Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 29 7-097 7-103 C-044 C-037


Huisnaam in: 1631
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: de vergulde engel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1654
Gebruik:
Naam: de vergulde engel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1707
Gebruik:
Naam: de gulden engel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat waar de Gulden Engel hangt en strekkende noordwaarts tot aan de Noorderhaven waar de Oranjeboom uithangt1/5 huis en erf
 
koperJacob Hendrix, gehuwd met900-00-00 CG
Lutske PoptaLeeuwarden
huurder van het vooreindeJelle Tiaerdes
huurder van het achtergedeelteLieuwe Sioerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg strekkende naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenN. N.
Hendrick Vastrick, als man en voogd vanAmsterdam
verkoperMaria PoptaAmsterdam
verkoperMichiel PoptaAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix x Lutske Popta koopt 1/5 van 'de Vergulde Engel', strekkende noordwaarts tot aan de Noorderhaven, waar 'de Oranjeboom' uithangt. De voorkant bewoond door Jelle Tiaerdts, het achtereind door Lieuwe Sioerdts. Met de gerechtigheid van de steeg ten westen naar de Noorderhaven strekkende. Gekocht van Maria Popta x Hendrick Vastrick, en van Michiel Popta te Amsterdam, voor 900 CG en twee rosenobels tot een verering.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276v van 7 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZ [niet vermeld]voor- en achterhuis van De Vergulden Engel
 
koper van 2/5 deelFrans Reiners Templar burgerkoopman1800-00-00 CG
naastligger ten oostenLeenert Coernelis Croddenbosch, en
Belike Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPijtter Boncq
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde heer Johan Wittert, en
gemeensman Rembartus Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reyners Templar koopt 2/5 deel van het voor- en achterhuis van 'de Vergulde Engel'. Ten O. Leenert Cornelis Croddenbosch en Belike Popta, ten W. Pytter Boncq. Gekocht van Johan Wittert en gemeensman Rembartus Popta, voor 1800 cg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZ waar de Vergulden Engel uithangt met het huis erachter cq. Noorderhaven ZZ3/5 huis met een eigen steeg ten westen
 
koperJacob Jacobs Popta burger c.u.3150-00-00 CG
huurderde weduwe van Lieuue Sioerds
naastligger ten oostende erven van burgemeester Croddebos
naastligger ten oostende gemeensman Olphardus Belida
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Reiners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs Popta koopt 3/5 van het huis 'de Vergulde Engel' nz. Voorstraat en het huis erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. erven burgemeester Croddenbos [op de Voorstraat] en de gemeensman Olphardus Belida [op de Noorderhaven], ten W. Pytter Cornelis Boncq. Met een eigen vrije steeg ten W. Gekocht van Frans Reiners Templar.


 


 


 


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 371v van jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 29Douwe Jansen koopt 4/5 deel van 'de Vergulde Engel'. Ten W. Hidde Yges [Baars], met mede-gebruik van de steeg naar de Noorderhaven, ten Z. de straat. Gekocht van Jacob- en Hendrick Popta, Lutske Popta, vrouw van Allardus Buitenpost en Auckjen Wybes wd. Lenert Popta als moeder van Jacob Lenerts Popta, ieder voor 1/5 deel.


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0372v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZhuis waar de Vergulde Engel uithangt, met plaats en loods
 
koperTheodorus Hugen, gehuwd metmr. zilversmid2425-00-00 CG
Tytie Roorda
huurderTheodorus Hugen c.u.mr. zilversmid100-00-00 CG
naastliggersteeg naar de Noorderhaven waardoor vrij achterin- en uitgang
naastligger ten oostenHendrik Aerts slachter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHidde Yges koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 4/5Douwe Jansen, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/5Trijntie Jacobs Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid x Titie? Roorda, koopt het huis (of 1/2 huis?) waar 'de Vergulde Engel' uithangt, nz. Voorstraat, bewoond door de verkoper. (Met beschrijving). Ten O. Hendrik Everts, slachter, ten W. Hidde Yges [Baars], ten Z. de Voorstraat. Met vrij mede-gebruik en onderhoud van de steeg naar de Noorderhaven, en waarlangs dit huis zijn achter in- en uitgang etc. heeft. Gekocht van Douwe Jansen x Trijntje Jacobs Popta voor 4/5 deel en Trijntje Jacobs Popta zelf voor 1/5 deel, voor 2425 cg. en drie gouden ducaten tot een verering van verkopers vrouw en 2 kinderen.


