Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 29a 7-121 7-127 C-024 C-018
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 30 7-129 7-134 C-ong C-172


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 29, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 29a
ten oostenGrote Bredeplaats 31
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 27
ten noordenNoorderhaven 30


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29A.J. KokKroon, dehotel café restaurant


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29J. ZeldenrustKroon, dehotel café restaurant


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 29naamloze doorlopende steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 30Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 82De panden van [de fa. R.C.] Boon op de Noorderhaven. [?] links daarvan de touwslagerij [?]


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Thonys


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIsbrant Toenis
naastligger ten westensteeg


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Rinnertspijp tot aan de haven]doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de haven
 
koperJan Everts, gehuwd metkoekbakker2500-00-00 GG
koperAefke Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
toehaakeen kan Franse wijn
naastligger ten oostenMaicke Jans*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Andries Wierts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Heerestraat]
naastligger ten westenHendrick Aetes blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper van 1/2Jan Clasen
verkoper van 1/4Isbrant Teunis
verkoper van 1/4Claes Clasen, gehuwd met
verkoper van 1/4Grietie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, koekebakker x Aeffke Lieuues kopen een doorgaand huis aan de Voorstraat bij de Rinnertspijp. Ten O. Maycke wd. Andries Wierds, ten Z. [moet zijn: noorden] de Heerestraat, ten W. blockmaker Hendrick Aetes. Grondpacht twee lopen rogge aan de stadsarmen en een kan Franse wijn aan de verkopers. Gekocht van Jan Clasen voor 1/2 en Isbrant Teunis voor hem zelf en Claes Clasen als man en voogd van Grietie Teunis voor 1/2, voor 2500 GG.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153r van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenIsbrant Teunis


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242r van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Everts Bijencorff


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Bijenkorff


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperJan Finkelbosch, enkapitein Admiraliteit in Friesland1557-14-00 GG
koperJan Simons wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Schelto Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Bennema
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenClaes Taedes verver
naastligger ten westenmedekoper Finkelbosch
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart
verkoperRuirdt Sanstra, gehuwd metkapitein
verkoperAntie Bijencorff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Finkelbos, capitein bij de Admiraliteit, en wijdschipper Jan Symons kopen een huis nz. Voorstraat, omtrent de Blauwe Trappen en strekkende noordwaarts tot aan de middendeur die tot scheiding van dit huis en het huis 'het Wit Hart' dient. Ten O. oud-burgemeester Schelte Jurjens Fontein en erven Jelmer Jaspers Bennema, ten Z. die straat, ten W. resp. verver Claes Tades en de mede-koper Jan Finkelbos, ten N. 'het Witte Hart'. Het huis is belast met 1 loopen rogge per jaar aan de stads-armen, met conditie dat de kopers vrij in- en uitgang etc. naar de Noorderhaven zullen hebben door de steeg ten O. van 'het Wit Hart'. Zie ook bij 243-390vs. Gekocht van capitein Ruurd Sanstra x Antie Bijencorff, voor 1557 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten oostenals bewoner Huite Huites


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauke Rinses wijdschipper


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Voorstraat NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperJohannes Fransen, gehuwd metmr. slager950-00-00 GG
koperAntie Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
naastligger ten oostenMeinert Jansen Hoeck
naastligger ten oostenvroedsman Gerryt Schiere
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Steffens
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart
verkoper van 4/7Jan Jansen Vinckelbos
verkoper van 1/7Symen Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper van 1/7Jancke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/7Hessel Hansenmr. koperslager
verkoper van 1/7jongedochter Impktien Jans, onder de hoede van haar oom
verkoper q.q.Bauke Rinseswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Fransen, mr. slachter x Antie Sipkes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. Meinert Jansen Hoeck en vroedsman Gerrit Bouwes Schiere, ten W. erven Jelle Steffens, ten Z. die straat, ten N. het huis 'het Wit Hart'. Het huis heeft een royaal voorhuis, grote spijskamer en achterkamer met een gang ernaast, 2 opkamers en graan-, turf- en kleerzolders, keuken, bierkelder, plaets, put en bak en nog een kamer daarachter die nu als paardenstal wordt gebruikt, en heeft vrij in- en uitgang en op- en afslag door de steeg ten O. van het huis 'het Wit Hart' naar en van de Noorderhaven. De ovens die op de plaets staan van dat laatste huis zullen door de eigenaar worden geamoveerd (afgebroken), maar de loods zal blijven staan etc. Gekocht van Jan Jansen Finkelbosch voor 4/7, mr. kaarsenmaker Symen Jansen voor 1/7, en van dezelfde Symen Jansen en Jancke Jans x mr. koperslager Hessel Hansen en Impktien Jans, jongedochter geassisteert met haar oom wijdschipper Bauke Rinses tesamen voor de overige 2/7 parten, voor 950 gg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. Reen
naastligger ten westenJohannis Fransen mr. slager


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-121Grote Bredeplaats 29ahuis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarFeddrick Jeppes
gebruikerFeddrick Jeppes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen slager


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-121Grote Bredeplaats 29ahuis
eigenaarJohannes Fransen
opmerkingpauper
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarFeddrick Jippes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-121 Grote Bredeplaats 29ahuis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper
7-129 Noorderhaven 30huis
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen* slager


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen slager


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen mr. slager


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-121 Grote Bredeplaats 29ahuis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper
opmerking[in het kohier genummerd als 7-122]
7-129 Noorderhaven 30huis
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannis Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-121 Grote Bredeplaats 29aJohannes Fransen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Fransen


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-121 Grote Bredeplaats 29ahuis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingonvermogende
7-129 Noorderhaven 30huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikererv. Eelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Voorstraat bij de blauwe trappenhuis
 
koperLourens Claeses mr. slager294-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
huurder voorde koper Lourens Claeses mr. slager48-00-00 CG
huurder achterMarijke Johannes
huurder achterAntje Johannes
naastligger ten oostenClaes Leystra
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Aukes Overdijk
naastligger ten noordenhet Wit Hart van Sjoerd Talma koopman
verkoper q.q.Feddrik Aisses Mahiu, eerste crediteur vankoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Johannes Fransenmr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Clases, mr. slager, koopt een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, waarin al lange tijd de slagerij is gedreven, en dat door hem wordt gehuurd. Het achterhuis wordt bewoond door Mayke- en Metje Johannes, die er tot mei 1754 gratis mogen blijven wonen. Ten O. Claes Leystra, ten Z. de Voorstraat, ten W. Otte Aukes Overdijk, ten N. 'het Wit Hart' van Sjoerd Palma. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Johannes Fransen, oud-mr. slager, voor 294 gg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLourens Claezes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0239r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLourens Klaasen Koster


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0044v van 18 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunes L. Coster


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTheunis Lourens Coster


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0173v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis L. Coster


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Lourens


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Lourens Koster


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Voorstraat NZ bij de Blauwe trappenhuis
 
koperJohannes Melchers, gehuwd metslagersknecht1153-00-00 CG
koperSytske Hendriks
naastligger ten oostenTjeerd Roelofs Cabeljaauw
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSake Swart beurtschipper
naastligger ten noordenHendrik Bux
verkoperTeunis L. Costermr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Melchers, mr. slager x Sytske Hendriks, koopt een huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Tjeerd Roelofs Cabeljauw, ten Z. de straat, ten W. beurtschipper Sake Swart, ten N. Hendrik Bax? Gekocht van Teunis L. Coster, mr. slager.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-136 Grote Bredeplaats 29aJohannes Melcherts, 35 jaar, gehuwd
7-143 Noorderhaven 30Jacob Sijbes, 29 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-127 Grote Bredeplaats 29aJohannes Melcherts3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aMeclhior Godthelp/Gothilf... geb ... , Johannes Melchers G, geb 1770 Bergen op Zoom; 1763, BS huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-024, slager, 1814. (GAH204); indertijd minnier te Bergen op Zoom, lidm. Luth. Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-024Grote Bredeplaats 29aJohannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager


1825 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aJeltje Arends Bakemaovl 18 aug 1825, 59 jaar, wed. van Klaas L. Koster, sterfhuis wijk C-024/ Grote Bredeplaats 29, Westerkerk HRL; (vd Gaast, begraaflijst)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 525Grote Bredeplaats 29aJohannes Melchers GodthelpHarlingenslagerstal (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 525Noorderhaven 30Johannes Melchers GodthelpHarlingenslagerstal (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aAntje Hennings IJlstra... 1820, ovl wijk H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aHendrik Godthelp... 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS huw 1820, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-130; VT1839; H.J.G. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aJohannes Melchers Godthelp... ovl 1865, ovl 1877, ovl 1881; oud 70 jaar, geb Bergen op Zoom en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-024; VT1839; J.M.G. eigenaar van percelen nrs. 525 en 526 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 241, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aSytske Hendriks Advokaat... A., en Metje Goossens; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1848, ovl 1853; geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-024; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk CGrote Bredeplaats 29aJ M Godhelp kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-024BreedeplaatsJohs. M Godthelp70 jBergen Op Zoomm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
C-024BreedeplaatsSytske H AdvokaatHarlingenv, protestant, gehuwd
C-024BreedeplaatsEgbert Godthelp29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kantoorbediende
C-024BreedeplaatsWillem Godthelp26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, huistimmerman
C-024BreedeplaatsAlbert Godthelp18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-024BreedeplaatsCatharina Godthelp27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-024Grote Bredeplaats 29aAukje Jans van Mantgum, overleden op 26 december 1842overleden Voorstraat C 24, wed. Henning Lolkes IJlstra, moeder van Antje Hennings IJlstra (vrouw van Hendrik Johannes Godthelp, vleeshouwer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29aEgbert Godthelp... bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 525C-024 (bij de blauwe trappen)Albert Johs. Godthelpwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3548C-018 (Voorstraat)Albert J. Godthelpwoonhuis
Sectie A nr. 3952C-172 (Noorderhaven)Teves Jans Tevespakhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29J. Eskes Szn.mandemakerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3549Noorderhaven 30 (C-172)Allert en Dirk van der Meerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 29 Reindert Wijnaldaslager
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 29J.P.Christiaanzenleeraar l.v.s.
Groote Breedeplaats 29R.Wijnaldaslager
Groote Breedeplaats 29mej. H.Wijnalda-Goudappelmodiste


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29 Kroon, decafé


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 29Hotel de Kroon242M. de Vries


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 29Hotel-Café-Rest. De Kroon598E. Quarré


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. BoonstraBoon & zonen, fa. R.C.touw, staaldraad, oliegoederen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsW. Bolman598Café-rest.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsE. Bolman598Hotel-café-rest.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHotel-Café-Rest. De Kroon598E. Bolman


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHotel-Café-Rest. De Kroon598S. Wernar


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6259Grote Bredeplaats 29a


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden
  terug