Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 104
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 104achter7-0727-0737-080(niet bekend)C-128
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 104achter7-0827-0837-097C-137C-128


Naastliggers vanNoorderhaven 104
ten oostende Noorderhaven
ten zuidende Voorstraat
ten westenNoorderhaven 102
ten noordende Noorderhaven


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat met een poort en woning aan de Voorstraaat2250‑00‑00 cgdwarshuis, hof, plaats, poort en poortwoning
koperdr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
koperWytske Jacobs Doma
toehaak1 [hele] en 5 halve rozenobels tot verering van de jvr. en haar kinderen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jacobs
naastligger ten oostenLenert Jacobs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wybe Oedses
naastligger ten westenHeere Tiercx
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJr. Julius Mockema van Unia, gehuwd met te Jelsum
verkoperJvr. Jische van Aylva [staat: Aleva] te Jelsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Jacobs Doma kopen groot dwarshuis zz. Noorderhaven met hof en plaets, strekkende tot aan de Voorstraat, met poort en woning. Geen grondpacht. Ten O. erven Syberen Ydes Feytema, Jan Jacobs en Lenert Jacobs, ten W. erven Wybe Oedses en Heere Tiercks. Verkoper Julius Mockema de Unia x Jische van Aleva, voor 2250 gg met 4 1/2 Rosenobel tot een verering voor vrouw en kinderen.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenrentmeester Schelto Fonteyn


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat en de poort1650‑00‑00 gg1/2 dwarshuis
koperBeatrix Lammerts
naastligger ten oostenSixtus Luberti
naastligger ten oostenJan Jacobs tingieter
naastligger ten zuidenJan Jacobs tingieter
naastligger ten zuidenrentmeester Schelto Fonteyn
naastligger ten westenrentmeester Schelto Fonteyn
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aernt Johannis
naastligger ten westenFoppe Hylckes
naastligger ten noordenFoppe Hylckes
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeatrix Lammerts koopt 1/2 dwarshuis zz. Noorderhaven doorlopend tot de Voorstraat, met de poort aldaar, en 1/2 nieuw huis binnen die poort achter Jan Jacobs huis, bewoond door de waagmeester Sioerd Pieters, en 1/2 tuin, bleek, erf en plaats die bij het dwarshuis horen, en 1/2 ledige plaats die aan Foppe Hylkes huis behoorde, strekkende van diens huis tot rentmeester Schelto Fonteyn. Ten O. rentmeester Schelto Fonteyn en Aert Johannes erven, ten Z. rentmeester Schelto Fonteyn, ten W. en N. Foppe Hylckes. Maar ook ten O. en Z. Jan Jacobs, tingieter, ten O. ook Sixtus Lubberti. Gekocht van oud-burgemeester Franciscus Hoitinga, voor 1615 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ binnen de poort, achter het huis van Jan Jacobs1650‑00‑00 gg1/2 nieuw huis
koperBeatrix Lammerts
huurderSioerd Pieters waagmeester
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ achter het dwarshuis1650‑00‑00 gg1/2 tuin, bleek en ledige plaats
koperBeatrix Lammerts
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ bij het huis van Foppe Hylckes, strekkende tot aan rentmeester Schelto Fonteyn1650‑00‑00 ggledige plaats en hof
koperBeatrix Lammerts
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ [staat: Appelmarkt] tot aan de Voorstraat3571‑00‑00 gghuis genaamd de Witte Aernt, en het nieuwe achterhuis
koperJan de Jaeger, gehuwd metherbergier en stadstrompetterde Witte Arend
koperMarytien Siers herbergierse
naastligger ten oostenSicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHylkjen Foppes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen en crediteuren van wijlen Lambart van der Boeckhorst


