Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeepaardsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Zeepaardsteeg 1 8-015 8-016 C-188 C-182
1716 - reëelkohieradresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerDoeke Johannes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarDoeke Johannes
gebruikerFreerk Tietes cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruiker
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaart


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-015 Zeepaardsteeg 1wed. Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
8-015 Zeepaardsteeg 1Feyke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarwed. Jan Hendrix
gebruikerwed. Jan Hendrix
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
grondpacht aanerven Pyter Akkersloot
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
8-015 /2Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaard en nog onvermogende


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-016 Zeepaardsteeg 1Willem Fokkes, 29 jaar, gehuwdmatroos
8-016 Zeepaardsteeg 1Jentje Jacobs
8-016 Zeepaardsteeg 1Hendrik Sijmons


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-016 1/2Zeepaardsteeg 1Luitje Pieters0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Froukje Wiegers... Haaye Jans Brouwer, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 Augus: 1756, ovl wijk C-188, dv Wieger Bakker en Neeltje IJedes; DTB N.H. HRL. 1756, BS ovl 1812, ovl 1834; kind: Jan Hajes, ged 5 sep ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Jentje J. de Vrieseigenaar en gebruiker van wijk C-187, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-188; gebruiker Tjalling Epkes, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Tjalling Epkesgebruiker van wijk C-188, timmerknegt; eigenaar is Jentje J. de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-188Zeepaardsteeg 1Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 500Zeepaardsteeg 1Tjebke E. LuidingaHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Aafke Willems Brink... BS huw 1826, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-134; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Anna Martha Catrijna Snijder... Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1844, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Elisabeth Lammerts Pollema... ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Jacob Yemes de Groot... bev.reg. Ha18 51 wijk D-134, supp wijk G-437; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-188; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-188NoorderhavenElisabeth Pollema36 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-188NoorderhavenWiebe Postma15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenLammert Postma10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenJan Postma7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenAntje Postma8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenSietske Postma4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenJacob de Groot40 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
C-188NoorderhavenAafke Brink42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-188NoorderhavenAntje de Groot9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenEmma de Groot2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 500C-188 (Noorderhaven )Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 500C-182 (Zeepaardsteeg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 500Zeepaardsteeg 1 (C-182)Harmen J. van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeepaardsteeg 1 Matthijs Schootwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeepaardsteeg 1M.Schootexportslager
  terug