Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raadhuisstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Raadhuisstraat 2 7-ong 7-ong C-147 C-137
1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-147Raadhuisstraat 2 de Stad 't raadhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 586Raadhuisstraat 2de Stad HarlingenHarlingenstadswaag (147 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Botje Harmens Steinfort... huwt met Jelle Louws Fopma dv Harmen Klazes S, en Aafke Paludanus; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Grietje Cornelgeb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Jacobus Wentholt... Vst 1 sep 1856 uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 586C-137 (Noorderhaven)Gemeente Harlingenraadhuis en toren


1933 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Raadhuisstraat 2 (raadhuistoren, zuidgevel), HarlingenRaadhuisstraat 2 (raadhuistoren, zuidgevel)'TER HERINNERING
AAN DEN AANLEG VAN DEN
AFSLUITDIJK
WAARDOOR HARLINGEN ZOOVEEL GUNSTIGER
LIGGING VERKREEG EN NIEUWE MOGELYKHEID
VOOR ONTWIKKELING ONTSTOND JUNI 1933
BURGERY EN VER. H.S.N.
De plaquette werd door de vereniging H.S.N. aangeboden en het woord daarbij werd gevoerd door de heren dr. S. Ferwerda en de voorzitter R.A. Feenstra.
De aanbieding had niet in 1932 plaats toen de sluiting van het laatste gat in de Afsluitdijk een feit werd, maar een jaar later, op 28 juni 1933. Dat kwam omdat er in 1932 nog maar een halve Raadhistoren stond en deze dus eerst weer moest worden opgebouwd.
In 1925 ging de toren scheefhangen en vreesde men, bij het luiden van het klokje, dat de toren in elkaar zou storten. Het duurde nog tot 1932 vooraleer met de restauratie kon worden begonnen.
  terug