Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 58 7-144 7-148 C-158 C-150
Naastliggers vanNoorderhaven 58
ten oostenNoorderhaven 60
ten zuidenVoorstraat 15
ten westenNoorderhaven 56
ten noordende Noorderhaven


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaeke Taekes


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaecke Taeckes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoytse Ritserts


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoytze Ritserts


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0185v van 3 jul 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1/6 huis en plaatsje
 
koperJan Haenckes 440-00-00 GG
eigenaar van 5/6Jan Haenckes
naastligger ten oostenCornelis Allerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMenne Claesen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: herenstraat en haven]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Haenckes koopt (b) 1/6 huis en plaatsje zz. noorder nieuwe haven, waarvan hij al 5/6 bezit. Ten O. Cornelis Allerts, ten W. Menno Claes, ten N. de straat en haven. Gekocht van [niet vermeld] voor 440 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaecke Taeckes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0338v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Haenties


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144r van 12 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis met de plaats en loods daarachter
 
koperburgervaandrig Taecke Taeckes de jonge990-00-00 GG
verpachter grondDoytse Ritserts 4-00-00 CG
verpachter grondSara Hilbrants
naastligger ten oostenSyoerdt Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenSyoerdt Tyebbes Popta
naastligger ten westenburgervaandrig Taecke Taeckes de jonge
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperDoytse Ritserts, gehuwd met
verkoperSara Hilbrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes [Lauta] de jonge, burger-vaandrig, koopt huis met plaats en loods erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Sjoerd Tjebbes Popta, ten W. de koper. Grondpacht 4 CG aan de verkopers. Gekocht van Doytse Ritserts x Sara Hilbrants.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Haenties


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0040v van 10 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis daar de Bijl uithangt
 
koperN. N.
huurderJan Jacobs
naastligger ten oostenGriet Aeris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Claessen blokmaker
naastligger ten noordenN. N.
crediteurBruyn Gijsbertsoud rentmeester
verkoper q.q.Jacob Jacobs, executeur vaneerste deurwaarder Hof van Friesland
verkoperJan Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van oud-rentmeester Bruyn Gijsberts en tot achterdele van Jan Haenties, een huis zz. nieuwe Noorderhaven daer de bijl uythangt, nu gehuurd door Jan Jacobs. Ten O. Griet Aeris, ten W. blokmaker Minne Claessen.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis waar de Vergulden Bijl uithangt
 
kopervaandrig onder de manhaften Capitein Hoptilla David Houten, gehuwd met1076-00-00 GG
koperRyckien Stevens Crapot
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van wijlen Meynte Jansens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgervaandrig Jan Haerms


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperJan Cornelis, gehuwd met3000-00-00 CG
koperBerberke Wybrens
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderverhuurd voor 15 jaar aan N. N. 50-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Meynte Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud vaandrig Davidt Holting, gehuwd met
verkoperRyckien Stevens Crapooth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis x Berber Wybrens kopen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Cornelis


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0087v van 1 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis met grote kelder
 
koperAeltie Allerts, gehuwd met750-00-00 GG
kopervroedman Pyter Jacobs Klinckhamer, en eerder weduwe van
koperwijlen vroedsman Dominicus Lanting
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
geniaarde kopervroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma, gehuwd met
geniaarde koperYttie Eelkes
huurdervroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer c.u.70-00-00 CG
naastligger ten westenhet pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantingh
naastligger ten westenAeltie Allerts, gehuwd met
naastligger ten westenvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCornelis Jans Kathoud smakschipper
verkoperAegjen Jans Kath, gehuwd met
verkoperAuke JanesSneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Allerts wv vroedsman Dominicus Lanting, en nu x met vroedsman Pyter Jacobs Klinkhamer, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mede-vroedschap Ruyrdt Ulbes Gerlsma x Yttie Eelkes?, een mooi huis op een grote kelder, 'de Vergulde Bijll', zz. Noorderhaven. Ten O. het pakhuis van oud-burgervaandrig Cleis Lantingh, ten Z.?, ten W. de koper, ten N. de haven. Gekocht van oud-smakschipper Cornelis Jansen [Kats] en Aagjen Jansen [Kats] x Auke Janes te Sneek, voor 750 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamer


