Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 40 7-135 7-139 C-168 C-161


Huisnaam in: 1660
Gebruik: herberg
Naam: het vergulden hooft
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 40
ten oostende Vismarkt
ten zuidenVismarkt 2
ten westenNoorderhaven 38
ten noordende Noorderhaven


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0473r van 16 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven] bij Rinnerts pijp1/8 huis genaamd in het Vergulden Hoofft
 
koperPiecke Uulckes, gehuwd met140-14-00 GG
koperAnne Hessels Amsterdam
bewonerJelcke Reyners
naastligger ten oostenVismarkt [staat: nieuwe vismarkt]
naastligger ten zuidenTiepcke Jansen c.soc.
naastligger ten westenTiepcke Jansen c.soc.
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: nieuwe haven]
verkoperSanne Tiercks


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0016v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: bij de Rinnertspijp]1/4 huis
 
koperTaecke Taeckes tichelaar en biersteker300-00-00 GG
eigenaar van 3/4Jelcke, weduwe van
eigenaar van 3/4wijlen Reyner
huurderJelcke
huurderwijlen Reyner
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Tziaert Ewerts, gehuwd metkoopmanBolsward
verkoperRinck PytersBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes [Lauta], tichelaar en biersteker koopt 1/4 van een huis bij Rinnertspijp, nu bewoond door wd. Jelcke Reyners, waarvan 3/4 al toebehoren aan de koper. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van burgemeester en koopman te Bolsward Tziaert Ewerts x Rinck Pyters voor 300 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] hoek Vismarkthuis waar het Gulden Hoofd uitsteekt en achterhuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelcke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Jelcke Douwesdr., 1/2 huis en achterhuis zz. Noorderhaven op de hoek van de Vismarkt daer t'gulden hooft vuytsteeckt. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. erven Jan Tjepkes.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ hoek Vismarkthuis waar het Gulden Hooft uitsteekt
 
koper provisioneelBarelt Jans stadsroeper1619-00-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0078r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: Zuiderhaven] hoek Vismarkthuis daert Vergulden Hoofft uutsteeckt
 
koperFoecke Janssen, gehuwd met1629-00-00 GG
koperMaycke Jacobs
toehaakeen oude rozenobel in specie
protesteert vanwege een borgtochtJan Wybes, en zijn zwager
protesteert vanwege een borgtochtDouwe
protesteert vanwege een borgtochtde erfgenamen van wijlen Jelcke Reyners
protesteert vanwege een hypotheekTiaerdt Bouuens
protesteert vanwege een hypotheekTaecke Taeckes
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenhuis of brouwerij van de erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes
naastligger ten westende brouwerij van Jan Tiepckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperRienck Wybes, gehuwd met
verkoperTrijntie Syourdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoecke Jans x Maycke Jacobs kopen het huis 'het Vergulden Hoofft' op de hoek van de Vismarkt, strekkende zuidwaarts tot aan erven Jan Tjepkes huis of brouwerij. Ten O. de Vismarkt, ten W. de brouwerij. Gekocht van Rienck Wybes x Trijntje Syourdts voor 1629 gg en een oude rosenobel.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080v van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1/3 van 1/2 huis daar het Vergulden Hooft uitsteekt
 
koperAernt Janssen, gehuwd met272-14-00 GG
koperYpke Pieters
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVismarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tyepkes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHendrick Hendricks, gehuwd metLeeuwarden
verkoperFolcku JansLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Janssen x Ypke Pieters kopen 1/3 van 1/2 huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, daer 't vergulde hooft althans wtsteeckt. Ten O. en Z. de Vismarkt, ten N. de straat en haven, ten W. erven Jan Tyepkes. Geen grondpacht. Gekocht van Henderick Hendericks x Folcku Jans te Leeuwarden voor 272 gg 14 st.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0081r van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt1/3 van 1/2 huis
 
koperAernt Janssen, gehuwd met255-00-00 GG
koperYpke Pytters
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVismarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tyepkes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSydtse Jans, gehuwd metveerschipper
verkoperDoed Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Janssen x Ypke Pieters kopen 1/3 van 1/2 huis zz. Noorderhaven op de noordwesterhoek van de Vismarkt. Ten O. en Z. de Vismarkt, ten N. de straat en haven, ten W. erven Jan Tyepkes. Geen grondpacht. Gekocht van Sydtse Jans, veerschipper x Doed Jans voor 255 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077v van 15 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt,hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopers
 