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336r van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZ1/6 huis
 
koperTheodorus Hugen mr. zilversmid325-00-00 CG
naastligger ten oostenHidde slachter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHidde Yges koopman
naastligger ten noordenhet het huis de Oranjeboom
verkoperburgervaandrig Johannes Mockamamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid, koopt 1/6 deel van het 1/2? huis 'de Vergulde Engel', waarvan hij reeds 1/2 bezit en ook woont, nz. Voorstraat. Ten O. Hidde [Lieuwes?], slagter, ten W. Hidde Yges, ten N. het huis 'd' Orangieboom', ten Z. ten naasten de straat. Met vrij mede-gebruik en onderhoud van de steeg naar de Noorderhaven, waarlangs ook vrij in- en uitgang etc. naar die haven. Gekocht van Johannes Mockema, vaandrig en mr. brouwer, voor 325 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024v van 13 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZ1/2 huis alwaar de Vergulde Engel uithangt
 
koperTheodorus Hugen mr. zilversmid325-00-00 CG
naastligger ten oostenHidde slachter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHidde Yges
naastligger ten noordenhet huis de Orangieboom
verkoperMayke Mockema, gehuwd metLeeuwarden
Gerhardus CrabapothekerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid, koopt 1/6 huis alwaar de vergulden engel uithangt, nz Voorstraat. Hij is al eigenaar van 4/6. Ten O. Hidde slachter, ten Z. de Voorstraat, ten W. koopman Hidde Yges, ten N. het huis de Orangeboom. Vrij gebruik van de steeg naar de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Mayke Mockema vv Gerhardus Crab apotheker te Leeuwarden, voor 325 CG.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0160r van 2 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZhuis daar de Vergulde Engel uithangt
 
koper van 1/6Theodorus Hugens mr. zilversmid300-00-00 CG
naastligger ten oostenHuis van Hidde Lieuwes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHidde Yges koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWieger Mockemamr. silversmidt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen koopt 1/6 deel van 'de Vergulde Engel'. Het wordt door hemzelf bewoond als eigenaar van de overige parten. Ten O. Hidde Lieuwes, ten W. Hidde Yges, met vrije in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Wieger Mockema mr. zilversmid.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-097 Voorstraat 29huis
eigenaarTheodorus Hugens erven
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZhuis genaamd de Vergulde Engel
 
koperEgbert Pytters c.u.mr. schilder920-00-00 GG
naastligger ten oostenWatse Pieters Terschelling
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erven van Hidde Yges
naastligger ten noordenCornelis Tieerds mr. ijzersmid
verkoper van 1/2Gerhardus Krab, gehuwd metapothekerLeeuwarden
Mayke MockemaLeeuwarden
verkoper van 1/2Rinske Hugen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEgbert Pytters, mr. schilder, koopt een huis nz. Voorstraat, waar 'de Vergulde Engel' uithangt. Laatst bewoond door oud-burgemeester Wassenaar. Ten O. Watse Pieters op der Schelling, ten W. erven Hidde Yges, ten Z. die straat, ten N. Cornelis Tieerdts, mr. ijzersmid. Met vrij mede-gebruik en onderhoud, in- en uitgang en op- en afslag door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Gerhardus Krab, apotheker x Mayke Mockema te Leeuwarden, voor 1/2, en Rinske Hugen voor 1/2, voor 920 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-097 Voorstraat 29huis
eigenaarEibert Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-097 Voorstraat 29huis
eigenaarEybert Pyters
gebruikerEybert Pyters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-097 Voorstraat 29huis
eigenaarerven Eybert Pyters
gebruikererven Eybert Pyters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-097 Voorstraat 29vroedsman Heymans, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-097Voorstraat 29vroedsman vroedsman Heymansverver, mr. en coopman£ 066-13-0£ 11bestaet wel cu.


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZhuis met winkel en winkelinventaris
 
koperJan van Bretzel, gehuwd metmr. wolkammer1503-00-00 GG
Elysabette de Vries
naastligger ten oostenFrederik Doodenhuis
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenChristiaan Burman
naastligger ten noordenArnoldus Wiglinghuis
verkoperAugustus Robbertus van Dalsen, curatornotaris
verkoperSicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
Heiman Heimans, gehuwd met
Geertie Jansonius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Bretzel, mr. wolkammer x Elisabeth de Vries koopt een voortreffelijk huis nz. Voorstraat. Ten O. Frederik Doodenhuis, ten W. Christiaan Burman, ten Z. de straat, ten N. Arnoldus Wiglinghuizen. Met een steeg strekkende van de Noorderhaven naar de Voorstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Heiman Heimans, voor 1500 gg.


