Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 58-0088-0088-008(niet bekend)(niet bekend)


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 5Zeepaardsteeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 5, HarlingenGrote Bredeplaats 5, Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5oostGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de oude vismarkt]500‑00‑00 gg1/5 huis en erf
koperCornelis Syourdts Bonck grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
eerdere bewonerwijlen oud burgemeester Allert Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMary Jan Vlys
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Allert Jacobs
verkoperGilles Fransen Ruysharingkoper te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Syourdts Bonck, grootschipper, koopt 1/5 huis en erf bij de oude Vismarkt van wl. oud-burgemeester Allert Jacobs. Grondpacht (voor 1/1) 3 cg aan de Stad. Ten O. Marij Jan Wijs en een steeg, ten W. wl. Allert Jacobs x Aelcke Freercx. Gekocht van haringkoper te Amsterdam Gilles Frans Ruys voor 500 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115r van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5oostGrote Bredeplaats NZ [staat: oude vismarkt tot aan de nieuwe haven]2000‑00‑00 gg4/5 huis en houtstek
koperCornelis Cornelis Bonck, gehuwd met
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMarten Harmens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiaerdt Sybrens
naastligger ten westenhet weeshuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Symens de Fries te Amsterdam
verkoperSeger Symens de Fries te Amsterdam
verkoperSibbel Symens de Fries te Amsterdam
verkoperAechtie Symens de Fries te Amsterdam


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0136r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022v van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5oostGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]2800‑00‑00 gghuis, tuin met bomen en planten, paardestal en loods met een vrije achteruitgang en op- en afslag reed en drifte naar de Noorderhaven
koperClaes Huiberts c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger (achteruitgang)Pytter Aernts blokmaker
naastligger (achteruitgang)Bouuen Hessels
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Pytter Jansen waagmeester
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats: [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis waar de Pynas uithangt en bewoond wordt door Antie Symens Knossens de Pinas
naastligger ten noordenDoecke Jansen blokmaker
verkoperPytter Pytters Ackersloot c.s.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg die des avonds gesloten kan worden, doorgaande
naastligger ten westenClaes Huyberts


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0308r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis alwaer de Oude Pynas uythanght


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 146Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTieerd Siverda
gebruikerTieerd Siverda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 96rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjeerd Sjoerds
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057v van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Oude Pinas


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjaerd Syvarda
gebruikerTjaerd Syvarda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001ra van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]1090‑07‑00 gghuis en herberg
koper provisioneelDirk Hugens koopmande Oude Pinas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderRintie Hessels de Vos c.u.90‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTjeerd Sjoerds Siverda koopman
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westenmonsieur Sjarlee koffieschenker
naastligger ten noordenLuitje Roorda mr. ijzersmid
verkoper van 2/3de stad Harlingen: weesvoogdij
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Dirk Huigens koopt een huis en herberg 'de Oude Pinas', nz. Bredeplaats. Ten O. Tjeerd Sioerds Siverda, ten Z. de straat, ten N. mr. ijzersmid Luitje Roorda. Vrije achter in- en uitgang door de steeg tussen dit huis en dat van Siverda. Gekocht van het Stadsweeshuis voor 2/3 en de Gereformeerde gemeente voor 1/3.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002va van 10 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ1090‑07‑00 gghuis en herberg
koper finaalDirk Hugens koopmande Oude Pinas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderRintie Hessels de Vos c.u.
naastligger ten oostenTjeerd Sjoerds Siverda koopman
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenmonsieur Scharlee koffieschenker
naastligger ten noordenDirk Hugens koopman
verkoper van 2/3de stad Harlingen: weesvoogdij
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 97rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0147v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Oude Pinas


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0261r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenTjeerd Syvarda


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 97rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0131r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ567‑00‑00 gghuis en herberg
koperWilhelmus van Castel de Oude Pinas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderJan Hendriks c.u.86‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sjoerds Sieverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenTjepke kompasmaker
naastligger ten noordenLeendert Roorda mr. ijzersmid
verkoperMarijke Huigens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Wilhelmus van Castel koopt huis en herberg 'de Oude Pynas', nz. Grote Bredeplaats, tegenwoordig bewoond door Jan Hendriks c.u. voor 86 cg. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Ten O. erven Tjeerd Sjoerds Sieverda, ten Z. de straat en Bredeplaats, ten W. Tjepke kompasmaker, ten N. Leendert Roorda, mr. ijzersmid. Vrije in- en uitgang door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Marijke Huigens wv Roelof Jansen, voor 567 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 98rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaardr. Cornelis Siverda
gebruikerdr. Cornelis Siverda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0143v van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Siverda


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 98rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaardr. Cornelis Siverda
gebruikerdr. Cornelis Siverda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0213r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Syverda


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001ra van 1 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]1160‑07‑00 gghuis en herberg, vroeger de Oude Pynas, nu de Valk
koper provisioneelOeble Gosses koopmande Valk
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerWikje Pieters, weduwe van
bewonerwijlen Gosse Tjebbes
naastliggerSaeke Folkerts blokmaker
naastligger ten oostendr. C. Sivarda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats en straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Joukes
naastligger ten noordenLuitjen Pieters
verkoper q.q.Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator over
verkoperJohanna Wilhelmus van Kastel, en
verkoperNeeltje Wilhelmus van Kastel, en
verkoperWillem Wilhelmus van Kastel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 164rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaardr. Siverda erven
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 164rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaarCornelis Siverda erven
gebruikerJan Vettevogel
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑00‑00 cg
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-008 , folio 164rGrote Bredeplaats 5huis
eigenaarCornelis Syverda wed.
gebruikerEliazar Jacobs
huurwaarde105‑05‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑00‑00 cg
huurwaarde totaal98‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑17‑04 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0177v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelius Siverda


