Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 25 7-123 7-129 C-022 C-016


Huisnaam in: 1680
Gebruik:
Naam: de toelast
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 25, Harlingen
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Achter het huis waar de Hollandse Daalder uitsteektkamer
 
koperJan Dolphijn, gehuwd met200-00-00 GG
koperAntie Scheltes
naastligger ten oostenClaes Thoenis
naastligger ten zuidenhet huis waar de Hollandse Daalder uitsteekt
naastligger ten westende plaats van Jan Dolphijn c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperInne Bauckes, gehuwd met
verkoperMarijthen Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dolphijn x Antie Scheltes kopen een kamer achter het huis daer de hollantsche daler wtsteeckt. Geen grondpacht.


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0108v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]huis en bakhuis
 
koperPyter Martens Moy c.u.1700-18-00 GG
naastligger ten oostende eigenaars van het huis van Hendrick Atses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Fedde Goukes
naastligger ten noordenmr. Fedde Goukes
verkoperDieucke Gouckes, gehuwd met
verkoperHuybert Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Martens Moy c.u. kopen een huis en bakhuis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Hendrick Atses, ten W. mr. Fedde Goukes. Geen grondpacht. Gekocht van Dieucke Goukes x Huybert Pouwels voor 1700 gg. 14 st.


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] tussen Vismarkt en de blauwe trappenhuis en pakhuis daarachter
 
koperJacob Jansen Kuik, gehuwd metmr. bakker610-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Jelle Jochems
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis van Dina Tiebbes
naastligger ten noordende erfgenamen van Sibrandt Kingma
verkoper van 1/3Antie Jans Finkelbos, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Jansen Trompetter
verkoper van 1/3Cornelis Finkelbos
verkoper van 1/3Antie Bentes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Finkelbos nom.filia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Kuik, mr. bakker x Lijsbeth Lubberts koopt een huis c.a. met een pakhuis erachter, nz. Voorstraat, tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Ten O. Jelle Jochems en een doorgaande steeg, ten W. Dina Tiebbes (Dreyer), ten Z. die straat, ten N. erven Sibrant Kingma. Het huis heeft een plaets met put en back en vrij mede-gebruik v.d. steeg, zowel zuid- als noordwaarts. Gekocht van Antie Jans Finkelbos x Jan Jansen Trompetter, voor 1/3, Cornelis Finkelbos, voor 1/3, en Antie Bentes wv Jan Finkelbos, voor 1/3, voor 610 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-123Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJacob Jansen Kuik
gebruikerJacob Jansen Kuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-123Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarde vroedsman Kuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Jacobs Cuik
gebruikerJan Jacobs Cuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 7-124]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0164r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappenhuis, bakkerij en pakhuis
 
koperFreerk Alkes, gehuwd metmr. bakker2400-00-00 CG
Auckien SynesFraneker
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenoud burgemeester Pier Bretton
naastligger ten noordende erfgenamen van Eelke Douwes
verkoperJan Jacobs Kuikmr. bakker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0143v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis en bakkerij met een pakhuis erachter
 
koperHarmen Hendriks, gehuwd metmr. bakker2100-00-00 CG
Ytje Hendriks Wijnaldum
naastligger ten oostenOtte Aukes c.s.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenburgemeester Pier Bretton
naastligger ten noordende erfgenamen van Eelke Douwes
verkoperFreerk Alkes, gehuwd metmr. bakker
Aukjen Synes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-123 Grote Bredeplaats 25Harmen Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarHarm. Hendrix
gebruikerHarm. Hendrix
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZhuis en bakkerij
 
koperHendrik H. van der Mey, gehuwd met1027-00-00 GG
Eelkjen Zeeman
naastligger ten oostende weduwe van Auke Ottes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHyltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman
Dirk Vellinga, curatorkoopman
Lourens Coster, curatoren overmr. slager
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks, gehuwd geweest metmr. bakker
wijlen Ytie Hendriks


