Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 70
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 70 7-150 7-153 C-153 C-144


Huisnaam in: 0
Gebruik: sociëteit
Naam: amecitia
Kwartier/wijk C-153
Verkoper:
Koper/eigenaar: botje, o g
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 70naamloze steeg ten oosten


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZhuis
 
koperClaes Huiberts, gehuwd met2329-00-00 GG
koperTietske Serps
naastligger ten oostende weduwe van Liuue Orangie
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerrit Lammerts Knoop
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Cornelis Tieerdsen Bonck


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-150Noorderhaven 70huis
eigenaarde heer Westerhuis
gebruikerPieter Tiepckes
gebruikerJan Alberts
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-150Noorderhaven 70huis
eigenaarde hr. Westerhuis
gebruikerJan Alberts
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-150 Noorderhaven 70huis
eigenaarde heer Westerhuis
gebruikerUyltie Aukes
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-150 Noorderhaven 70huis
eigenaarde heer Westerhuis
gebruikerBartel Gerryts
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-03-06 CG


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-150 Noorderhaven 70huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerburgemr. Schaaf
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-03-10 CG


 


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan Arents Faber 1400-00-00 CG
huurderde weduwe van Dirk 30-00-00 CG
naastligger ten oostenA. Wiglinhuisen
naastligger ten zuidenlogement de Gouden Leeuw
naastligger ten westenburgemeester Syts Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMaartie Nauta, weduwe van
wijlen Sybrand Feitema


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZ wijk C-159huis en grofsmederij
 
koperArend J. Faber, gehuwd metmr. grofsmid1496-00-00 CG
koperNeeltje Fokkes Jagersma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenherberg de Gouden Leeuw
naastligger ten westende Heer J. L. van der Veen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Tjepke Gratama, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen J. A. Faber, eerder gerepudieerd door
verkoperde weduwe van J. A. Faber, en
verkoperhaar zoon A. J. Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend J. Faber, mr. grofsmid x Neeltje Fokkes Jagersma, koopt huis en smederij. Ten O. een steeg, ten Z. herberg 'de Gouden Leeuw', ten W. J.L. v.d. Veen, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van wd. J.A. Faber en haar zoon A.J. Faber.


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49001 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 16 van 20 okt 1809
adressoortbedraggebruik
C-153Noorderhaven 70koopaktefl. 1001huis en smederij
 
bewindvoerder in kwaliteitTjepke Gratama
verkoperArend Jans Faber
verkoperNeeltje Fokkes Jagersma
koperFrans Fluks
koperSytske Hendriks


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZ wijk C-153huis en smederij
 
koperFrans Fluks, gehuwd met1001-00-00 CG
koperSytske Hendriks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Gouden Leeuw
naastligger ten westenJ. L. van de Veen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curator overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Arend Jans Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Neeltje Fokkes Jagersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Fluks x Sytske Hendriks koopt huis en smederij zz. Noorderhaven, Wijk C-153. Ten O. een steeg, ten W. J.L. v.d. Veen, ten Z. 'de Gouden Leeuw', ten N. de haven. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Arend Jans Faber x Neeltje Fokkes Jagersma.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-153 Noorderhaven 70Frans Fluks5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Frans/Franciscus Jacobus Fluks... huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1886; eigenaar en gebruiker van wijk C-153, ijsersmid. 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, ongehuwd, 21 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-153Noorderhaven 70Frans Fluks Frans Fluks ijsersmid


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-153Noorderhaven 70Frans Jacobs Fluks, overleden op 25 augustus 1827grofsmid Noorderhaven C 153, man van Sytske Boomsma, vader van Hendrik, idem en Foekje Franzes Fluks (vrouw van Jan Hoogmolen, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 573Noorderhaven 70wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)huis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Sytske Hendriks Boomsmageb 1779 HRL, ovl 16 dec 1846 HRL, huwt met Franciscus Jacobus Flux, zv Hendrik B., en IJtje ...; BS ovl 1828, ovl 1846; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidse, wijk C-153; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-153NoorderhavenSietske Boomsma59 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, smidsche
C-153NoorderhavenHarmanus Hoogmolen12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-153Noorderhaven 70Sytske Boomsma, overleden op 16 december 184667 jr (geboren 28/12/1799), overleden Noorderhaven C 153, wed. Frans Fluks, moeder van Henderikus Franzes Fluks, grofsmid/ijzerkramer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 573 Hendrik Flukseen nieuwe voorgevel geheel veranderd dienende tot grofsmederij


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Sytske Hendriks Kuipers... dv Hendrik Sijbes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 573C-153 (Noorderhaven )wed. Frans H. Flukssmederij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 573C-144 (Noorderhaven)Sikko Flukswerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 573Noorderhaven 70 (C-144)Jan Dijk (Jellesz.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven 70J. Dijkjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
smid


1912 - kentekenadresnaam
B-794
Noorderhaven 70Sipke Gonggrijp


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 70 Harmen Gonggrijpsmid
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 70W.Doorenboskoopman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 70N.S. Roersma405Vrachtautodienst


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 70, HarlingenNoorderhaven 70W. RoersmaCombinatie Harlingentransportbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 70, HarlingenNoorderhaven 70 RoersmaRoersma & Sipmavrachtautodienst


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 70beeldbepalend pand8 van 10
  terug