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0156r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg genaamd het Swart Kruis, eerder de Pinas en de Valk


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0289r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ1400‑00‑00 cghuis en herberg
koperHendrik Geerts Klatter, gehuwd met te Oude Pekela het Zwarte Kruis
koperElsjen Evers
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderJan Taedes Dijkstra c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen Johannes Hogerhuis
naastligger ten noordenLuitjen Pieters mr. ijzersmid
verkoperJohannes Oebles van der Werfhavenmeester en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Hendrik Geerts Klatter x Elsjen Evers koopt huis en herberg 'het Swart Kruis' nz. Grote Bredeplaats. Ten O. erven dr. Siverda, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. wd. Johannes Hogerhuis, ten N. mr. ijzersmid Luitjen Pieters Faber. Vrij in- en uitgang door de Zeepaardsteeg ten O. naar de Noorderhaven. Gekocht van havenmeester Johs. Oebles v.d. Werf.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0173r van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Siverda


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0233r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ1450‑00‑00 cghuis en herberg
koperJohannes Harms Camminga c.u. te de Pekela de Gouden Romer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen ds. Siverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen Johannes Hogerhuis
naastligger ten noordenLuitjen Pieters mr. ijzersmid
verkoperHendrik Geerts Klatter, gehuwd met
verkoperElsjen Everts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Johannes Harms Camminga uit Pekela koopt huis en herberg 'de Gouden Romer', nz. Bredeplaats. Ten O. dr. Siverda, ten W. wd. Johannes Hoogerhuis, ten Z. de Bredeplaats, ten N. Luitjen Pieters, mr. ijsersmid. Vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven, door de Zeepaardsteeg ten O. Gekocht van Hendrik Geerts Klatter x Elsjen Everts.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-008, pag. 119Grote Bredeplaats 5Aron Jacobs , 34 jaar, gehuwd


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0360v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ wijk C-0111300‑00‑00 cghuis en herberg
koperJohannes Gebel c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sydsverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen P. C. Bakker
naastligger ten noordenLuitje Faber
verkoperJ. H. Cammingakastelein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Johannes Gebel koopt huis en herberg Wijk C-011. Ten O. erven Siverda, ten W. wd. P.C. Bakker, ten Z. de Bredeplaats, ten N. Luitje Faber. Met vrije in- en uitgang door de Zeepaardsteeg ten O., naar de Noorderhaven. Gekocht van J.H. Camminga, kastelein.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-008 , pag. 159Grote Bredeplaats 5Cornelis Syverda erven7‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 497Grote Bredeplaats 5Jan Linstra varensgezelHarlingenhuis en erf (230 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
0-000Grote Bredeplaats 5Eene HUIZINGE en HERBERG met annexen, genaamd de Valk aan de Groote Breedeplaats, wijk C-011, als huurdersche gebruikt door de wed., Vaas. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1860 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 feb 1859
vermeld alsgeschat adresbericht
0-000Grote Bredeplaats 5Een winkelhuis aan de noordzijde van de Groote Breedeplaats, in gebruik bij de eigenaar F.G., Rikkers. verkocht op 29 feb 1860 in het koffijhuis van W.F. Simmer door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3500.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 497Grote Breedeplaats C-012Elisabeth Joustra wed. Kl.A. van der Werf woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3557Grote Bredeplaats 5 (C-006)Pier Schaafsma (Jr.)woonhuis


1915 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-1575
Grote Breedeplaats 5J.G.A. Fontein


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 5H.H. Alkema148Grossier, manufacturen en tricotages


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 5H.H. Alkema148Gross., manufact. en tricot.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 5H.H. Alkema148Gross., manufact. en tricot.


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7619
Grote Breedeplaats 5Wiebe Cornelis Postma


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 5bovenW.C. Postma220


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 5bovenW.C. Postma220


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 5W.G.R. Berkhoutstuwadoor
Groote Breedeplaats 5W. Plantengamachinist ter koopvaardij
Groote Breedeplaats 5C. v/d Veen1e stuurman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats 5L.H. Dreise327Fotogr. en fotoh.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 5, HarlingenGrote Bredeplaats 5L.H. Dreisefotografie en fotohandel


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24638
Grote Bredeplaats 5aDirk Mateboer


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats 5L.H. Dreise976Fotogr. en fotoh.


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8526
Grote Bredeplaats 5Hendrik Klaver


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bredeplaats 5G. Braaksma488Aardappelh.
Gr. BredeplaatsH. Klaver976Fotogr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsH. Klaver976Fotogr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsSchippersbeurs861
Gr. Br. PlaatsBevrachtingsagentschap861


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsRijksverkeersinspectie861Bijkant., uitsl. v. bevr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 5R. (Rinze) Weldring


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 5rijksmonument 20353


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8142Grote Bredeplaats 5


2023
0.084501981735229


  terug