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0292v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]stuk grond of tuin
 
koperburgemeester Syds Schaaff 1300-00-00 CG
Minne Cl. Blok, als curatoren voor
Hiltje Schaaff, minderjarige nagelaten dogter van
mr. Syds Schaaff J.U.D.advocaat Hof van Friesland
huurderHarmanus Betzou
huurderGosling Piekes mr. schoenmaker
Philippina Philippus
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenHiltje Schaaff
naastligger ten westende verkoper Jurjen Okkes van der Stock c.u.koopman
naastligger ten noordende weduwe van Teunis Anthony
verkoperJurjen Okkes van der Stock, gehuwd metkoopman
Geertje Douwes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0030r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]huis en bakkerij
 
kopervroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker2700-00-00 CG
naastligger ten oostenT. L. Coster
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenjuffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman
verkoperHendrik van der Mey, gehuwd metmr. bakker
verkoperEelkjen Joosten Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Gonggrijp, mr. bakker koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat. Ten oosten een doorlopende steeg mandelig met Saake Jacobs en J. Trompetter en ten westen ook een steeg. Ten O. Saake Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van mr. bakker Hendrik v.d. Mey x Eelkjen Joosten Zeeman.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZ tussen de Vismarkt en de Grote Brede plaatshuis en bakkerij
 
koperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakker2325-00-00 CG
koperGeertje Jans Gonggrijp
naastligger ten oostenSaake Jacobs
naastligger ten oostenTeunis L. Coster
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperHarmen Jansensubstituut bierdrager
verkoperTjietske Claasen Backer, gehuwd met
verkoperCornelis Ennes Wygaroggemolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis van Velsen, mr. bakker x Geertje Jans Gonggrijp koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat, tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats, voorheen bewoond door mr. bakker Albert Gonggrijp. Ten O. een doorgaande steeg, mandeelig met Saake Jacobs en Jan Trompetter, uitgaande naar de Voorstraat en de Noorderhaven. Ten O. Saacke Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van substituut-bierdrager Harmen Jansen en Tjietske Claasen Backer x rogmolenaar Cornelis Ennes Wyga.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0065v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat], tussen Vismarkt enhuis en bakkerij
 
koperGosling Piekinga, gehuwd met916-00-00 GG
Phillippina Philippus Pirot
naastligger ten oostensteeg vd haven naar de Voorstraat
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenTheunis Louwrens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakker
Geertje Jans Gonggrijp


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-129 Grote Bredeplaats 25Gosling Piekinga5-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] wijk C-022 tussen de Vismarkt en Grote Bredeplaatshuis
 
koperHendrik Heins koopman1050-00-00 CG
huurderJacob Bijmhoelt c.u.
naastligger ten oostensteeg naar Noorderhaven [staat: haven] en Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Melchers
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg waar koper alleen vensterslag geniet
naastligger ten westenS. Kamsma procureur
naastligger ten noordenP. Tjallingi
verkoperGosling Piekengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Heins, koopman te Zaandam, koopt een huis C-022 aan de Voorstraat tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats zoals het door Jacob .. c.u. als huurders bewoond wordt. Geen grondpacht. Ten O. Johannes Melcherts, Zake Jacobs en een mandelige steeg naar Voorstraat en Noorderhaven, ten W. wd. S. Kamsma en een steeg, ten N. P Tjallingii. Gekocht van koopman Gosling Piekenga voor 1050 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25H Welborengebruiker wijk C-022, bakker; eigenaar is Johannes Hanekamp, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp... 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp H Welboren bakker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Willem Hendrik Johannes Hanekamp, overleden op 21 april 1822kantoorbediende, zoon van Johannes Hanekamp, koopman (Voorstraat C 22) en Lammina Huisinga, broer van Josina, Anna en minderjarige Lambertus, Johannes en Catharina Johannes Hanekamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25Johannes HanekampHarlingenwinkelierhuis en erf (169 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Lammigje Huizingaoud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-022Grote Bredeplaats 25J Hanekamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp67 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, winkelier
C-022BreedeplaatsLammigje Huizinga67 jGroningenv, rooms katholiek, gehuwd
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-022BreedeplaatsCatharina Hanekamp25 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25johannes hanekamp60 gl.3.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Catharina Elisa Johannes ter Meer, overleden op 6 februari 18481 jr (geboren 27/1/1847), overleden Voorstraat C 22, dochter van Johannes Gerhardus Nicolaas ter Meer, winkelier en Catharina Hanekamp, zuster van minderjarige Johannes-Gerhardus-Nicolaas en Lamina-Elisa Johannes ter Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 521C-022 (bij de blauwe trappen)Teves Jans Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3953C-016 (Voorstraat)Pieter Willemswoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1988Bakker W. Buma vestigt zich op de Grote Bredeplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25 (C-016)Pieter Willemswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 25W.P. Darteejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 1
suikerwerker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 25 Ids Zijlstraslager
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 25B.Vijverbanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1996nov: Opening van de nieuwe bakkerij op de Grote Bredeplaats 25 van G.H. Boonstra. Vroeger was hier gevestigd bakkerij B. Vijver


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 25A. (Anne) Wouda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 25rijksmonument 20361


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25
  terug