Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 68
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 68(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)C-042C-145


Naastliggers vanNoorderhaven 68
ten oostenNoorderhaven 70
ten zuidenVoorstraat 25
ten westenNoorderhaven 66
ten noordende Noorderhaven


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0295r van 7 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaritgien, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Tjebbe


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0421r van 2 sep 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaritgien, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Tjebbe


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297v van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg naar de haven waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende verkoper Obbe Geertyes c.u.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Lammerts Knoop


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0136v van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZ4900‑00‑00 gghuis
koperFrans Reiners Templar koopman
eerdere bewonerhuis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Popta
eerdere bewonerhuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoop
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar, koopman, koopt een doorgaand huis waarin burgemeester Rombartus Popta is overleden, en het huis erachter aan de zz. Noorderhaven, waarin Gerrit Lamberts Knoop is overleden. Gekocht van Alathea Lauta x secretaris van de Rekenkamer van Friesland dr. Isbrandus van Viersen voor 4900 gg, met een gouden ducaat voor ieder van hun kinderen, als een vereering.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van Frans Templar


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0083v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYfke Jelles Jeddema
naastligger ten noordenAntie Jelles Jeddema


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0084v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZ567‑08‑00 gghuis met deftige graanzolders
koperJan Willems Vosma koopman
huurder onderste graanzolderN. N. 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals huurder Grietie Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doeke Scheltes
naastligger ten zuidende verkopers Yfke Jelles Jeddema c.u.
naastligger ten zuidenAntie Jelles Jeddema c.u.
naastligger ten westenHylckien Foppes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Yfke Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Theotardus van der Sluysadvocaat te Leeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Romckes Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems Vosma koopt een mooi huis met graanzolders, zz. Noorderhaven. Ten O. een verhuurd huis, ten Z. de verkopers, ten W. Hylckien Foppes, ten N. de haven. Gekocht van Yfke Jelles Jeddema x mede-advocaat bij het Hof van Friesland dr. Theotardus v.d. Sluys voor 1/2, en Antie Jelles Jeddema x Jacob Romkes Braam voor 1/2, voor 567 gg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Willems Vosma koopman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007v van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZ1000‑00‑00 cghuis met graanzolders
kopervroedsman Simon Cornelis, gehuwd met
koperTaedtske Sweerts
naastligger ten oostenals huurder de weduwe van wijlen Eelingh Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman L. de Gavere
naastligger ten westenburgerhopman Walingh Jansen Grauda
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Cornelis [Huidekoper], vroedsman x Tiedtske Sweerts koopt huis met graanzolders, zz. Noorderhaven. Ten O. Eelingh Douwes, ten Z. de vroedsman Lammert de Gavere, ten W. hopman Walingh Jansen Grauda, ten N. de straat. Gekocht van Jan Willems Vosma.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0061v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZ1075‑00‑00 cgroyaal pakhuis
koperJacob Meiles Ollema koopman
toehaakzeven rijksdaalders in specie
naastligger ten oostende heer Westerhuis
naastligger ten zuidenvroedsman Lammert de Gavere
naastligger ten westenJacob Hendriks Donker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Simon Cornely Huidecoperkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meiles Ollema, koopman, koopt een royaal pakhuis c.o.a., zz. Noorderhaven. Ten O. de heer Westerhuis, ten W. Jacob Hendriks Donker, ten Z. de vroedsman Lammert de Gavere, ten N. die haven. Het pakhuis is belast met 10 jaar huur aan de koper en diens recht om daarna die huur nog met 4 jaren te verlengen. Het pakhuis heeft ook de eigendom van 3 houtvoeten plaets ten Z., voor het openzetten van vensters. Met ook voorwaarden t.a.v. de naastliggers ten zuiden. Het pakhuis was eerder een woonhuis. Gekocht van oud-burgemeester Simon Cornelis Huidekoper, nu koopman te Amsterdam, voor 1075 cg en 7 zilveren rijksdaalders tot een toehaak.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0195r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd het Haentje
naastligger ten noordenpakhuis van Jacob Meiles koopman


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0082r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Meiles


