Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 3 7-112 7-117 C-029 C-023
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 3 (niet bekend) 7-117 C-029 C-023
Naastliggers vanVoorstraat 3
ten oostenVoorstraat 5
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 1
ten noordenNoorderhaven 42


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 3naamloze doorlopende steeg ten westen


1580 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis)1580'
afbeelding van een gouden hand op azuurblauwe achtergrond
Afkomstig uit de westelijke zijmuur.


1580 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis)Inde.Gvl
de.Hant'
Afkomstig uit de westelijke zijmuur.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0099v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258v van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvrije doorgaande steeg
naastligger ten oostenWillem Janssen schoenmaker


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430r van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZhuis
 
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekFrouck Gatses
protesteert vanwege een hypotheekFeyte Goyties
bewonerWillem Janssen, gehuwd metbierschooier
bewonerTeth Claessen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Albert Claessen Algeraa, geauthoriseerde curator bonorum over
verkoperhet sterfhuis van wijlen Willem Janssen, gehuwd metbierschooier
verkoperwijlen Teth Claessen


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZhuis
 
koper provisioneelN. N. 847-00-00 GG
naastligger ten oostenPieter Symons slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Thonis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Janssenbierschuyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis aan de Voorstraat, waar Willem Janssen ? uit verstorven is. Ten O. slachter Pieter Symons, ten W. Willem Thoenis en een steeg. Provisioneel verkocht voor 847 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZhuis en anderhalve pm land ten noorden van de stad bij het Hondsbosse
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenPieter Symonssen slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Tonys scroer
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Amelander Wapen, van Tonys Allerts
verkoperMaycke Jans Olivier, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens, gesterkt met de ooms van haar kinderen
verkoperSyrck Harmens, en
verkoperHarmen Harmens


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0007v van 25 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarktvoor- en achterhuis
 
koperMarten Laessen, gehuwd metmr. schoenmaker1524-00-00 GG
koperAeffke Martens
naastligger ten oostenmedeverkoper Rompcke Greolts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Claesen
naastligger ten noordenRompcke Greolts
verkoperRompcke Greolts c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Laessen, mr. schoenmaker x Aeffke Martens kopen een voor- en achterhuis nz. Voorstraat omtrent de Vismarkt. Ten O. en N. mede-verkoper Romcke Greolts, ten W. Claes Clasen. Geen grondpacht. Gekocht van Rompcke Greolts c.s., voor 1524 GG.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Laessen* schoenmaker


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSibren Suirger


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkthuis met kelder eronder en woningen erachter
 
koper van 1/2Rein Pytters de Haen, gehuwd met1910-00-00 GG
koper van 1/2Jancke Sents
koper van 1/2Hylcke Joannes Hanekuick, gehuwd met
koper van 1/2Weintie Hendricks
huurderSymen Ariens hoedenmaker
huurderJelle Auckes grootschipper
huurderJochum Jochums
huurderAntie Fongers
naastligger ten oostenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybren Suyringer
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg mandelig met Tieerd Bentes
naastligger ten westenTieerd Bentes bakker
naastligger ten noordenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybren Suyringer
verkoperMarten Martens Blaugrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Pieters d`Haen x Jancke Sents en Hylke Johannes Hanekuik x Wijntien Hendricks kopen een huis op een kelder en de woning erachter, nz. Voorstraat, omtrent de Vismarkt, door meerderen bewoond. Met mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. en N. Amelyke Haenties wv Sybren Suyriger, ten W. bakker Tieerd Bentes. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Marten Martens Blau, voor 1910 GG.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004va van 20 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Klinchamer


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005va van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Dirk Sjoerds Bierma


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van hopman Klinkhaamer


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0391v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenSjoerd Dircks
naastligger ten oosten[als huurder] hopman Jan Klinckhamer


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkt op een huis nahuis met tuintje
 
koperDirk Hugens, gehuwd met721-00-00 GG
koperStijntie Hendriks
huurderJan Klinkhamer c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenAbbe Seerps
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten westenals huurder* Sjoerd Lieuwes
naastligger ten noordenPieter Hendriks Donkers
naastligger ten noordensteeg tot aan de Noorderhaven
verkoper van 1/4Jancke Dirks Bierma c.m.
verkoper van 1/4Sjoerd Dirks Biersma
verkoper van 1/8Hylke Johannes Hanekuik
verkoper van 1/8Grietie Johannes Hanekuik
verkoper van 1/4Rincke Jouckes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Douwe Hylkes Hanekuik


