Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rinnertspijp 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRinnertspijp 67-ong 7-ong C-173C-167


Naastliggers vanRinnertspijp 6
ten oostende Rinnertspijp
ten zuidenRinnertspijp 8
ten westenGrote Bredeplaats 29a
ten westenGrote Bredeplaats 29
ten noordenRinnertspijp 4


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0026r van 18 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLijsbeth Jaspers


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0010v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Jans e.a.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Jan Cornelis Schiere... van wijk C-162, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-164, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-173; gebruiker IJede Pieters wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Yede Pieters... IJedes, geb 1792 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1811wafk, ovl 1829; wed. IJ.P. gebruiker wijk C-173, vischvrouw; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); IJ.P. en Geertje Steffens, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-173Rinnertspijp 6Jan Schiere Yede Pieters wedvischvrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 530Rinnertspijp 6Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis (35 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 57 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-173Rinnertspijp 6Aukje Jans van der Heide, overleden op 6 maart 1836moeder i/h Diaconiegasthuis bij Grote Kerk C 173, vrouw van Broer Remkes de Vries, van der i/h Diaconiegasthuis (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 350,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Dorothea Posthumaoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Fokke Faber... zv Arend F, en Neeltje S. Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-173; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Jan C Lontoud 54 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, verwer, wijk C-173; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Johan W Kleinoud 29 jaar, geb dettingen, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Loteia Schutsoud 45 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-173Op de RinnertspijpJohan Wilhelm Klein29 jDettingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-173Op de RinnertspijpDorothea Posthema42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-173Op de RinnertspijpJohan Wilhelm Klein2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-173Op de RinnertspijpFrans Klein1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-173Op de RinnertspijpJan Cristiaan Lont54 jverwerHoorngezin 2, m, protestant, gehuwd
C-173Op de RinnertspijpLoteïa Schúuts45 jHoorngezin 2, v, protestant, gehuwd
C-173Op de RinnertspijpWillem Lont6 jHoorngezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-173Op de RinnertspijpJacobus Lont1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-173Op de RinnertspijpJansje Lont11 jHoorngezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-173Op de RinnertspijpChristina Lont9 jHoorngezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-173Op de RinnertspijpJan Kuiper13 jHoorngezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-173Rinnertspijp 6Jacobus Lont, overleden op 3 april 184016 mnd, overleden Noorderhaven C 173. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-173Rinnertspijp 6Siebolt Mulder, overleden op 30 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 33 jr, werkman, overleden Rinnertspijp C 173, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-173Rinnertspijp 6Yfke Herkes de Jong, overleden op 7 april 1847(Certificaat van onvermogen), 6 jr, geboren Herbayum, overleden Rinnertspijp C 173. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-173Rinnertspijp 6Janke Jansengeb 1803 Workum, huwt met Fokke Faber, na 1855 niet meer gevonden; bev.reg. Ha851 wijk C-173


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 530Noorderhaven C-173Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 530Noorderhaven C-167Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
C-173Rinnertspijp 6Woning op de Rinnertspijp. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 530Rinnertspijp 6 (C-167)Hermanus Schragewoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Rinnertspijp 6Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug