Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 25 7-099 7-105 C-042 C-035


Huisnaam in: 1603
Gebruik:
Naam: de vergulde cam
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 697r van 20 feb 1603 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 25Pieter Symons, slachter x Syouw Tomas kopen een huis daer den vergulden cam aenstaet, nz. Voorstraat. Ten O. Claes Baerts, ten W. schoenmaker Willem Jans. Terzijden een loods die Jan Sytzes gebruikte en die mag uitgebouwd worden tot het kozijn van Minne Hessels. Met vrije uitgang door de steeg achter, die ook door het achterhuis gebruikt wordt. Geen grondpacht. Gekocht van wever Eibert Meynerts te Leeuwarden, voor 1100 GG.


 


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 25Noorderhaven ZZhuis (1) en het huis (2) erachter
 
koperFrans Reiners Templar koopman4900-00-00 GG
eerdere bewonerhuis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Popta
eerdere bewonerhuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoop
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar, koopman, koopt een doorgaand huis waarin burgemeester Rombartus Popta is overleden, en het huis erachter aan de zz. Noorderhaven, waarin Gerrit Lamberts Knoop is overleden. Gekocht van Alathea Lauta x secretaris van de Rekenkamer van Friesland dr. Isbrandus van Viersen voor 4900 gg, met een gouden ducaat voor ieder van hun kinderen, als een vereering.


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0083v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 25Voorstraat NZvoortreffelijk huis met deftige graanzolders
 
koperLammert de Gavere landmeter en wijnroyer1400-00-00 GG
huurderOtto Knijff
naastligger ten oostenHidde Yges grootschipper
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenburgemeester Menelaus Hillebrandts
naastligger ten westenals huurder dr. Agaeus Piphron c.u.
naastligger ten noordenYfke Jelles Jeddema
naastligger ten noordenAntie Jelles Jeddema
verkoper van 1/2Yfke Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Romckes Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Gavere, landmeter en wijnrooier, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Hidde Yges [Baars], grootschipper, ten W. burgemeester Menelaus Hillebrants, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Het huis is verhuurd aan Otto Knijff. Er is een steeg ten W. met in- en uitgang naar Voorstraat en Noorderhaven. Veel bedingen. Gekocht van Yfke Jelles Jeddema x dr. Theotardus v.d. Sluys, advocaat aan het Hof van Friesland en Antie Jelles Jeddema x Jacob Romckes Braam, ieder voor 1/2.


 


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0195r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 25Voorstraat NZhuis
 
koperSjoerdt Pytters winkelier1450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
toehaakvier gouden ducaten tot een verering
naastligger ten oostenHidde Yges koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westen*steeg van Voorstraat naar Noorderhaven, waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAnne Jansen
naastligger ten noordenhuis genaamd het Haentje
naastligger ten noordenpakhuis van Jacob Meiles koopman
verkoperLammert de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Pytters [Bierma], winkelier, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Hidde Yges [Baars], ten W. Anne Jansen Huidekoper, ten Z. de straat, ten N. het huis 'het Haentje' en het pakhuis van Jacob Meilis. Met Vrij in- en uitgang naar Voorstraat en Noorderhaven. Gekocht van Lammert de Gavere x Nieske Auckes.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-099Voorstraat 25huis
eigenaarSioerd Pieters
gebruikerSioerd Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-099Voorstraat 25huis
eigenaarde vroedsman Sjoerd Pyters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-099 Voorstraat 25huis
eigenaarburgemeester Bierma
gebruikerburgemeester Bierma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-099 Voorstraat 25huis
eigenaarwed. burgemeester Bierma
gebruikerwed. burgemeester Bierma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-099 Voorstraat 25huis
eigenaarwed. burgemr. Bierma
gebruikerwed. burgemr. Bierma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 25Voorstraat NZ tegenover de duizend deuren kaarsenmakerij en pakhuis
 
koperJan van der Veen winkelier en koopman6000-00-00 CG
huurderJan van der Veen 20-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Thijssen
naastligger ten zuidenPieter Thijssen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lammerts van der Veen koopt huis en erf, kaarsenmakerij en pakhuis, uitkomende aan de zz. v.d. Noorderhaven, doch liggende aan de nz. van de Voorstraat tegenover de Duizenddeurensteeg. Het pakhuis ligt aan de Noorderhaven. Ten O. Jan Arends Faber [op de Noorderhaven] en de kastelein Schreuder [op de Voorstraat], ten W. Abe Hilwerda [op de Voorstraat] en wd. de Haan [op de Noorderhaven], ten N. de haven en de straat, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Syds Schaaff.


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-108 Voorstraat 25J L van der Veen


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-105 Voorstraat 25Jan van der Veen9-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-042Voorstraat 25Jan Lammerts van der Veen... 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-042Voorstraat 25Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 141 van 8 mei 1819
adressoortbedraggebruik
C-042Voorstraat 25koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat C-042
 
verkoperSimon Jans de Haan
koperJohanna Catharina Huning


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 571Voorstraat 25Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-042Voorstraat 25Sytske Folkerts Oostra... Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-042Voorstraat 25Wiepke Hendriks Erich... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2451C-041 (Voorstraat)Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Mollwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2451C-035 (Voorstraat)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5176Voorstraat 25 (C-035)Vereeniging Christelijke School (Tot Opr. en Instandh. van eene)woonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 25, HarlingenVoorstraat 25Chr. Schoolschool voor lag. en u. onderwijs


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 25G.Boumawinkelbediende
Voorstraat 25L.Kromhout v/d Meerchef albino-mIJ.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 25Albino Mij.245


1936 - variaadresbronbericht
Voorstraat 25Oud Harlingen Magazine 1998jan: Na verbouwing wordt de geheel gemoderniseerde winkel van Albino aan de Voorstraat weer in gebruik genomen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Boomsma's Levensmidd.bedr.539


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Boomsma's Levensmidd.bedr.539


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Boomsma's Levensmidd.bedr.539


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 25, HarlingenVoorstraat 25Coöp. RaiffeisenbankHarlingen-Sexbierumspaarbank


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 25, HarlingenVoorstraat 25 Raiffeisenbank, coöp.bank
  terug