Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 7b7-109 7-114 C-032C-000


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0006r van 18 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ2625‑00‑00 GGhuis en schuur, strekkende van de straat af noordwaarts op tot aan de nieuwe haven
koperburgerhopman Jan Roelifs, gehuwd met te Leeuwarden
koperAeltie Lamberts te Leeuwarden
verpachter grondde pastorie1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Watzes slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRomck Greolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/6Hadewij Willems, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen burgemeester Dirck Willems Keth
verkoper van 1/6burgemeester Gerryt Dircks Keth
verkoper van 1/6Willem Dircks Keth, erfgenamen van
erflaterwijlen burgemeester Dirck Willems Keth
verkoper van 1/2burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings te Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roeliffs, burger-hopman te Leeuwarden x Aeltie Lamberts kopen een huis en schuur nz. Voorstraat, strekkende tot aan de nieuwe haven. Ten O. slachter Hendrick Watzes en een steeg, ten W. Romcke Greolts. Grondpacht 21 st aan de pastorie. Gekocht van Hadewij Willems wv burgemeester Dirck Willems Keth, voor haarzelf en voor burgemeester Gerryt Dircks Keth en Willem Dircks Keth als erfgenamen voor 1/2, en van gedeputeerde staat van het Noorderkwartier en burgemeester van Medemblik Pieter Nannings voor 1/2, voor 2625 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot de Nieuwe Haven8000‑00‑00 CGhuis en mouterij
koperJeltie Teunis, weduwe van
koperwijlen Jan Lammerts
verpachter grondde pastorie1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenHendrick Watses slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRomcke Greolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Jan Roeliffs, gehuwd met
verkoperAeltie Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeltie Teunis [Vrijthof?] wv Jan Lammerts, koopt een huis en mouterij nz. Voorstraat tot de nieuwe haven. Ten O. slachter Hendrick Watzes, ten W. Romcke Greolts. Met een vrije steeg ten oosten. Grondpacht 21 st aan de pastorie van Harlingen. Gekocht van oud burgerhopman Jan Roeliffs x Aeltyen Lammerts voor 8000 cg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0183r van 1 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-oostVoorstraat NZ2000‑00‑00 GGhuis met plaats en een eigen steeg
koperburgerhopman Allert Teunis Block
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Feickes
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenJeltie Teunis Wrijthoff, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten westenJan Ammama convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenDirck Dircxen Mock
naastliggersteeg
verkoperWillemke Ymes, weduwe van
verkoperwijlen dr. Gerardus Hardomansadvocaat
verkoperdr. Aemilius Valerischepen te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig mr. Tjerck ten Post, gehuwd met
verkoperPytie Valeri
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Teunis Block, burger-hopman, koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. wd. Jetse Feickes, ten Z. de Voorstraat met het diept, ten W. Jeltie Teunis Vrijthoff wv burgemeester Hans Harmens de Vries, en convooimeester Jan Ammama, ten N. Dirck Dircxen Mock. Geen grondpacht. Mede eigendom van de steeg, ledige plaets, put en bak ten W. en N. Gekocht van Willemke Ymes wv advocaat dr. Gerardus Hardomans, dr. Aemilius Valeri, schepen van Leeuwarden, en mr. Tjerk ten Post, vaandrager aldaar, man en voogd van Pytie Valeri, voor 2000 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0132v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-oostVoorstraat NZ1650‑00‑00 GGhuis waar Amstelredam uithangt
koper van 1/2Joannes Jansen van der Uyll mr. goudsmid Amsterdam
koper van 1/2Pieter Jansen mr. zadelmaker
naastliggersteeg en lege plaats (ten westen en noorden)
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Feikes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende heer Jan Amama
naastligger ten noordenDirk Dirksen Mok
verkoperburgerhopman Allard Thonis Blocq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen van der Uyl, mr. goudsmid voor 1/2 en mr. zadelmaker Pieter Jansen voor 1/2 kopen een huis nz. Voorstraat daar Amstelredam uithangt. Ten O. wd. Jetse Feikes, ten Z. de straat en diept, ten W. Jan Amama, ten N. Dirk Dirks Mok. Geen grondpacht. Mede eigendom van de steeg, ledige plaats, put en bak ten W. en N. Gekocht van burgerhopman Allard Thonis Blocq voor 1650 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ [niet vermeld]1800‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJacob Velthuys
bewonerJacob Velthuysbiersteker
naastligger ten oostensteeg en uitgang naar de Voorstraat
naastligger ten oostenPieter Jansen zadelmaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: vaart]
naastligger ten westenTjeerd Suyrger
naastligger ten noordeneen bierstal
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde kinderen van wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0192r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-westVoorstraat NZ761‑14‑00 GG1/2 huis
koperburgemeester Tjeerd Bouwens
eigenaar van 1/2Tjeerd Bouwens
bewonerTrijntie Sickes
naastligger ten oostenluitenant van der Uyl
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg tussen Van der Uyl en Arjen Hansen van Hemertapotheker
naastligger ten westenArjen Hansen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenJurjen Philips Bodendijck koekbakker
verkoperPieter Jansen, gehuwd metzadelmaker te Leeuwarden
verkoperHendrickien Declant te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Tjeerd Bouwens mede regerend burgemeester koopt 1/2 huis nz Voorstraat. Ten O. de wederhelft van dit huis van luitenant Van der Uyl, ten Z. de Voorstraat, ten W. apotheker Arjen Hansen van Hemert en de steeg tussenbeiden, ten N. koekebakker Jurjen Philips Bodendijck. Geen grondpacht. Gekocht van zadelmaker Pieter Jansen x Hendrickien de Clant voor 761 GG 14 st.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0350r van 20 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-oostVoorstraat NZ700‑07‑08 GGhuis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en ledige plaats
koperFrans Goverts, gehuwd metmr. bakker
koperPhilippijntje Ariens
eigenaar van 1/2burgemeester de heer Tieerd Bouwens
huurderFeike Jans c.u.mr. schoenmaker60‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Everts slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester de heer Tieerd Bouwens
naastligger ten noordenburgemeester de heer Jacobus Velthuis