koper van 1/2oud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta de oude, gehuwd met800-00-00 GG
koper van 1/2Rincktien Tiaerdts
bewonerHans Burquet
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVismarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Tiepckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperArent Jansen, gehuwd met
verkoperYcke Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes Lauta d'olde, oud burger-hopman x Riuchtien Tiaerdts kopen 1/2 huis zz. Noorderhaven op de noordwester hoek van de Vismarkt, daer t'vergulden hooft althans vuytsteeckt. Nu bewoond door Hans Burquet (voor) en verkopers' zwager en dochter (achter). Ten O. en Z. de Vismarkt, ten W. erven burgemeester Jan Tiepckes, ten N. de haven en straat. Geen grondpacht. Het is gedeeltelijk door vererving en gedeeltelijk door koop eigendom van de verkopers geworden. Gekocht van Arent Jans x Ycke Pieters voor 800 gg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Heere Jans


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116r van 22 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ en de noordwester hoek van de Vismarkthuis daer het Vergulden Hooft uytsteeckt
 
koperTaeke Taeckes Lauta 842-21-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten westenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: Herestraat en haven]
verkoper q.q.Sipke Reyns, ter sterking vangrootschipper
verkoperMaycke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Andries Rinkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Taeckes Lauta koopt een huis 'het Vergulde Hooft' zz. Noorderhaven op de noordwesthoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. de oud-burgemeester Laes Laessen [Hannema], ten N. de Heerestraat en de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Maycke Jacobs wv Andries Rinckes, gesterkt met grootschipper Sipcke Reyns, voor 842 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ en NW hoek vd Vismarkthuis waar het Gulden Hooft uitsteekt
 
koperClaes Clasen c.u.2100-00-00 GG
toehaakeen blancq voor de notaris
huurderHendrik Feickes c.u.
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Lases Hannema
naastligger ten westenFrans Lases Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: Heerenstraat en haven]
verkoperdr. van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Claesen koopt 'het Vergulde Hooft'. Ten N. de Heerenstraat en haven, ten W. en Z. Frans Laesen Hannema. Gekocht van Dr. Viersen.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt1/2 huis waar het Vergulden Hooft uithangt
 
biederDouwe Pytters 975-00-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Laesen Hannema*
naastligger ten westenFrans Laesen Hannema*
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Pieter Everts, curator
verkoper q.q.Pieter Cornelis Bonq, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren van de drie weeskinderen van wl. Claas Clasen bieden de 1/2 van 'het Vergulde Hooft' te koop aan. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. Frans Laessen Hannema, ten N. de haven. Geen grondpacht. Pouwel Pytters biedt 975 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt1/2 huis waar het Vergulden Hooft uitsteekt
 
koperPouuels Pieters c.u.mr. verver975-00-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Lasen Hannema
naastligger ten westenFrans Lasen Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwel Pieters, mr. verver, koopt 1/2 huis '`t Vergulde Hooft' op de noordwesthoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Frans Laesen Hannema, ten N. de haven. Met bedingen over de westelijke muur. Gekocht van wd. en erven van Claas Clasen.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVismerkt
naastligger ten oostenhet huis van Poulus Pieters* mr. verver


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0092r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: Vismarkt WZ]1/2 huis
 
koperhet huis genaamd het Vergolden Hooft, van de weduwe en erfgenamen van wijlen Lijsbeth Weidenaer, weduwe van300-00-00 GG
koperwijlen Poulus Pieters* verver
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenHarmen Pieters Valck koopman
naastligger ten westenHarmen Pieters Valck koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
naastliggerFrans Laasses
verkoperHarmen Harmens erfgenaam van de koper, erfgenaam vanwinkelierHoorn
erflaterwijlen Poulus Pieters*verver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Weidenaer wv verver mr. Paulus, koopt 1/2 huis wz. Vismarkt, 'het Vergulde Hooft'. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Harmen Pieters Valck, ten N. de Haven. Gekocht van Harmen Harmens, winkelier te Hoorn, erfgenaam van verver Paulus.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0179r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLijsbet Weideners, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Pauwels Pieters*


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-135Noorderhaven 40huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerBatie Gerrits
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-135Noorderhaven 40huis
eigenaarb[urgem]r. haselae Haselaer
gebruikerBatie Groenewold
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-135 Noorderhaven 40huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPyter Wijngaerden
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ, hoek vismarkt WZhuis
 
koper door niaarDirk Hugens koopman390-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperInne Minnes, gehuwd metwijnhandelaar
geniaarde koperAeltje Hanses
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenDirk Huygens koopman
naastligger ten westenDirk Huygens koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar wegens naastliggerschap, huis op de westhoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. de koper, ten N. de haven. Gekocht van de hypotheek crediteuren van Elisabeth Weidenaer.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0080r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Teekes n.u.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0025r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt WZhuis
 
