Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 45(niet bekend)(niet bekend)B-139B-184


Naastliggers vanAchterstraat 45
ten oostenAchterstraat 47
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 43
ten noordenAnjelierstraat 32


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0010v van 24 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Gerryt Pieters* apotheker


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPetrus Heromi Sybersma


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 45oostLiemendijk NZ237‑10‑00 CGhof met bomen en plantagie
koperNanningh Aerns c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostende schuur van de verkoper Pybe Wytses
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijkstraat]
naastligger ten westende hof van de koper Nanningh Aerns
naastligger ten noordende lijnbaan van Evert Ariens
verkoperPybe Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Aerns, mr. kuiper c.u. kopen een hof met bomen en planten op de Liemendijk.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 45oostAchterstraat NZ [staat: Liemendijk]250‑00‑00 CGhof met bomen, planten en prieel
kopermr. Harmen Beerns chirurgijn
naastligger ten oostenPybe Wytses
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Bonck
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Nanning Arentskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Harmen Beerns, chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. en prieel op de Liemendijk. Ten O. Pybe Wytses, ten W. Cornelis Boncq, ten Z. de straat. Gekocht van Nanning Arents, mr. kuiper, voor 250 gg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-139Achterstraat 45Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-139Achterstraat 45Oene Claasen Advokaat... 1802, 1806, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1821, huw 1833, ovl 1843, ovl 1852; gebruiker van wijk B-139, panbakkersknegt; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-139Achterstraat 45M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 51Achterstraat 45Anne Jans van StratenHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-139Hendrik Dirks27 jpanbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-139Iefke Jans27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-139Saartje Hendriks3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-139Dirkje Hendriks2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-139Achterstraat 45Hielkje Heeres, overleden op 6 november 184358 jr, overleden Liemendijk B 139, gehuwd, 4 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 156) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-139Achterstraat 45Herre Lodewijks Werner, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 1830), overleden Liemendijk B 139. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2354Liemendijk B-139Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-139Achterstraat 45Eene woning aan den Liemendijk, verhuurd aan Z., Visser. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3095Achterstraat B-184Jan Jakles de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3095Achterstraat 45 (B-184)erv. Willem Lichtendahlwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 45J. (Jan) Nieveen
  terug