verkoperPytie Joannes van der Uil, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperWilhelmus Cup te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Goverts, mr. bakker x Philippijntje Ariens? koopt een 1/2 huis dat van boven tot beneden is afgescheiden. (dus in de lengte.), nz. Voorstraat, en dat volgens burgemeester Tjeerd Bouwens als eigenaar van de andere 1/2 onder 1 dak beklemd is. Met recht en eigendom v.d. steeg en ledige plaets en put ten N. en W. van het huis aan de Voorstraat. Het is verhuurd aan Feike Jans, mr. schoenmaker. Ten O. wd. Frans Everts, slager, ten W. erven burgemeester Tjeerd Bouwens en Frans Goverts, ten Z. de Voorstraat, ten N. burgemeester Jacobus Velthuis. Gekocht van Grietie Johannes v.d. Uyl x Wilhelmus Cuyp? te Leeuwarden, voor 700 gg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ tussen Raadhuis en de Vismarkt800‑00‑00 GGhuis en tuintie
koperArjen Bootsma te Doccum
koperFrans Bootsma te Doccum
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Tieerd Bouwens
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHessel Cornelis
naastligger ten westenDirk Hugens
naastligger ten noordenHans Gonggrijp
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Reiner Huberts
verkoperArjen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoperHeiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen- en Frans Simons Bootsma te Dokkum, kopen huis en tuintje, nz. Voorstraat tussen het Raadhuis en de Vismarkt, met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Ten O. de burgemeester Tieerd Bouwens, ten W. Dirk Huigens [Voorstraat 3] en Hessel Cornelis [Voorstraat 5], ten Z. de Voorstraat, ten N. te naasten Hans Gonggrijp [Noorderhaven 46] en wd. en erven Reiner Huberts [Noorderhaven 44]. Gekocht van Arjen van Hemert, apotheker x Heiltie Fransen d`Adam.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 7bhuis
eigenaarburgemeester Tiaard Bouwens
gebruikerTijs Jansen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 7bhuis
eigenaarTjaerd Bouwens
gebruikerTijs Jansen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 7bhuis
eigenaarLutske van der Form
gebruikerTijs Jansen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 7bhuis
eigenaarLutske van der Vorm
gebruikerTrijntie Jacobs
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-109 Voorstraat 7bAndrys Doedes, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 7bhuis
eigenaarAndries Doedes
gebruikerAndries Doedes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ1950‑00‑00 CGhuis, in gebruik als wolkammerij en -ververij
koper ondanks niaarAllardus Westendorp, gehuwd metmr. banketbakkerhet Paradijs
koper ondanks niaarDebora van Dijst
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenburgemeester Veersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgermajoor Age de Haes
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes
naastligger ten noordenvroedsman Taeke Stephanus c.s.
verkoperSytske Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Wopke Doedesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Westendorp, mr. banketbakker x Debora van Dijst koopt huis nz. Voorstraat, 'het Paradijs' met de inventaris van de winkel, maar niet de inventaris van de wolkammerij en -ververij. Vrij in- en uitgang door een doorgaande steeg ten W. naar de Noorderhaven. (Zie koopcontracten van 23 aug en 3 sep 1740.). Er is ook een steeg ten oosten. Ten O. burgemeester Veersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. majoor [Age] de Haes en Lolkje Rinkes, ten N. vroedsman Taeke Stephanus. Grondpacht 1 CG 2 st aan de Stad. Gekocht van Sytske Oeges wv mr. wolkammer Wepke Doedes, voor 1900 CG.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0149r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-westVoorstraat bij de Vismarkt639‑00‑00 GGhuis
koper door niaarAndries Doedes, gehuwd met
koper door niaarAntje Fransen
geniaarde koperTjalling Jansenoud brugman
huurderde weduwe van Ymke Sickes 13‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAndries Doedes n.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAllardus Westendorp
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkopermeerderjarige vrijster Trijntje Feersma, mede erfgename van haar ouders
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Voorstraat tussen 7 en 9, nu verdwenen) Andries Doedes x Antje Fransen kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Voorstraat bij de Vismarkt, door meerderen bewoond. Ten O. de koper, ten Z. die straat, ten W. Allardus Westendorp, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Het huis heeft vrij in- en uitgang langs de steeg ten W. Gekocht van Trijntje Feersma, als mede-erfgenaam van haar ouders, voor 639 gg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0199v van 22 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ bij de Vismarkt2700‑00‑00 CGtwee halve huizen onder 1 dak
koperTyttje Arjens, gehuwd met
koperSikko van Laan
huurder halve huis ten westenAnna Fransen 40‑00‑00 CG
huurder halve huis ten westenwijlen Andries Doedes
verkoper halve huis ten westenAnna Fransen, weduwe van
verkoper halve huis ten westenwijlen Andries Doedes
bewoner halve huis ten oostenTyttje Arjens, gehuwd met
bewoner halve huis ten oostenSikko van Laan
naastligger ten oostenSimon van der Ley
naastligger ten westenAllardus Westendorp
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoperAnna Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Voorstraat tussen 7 en 9, nu verdwenen) Hiltje Arjens x Sikke van Laan koopt 2 halve huizen onder 1 dak, doch van boven tot onder afgescheiden, nz. Voorstraat bij de Vismarkt. Het W. deel is bewoond door van Laan. Ten O. Simon v.d. Ley, ten Z. de straat, ten W. Allardus Westendorp, ten N. Sjouke Sjoukes. Gekocht van Anna Fransen wv Andries Doedes.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0139r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ2000‑00‑00 CGdubbel huis met winkel
koper door niaarDirk Schiere mr. pruikenmaker
geniaarde koperSake Tjepkes Blok, gehuwd metmr. blokmaker en koopman
geniaarde koperBaukje T. Bandstra
huurder voorbovenJurjen Jurjens 18‑00‑00 CG
huurder achterbovenJacob Heines 18‑00‑00 CG
huurder achterbenedenSchelte Jans 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenL. van Goch koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen Westendorp
naastligger ten noordenJan Schiere n.u.
verkoperTietie Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Sikko van Laankoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0284r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ225‑00‑00 CGwestelijk keukentje of achtergedeelte van een dubbel huis
koperJan C. Schiere
bewonerSaake Tjepkes Blok c.u.
gebruikerhet keukentje in gebruik bij Schelte Jans c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirk Schieremr. pruikenmaker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0290r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ2200‑00‑00 CGhuis
koperSake Tjepkes Blok, gehuwd metkoopman
koperBaukje T. Bandstra
huurderSake Tjepkes Blok 90‑00‑00 CG
huurderBaukje T. Bandstra
naastligger ten oostenL. C. van Goch
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Westendorp
naastligger ten noordenJan Schiere c.u.
verkoperDirk Schiere