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengemeensman Klinkhamer


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Clinkhamer


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0069v van 5 mei 1700 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Klinkhamer


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-144Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarAeltie Allerts [aanname]
gebruiker
opmerkingledigh


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAeltie Allarts Laquart


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-144Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarAaltie Allerts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-144 Noorderhaven 58packhuis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenjuffrouw Laquart


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-144 Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikervroedsman Jelgersma
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-144 Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarjuffr. Laquart
gebruikerburgemr. Schaef
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven 56/58 ZZhuis en pakhuis
 
koperLammert Feyes, gehuwd metkoopman1050-07-00 GG
koperRinske Rinties
huurder pakhuisburgemeester Schaaff 20-00-00 CG
huurder kelderJan van der Plaats koopman15-00-00 CG
naastligger ten oostenCeimpe Douwes
naastligger ten zuidenJan Klaasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJosina Laakwart, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen burgemeester Hector van Burenstins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes, koopman x Rinske Rinties koopt een dubbel huis zz. Noorderhaven. Het huis is niet verhuurd, maar het pakhuis is verhuurd aan burgemeester Schaaff en Jan v.d. Plaats huurt de kelder nog voor 3 jaren. Ten O. Keimpe Douwes [Vlasbloem], ten Z. Jan Klaasen in wiens huis dit huis het gebruik v.d. put geniet, ten W. een steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Josina Laakwart [Laquart] wv burgemeester Hector van Burenstins te Franeker, voor 1050 gg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[de geniaarde] Eeltje Travaile
naastligger ten zuidenEelke Travaile


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[de geniaarde] Eeltje Travaile
naastligger ten zuidenEelke Travaile


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarMarten Jansz winkelier820-00-00 GG
geniaarde koperEeltje Aukes Travailjekoopman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenJoris de Bock n.u. en c.s.
naastligger ten westenhet pakhuis gekocht door Sys Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperLammert Feyes, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Rinske Rintjes


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis
 
koperJohan Jansen, gehuwd metwijdschipper1500-00-00 CG
koperGepke Ages
naastligger ten oostenCeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenJoris de Bock
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenSyds Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperMarten Janszeeman


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohan Jans


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohan Jans


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis
 
koperPieter Tijssen, op de werf bijscheepstimmerbaas1700-00-00 CG
betrokkenede heer Pieter Tetrode
naastligger ten oostenKeimpe D. Vlasblom
naastligger ten zuidenT. van der Form mr. koperslager
naastligger ten zuidenT. Greidanus apotheker
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohan Jansenoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen, scheepstimmerbaas op de werf bij de heer Pieter Tetrode in comp. gebruikt, koopt huis Zz. Noorderhaven. Ten O. Keimpe D. Vlasblom, ten Z. apotheker T. Greidanus en mr. koperslager T. van de Form, ten W. het pakhuis van Syds Schaaff, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Johan Jansen, oud beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, voor 1700 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Tijssen scheepstimmerbaas


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Thijssen
naastligger ten zuidenPieter Thijssen


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Thijssen
naastligger ten zuidenPieter Thijssen


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0280r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneen achterkamer van Pieter Thijssen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58achterNoorderhaven ZZ, steeg achter de (vorig perceel)kamer
 
koperRinse Sybrandus, gehuwd metschipper op Medemblik950-00-00 CG
koperBregje Igles
naastliggersteeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slooten
naastliggersteeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendag
huurder tussenliggend perceel dat nu verkocht isJan Lykles 26-00-00 CG
naastligger ten zuidenM. Oudendag
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJ. van der Veen
naastligger ten oostenLaatste perceel
eerdere eigenaarJohan Jansen
eerdere eigenaaroud burgemeester S. Schaaff
verkoper q.q.Teeke Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperPieter ThijssenTerschelling


