Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 21 7-101 (niet bekend) C-040 C-033
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 21 7-101 (niet bekend) C-199 C-033


Huisnaam in: 1661
Gebruik:
Naam: dantzigt
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 21naamloze steeg ten oosten
Voorstraat 21naamloze doorlopende steeg ten westen


 


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0047v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 21Voorstraat NZ1/4 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
eigenaar van 1/4de erfgenamen van Jochum Ipes
eigenaar van 1/2Albert Harmens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPietie Pieters voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Ipes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 21Voorstraat 1/4 huis
 
koper provisioneelN. N. 335-00-00 GG
bewonerAlbert Harmens e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 21Voorstraat NZ1/4 huis met plaats
 
koperClaes van Ruyven c.u.secretaris428-00-00 GG
eigenaar van 3/4Claes van Ruyvensecretaris
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Cornelis Egberdts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSioerdt Tiebbes Popta
naastligger ten noordenTaecke Taeckes Lauta
verkoperJan Jochums c.u.mr. glasmaker


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 21Voorstraat NZhuis daar de Vergulden Helm uithangt
 
koperFeycke Sioerdts c.u.2202-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-08-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van burgemeester Lauta1-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Jacobus Hillebrans
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenburgemeester Lauta
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Sioerdts c.u. kopen een huis nz. Voorstraat daer de vergulden helm uythangt. Ten O. dr. Jacobus Hillebrants, ten Z. de straat, ten W. de openbare steeg (waarvan mede-gebruik), ten N. burgemeester Lauta. Grondpacht 48 st aan de Stad, waarentegen 1 CG ontvangen wordt uit het huis van burgemeester Lauta ten noorden. Gekocht van [niet vermeld], voor 2202 GG.


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 21Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperSjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum1930-14-00 GG
eigenaar van 1/2 huisSjoerd Feyckestrekschipper op Dokkum
naastligger ten oostenvroedsman Menelaus Hillebrants
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAntie Vetsensius, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jurjen Syburgh koopman
verkoperWiebbe Feyckes


 


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 21Voorstraat NZhuis in 2 gedeelten bewoond
 
koper door niaarburgerhopman Trijntie Hendrix Hingelevelt, weduwe van900-00-00 GG
koper door niaarwijlen Jan Dirxen Roorda mr. goudsmid
geniaarde koperburgerhopman Minne Jansen Marnstra
verpachter grondde Stad Harlingen2-08-00 CG
huurder westzijde voor 1 jaarSibout Sibouts mr. blikslager50-00-00 CG
huurder oostzijde voor 1 jaarGrippert Gripperts schoolmeester40-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenBente Gosses wijdschipper
Wybe Wybes, curator ex testamento
Hans Fockes, curatoren ex testamento vankooltjer
verkoperwijlen Sioerd Feykestrekschipper op Dokkum


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-101Voorstraat 21huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerAlbert Roo
gebruikerAris Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-101Voorstraat 21huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerAlbert de Rhoo
gebruikerArie? Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720
opmerking1720 den 10 juny van wed pietters voor hem betaelt 6-12-0
aansl. huurw. voldaan14-6-1720
opmerking14 juny van albert de roo ontf 5-8-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-101 Voorstraat 21huis
eigenaar
gebruiker
opmerkingafgebroken


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-101 Voorstraat 21huis
opmerkingafgebrooken en is beklemt onder no. 147


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Jan Keyzer... bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, meester bakker, wonende te HRL; BS huw 1818; gebruiker van wijk C-040, bakker, eigenaar is Otto Lubberts, 1814. (GAH204); J.K. eigenaar van perceel nr. 977 te HRL, bakker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Otto Lubberts... is Reinder Buwalda, varensgesel, eigenaar is C. Sijverda erven, 1814. (GAH204); O.L. eigenaar van wijk C-040, gebruiker is Jan Keyser, bakker, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:10:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-040Voorstraat 21Otto Lubberts Jan Keyzer bakker


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 266 en 272 van 23 dec 1818
adressoortbedraggebruik
C-040Voorstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 61huis en bakkerij C-040
 
verkoperJacob Pieters Poelstra
koperJan Appeldoorn
koperHinke Jans van der Veen


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-040Voorstraat 21Jan Breuves Rykerts Appeldoorn, overleden op 25 oktober 183049 jr, man van Hinke Jans van der Veen, apothekerse Voorstraat C 40, vader van minderjarige Jan en Rykert Jansen Appeldoorn, zoon van wijlen Rykert Jan Appeldoorn (overleden Harderwijk, waarschijnlijk korenmolenaar aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 567Voorstraat 21Klaas Pieters MetzelaarHarlingenverwerhuis en erf (126 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-040VoorstraatJan Appeldoorn26 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, apothecar
C-040VoorstraatJouwkje A Stuur21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-040VoorstraatBernardus Miedema22 jWerkhovenm, protestant, ongehuwd, apothecars bediende
C-040VoorstraatGrietje de Wit20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-040Voorstraat 21Hinke Jans Appeldoorn, overleden op 2 december 18437 mnd (geboren 7/4/1843), overleden Voorstraat C 40, dochter van Jan J. Appeldoorn, apotheker en Joukje Stuur, zuster van minderjarige Albert en Jan Jans Appeldoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-040Voorstraat 21Hinke Jans Appeldoorn, overleden op 25 december 18461 dag (geboren 24/12/1846), overleden Voorstraat C 40, dochter van Jan Appeldoorn Jzn, apotheker en Joukje Alberts Stuur, zuster van minderjarige Albert, Jan en Pieter-Jan Jans Appeldoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Grietje Bakkergeb 23 dec 1801 Sneek, huwt met Harmanis Ouendag, na 1879 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-035; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Harmanis Ouendag... bruidegom, 1835, zv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; BS huw 1835, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-035; VT1839; H.M.O. eigenaar van perceel nr. 91 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-199Voorstraat 21Metje Sinkelaar... B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3890C-033 (Voorstraat)Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3890Voorstraat 21 (C-033)P.L.C. Mirandewoonhuis


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 21, HarlingenVoorstraat 21E. Paisv/h mirande & co, makkumer aardewerk etc.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 21 Hendrik Offingawinkelier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 21H.Offingawinkelier


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 21, HarlingenVoorstraat 21 Aukemahandschoenen, sjaals, pullovers, hoeden enz.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 21J. (Johannes) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 21rijksmonument 20683


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8210Voorstraat 21
  terug