Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 587-1447-1447-148C-158C-150


Naastliggers vanNoorderhaven 58
ten oostenNoorderhaven 60
ten zuidenVoorstraat 15
ten westenNoorderhaven 56
ten noordende Noorderhaven


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaeke Taekes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaecke Taeckes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoytse Ritserts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoytze Ritserts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0185v van 3 jul 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]440‑00‑00 gg1/6 huis en plaatsje
koperJan Haenckes
eigenaar van 5/6Jan Haenckes
naastligger ten oostenCornelis Allerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMenne Claesen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: herenstraat en haven]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Haenckes koopt (b) 1/6 huis en plaatsje zz. noorder nieuwe haven, waarvan hij al 5/6 bezit. Ten O. Cornelis Allerts, ten W. Menno Claes, ten N. de straat en haven. Gekocht van [niet vermeld] voor 440 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaecke Taeckes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0338v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Haenties


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144r van 12 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ990‑00‑00 gghuis met de plaats en loods daarachter
koperburgervaandrig Taecke Taeckes de jonge
verpachter grondDoytse Ritserts 4‑00‑00 cg
verpachter grondSara Hilbrants
naastligger ten oostenSyoerdt Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenSyoerdt Tyebbes Popta
naastligger ten westenburgervaandrig Taecke Taeckes de jonge
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperDoytse Ritserts, gehuwd met
verkoperSara Hilbrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes [Lauta] de jonge, burger-vaandrig, koopt huis met plaats en loods erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Sjoerd Tjebbes Popta, ten W. de koper. Grondpacht 4 CG aan de verkopers. Gekocht van Doytse Ritserts x Sara Hilbrants.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Haenties


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ00‑00‑00 cgjaarlijkse renten uit het huis
koperN. N.
naastligger ten oosten [staat: westen]het huis van Jan Broers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Minne Claesses
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)dr. Dirk Fogelsangsecretaris van Franekeradeel
verkoper (gedoemde) q.q.Jan Jansen Scherenburch, curator overwachtmeester
verkoper (gedoemde)Jan Haentjes Lamkama


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0040v van 10 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ00‑00‑00 cghuis daar de Bijl uithangt
koperN. N. de Bijl
huurderJan Jacobs
naastligger ten oostenGriet Aeris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Claessen blokmaker
naastligger ten noordenN. N.
crediteurBruyn Gijsbertsoud rentmeester
verkoper q.q.Jacob Jacobs, executeur vaneerste deurwaarder Hof van Friesland
verkoperJan Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van oud-rentmeester Bruyn Gijsberts en tot achterdele van Jan Haenties, een huis zz. nieuwe Noorderhaven daer de bijl uythangt, nu gehuurd door Jan Jacobs. Ten O. Griet Aeris, ten W. blokmaker Minne Claessen.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ1076‑00‑00 gghuis waar de Vergulden Bijl uithangt
kopervaandrig onder de manhaften Capitein Hoptilla David Houten, gehuwd metde Vergulde Bijl
koperRyckien Stevens Crapot
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van wijlen Meynte Jansens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgervaandrig Jan Haerms


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]3000‑00‑00 cghuis
koperJan Cornelis, gehuwd met
koperBerberke Wybrens
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderverhuurd voor 15 jaar aan N. N. 50‑00‑00 gg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Meynte Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud vaandrig Davidt Holting, gehuwd met
verkoperRyckien Stevens Crapooth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis x Berber Wybrens kopen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Cornelis


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0087v van 1 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ750‑00‑00 gghuis met grote kelder
koperAeltie Allerts, gehuwd metde Vergulde Bijl
kopervroedman Pyter Jacobs Klinckhamer, en eerder weduwe van
koperwijlen vroedsman Dominicus Lanting
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
geniaarde kopervroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma, gehuwd met
geniaarde koperYttie Eelkes
huurdervroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten westenhet pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantingh
naastligger ten westenAeltie Allerts, gehuwd met
naastligger ten westenvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCornelis Jans Kathoud smakschipper
verkoperAegjen Jans Kath, gehuwd met
verkoperAuke Janes te Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Allerts wv vroedsman Dominicus Lanting, en nu x met vroedsman Pyter Jacobs Klinkhamer, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mede-vroedschap Ruyrdt Ulbes Gerlsma x Yttie Eelkes?, een mooi huis op een grote kelder, 'de Vergulde Bijll', zz. Noorderhaven. Ten O. het pakhuis van oud-burgervaandrig Cleis Lantingh, ten Z.?, ten W. de koper, ten N. de haven. Gekocht van oud-smakschipper Cornelis Jansen [Kats] en Aagjen Jansen [Kats] x Auke Janes te Sneek, voor 750 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamer


