Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 92
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 92 7-089 7-092 C-143 C-134
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 92Sociëteitsteeg ten oosten
Noorderhaven 92naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 92Noorderhaven [staat: noorder nieuwe haven]huis met achterkamer en ledige plaats daartussen
 
kopergezworen gemeensman Willem Symons c.u.1200-00-00 GG
huurderde koper Willem Symons c.u.
naastligger ten oostenSioerd Suiriger
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Goverts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJets Reins, weduwe van
verkoperwijlen Marten Heris


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarrentemr. Sloterdijk
gebruikerrentemr. Sloterdijk
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarde rentemr. Sloterdijk
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


 


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZhuis en Plaats
 
koperCornelis Cornelis c.u.schipper en koopman600-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Cornelis c.u.schipper en koopman
naastligger ten zuidenSeerp Dirx Wiltschut c.u.
naastligger ten westenDirck Huigens
naastligger ten westenMichiel Eyberts
naastligger ten westende erfgenamen van dr. Bechius
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAndreas Sloterdijkoud rentmeester
verkoperburgemeester dr. Dominicus Sloterdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis [de Jong], koopman en schipper, koopt huis en plaats zz. Noorderhaven. Ten O. de koper, ten W. Dirk Huigens, Michiel Eyberts (Munter) en erven dr. (Sibrandus) Bechius, ten Z. Seerp Dirx Wildschut, ten N. straat en haven. Er is vrij in- en uitgang door een steeg te O. Gekocht van Wibrandus- en Dominicus Sloterdijk.


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-089 Noorderhaven 92huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerJ. Tuininga cum soc.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0005r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZhuis
 
kopervroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker900-00-00 GG
huurderPieter Alefs mr. huistimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenvroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
naastligger ten westenoud burgemeester J. Gongrijp
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Jan Sybouts Cramer, enpan- en estrikbakker
verkoper van 1/2Geertie Martens, gehuwd metSottrum
verkoper van 1/2Hein ReinerschergerSottrum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWiltetus Jelgersma, apotheker en vroedsman, koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. het pakhuis van oud-burgemeester J. Gonggrijp, ten Z. de koper, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Sybouts Cramer, pan- en estrikbakker, voor 1/2 en Geertie Martens x Nanne? Reiners, cherger te Sotterum ook voor 1/2.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-089 Noorderhaven 92huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-089 Noorderhaven 92Jan Weggelinkhuysen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-089 Noorderhaven 92huis
eigenaarJan Cramer
gebruikerJohann. Wiglenhuisen
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0196v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZ bij het Raadhuishuis
 
koperJan Schut, gehuwd metwijnhandelaar1100-00-00 CG
koperYbeltie Hiddes
huurderAlbert Sytses c.u.opzichter
naastligger ten oostensteeg massaal met de naastligger
naastligger ten oostenJan Sibouts Cramer
naastligger ten zuidenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten westenJan Ydes de Groot
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Sibouts Cramer, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Lijsbeth Cornelis de Jong
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, wijnhandelaar x Ybeltje Hiddes koopt huis bij het Raadhuis. Ten O. een massale steeg en de verkoper, ten Z. Seerp Wildschut, ten W. Jan Ydes de Groot, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sybouts Cramer, wednr. van Lijsbeth Cornelis de Jong.


 


 


 


 


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0100v van 3 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZ bij het Raadhuisdeftig huis of koffiehuis
 
koperGerryt Gerryts de Jong koffieschenker2007-07-00 CG
huurderSierk Douwes c.u.
naastligger ten oostende weduwe van T. Hillema
naastligger ten zuidenAndries Wybinga n.u.
naastligger ten westende weduwe van Claas Arjens
naastligger ten westende weduwe van C. J. Timmerman
naastligger ten noordenNoorderhaven
Freerk Fontein, executeurkoopman
Andries Wybinga, executeurkoopman
Sierk Laquart, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts de Jong, koffieschenker, koopt deftig koffiehuis op een kelder, zz. Noorderhaven bij het Raadhuis, met aan beide kanten een massale steeg. Ten O. wd. Hillema, ten Z. Andries Wybinga, ten W. wd. Claas Arjens en wd. C.J. Timmerman (Cornelis Jenties?), ten N. de straat en haven. Gekocht van coffyschenker en wijnhandelaar Jan Schut.