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-118, pag. 113Voorstraat 7bSake Blok, 32 jaar, gehuwd
7-118, pag. 113Voorstraat 7bHette Veen, 24 jaar, gehuwd
7-118, pag. 113Voorstraat 7bJacob Jurres, 36 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-114, pag. 153Voorstraat 7bSake T Blok3‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bJan van het Vlie(d)... id. f. 49:0:0 aan de nieuwe kerk, ord. no. 41, 16 aug 1775. (GAH1060); wed. J. vdV. gebruiker wijk C-032, gealimenteerd; medegebruikers Schelte J. vd mei wed., werkster, Pier Abes wed., vischvrouw; eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bPier Abes... in handen van president-burg. J. Tamboeser op ma. 9 nov 1784. (burgerboek); wed. P.A. gebruiker van wijk C-032, visvrouw; eigenaar is Sake T. Blok, 1814. (GAH204); wed. P.A. eigenaar van wijk F-133; gebruiker Joost W. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bSake Tjepkes Blok... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk C-032, zoutmeter; medegebruikers Jan van ''t Vlie wed., gealimenteert, Schelte J. vd mei wed., werkster en Pier ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bSchelte Jans van der Mey... en 1834, zv Jan Scheltes vdM, en ... ; BS huw 1825, huw 1834, ovl 1859; wed. SJvdM. gebruiker van wijk C-032, werkster; medegebruiker Pier Abes wed., visvrouw, Jan van ''t Vlie wed. ; eigenaar en medegebruiker Sake ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 7bErven Westendorpfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-032Voorstraat 7bSake T Blok Sake T Blok zoutmeter
C-032Voorstraat 7bSake T Blok Jan van 't Vlie wedgealimenteerd
C-032Voorstraat 7bSake T Blok Schelte J van der Mey wedwerkster
C-032Voorstraat 7bSake T Blok Pier Abes wedvischvrouw