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Klinkhamer


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Clinkhamer


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0069v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Klinkhamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio 143Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarAeltie Allerts
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeltie Allarts Laquart


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio 94vNoorderhaven 58pakhuis
eigenaarAaltie Allerts
gebruikerAaltie Allerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenjuffrouw Laquart


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio 95rNoorderhaven 58pakhuis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikervroedsman Jelgersma
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio 95rNoorderhaven 58pakhuis
eigenaarjuffr. Laquart
gebruikerburgemr. Schaef
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven 56/58 ZZ1050‑07‑00 gghuis en pakhuis
koperLammert Feyes, gehuwd metkoopman
koperRinske Rinties
huurder pakhuisburgemeester Schaaff 20‑00‑00 cg
huurder kelderJan van der Plaats koopman15‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCeimpe Douwes
naastligger ten zuidenJan Klaasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJosina Laakwart, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen burgemeester Hector van Burenstins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes, koopman x Rinske Rinties koopt een dubbel huis zz. Noorderhaven. Het huis is niet verhuurd, maar het pakhuis is verhuurd aan burgemeester Schaaff en Jan v.d. Plaats huurt de kelder nog voor 3 jaren. Ten O. Keimpe Douwes [Vlasbloem], ten Z. Jan Klaasen in wiens huis dit huis het gebruik v.d. put geniet, ten W. een steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Josina Laakwart [Laquart] wv burgemeester Hector van Burenstins te Franeker, voor 1050 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[de geniaarde] Eeltje Travaile
naastligger ten zuidenEelke Travaile


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[de geniaarde] Eeltje Travaile
naastligger ten zuidenEelke Travaile


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio 96rNoorderhaven 58pakhuis
eigenaarLammert Teyes
gebruikerburgemeester Schaaf
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ820‑00‑00 gghuis
koper door niaarMarten Jansz winkelier
geniaarde koperEeltje Aukes Travailjekoopman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenJoris de Bock n.u. en c.s.
naastligger ten westenhet pakhuis gekocht door Sys Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperLammert Feyes, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Rinske Rintjes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ1500‑00‑00 cghuis
koperJohan Jansen, gehuwd metwijdschipper
koperGepke Ages
naastligger ten oostenCeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenJoris de Bock
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenSyds Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperMarten Janszeeman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-144 , folio 96rNoorderhaven 58pakhuis
eigenaarSyds Schaaf
gebruikerSyds Schaaf
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohan Jans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohan Jans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 160vNoorderhaven 58huis
eigenaarJohan Jansen
gebruikerRinse Wopkes
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJacob Jansz
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikermr. Toussaint
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerA. Roerich
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ1700‑00‑00 cghuis
koperPieter Tijssen, op de werf bijscheepstimmerbaas
betrokkenede heer Pieter Tetrode
naastligger ten oostenKeimpe D. Vlasblom
naastligger ten zuidenT. van der Form mr. koperslager
naastligger ten zuidenT. Greidanus apotheker
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohan Jansenoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen, scheepstimmerbaas op de werf bij de heer Pieter Tetrode in comp. gebruikt, koopt huis Zz. Noorderhaven. Ten O. Keimpe D. Vlasblom, ten Z. apotheker T. Greidanus en mr. koperslager T. van de Form, ten W. het pakhuis van Syds Schaaff, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Johan Jansen, oud beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, voor 1700 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Tijssen scheepstimmerbaas


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 160vNoorderhaven 58huis
eigenaarPieter Tijssen
gebruikerJohannes Adema
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerPieter Tijssen
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerMarten Jansen
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal91‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑10‑14 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Thijssen
naastligger ten zuidenPieter Thijssen


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Thijssen
naastligger ten zuidenPieter Thijssen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 160vNoorderhaven 58huis
eigenaarPieter Thijssen
gebruikerPopke Minnes
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerDouwe Willems
huurwaarde55‑00‑00 cg
gebruikerLykle Jans
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal116‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal111‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑03‑10 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0280r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen achterkamer van Pieter Thijssen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ950‑00‑00 cghuis
koperRinse Sybrandus, gehuwd metschipper op Medemblik
koperBregje Igles
naastligger ten oostenT. van Benthem c.u.
naastligger ten zuidenGerriet Stuurman
naastligger ten westenJan van der Veen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Teeke Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperPieter Thijssen te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Sybrands koopt het huis. Ten W. een steeg, ten N. Jan v.d. Veen. Gekocht van Pieter Tijssen.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 58achterNoorderhaven ZZ, steeg achter de (vorig perceel)950‑00‑00 cgkamer
koperRinse Sybrandus, gehuwd metschipper op Medemblik
koperBregje Igles
naastliggersteeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slooten
naastliggersteeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendag
huurder tussenliggend perceel dat nu verkocht isJan Lykles 26‑00‑00 cg
naastligger ten zuidenM. Oudendag
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJ. van der Veen
naastligger ten oostenLaatste perceel
eerdere eigenaarJohan Jansen
eerdere eigenaaroud burgemeester S. Schaaff
verkoper q.q.Teeke Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperPieter Thijssen te Terschelling