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ2610‑00‑00 ggdwarshuis en herberg de Witte Arent genaemt
koper provisioneelHendrick Formholt de Witte Arend
naastligger ten oostenwijlen Sicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten oostenFettie Laeses Hannema, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen gemeensman Aucke Jansen Haselaer
naastligger ten oostenJancke Wybes, weduwe vankamerbodinne
naastligger ten oostenwijlen Beern Berckhuis
naastligger ten westenHylckien Foppes
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten westenSybren Sybrens tingieter
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoperJohanna de Jager, weduwe van
verkoperwijlen Jr. Cornelis Westreenluitenant van een compagnie te voet
verkoper q.q.Cornelis Joosten Heyns, zaakwaarnemer vankoopman
verkoperJan de Jager de jongetrompetter onder
betrokkenevan der Doesritmeester
verkoperCatharina de Jager, gehuwd met
verkoperClaes Staphast, onderkorporaal
betrokkeneKingmaoverste over een compagnie te peert
verkoper q.q.Abe Pieters, curator ad actum divisionis overkoopman
verkoperSjoerd Jans, en over
verkoperMarijke Jans
erflaterwijlen Jan de Jager, gehuwd mettorenblazer
erflaterwijlen Maertie Sjoerds


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Goitien Claessen Braem koopman
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Minse Cornelis
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Abbe Aukes
naastligger ten zuidende woning van Abbe Aukes
naastligger ten zuidenVoorstraat


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat1310‑00‑00 gghuis met bleekveld, paardenstal en huisje boven het poortje aan de Voorstraat
koperRintie Tjallings, gehuwd metde Witte Arend
koperClaeske Abrahams
naastligger ten oostenLaes Haselaer
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beern Berckhuis
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Goitien Claessen Braem koopman
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Minse Cornelis
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Abbe Aukes
naastligger ten zuidende woning van Abbe Aukes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenaam van Hylkjen Foppes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Jacob Aerts koopman
naastligger ten westenSybren Sybrens* tingieter
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirck Vormholt, erfgenaam en zijn broer
verkoperHendrick Vormholt, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Hendrick Formholt
verkoperMeynardus Ackenbold, als voogd van hun 3 kinderen, mede erfgenamen, en weduwnaar van
erflaterwijlen Christina Formholt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Tjallings x Claeske Abrahams koopt het huis 'de Witte Arent', zz. Noorderhaven en strekkende tot de Voorstraat. Het huis heeft deftige boven- en benedenkamers, een grote keuken en kelders en een plaets en bleekveldje, paardenstal en hooimijt en het huisje boven 'het Poortje' aan de Voorstraat, waar de in- en uitgang onderdoor gaat. Ten O. wd. Beernt Berckhuis en mr. Laes Haselaer, ten Z. de Voorstraat en Goitien Claessen Braam, Minse Cornelis en de woning die door Abbe Auckes is gehuurd, ten W. erven Hylkien Foppes en erven Jacob Aerts en wd. tinnegieter Sybren Sybrens, ten N. de haven. Gekocht van de curatoren over Dirck- en Hendrick Formholt, die mede-erfgenamen zijn van hun vader Hendrick Formholt, en Meynardus Arkenbout x wl. Christina Formholt, als vader van hun 3 kinderen, als mede-erfgenamen, alles onder voorwaarde van inventarisatie, voor 1310 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwachtmeester Cromhausen


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ979‑00‑00 gghuis, plaats en tuintje
koperJacob Quader ontvanger te Berlicum de Witte Arend
naastligger ten oostenhet pakhuis van Goitien Braam e.a.
naastligger ten zuidenwachtmeester Cromhausen
naastligger ten westenvroedsman Kannegieter
naastligger ten westende weduwe van wijlen Fedde Boeles
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Quader, ontvanger te Belsum? Berlikum?, koopt een huis, tuin en plaets c.o.a., 'de Witte Arent', zz. Noorderhaven. Het huis is bewoond geweest door Claeske Abrahams wv Pieter Jansen, en haar kinderen. Ten O. het pakhuis van Goitien Braam en anderen, ten W. Sybren Sybrens Kannegieter, en wd. Fedde Boeles, ten Z. de wachtmeester Cromhuisen, ten N. de straat en haven. Het huis heeft uit- en ingang, op- en afslag en reed en drift naar en van de Voorstraat, evenals de huizen van Cromhuisen, Hemminga en de tuin van Kannegieter, resp. ten O. en W.. Gekocht van de hypothecaire en grootste crediteuren van wl. Claeske Abrahams wv Pieter Jansen, voor 979 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072 , folio 136Noorderhaven 104achterhuis
eigenaarwagtmr. Cromhuisen
gebruikerwagtmr. Cromhuisen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerking[vermeld als 7-071]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 138Noorderhaven 104achterhuis
eigenaarJacob Quader
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072 , folio 89rNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarNath. Cromhuisen
gebruikerNath. Cromhuisen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingheeft verclaerd onmagtigh te wesen
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 90rNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarJacob Quader
gebruikerJan Blom
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072 , folio Noorderhaven 104achterhuis
eigenaarN. Cromhausen
gebruikerN. Cromhausen
opmerkingpro deo begeerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio Noorderhaven 104achterhuis
eigenaarJacob Quader
gebruikerAmeel Cornelis
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud wachtmeester Cromhausen