 


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0279v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 29Voorstraat NZhuis
 
koperJan Adam Straus, gehuwd metmr. horlogemaker2400-00-00 CG
Johanna Dentzsch
huurderThomas Paludanus
naastligger ten oostenJacobus Doodenhuis
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenKalsbeek
naastligger ten noordende erven van Arnoldus Wiglinghuizen
verkoperZydske Jelgersma, gehuwd met
Albartus Rasscheneerste klerk ter secretarie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Adam Straus, mr. horlogemaker, en zijn vrouw Johanna Dentasch zijn de kopers. Er is een vrije steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Jacobus Doodenhuis, ten W. Kalsbeek, Ten Z. de Voorstraat, ten N. erven Arnoldus Wiglinghuizen. Gekocht van Zydske Jelgersma, de vrouw van Albartus Rasschen als erfgename van wl. haar eerste man Jacobus van Bretzel, mr. wolkammer. Zie ook bij Noorderhaven 58.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-103 Voorstraat 29J A Straus6-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 250 van 11 nov 1812
adressoortbedraggebruik
C-044Voorstraat 29koopaktef 1605huis in de Voorstraat C-044
 
verkoperJohanna Magdalena Dentzsch (gehuwd met Adam Straus)
koperJohannes Rinsma (gehuwd met Minke Baukes Bakker)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Johannes Rinsma... zv Rinse R, en Elske Viers; BS huw 1813, huw 1819, huw 1823, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk C-044, koopman, 1814. (GAH204); J.R. ende Meinou van Boon, (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-044Voorstraat 29Johannes Rinsma Johannes Rinsma koopman


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-044Voorstraat 29Anna C. Jans Dijkstra, overleden op 6 augustus 1821C.=Catharina, dochter van Jan Dijkstra, mr. pruikmaker (Voorstraat C 44) en Trijntje Arjens Molenaar, zuster van minderjarige Tjietske, Hiltje, Riemke en Arjen Jans Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 31 van 22 jan 1830
adressoortbedraggebruik
C-044Voorstraat 29koopaktefl. 2800huis aan de Voorstraat C-044
 
verkoperJohannes Rinsma
verkoperMeinouw Baukes Bakker
koperMarius Nauta Peters
koperCatharina Helena Wichers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 575Voorstraat 29Marius Nauta PetersHarlingenmed. doctorhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Catharina Wichersoud 36 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Marius Nauta Peters... en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Rigtje de Boeroud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C M Nauta Peters kiezer


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-044Voorstraat 29Scatine H. Marius Peters, overleden op 20 juli 1839H.=Hendrike, 3 jr, overleden Voorstraat C 44, dochter van Marius-Nauta Petersz, med. Dr/vroedmeester & Catharina-Helene Wichers, zuster van minderjarige Geertruid-Hester, Dina-Wilhelmina-Maria, Elisabeth-Catharina-Sara en Anna-Sophie-Louise Marius Peters. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-044VoorstraatMarius Nauta Peters37 jLeerm, protestant, gehuwd, doctor in de genees en vroedkunde
C-044VoorstraatCatharina Wichers36 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-044VoorstraatGeertruid H Peters9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatDina Wilhelm. Peters8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatElisabeth Peters6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatAnna Sophia Peters5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatRigtje de Boer28 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 575C-044 (Voorstraat)Marius Nauta Peterswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 575C-037 (Voorstraat)Marius Nauta Peterswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 29, HarlingenVoorstraat 29F. van der Molenkleermaker, manufacturen, bedden, dekens


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 575Voorstraat 29 (C-037)Fokke van der Molen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 29 Fokke van der Molenmanufacturier
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 10000


1931 - kentekenadresnaam
B-16107
Voorstraat 29Oep Bakker


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 29Oud Harlingen Magazine 1996mei: Kleding- en manufacturenmagazijn Van der Molen, Voorstraat 27-29 en 36, bestaat 75 jaar.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 29v.d. Molen199Modes, manuf. en beddenmag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 29v.d. Molen772Modes, manuf. en beddenmag.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 29, HarlingenVoorstraat 29 van der MolenMolen, van derwoninginrichting


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen772Conf., manufact., woninginr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen's Magazijnen772


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen's Magazijnen772


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 29O. (Oep) Bakker


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 29, HarlingenVoorstraat 29R. AdemaInterieur N.V., 'tmoderne en klassieke meubelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 29rijksmonument 20686
  terug