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-155, pag. 116Noorderhaven 58Jan Porten
7-155, pag. 116Noorderhaven 58Rinze Sybrens
7-155, pag. 116Noorderhaven 58Geert Jans , 20 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-148 , pag. 156Noorderhaven 58Rinse Sybrens 5‑00‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Anna Widermogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1782 ... , ovl 23 nov 1813 HRL, wonende te HRL, ovl wijk C-158; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Pieter Linsius... 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 3:0:0, quit. no. 8, 30 nov 1790. (GAH1122); wed. P.L. gebruiker van wijk C-158, eigenaar en medegebruiker is Rinse S. Seba, schipper, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 38, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Rinse Sybrants Zeba... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1837, ovl 1848,; eigenaar en gebruiker van wijk C-158, schipper; medegebruiker P. Lensius wed., 1814. (GAH204); R. Sijbes Z. eigenaar van perceel nr. 560, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 58Rinse Sebafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-158Noorderhaven 58Rinse S SebaRinse S Sebaschipper
C-158Noorderhaven 58Rinse S Sebawed P Lensius


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 25 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Jacob Siebes Dekker, overleden op 6 februari 1824werkman (Noorderhaven C 158), man van Johanna van Bachum, vader van afwezige Siebe, zeeman (op reis naar Hull), Jetje, naaister en minderjarige Arend, Johannes en Klaaske Jacobs Dekker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 560Noorderhaven 58Rinse Zeba arbeiderHarlingenhuis en erf (110 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Bregtje E Mellemaoud 83 jaar, geb Raard en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Gerben S. de Vriesoud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Jeltie R Zebaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Jeltie Zijlstraoud 30 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Klaas Straatsma... ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 32 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-158; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Teetske Jacobs Ringnalda... BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 560Noorderhaven 58 Rinse SebaHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Jacob Straatsma, overleden op 24 september 18393 mnd, overleden Noorderhaven C 158. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-158NoorderhavenKlaas Straatsma32 jsmidsknegtSneekgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
C-158NoorderhavenTeetske J Ringnalda36 jSneekgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
C-158NoorderhavenMatthijs Straatsma5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenWilhelmina Straatsma9 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenAnna K Straatsma7 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenKlaas Pekelsma26 jblokmakerDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenJeltie P Zijlstra30 jRinsumageestgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenDouwe K Pekelsma5 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-158NoorderhavenGerben Sybes de Vries44 jzaakwaarnemerGrouwgezin 3, m, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenIsseltie R Zeeba47 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenBregtje Egles Mellema83 jRaardgezin 3, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1078 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Wiltje Jans Post, overleden op 11 juni 184836 jr, geboren Pietersbierum 28/9/1811, overleden Noorderhaven C 158, koopman, man van Imkje Ulbes Dreyer, vader van minderjarige Wikje, Jan en Tjitske Wiltjes Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1802 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Hiltje Minnes Post, overleden op 12 februari 1850vrouw van Rinse D. Lovius, koopvaardijkapitein (Noorderhaven C 158) (mede testamentair erfgenaam), moeder van Minne, idem, Douwe, idem en Aaltje Rinses Lovius (vrouw van Klaas G. Eisinga, koopman Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 560Noorderhaven C-158Jan Olivier woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-158Noorderhaven 58Eene winkelhuizinge met binnenplaats aan den zuidkant van de Noorderhaven, beneden verhuurd aan J.Z., Daalwijk. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-158Noorderhaven 58Eene winkelhuizinge met binnenplaats aan den zuidkant van de Noorderhaven, beneden verhuurd aan J.Z., Daalwijk. Finaal verkocht op 17 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3027.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 560Noorderhaven C-150erven Hermanus Ouendag woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4231Noorderhaven 58 (C-150)Pieter Westerhuiswoonhuis


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3599
Noorderhaven 58aH. Gonggrijp


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 58C. Schuijltransportarbeider
Noorderhaven 58aH. Gonggrijpsmid


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 58rijksmonument 20588


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9223Noorderhaven 58


2023
0.20779085159302


  terug