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-092 Noorderhaven 92Jelle Jacobi nom ux4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Gerrit Jurjens de Jong... is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en schilder, wijk C-143 VT1839; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL; G. d. J. eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Jelle Jacobi... gebruiker is P. Janson, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimaeux, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-143, koffijschenker, eigenaar is Jurjen de Jong erven, 1814. (GAH204); J.J., bouwmeester, ende Eelkje van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Jurjen Karsten de Jong... met Willemina de Fille, kind: Fettie Jurjens de Jong, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk C-143, gebruiker is Jelle Jacobi, koffijschenker, 1814. (GAH204); ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-143Noorderhaven 92Jurjen de Jong ervenJ Jacobi koffyschenker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-143Noorderhaven 92Jelle Jacobi, overleden op 18 november 1822oud architect (Noorderhaven-Z C 143), vader van Sipkje (vrouw van Eliza Prillevits, boek/papierverkoper Voorstraat C 36), Jeltje (vrouw van Johannes Lanting, mr. verver/glazenmaker) en wijlen Jacob Jelles Jacobi (man van Anna Spancer, vader van minderjarige Jeltje, Hiltje en Sweres Jacobs Jacobi). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 593Noorderhaven 92wed. Jelle JacobiHarlingenhuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Antie H Kroesoud 58 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Jurjen de Jong... ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk E-162, supp wijk C-245; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-143NoorderhavenGerrit J de Jong59 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwer en schilder
C-143NoorderhavenAntie H Kroes58 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-143NoorderhavenJurgen G de Jong32 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenHein G de Jong20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenJan G de Jong18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenDouwe G de Jong16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenEelkje G de Jong22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-143Noorderhaven 92Aaltje Sybrandus Reitsma, overleden op 31 december 184185 jr, geboren Tzum 8/1/1765, overleden Noorderhaven C 143, eerst wed. Hendrik Jans de Boer, laatst wed. Evert Cornelis Hoogzand, moeder van Jeltje Hendriks de Boer (vrouw van Gerrit Rikkers, politiedienaar) en Sytske Everts Hoogzand (vrouw van Jakkele R. de Boer, zeeman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 34 van 15 apr 1846
adressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 350keuken en gang daarnaast en de zolderruim daarboven, in huis aan de zuidzijde van de Noorderhaven, C-143
 
verkoperGerrit Jurjens de Jong
koperDirk Freerks Fontein


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Arnoldus Ouwenbroekgeb 1797 HRL, zeeman, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-143


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Gatske Gatses Posthuma... wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2313C-143 (Noorderhaven )Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50037 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 2 jan 1863
adressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 3600huis
 
verkoperPieter Hayes Robijn
koperHarmen Meyer


1870 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 29 van 28 feb 1870
adressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 3600huis
 
verkoperHarmen Meyer
koperJan Lubertus Kroese


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 267 van 6 nov 1879
adressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 4000huis
 
verkoperJan Lubertus Kroese
koperOetze Geerts Botje (te Groningen)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2313C-134 (Noorderhaven)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1892 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 92Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Nicolaas Cornelis Schuit een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 134 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50069 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 191 van 12 okt 1892
adressoortbedraggebruik
C-134Noorderhaven 92provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 2129huis en erf
 
verkoperOetze Geerts Botje (te Groningen)
koperHayo Schuit


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2313Noorderhaven 92 (C-134)Hayo Schuitwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 92Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 92H.J.Clowtingkantoorbediende
Noorderhaven 92J.Visserkantoorbediende


1939 - kentekenadresnaam
B-25323
Noorderhaven 92Hendrik Visser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 92rijksmonument 20600


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8785Noorderhaven 92
  terug