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0097v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen[als huurder] burgerhopman Jan Klinkhamer


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaand steegje
naastligger ten oostenDirk Hugens


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerDirk Hugens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huiges
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-112 Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikervan Hattum cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0205v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huygens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0375v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Huigens


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0207r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Huygens


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0314r van 14 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Huygens


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-112 Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerWatse Haanstra
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-112 Voorstraat 3Broer Fongers, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-112 Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerWatse Haenstra
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0189v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarin twee in- en uitgangen


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0206v van 17 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3achterVismarkt, achter het huis van de kopers in een steeg bij dekamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsje
 
kopermajoor Age de Haes c.u.executeur210-00-00 CG
huurderJogchum hoedenmaker
naastligger ten oostenWopke Doedes
naastligger ten zuidende weduwe van Roelof turfopzichter
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenAge de Haes c.u.
verkoperMarijke Hugens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof, als erfgenaam van haar broerturfopzichter
erflaterwijlen Dirk Hugens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor c.u. kopen een oude kamer met ledige plaats daar achter, als Bokkinghang gebruikt, in een steeg bij de Vismarkt achter kopers huis, nu bewoond door hoedenmaker Jogchum. Ten O. Wopke Doedes, ten Z. de verkoper, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de kopers. Gekocht van Marijke Hugens wv turfopzichter Roelof, als erfgenaam ad vitens van haar wijlen broeder Dirk Hugens, voor 210 cg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ op een huis na aan de Vismarkthuis
 
koperJogchum Zacharias mr. hoedenmaker700-00-00 CG
bewonerJogchum Zacharias c.u.
naastligger ten oostenJacob Wygers Backer
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperGerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoperMarijke Gerryts de Jong meerderjarige vrijster
verkoperStijntje Gerryts de Jong meerderjarige vrijster
verkoperJurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoperMarijke Cornelis Wetsens minderjarige vrijster, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
erflaterwijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Zacharias, mr. hoedenmaker, koopt een huis nz. Voorstraat, op één huis na aan de Vismarkt. Ten O. bakker Jacob Wygers, ten Z. de Voorstraat, ten W. Jetse Jelles [Boomsma] en een doorgaande steeg naar de Noorderhaven, ten N. Jan Elshoff. Geen grondpacht. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong, en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong samen voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde) de gesubstitueerde erfgenamen van hun oud-oom koopman Dirk Huigens, voor 700 GG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0309r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJochem Zacharias* hoedenmaker


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0062r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJochem Zacharias* hoedenmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-122 Voorstraat 3C Hoffius


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-117 Voorstraat 3J Hoffius wed5-00-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 van 1 dec 1810
adressoortbedraggebruik
C-029Voorstraat 3koopaktefl. 530huis C-029
 
verkoperHiltie Volkerts (wv Jochem Zacharias)
verkoperKlaas Hoffius
verkoperBaukje Hoffius (te Almenum, gehuwd met Bonifacius Oolgard)
verkoperJohannes Groen (als curator over Hiltie Abma, afwezig in het buitenland)
verkoperHiltie Folkerts (te hallum, wv Jochem Zacharias, tevens als grootmoeder van en voogd over Jochem Abma te Hallum)
koperTjettie van Sloten
koperJacob van Sloten