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ1450‑00‑00 cghuis, plaats, tuin genaamd de Witte Arend
koperMeyle Jacobs Ollema, gehuwd metde Witte Arend
koperAnne Syvarda
huurderAmeel Cornelis 130‑00‑00 cg
huurderFeykje Feykes
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Goitjen Braem
naastligger ten zuidenoud wachtmeester Cromhausen
naastligger ten westenMeyle Jacobs Ollema, gehuwd met
naastligger ten westenAnne Syvarda
naastligger ten westenEnne Hiddes Vries
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJacob Quaderoud ontvanger te Berlikum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Jacobs Ollema x Anna Sijvarda kopen 'de Witte Arent'. Ten N. de Noorderhaven ten Z. de kopers, ten O. het pakhuis van erven Goitien Braam, ten W. Enne Hiddes de Vries. Gekocht van Jacob Quader, voor 1450 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCromhausen oud wachtrmeester


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ1010‑00‑00 gghuis genaamd de Witte Arend, hof, plaats en steeg
koperJohannes Wetsens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen dijken in Westergode Witte Arend
koperBauckien Nauta
gebruikerAmeel Cornelis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braam
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten westenMeyle Ollema, gehuwd metkoopman
naastligger ten westenAnna Syverda
naastligger ten zuidenCromhausen oud wachtrmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMeyle Ollema, gehuwd metkoopman
verkoperAnna Syverda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Wetsens x Bauckien Nauta koopt 'de Witte Arent'. Ten O. het pakhuis van erven Gooytien Braam, ten W. Enne Hiddes de Vries en de verkoper, ten Z. Cromhausen, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Meyle Ollema, voor 1010 gg. Vermoedelijk is toen het huis nr. 104 opnieuw gebouwd, na afbraak van de Witte Arent.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073 , folio 89vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarwed. N. Cromhausen
gebruikerwed. N. Cromhausen
opmerkingpro deo begeert
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083 , folio 90vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-073Noorderhaven 104achterwed. Nathanael Cromhausen, bestaande uit 2 personen, insolvent00‑00‑00 cg0
7-083Noorderhaven 104achterde secretaris Wetsens, bestaande uit 7 personen63‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073 , folio 89vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarwed. N. Cromhausen
gebruikerwed. N. Cromhausen
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083 , folio 90vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0222r van 28 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104[niet vermeld]00‑00‑00 cghuis genaamd de Witte Arend, hof, plaats en steeg
betrokkeneJohannes Wetzens
betrokkeneBaukje Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Wetsens en Bauckien Nauta scheiden hun gezamenlijke boedel.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint n.u.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ4700‑00‑00 gghuis met tuin erachter
koperde heer Johannes A. van Beucker, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
kopervrouw Johanna Geertruid van Beuker
naastligger ten oostende weduwe Stinstra
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint n.u.
naastligger ten westenburgemeester J. D. Toussaint n.u.
naastligger ten westende weduwe J. van Beemen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes van Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoperBaukjen Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Arnoldus van Beucker koopt het huis. Ten O. wd. Stinstra, ten W. wd. Johannes van Beemen, ten Z. en W. J.D. Toussaint, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Johannes van Wetsens, voor 4700 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073 , folio 90vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarN. Cromhausen wed.
gebruikerN. Cromhausen wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083 , folio 91vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarsecretaris Wetzens
gebruikersecretaris Wetzens c.soc.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073 , folio 90vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarN. Crommenhausen wed.
gebruikerN. Crommenhausen wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-083 , folio 91vNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarde heer Beuker
gebruikerde heer Beuker
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 153rNoorderhaven 104achterwoning
eigenaarburgemeester J.D. Toussaint
gebruikerJohannes van Bemen
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal19‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 163rNoorderhaven 104achterhuis en stal
eigenaarde heer Beuker
gebruikerde heer Beuker
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 153rNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarJ.D. Toussaint
gebruikerJ.D. van Beemen
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal19‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 155rNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarA. de Rook nom.ux.
gebruikerA. de Rook nom.ux.
huurwaarde totaal140‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde35‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 153rNoorderhaven 104achter
eigenaarJ.D. Toussaint
gebruikerGosling Adams
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal23‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 155rNoorderhaven 104achterhuis
eigenaarA. de Roock
gebruikerA. de Roock
huurwaarde totaal140‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-080 , pag. 150Noorderhaven 104achterA. Bolman 0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-137Noorderhaven 104achterAdriaan de Roock... de Roock (gk) en Ester van Heyningen, (gk), beiden ovl; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-137, 1814. (GAH204); id. van wijk C-138, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); Samuel Adrianus van Overveldt, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-137Noorderhaven 104achterHylke Hendriks Prins... geb 1774 ... , ovl 22 jul 1813 HRL, huwt met Maike Simons de Haan op 24 feb 1805 HRL, schipper, ovl wijk C-137, kinderen: Jantje Hielkes P, geb 8 okt 1809 HRL, Simen, geb 30 sep 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-137Noorderhaven 104A de RoockA de Roock


