Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 115
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Noorderhaven 115 (niet bekend) 7-056 C-201 C-195
Naastliggers vanNoorderhaven 115
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 113


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-056 Noorderhaven 115Lieuwe Douwes2-10-00 CGwagenmakerij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 481Noorderhaven 115de Stad HarlingenHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-201Noorderhaven 115Anna Maria/Margareta IJsenbeek... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-201Noorderhaven 115Eelkje Klaases IJsenbeek... wijk C-078; VT1839; geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJsenbeek en Sijtske ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-201Noorderhaven 115Gooitje Jacobs Ploeg... Rinske Douwes Douma, schipper in 1851, wonende te HRL 1843; BS huw 1843, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-201, 223; oud 41 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-187 VT1839; G. Johannes P. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-201Noorderhaven 115Rinske Douwes Douma... met Goortje Ploeg, wonende te HRL. 1843, A 12 mei 1883 Amsterdam; BS huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk C-201, 223, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, wijk C-187; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 481C-201 (bij de Grote Sluis)de Stad Harlingensluiswachterswoning


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 481C-195 (Rommelhaven)Gemeente Harlingenwacht- en brandspuithuis


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 481Noorderhaven 115
  terug