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis
 
koperRinse Sybrandus, gehuwd metschipper op Medemblik950-00-00 CG
koperBregje Igles
naastligger ten oostenT. van Benthem c.u.
naastligger ten zuidenGerriet Stuurman
naastligger ten westenJan van der Veen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Teeke Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperPieter ThijssenTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Sybrands koopt het huis. Ten W. een steeg, ten N. Jan v.d. Veen. Gekocht van Pieter Tijssen.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-155 Noorderhaven 58Jan Porten
7-155 Noorderhaven 58Rinze Sijbrens
7-155 Noorderhaven 58Geert Jans, 20 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-148 Noorderhaven 58Rinse Sybrens5-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Anna Widermogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1782 ... , ovl 23 nov 1813 HRL, wonende te HRL, ovl wijk C-158; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Pieter Linsius... 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 3:0:0, quit. no. 8, 30 nov 1790. (GAH1122); wed. P.L. gebruiker van wijk C-158, eigenaar en medegebruiker is Rinse S. Seba, schipper, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 38, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Rinse Sybrants Zeba... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1837, ovl 1848,; eigenaar en gebruiker van wijk C-158, schipper; medegebruiker P. Lensius wed., 1814. (GAH204); R. Sijbes Z. eigenaar van perceel nr. 560, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-158Noorderhaven 58Rinse S Seba Rinse S Seba schipper
C-158Noorderhaven 58P Lensius wed


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Jacob Siebes Dekker, overleden op 6 februari 1824werkman (Noorderhaven C 158), man van Johanna van Bachum, vader van afwezige Siebe, zeeman (op reis naar Hull), Jetje, naaister en minderjarige Arend, Johannes en Klaaske Jacobs Dekker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 560Noorderhaven 58Rinse Sijbes ZebaHarlingenarbeiderhuis en erf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Bregtje E Mellemaoud 83 jaar, geb Raard en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Gerben S. de Vriesoud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Jeltie R Zebaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Jeltie Zijlstraoud 30 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Klaas Straatsma... ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 32 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-158; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Teetske Jacobs Ringnalda... BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 560 Rinse SebaHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Jacob Straatsma, overleden op 24 september 18393 mnd, overleden Noorderhaven C 158. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-158NoorderhavenKlaas Straatsma32 jSneekgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, smidsknegt
C-158NoorderhavenTeetske J Ringnalda36 jSneekgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
C-158NoorderhavenMatthijs Straatsma5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenWilhelmina Straatsma9 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenAnna K Straatsma7 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenKlaas Pekelsma26 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, blokmaker
C-158NoorderhavenJeltie P Zijlstra30 jRinsumageestgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenDouwe K Pekelsma5 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-158NoorderhavenGerben Sybes de Vries44 jGrouwgezin 3, m, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
C-158NoorderhavenIsseltie R Zeeba47 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenBregtje Egles Mellema83 jRaardgezin 3, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Wiltje Jans Post, overleden op 11 juni 184836 jr, geboren Pietersbierum 28/9/1811, overleden Noorderhaven C 158, koopman, man van Imkje Ulbes Dreyer, vader van minderjarige Wikje, Jan en Tjitske Wiltjes Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Hiltje Minnes Post, overleden op 12 februari 1850vrouw van Rinse D. Lovius, koopvaardijkapitein (Noorderhaven C 158) (mede testamentair erfgenaam), moeder van Minne, idem, Douwe, idem en Aaltje Rinses Lovius (vrouw van Klaas G. Eisinga, koopman Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 560C-158 (Noorderhaven )Hermanus Ouendagwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
C-158Noorderhaven 58Eene winkelhuizinge met binnenplaats aan den zuidkant van de Noorderhaven, beneden verhuurd aan J.Z., Daalwijk. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
C-158Noorderhaven 58Eene winkelhuizinge met binnenplaats aan den zuidkant van de Noorderhaven, beneden verhuurd aan J.Z., Daalwijk. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3027..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 560C-150 (Noorderhaven)Erven Hermanus Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4231Noorderhaven 58 (C-150)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 58 Tjtitse van der Weidekleermaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1920 - kentekenadresnaam
B-3599
Noorderhaven 58aH. Gonggrijp


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 58C.Schuijltransportarbeider
Noorderhaven 58aH.Gonggrijpsmid


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 58rijksmonument 20588


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9223Noorderhaven 58
  terug