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar850-00-00 CG
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten westenvroedsman Haukema
naastligger ten zuidenvroedsman Haukema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes Takes, vader en wettige voorstander van zijn dochterWitmarsum
verkoperSjoukje Johannes, dochter van wijlen haar moeder
verkoperwijlen Aukien Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Clasen, mr. metselaar x Antie Jans koopt huis hoek Vismarkt, met een ingang op de Vismarkt en op de Noorderhaven, bewoond door drie huisgezinnen. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Hannema, ten N. de haven. Gekocht van Johannes Takes x Aukien Rinties.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-135 Noorderhaven 40pakhuis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-135 Noorderhaven 40Lieuwe S. de Bruin, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-135 Noorderhaven 40huis
eigenaarLieuwe S. de Bruin
gebruikerLieuwe S. de Bruin
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-135Noorderhaven 40Lieve Siverds de Bruincoopman£ 072-01-0£ 12bestaet wel cu.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0228v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de hoek van de Vismarkthuis en bakkerij
 
kopervroedsman Jan Wax bakker1307-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
bewonerFolkert Wax
gebruiker van een kamerburgemeester Lammert Hauckema
naastligger ten westenburgemeester Lammert Hauckema
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Blok
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Augustus Robberti van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotaris
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Folkert Wax, gehuwd met
verkoperEnne Jans


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0228r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenraadsman Jan Wax


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0047v van 23 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Vismarkt WZhuis, koek-en kleinbakkerij
 
koperClaas Symons briefbesteller720-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenJan C. Bakker
naastligger ten westenDouwe Pieters
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Symons, brievebesteller, koopt een huis, koek- en kleinbakkerij die daar een reeks van jaren is geweest, op de hoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. Jan C. Bakker, ten W. Douwe Pieters, ten N. de haven. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van vroedschap Jan Wax voor 720 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-148 Noorderhaven 40Riemer Hendriks


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0315r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Vismarkt hoek Noorderhavenhuis en gewezen bakkerij
 
koperDouwe Cornelis, gehuwd met3000-00-00 CG
koperJantje Zytses
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde weduwe van Ruurd Steffens
huurderMinke Kroon
naastligger ten oostenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperClaas Symonsoud beurtschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-139 Noorderhaven 40Douwe Cornelis Steenstra5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Douwe Cornelis Steenstra... ovl 1817, huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; eigenaar en gebruiker van wijk C-167 en wijk C-168, kastelein, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-168; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-168Noorderhaven 40Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-168Noorderhaven 40Dominicus Douwes Steenstra, overleden op 26 december 1824zoon van Douwe C. Steenstra, kastelein (Noorderhaven C 168) en Jantje Sietzes, broer van minderjarige Elisabeth, Anna-Sabina, Cornelia, Sytze, Cornelis-Wytze-Douwe, Wied, Nicolaas en Eelkje Douwes Steenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 542Noorderhaven 40Douwe Cornelis SteenstraHarlingenherbergierhuis en erf (140 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 542aNoorderhaven 40de Stad HarlingenHarlingenhuisje (12 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Baukje van der Heidegeb 3 sep 1792 Driesum, huwt met Douwe Steenstra, A 11 mei 1860 Nieuwediep; bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; oud 47 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Cornelia Douwes Steenstra... Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Johannes Geelof... philip G, en Johanna Koster; BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-168Op de VischmarktDouwe Steenstra61 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar, kastelein
C-168Op de VischmarktSytze Steenstra27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeeman
C-168Op de VischmarktCornelis Steenstra25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, pottebakker
C-168Op de VischmarktNikolaas Steenstra19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, winkelknegt
C-168Op de VischmarktCornelia Steenstra28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktEeke Steenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktBaukje van der Heide47 jDriesumv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Sybren Jorna... in 1851, Vst 20 jan 1852 uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 542C-167 (Noorderhaven )Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542C-204 (Noorderhaven )de Stad Harlingenvischafslagershuisje


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 542*C-160 (Vischmarkt)Cornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542*C-161 (Noorderhaven)Cornelis Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 543Noorderhaven 40 (C-161)Gemeente Harlingenkantoor


1924 - kentekenadresnaam
B-8220
Noorderhaven 40Ytzen van Popta


1927 - kentekenadresnaam
B-11988
Noorderhaven 49Sikke Hellingwerf


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 40W.S. Roersma46Vrachtautod.


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 40, HarlingenNoorderhaven 40F.A. Frölichverf-, behang- en glaswerken


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 40J. (Jan) de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 40rijksmonument 20585


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5771Noorderhaven 40
  terug