Ettje (vrouw van Johannes Agema, chirurgijn/vroedmeester bij Grote Sluis B 2) en wijlen Martje Jans Hoekstra (vrouw van wijlen Alle Sybrandi, in leven bakker, moeder van Maaike, Klaas, tichelaar Almenum, Jan, varenspersoon en Sybren Alles Sybrandi, wagenmakersknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 77 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Johannes Agema, overleden op 27 augustus 183960 jr, chirurgijn/vroedmeester, overleden Noorderhaven B 2 (in drie nieuwe huizen), gehuwd, vader van Jan Johannes Agema, NH-predikant Oudorp/NH. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 215 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Freerk Hendrik Fontein, overleden op 19 november 18405 dg, overleden Grote Sluis B 2, zoon van Hendrik Fontein, commissionair en Anna-Levina Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 181 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Geertruida A. Hendriks Fontein, overleden op 6 mei 1846A.=Adriana, 10 mnd (geboren 28/6/1845), overleden Noorderhaven B 2, dochter van Hendrik Fontein, koopman en Anna-Lewina Fontein, zuster van minderjarige Eva en Dirk Hendriks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 en 140 van 13 dec 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-002Noorderhaven 111provisionele en finale toewijzingfl. 4375huis B-002
 
verkoperPieter De Vries Binksma (q.q.)
verkoperHendrikus Steenhuis Dijken (te Weidum)
koperJohannes Henricus Muntz


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4793 Nieuwe Huizen B-002Johs. H. Mentzwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 479Noorderhaven B-002Wed. Johannes H. Mentz en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 479Noorderhaven 111 (B-002)Sjoerd P. van der Veenslagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 111 Sjoerd van Veenslagerf. 1200f. 1200
Noorderhaven 111wed A.J. Roos geb. T. Lieuwenzonderf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 111W. Noordbeekslager
Noorderhaven 111Sj. v/d Veenslager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Drost937Groentenhandel.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Drost937Groentenhandel.


1951 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35202
Noorderhaven 111Jan Drost


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 de Vriesgroente- en fruithandel


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenB. de Vries974Groenteh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 111D. (Dedde) de Vries


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 de Vriesgroente en fruit


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 Walingawoninginrichting


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 Walingawoninginrichting


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 de VriesPrimeur, degroenten- en fruithandel, aardappelen, zuidvruchten
  terug