Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 51 7-075 7-083 C-054 C-047


Huisnaam in: 1602
Gebruik:
Naam: de leeren emmer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarGrietie Cornelis
gebruikerAlbert Beuwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarwed. Albert Beuwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-075 Voorstraat 51huis
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert 0


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-075 Voorstraat 51huis
eigenaarJoost Gonggrijp n.u.
gebruikerLieuwe Everts
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-075 Voorstraat 51Tjalling Tjallings, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-075 Voorstraat 51huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerHarmanus Slado
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


 


 


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0226r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 51Voorstraat NZhuis genaamd de Leeren Emmer
 
koperDouwe Arjens, gehuwd metmr. schoenmaker1200-00-00 CG
koperYtje Pieters Dames
huurderTjeerd van der Form mr. koperslager
huurder benedenkamerWillem Servaas
huurder bovenkamerWouter Daniels
naastligger ten oostenB. Tuininga procureur
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenGerben Johannes
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
verkopervroedsman Joost Rinia Gonggrijp, weduwnaar van
verkoperwijlen Baukjen IJsbrands Perzijn


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0110v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 51Voorstraat NZhuis
 
koperJan Luitjes Faber, gehuwd metmr. banketbakker2150-00-00 CG
koperMaria Johanna Felon
naastligger ten oostenC. Bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenG. Piekinga
naastligger ten noordenO. Fokkes
verkoper van 1/2Tietje Arjens, weduwe van
wijlen Sikko Thomas van der Laankoopman
verkoper van 1/2Bentsche Rientzes, weduwe van
wijlen Arjen Douwesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. banketbakker x Maria Johanna Telen? koopt een huis nz. Voorstraat, 'de Leeren Emmer'. Ten O. C. Bakker, ten Z. die straat, ten W. G[osling] Piekinga, ten N.? O. Fokkes (Fekkes?). Gekocht van Tietje Arjens wv Sikke Thomas van Laan voor 1/2 en Bontsche Rientzes wv mr. wolkammer Arjen Douwes voor 1/2, voor 2150 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-085 Voorstraat 51Gosling Piekenga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-083 Voorstraat 51Jan L Faber4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Jan Luitjes Faber... Lagemeer; BS huw 1814, huw 1816, huw 1820, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk C-054, koekebakker, medegebruiker Johannes Hofman, koekbakkersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met A. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Johannes Hofmanmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk C-054, koekbakkersknegt, eigenaar en medegebruiker is Jan L. Faber, koekebakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-054Voorstraat 51Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
C-054Voorstraat 51Johannes Hofman koekebakkersknegt


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-054Voorstraat 51Simon Jans de Haan, overleden op 20 november 1819schuitschipper, man van Jantje Pieters (Noorderhaven C 54), vader van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Jans Boon, koopman Voorstraat C 39). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 598Voorstraat 51Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Andries van Gelderoud 28 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-054; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Dirk Martens de Boer... bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Johannes Stramoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-054; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Trijntje Jans Faber... BS huw 1818, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-057; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-054; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-054VoorstraatDirk M de Boer44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koek en banketbakker
C-054VoorstraatTrijntie J Faber40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-054VoorstraatJan de Boer21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatMartinus de Boer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatJacobus de Boer16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatFranciscus de Boer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatDirk de Boer5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatCatharina de Boer20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatMaria Johanna de Boer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatJohannes Stram28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
C-054VoorstraatAndries van Gelder28 jKampenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
C-054VoorstraatBerber Huitema22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatBaukje Oosterbaan15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-054Voorstraat 51Jan Dirks de Boer, overleden op 17 december 184022 jr, kantoorbediende, overleden Voorstraat C 54, ongehuwd, zoon van Dirk Martens de Boer, bakker & Trijntje Faber, broer van minderjarige Catharine, Marten, Jacobus, Maria-Johanna, Franciscus en Dirk Dirks de Boer. Saldo fl. 130,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-054Voorstraat 51Jan Luitjes Faber, overleden op 10 oktober 184168 jr (geboren 12/1/1773), koopman, overleden Voorstraat E 31, gehuwd, vader van Trijntje Jans Faber (vrouw van Dirk Martens de Boer, bakker Voorstraat C 54). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 598C-054 (Voorstraat)Jacobus de Boerwoonhuis


1878 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1877
C-054Voorstraat 51Hechte en wel onderhoudene huizinge waarin gedurende p.m. 80 jaren een zeer beklante Koek- en Banketbakkerij is uitgeoefend aan de Voorstraat. Publiek verkocht op 8 feb 1878 door notaris Kijlstra..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2870C-047 (Voorstraat)Jouke Roelofs Stuurhaanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4694Voorstraat 51 (C-047)Anne van der Werfwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 51J. van der Werfjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 51 Dedde Sieperdabanketbakker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketbakker


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 51, HarlingenVoorstraat 51D. Sieperdaconfiseur, cuisinier


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 51H.Oepkesbakkersknecht
Voorstraat 51D.Sieperdabanketbakker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51R.H. Sieperda783Banketb.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R.H. Sieperda783Banketb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R.H. Sieperda783Banketb.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R.H. Sieperda783Banketb.


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 51, HarlingenVoorstraat 51R.H. Sieperda


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 51R.C.A. (Roelof) Drost


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 51, HarlingenVoorstraat 51 Kramerhorlogerie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 51rijksmonument 20694
  terug