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0177r van 12 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZ1200‑00‑00 cgpakhuis met trappen en planken
koperburgemeester Sioerd Pytters Bierma, gehuwd met
koperJanneke Jacobs Voorda
huurder zoldersoud burgemeester Rein Sickes Menalda 30‑00‑00 cg
huurder halve benedenverdiepingde droge schol verkoopsters van de eilanden 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWesterhuis
naastligger ten zuidende koper burgemeester Sioerd Pytters Bierma c.u.
naastligger ten westenJan Overzee schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMeyle Jacobs Ollema, gehuwd metbontreder
verkoperAnna Tieerdts Syverdabontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Pyters Bierma burgemeester x Janneke Jacobs Voorda kopen een pakhuis zz Noorderhaven. Ten O. de heer Westerhuis, ten Z. de kopers, ten W. schipper Jan Overzee, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Meyle Jacobs Ollema x Anna Tjeerdts Syverda, bontreders, voor 1200 CG.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0178v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Bierma


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0180r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Hendrik Schaaf


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0080v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Schaaff


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Schaaf


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0011r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Schaaff


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Syts Schaaf


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten noordenNoorderhaven


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 68Voorstraat NZ tegenover de duizend deuren6000‑00‑00 cghuis en erf
koperJan van der Veen winkelier en koopman
huurderJan van der Veen 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Arends Faber
naastligger ten oostenSchreuder kastelein
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAbe Hilwerda
naastligger ten westende weduwe van wijlen Haan
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lammerts van der Veen koopt huis en erf, kaarsenmakerij en pakhuis, uitkomende aan de zz. v.d. Noorderhaven, doch liggende aan de nz. van de Voorstraat tegenover de Duizenddeurensteeg. Het pakhuis ligt aan de Noorderhaven. Ten O. Jan Arends Faber [Noorderhaven] en de kastelein Schreuder [Voorstraat], ten Z. de Voorstraat, ten W. Abe Hilwerda [Voorstraat] en wd. de Haan [Noorderhaven], ten N. de haven en de straat. Gekocht van Syds Schaaff.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Heer J. L. van der Veen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. L. van de Veen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-042Noorderhaven 68Jan Lammerts van der Veen... 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-042Noorderhaven 68Jan L van der VeenJan L van der Veenkaarsemakerij


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 141 van 8 mei 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-042Noorderhaven 68koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat C-042
 
verkoperSimon Jans de Haan
koperJohanna Catharina Huning


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 572Noorderhaven 68Jan van der Veen winkelierHarlingenkaarzemakerij (128 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-042Noorderhaven 68Sytske Folkerts Oostra... Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1850 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 12 okt 1852
vermeld alsgeschat adresbericht
C-042Noorderhaven 68Een ruim PAKHUIS met kapitale Zolders, waarin eene Kaarsenmakerij . Provisioneel verkocht op 20 okt 1850 in het Heeren Logement bij D. Minnema door notaris mr. J.D. van de Plaats.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-042Noorderhaven 68Wiepke Hendriks Erich... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 572Noorderhaven C-042Dirk Tjallingii pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 572Noorderhaven C-145erven Solco Tromp Azn.pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5175Noorderhaven 68 (C-145)Pieter Daniel de Ruiterpakhuis


1912 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49115 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 33 van 2 mrt 1912
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-145Noorderhaven 68koopaktefl. 3500pakhuis Manilla met erf
 
verkoper en gemachtigdeRinse Pieters de Ruiter
verkoperSolko Tromp (te Brussel, q.q. voor fa. S. Tromp)
koperAndries Meter (q.q. voor de Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van eene Christelijke School voor Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwi)


1917 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 182 van 29 jun 1917
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-145Noorderhaven 68koopaktefl. 3000huis en erf
 
verkoperVereeniging voor Gereformeerd Onderwijs (voluit: Vereeniging voor Gereformeerd Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs)
koperAnne de Vries


1922 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49136 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 248 van 2 okt 1922
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-145Noorderhaven 68koopaktefl. 15500herenhuis met tuin
 
verkoperAnne de Vries
koperGereformeerde Kerk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 68beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.21772885322571


  terug