Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vismarkt 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVismarkt 27-ong 7-ong C-168C-160
 huisnummer lager  Vismarkt 47-ong 7-ong C-167C-159


Naastliggers vanVismarkt 2
ten oostende Vismarkt
ten zuidenVismarkt 4
ten westenNoorderhaven 38
ten noordenNoorderhaven 40


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0473r van 16 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTiepcke Jansen c.soc.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0016v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0078r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis of brouwerij van de erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080v van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVismarkt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0081r van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVismarkt


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077v van 15 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVismarkt


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116r van 22 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Laes Laesen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Lases Hannema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Laesen Hannema*


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Lasen Hannema


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannema


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannema
naastligger ten zuidennu verkocht aan Rutger Brouwer


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0092r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Pieters Valck koopman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058ra van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Pytters


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0217r van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Harmen Pytters Valck


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0289r van 15 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Pyters


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0179r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymen Jobs


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0092v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Huiges metselaar


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0065v van 9 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Eelke Douwes, gehuwd met
naastligger ten noordenPyttie Johannes


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048v van 25 jun 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ675‑00‑00 CGhuis
kopermeerderjarige vrijster Sijke Reiners
huurderN. N. 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenEelcke Douwes
naastligger ten westenEelcke Douwes
naastligger ten noordenLijsbet Weidenaer
naastligger ten noordenDirck Huigens c.u.
verkoperDirck Huigens c.u.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0093v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ240‑00‑00 GGhuis
koperDirk Huygens, gehuwd met
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenDirk Huygens, gehuwd met
naastligger ten zuidenStijntje Hendrix
naastligger ten westenhet gorthuis van Eelke Douwes
naastligger ten noordenLijsbet Weidenaer
verkoperSijke Reyners bejaard, zuster van
verkoperGeertje Reyners bejaard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntje Hendrix koopt huis op de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. het gorthuis van Eelke Douwes, ten Z. het huis van Eelke Douwes, ten N. Lijsbet Weidenaer. Gekocht van Sijke- en Geertje Reyners, bejaarde dochters.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Huygens koopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0080r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Teekes n.u.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0025r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Haukema


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0026r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ650‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Lammert Haukema, gehuwd metkoopman
koperDieuke Tolsma
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
naastligger ten zuidenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
naastligger ten noordenvroedsman Lammert Haukema, gehuwd met
naastligger ten noordenDieuke Tolsma
verkoperJohannes Takes, vader en wettige voorstander van zijn dochterkoopman te Witmarsum
verkoperSjoukje Johannes, dochter van
verkoperwijlen Aukjen Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Haukema (Hankes) x Dieuke Tolsma koopt huis op de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. het gorthuis van erven Eelke Douwes, ten Z. hun woning, ten N. de kopers. Gekocht van Johannes Takes x Aukien Rinties (Rinkes?) te Witmarsum, voor zich, en als vader van zijn dochter Sjouk Johannes, voor 650 cg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0139r van 28 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester L. Haukema


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0145v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ900‑00‑00 CGhuis
koperMarijke Folkerts, gehuwd met
koperJan Wax mr. bakker
huurder bovenhuisAafke 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenPytter Wytses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten noordenburgemeester Lammert Hauckema c.u.koopman
verkoperburgemeester Lammert Hauckema, gehuwd metkoopman
verkoperDieuke Pyters Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts x Jan Wax, mr. bakker, koopt een huis wz. Vismarkt. Ten O. die straat, ten W. erven G. Wildschut, ten Z. Pyter Wytses, ten N. de verkoper en de kopers. Ingewikkelde voorwaarden. Gekocht van Lammert Hauckema, burgemeester x Dieucke Pyters Tolsma, voor 900 cg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0228v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Blok


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0228r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenraadsman Jan Wax


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0164r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenraadsman Jan Wax


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0047v van 23 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan C. Bakker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0173r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Symons


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0315r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Vismarkt 2Douwe Cornelis Steenstra... ovl 1817, huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; eigenaar en gebruiker van wijk C-167 en wijk C-168, kastelein, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-168; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-168Vismarkt 2Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-167Vismarkt 4Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 103 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-168Vismarkt 2Dominicus Douwes Steenstra, overleden op 26 december 1824zoon van Douwe C. Steenstra, kastelein (Noorderhaven C 168) en Jantje Sietzes, broer van minderjarige Elisabeth, Anna-Sabina, Cornelia, Sytze, Cornelis-Wytze-Douwe, Wied, Nicolaas en Eelkje Douwes Steenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 539Vismarkt 2Douwe Cornelis SteenstraherbergierHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 539Vismarkt 4Douwe Cornelis SteenstraherbergierHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Marharetha Weberoud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-167; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Sibble Buwaldaoud 36 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk C-167 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Sjoerd van der Weide... vdW, en Doutje Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Vismarkt 2Baukje van der Heidegeb 3 sep 1792 Driesum, huwt met Douwe Steenstra, A 11 mei 1860 Nieuwediep; bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; oud 47 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Vismarkt 2Cornelia Douwes Steenstra... Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Vismarkt 2Johannes Geelof... philip G, en Johanna Koster; BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-167Op de VischmarktSibble Buwalda36 jkoetsierWitmarsumm, protestant, gehuwd
C-167Op de VischmarktMargaretha Weber39 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-167Op de VischmarktHenderikus Buwalda2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-167Op de VischmarktAntie Buwalda4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-167Op de VischmarktVersia Noordbeek10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktDouwe Steenstra61 jkasteleinLeeuwardenm, protestant, weduwnaar
C-168Op de VischmarktSytze Steenstra27 jzeemanHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktCornelis Steenstra25 jpottebakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktNikolaas Steenstra19 jwinkelknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktCornelia Steenstra28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktEeke Steenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktBaukje van der Heide47 jDriesumv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 280 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-167Vismarkt 4Jitske Alberts van der Werf, overleden op 14 februari 18415 mnd, overleden Vismarkt C 167, dochter van Albert van der Werf, beurtschippersknecht en Jetske Plekker, zuster van minderjarige Clara Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 400 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-167Vismarkt 4Klaas Klazes Kolhorn, overleden op 19 juni 18431 1/2 dg (geboren 17/6/1843), overleden Noorderhaven C 167, zoon van Klaas Kolhorn, zeeman en Elizabeth Douwes Steenstra, broer van minderjarige Douwe Klazes Kolhorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 202 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-167Vismarkt 4Elske Vergeer, overleden op 2 november 184428 jr, geboren 's-Herenberg 16/9/1816, overleden Vismarkt C 167, vrouw van Sietze Oedses Wijma, herenknecht, moeder van minderjarige Oeds en Anthonie Sietzes Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Vismarkt 2Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Vismarkt 2Sybren Jorna... in 1851, Vst 20 jan 1852 uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 539Noorderhaven C-168Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542Noorderhaven C-167Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542Noorderhaven C-204de Stad Harlingenvischafslagershuisje


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 539Vischmarkt C-159Cornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542*Vischmarkt C-160Cornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542*Noorderhaven C-161Cornelis Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 524Vismarkt 2 (C-160)Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 539Vismarkt 4 (C-159)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Vischmarkt 4 Bouwe van der Woudekuiperf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vischmarkt 4IJ. Bolmanstoffeerder


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Vismarkt 4, HarlingenVismarkt 4IJ. Bolman jr.stoffeerderdij, verhuizingen


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21179
Vismarkt 4Ype Claas Bolman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vismarkt 4E. (Elisabeth) Sleijfer
  terug