Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 33(niet bekend)(niet bekend)B-138B-178
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 35(niet bekend)(niet bekend)B-138B-179
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 37(niet bekend)(niet bekend)B-138B-180
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 39(niet bekend)(niet bekend)B-138B-181
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 41(niet bekend)(niet bekend)B-138B-182
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 43(niet bekend)(niet bekend)B-138B-183
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 30(niet bekend)(niet bekend)B-205B-192


Naastliggers vanAchterstraat 33
ten oostenAchterstraat 35
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 31
ten noordenAnjelierstraat 24


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138v van 24 nov 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138v van 24 nov 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 33Achterstraat NZ 33/43 [staat: uitzicht over de noorder stadswal]775‑00‑00 CGhof met zomerhuis
koperRoelof Tjerks
naastliggerde schuur van Rinske Feikes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noorden van de Liemendijkde schuur van Rinske Feikes
verkoperElisabeth Braak, gehuwd met
verkoperDirk Wildschutkoopman


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0117v van 28 mei 1769 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSibbeltje Feikes


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0150v van 21 jan 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Tjerks


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0222r van 3 sep 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Stijl


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-138Achterstraat 33Fokeltje Jansgeb 1811 HRL, ovl 13 apr 1813 HRL; wijk B-138, dv Jan Gerrits en Antie Klumperts; BS ovl 1813


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-138Achterstraat 33Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138Achterstraat 35Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138Achterstraat 37Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138Achterstraat 39Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138Achterstraat 41Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138Achterstraat 43Jan G de Boer Jan G de Boer stalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Achterstraat 35Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Achterstraat 37Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Achterstraat 39Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Achterstraat 41Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Achterstraat 43Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Anjelierstraat 30Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 53Achterstraat 33Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (410 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-138Achterstraat 33Ertje Klazes Kamstra... met Johannes Hendrikus Schur op 3 jul 1834 HRL, huwt met Regnerus de Leeuw, wordt gealimenteerd, ovl wijk B-138, dv Klaas Alberts K, en Geertruida Harmens Klumpert; BS ovl 1812; 1834 huwelijken, ovl 1836, huw 1837, ovl ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50031 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 154 en 160 van 2 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-138Achterstraat 33provisionele en finale toewijzingfl. 661huis aan de Schritsen B-138
 
verkoper q.q.Evert Pieters Tuinhout
verkoper q.q.Goris Sybrens van Smeden
verkoper q.q.Anne Klazes de Jong
verkoper q.q.Roelof Snoek
gelastigdeSjoerd Johannes de Boer
koperRoelof Harms Pieters


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2353Liemendijk B-138H. van Schouwenburgbergplaats


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-205Anjelierstraat 30Douwe Hendriks Tigchelaar... 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3141Achterstraat B-178Willem Schafraadwoonhuis
Sectie A nr. 3142Achterstraat B-179Willem Schafraadwoonhuis
Sectie A nr. 3143Achterstraat B-180Willem Schafraadwoonhuis
Sectie A nr. 3144Achterstraat B-181Willem Schafraadwoonhuis
Sectie A nr. 3145Achterstraat B-182Willem Schafraadwoonhuis
Sectie A nr. 3146Achterstraat B-183Willem Schafraadwoonhuis
Sectie A nr. 3147Anjelierstraat B-192Willem Schafraadwerkplaats en woonhuis
Sectie A nr. 3143Kleine Breedeplaats E-123D. Oolgaard & Zoonpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3141Achterstraat 33 (B-178)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis
Sectie A nr. 3142Achterstraat 35 (B-179)wed. F. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 3143Achterstraat 37 (B-180)wed. C. van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 3144Achterstraat 39 (B-181)wed. F. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 3145Achterstraat 41 (B-182)wed. F. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 3146Achterstraat 43 (B-183)Willem van der Meijwoonhuis
Sectie A nr. 3147Anjelierstraat 30 (B-192)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Achterstraat 43Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Achterstraat 33 Douwe de Witexportslagersknechtf. 500f. 500
Achterstraat 41 Jan van der Heidebootwerkerf. 600f. 500
Achterstraat 43 Evert Baardawinkelier in groent.f. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 33D. de Witwerkman
Achterstraat 35L. Tichelaargrondwerker
Achterstraat 37O. Baardavarensgezel
Achterstraat 41J. v/d Heidebootwerker
Achterstraat 43E. Baardagardenier
Anjelierstraat 30M. de Vriespakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 33R. (Ruurd) Jorna
Anjelierstraat 30M. (Meinte) de Vries
  terug