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ wijk C-029huis
 
koperTjettie van Sloten 530-00-00 CG
koperJacob van Slooten
huurderde weduwe van Jochem Zacharias hoedenmaker
naastligger ten oostenTeunis Norbruis mr. koperslager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJelle Boomsma koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenTjettie van Slooten
naastligger ten noordenJacob van Slooten
verkoper van 5/8Hiltie Volkerts, weduwe van
verkoper van 5/8wijlen Jochem Zacharias Hoffius
verkoper van 1/8Claas Hoffiushoedenmaker
verkoper van 1/8Hoffius, gehuwd met
verkoper van 1/8B. Oolgaardhovenier en kooltjerAlmenum
verkoper van 1/16Hylke Abma thans uitlandig
verkoper van 1/16Jochem AbmaHallum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjettie van Sloten, meerderjarige ongehuwde dochter voor 1/2, en Jacob van Slooten voor 1/2, kopen een huis nz. Voorstraat, wijk C-029, bewoond en gebruikt door wd. hoedenmaker Jochem Zacharias en haar zoon. Met mede-gebruik van de doorlopende steeg ten westen. Ten O. mr. koperslager Teunis Norbruis, ten Z. de Voorstraat, ten W. koopman Jelle Boomsma, ten N. de kopers. Geen grondpacht. Gekocht van Hittie Volkerts wv Jochem Sacharias voor 5/8, hoedenmaker Claas Hoffius voor 1/8, [niet ingevuld] Hoffius huisvrouw van hovenier en kooltjer onder Almenum B. Oolgaard voor 1/8, (de curator over de buitenlands zich ophoudende) Hyltje Abma voor 1/16, en (Hiltie Volkerts als grootmoeder en voorstanderse over) Jochem Abma te Halum voor 1/16, voor 530 CG.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Jacob van Slooten... 1817, huw 1819, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847, ovl 1860; regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-029Voorstraat 3Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 14 van 14 jan 1819
adressoortbedraggebruik
C-029Voorstraat 3koopaktefl. 1300huis aan de Voorstraat C-029
 
verkoperTjeertje van Slooten
verkoperJacob van Slooten
koperAnthony Bartles de Vries
koperJeltje Gerkes Molenaar


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Antonie Antonies de Vries, overleden op 20 maart 1821kleermakersknecht, zoon van Antonie Bartels de Vries, mr. kleermaker (Voorstraat C 29) en Jeltje Gerkes Molenaar, broer van Christina, Bart, kleermakersknecht, Gerke, idem en minderjarige Pieter en Dorothea Antonies de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Anthoon Bartles de Vries, overleden op 30 januari 183162 jr, kleermaker Voorstraat C 29, man van Jeltje Gerkes Molenaar (erft vruchtgebruik), vader van Stijntje, vrijster, Gerke, kleermaker, Pieter, idem, Dorothea en wijlen Bart Anthoons de Vries (man van Maria Cornelis Alders, vader van minderjarige Geertruida en Anthoon Barts de Vries). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 545Voorstraat 3Antonie Bartels de VriesHarlingenkleermakerhuis en erf (110 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Jeltje Gerkes Molenaar, overleden op 3 oktober 1832Voorstraat C 29, wed. Antony Bartles de Vries, moeder van Christina, vrijster, Gerke, kleermaker, Pieter, idem, Theodora, vrijster en wijlen Bartle Antonys de Vries (man van Maria Cornelis Alders, vader van minderjarige Antony en Geertruida Bartles de Vries). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Christina de Vriesgeb 17 mrt 1793 HRL, ovl 13 dec 1868 HRL; wijk C-029, ongehuwd, dv Antoon Bartels dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1868; bev.reg. Harl1851 wijk C-032; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Dorothea de Vriesoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Gerke de Vries... HRL 1851 wijk C-032; oud 40 jaar, (vnm: Gerbrandus), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-029; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Pieter de Vriesgeb 5 aug 1805 HRL, ovl 30 okt 1869 HRL, winkelier, ongehuwd, zv Antoon dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-029Voorstraat 3P de Vries stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-029VoorstraatGerbrandus de Vries40 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, kleermaker
C-029VoorstraatPieter de Vries34 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatCristina de Vries44 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatDorothea de Vries30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Dirk Hillebrands van Loon... vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Grietje Jans Post... te HRL, N.H., dv Jan Jans P, en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Gerke de Vries, overleden op 11 november 1855Voorstraat C 29, broer van Christina, Pieter, winkelier/kleermaker, Theodora (samen testamentair erfgenamen) en wijlen Bart de Vries (vader van Antoni en wijlen NN Barts de Vries, moeder van Bart Laanstra). Saldo fl. 13.119,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545C-029 (Voorstraat)Gerke de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545C-023 (Voorstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545Voorstraat 3 (C-023)Raphael Paiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 3 Siebren Bruinsmafabr. v. melkproducten
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 3 Arnold Bannigfabr. v. melkproducten
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 3A.Aukemawinkelier


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 3T. de Vries Azn.996Boekhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3T. de VriesBoekhuis, hetboekhandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 HaanHaan, fa. gebr.loodgieter


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 3H. (Hessel) Tot


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3Fa. Gebr. Haansanitair


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 Haangasverwarming


1976 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 Haancentrale verwarming, sanitaire installaties


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 3rijksmonument 20673


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9515Voorstraat 3
  terug