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 605Noorderhaven 104achterAdrianus de Roock Harlingenhuis en tuin (320 m²)


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 en 10 van 22 feb 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-137Noorderhaven 104achterprovisionele en finale toewijzingfl. 2111herenhuis aan de Noorderhaven C-137 met daartoe behorende steeg
 
verkoperJan Rientjes Hiddinga (te Wijnaldum)
koperPieter Tjallingii
koperPhilippe Adrien Braams
koperArius Johannes Rodenhuis
koperYpeus Pieters Rodenhuis
koperFreerk Dirks Fontein (zoon van Dirk Pieters Fontein)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 605Noorderhaven 104 IJpeus RodenhuisHarlingenvan binnen en buiten aanmerkelijke verbetering en verfraaijing


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-137Noorderhaven 104achterDine de Witoud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-137; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-137NoorderhavenYpeus Rodenhuis26 jzeehandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
C-137NoorderhavenDirkje Adema [Zijlstra] Zijlstra [Adema]25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-137NoorderhavenPieter Rodenhuis6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-137NoorderhavenDine de Wit50 jMakkumv, protestant, ongehuwd
C-137NoorderhavenJohanna Lyklama Wassenaar21 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2365Noorderhaven C-137Henricus Rinkes woonhuis
Sectie A nr. 2365Noorderhaven C-138Henricus Rinkes woonhuis


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 40, 49 en 51 van 12 feb 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-137Noorderhaven 104achterprovisionele en finale toewijzing en gunningfl. 1312herenhuis C-137
 
verkoper Pieter Ypeus Rodenhuis (voor zich en q.q.)
koperWillem Hendrik Feye Baron van Heemstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3384Noorderhaven C-128 Willem Hendrik Feije Baron van Heemstra woonhuis


1888 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50065 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 109 van 12 mei 1888
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-128Noorderhaven 104achterkoopaktefl. 10500herenhuis met tuin en steeg
 
verkoperWillem Hendrik Feye Baron van Heemstra (q.q. te Deventer)
koperJacobus Fontein


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expediteur


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26cargadoor en expediteur


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26cargadoor en expediteur


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104Jac. Fontein26Cargadoor, Exped.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104J. Fontein26Cargadoor, Exped.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104J. Fontein26


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104J. Fontein26Woonh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 104F. Fonteincargadoor


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104F. Fontein Jzn.57


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104F. Fontein Jzn.424


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Fontein Jzn.424


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Fontein Jzn.424


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Fontein Jzn.424


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN. Alkema Hzn2424Woonh


2023
0.1811249256134


  terug