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-032Voorstraat 7bTrijntje Wouters Rijpma, overleden op 19 maart 1827dochter van wijlen Wouter Rijpma en Taetske Uilkes Dijkstra (thans vrouw van Cornelis Piers Draaisma, koopman Voorstraat C 32), zuster van Dieuwke Wouters Rijpma (uit 2e huwelijk vader), halfzuster van Sipke Wouters Rijpma, molenaarsknecht (uit 1e huwelijk vader) en minderjarige Uilke en Pietje Cornelis Draaisma (uit 2e huwelijk moeder). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 552Voorstraat 7bCornelis Pieters DraaismakoopmanHarlingenhuis en erf (168 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 82 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-032Voorstraat 7bFritje Klazes, overleden op 5 augustus 1836wed. Pier Draaisma, moeder van Cornelis Piers Draaisma, koopman Voorstraat C 32. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bCornelis Draismaoud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-032; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bGeertruida Helmer... Jans Bretel; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk E-135; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bJohannes Jansen... Tiesten, (gk); BS huw 1830; oud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-032; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bSipkje Reynderts Meyergeb 1791 HRL, huwt met Tobeas Bosheyer op 23 feb 1832 HRL, werkster, dv Reyer Hilles M, en Neeltje Pieters; BS huw 1832, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bTjietske Dijkstraoud 63 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bTobeas Bosheyer... ovl 1844; oud 39 jaar, (geslnm: Boshuizen), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk C-032; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-032VoorstraatCornelis Draisma55 jkoopmanMakkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-032VoorstraatTjietske Dijkstra63 jIezemerzijlgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-032VoorstraatMetjie Tadema19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-032VoorstraatJohannes Jansen33 jschoenmakerAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
C-032VoorstraatGeertruid Helmer39 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
C-032VoorstraatHenderikus Jansen5 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-032VoorstraatKaspar Jansen6 mHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-032VoorstraatKarolina Jansen8 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-032VoorstraatAnna M Jansen3 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-032VoorstraatTobias Boshuyer [Boshuizer]39 jwinkelbediendeLeeuwardengezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd
C-032VoorstraatSipkje R Meyer29 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
C-032VoorstraatLodewijk Boshuyer [Boshuizer]2 jHarlingengezin 3, m, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 281 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-032Voorstraat 7bJacob Jetses van Dijk, overleden op 28 november 1842overleden Voorstraat C 32, zoon van Jetse J. van Dijk, kleermaker en Anna de Ruiter, broer van minderjarige Grietje en Homme Jetses van Dijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bChristina de Vriesgeb 17 mrt 1793 HRL, ovl 13 dec 1868 HRL; wijk C-029, ongehuwd, dv Antoon Bartels dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1868; bev.reg. Harl1851 wijk C-032; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bGerke de Vries... 1855 HRL, ongehuwd, kleermaker, zv Anthonij dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 40 jaar, (vnm: Gerbrandus), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-029; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bHerke Lolkes de Jong... te HRL, zv Jolke Douwes en Dieuwke Herkes; BS huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-215, wijk F-298, wijk C-032, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bPieter de Vriesgeb 5 aug 1805 HRL, ovl 30 okt 1869 HRL, winkelier, ongehuwd, zv Antoon dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bTheodora de Vrieszelfde als hieronder ??; geb 26 jan 1808 HRL, A 31 aug 1880 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-032Voorstraat 7bTheodorus de Vrieszelfde als hierboven ??; geb 26 jan 1808 HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2459Voorstraat C-032Jan van Schouwenburgtuin
Sectie A nr. 2459Noorderhaven C-162Jan van Schouwenburgwoonhuis


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7Homme Poort jr.muziekinstrumenten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 7aB.T. Bisschopbankwerker
Voorstraat 7achterS. Helfrichtransportarbeider


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75H.A. Poort285Muziekh.


1940 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Voorstraat 7feb: De heer J. Poort herdacht het 25-jarig bestaan van zijn zaak, begonnen in de St. Jacobstraat, later Voorstraat 7 en nu Kleine Voorstraat


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 7L. Baarsma404Manufact.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 BaarsmaBaarsmamanufacturenhandel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 Baarsma


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 Baukemaautomatiek


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 Hoekautomatiek
  terug