Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 63 7-067 7-072 C-060 C-054


Huisnaam in: 1739
Gebruik:
Naam: 't gouden ketting
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 63
ten oostenVoorstraat 65
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 61
ten noordenRoeperssteeg 7


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0139r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArien Wierts


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172v van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZ, daar de Rosenobel uitsteekthuis daer den Rosenobel uutsteeckt
 
koperHoyte Seerps Bonga, gehuwd met1605-00-00 GG
koperDieuw Wijmerts
naastligger ten oostenHaentie Aeltses
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGrietie, weduwe van*
naastligger ten westenwijlen Jan Martens
naastligger ten noordenhet achterhuis nagelaten door Arian Wierdts
verkoperde erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Popta


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071r van 6 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenHoyte Seerps


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZhuis waar de Rozenobel uithangt
 
koperLijsbeth Simens, weduwe van2000-00-00 GG
koperwijlen Anne Hendricx
huurderLijsbeth Simens
naastligger ten oostenSyuucke, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Haentie Cramer
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenEde Sybrants Feytema
naastligger ten noordensteegje naar de Roeperssteeg [staat: steeg]
verkoperHoyte Seerps c.s.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0135v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenElisabeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Andrys


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0037r van 4 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZ hoek Roeperssteeghuis
 
koperHendrick Mouts mr. goudsmid2203-00-00 GG
naastligger ten oostenAucke Jans
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenEde Feytema
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAdriaen Bruynsvelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis nz. Voorstraat, hoek Roeperssteeg. Ten O. Aucke Jans [Haselaer], ten W. W. Feytema en die steeg. Gekocht van Adriaan Bruynsveld voor 2203 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095r van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Mouts


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Mouts zilversmid


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0177r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Mouts mr. zilversmid


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Mouts mr. zilversmid


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZ hoek Roeperssteeghuis
 
koper provisioneelJan Dircksen Roorda mr. zilversmid1300-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Folckerts
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman
naastligger ten noordenRoeperssteeg
verkoper van 1/2huis genaamd het Gouden Kettingh Antie Hendricks Mouts veniam aetatis, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartholomeus Matthijsen
verkoper q.q.Piebe Douwes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Trijntie Hendricks Mouts, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Evert Tjepkesmr. hardhouwerLeeuwarden
erflaterwijlen Hendrick Moutsmr. zilversmid
erflaterwijlen Antie Jacobs Vorzenborg


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0121r van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg van de Voorstraat tot het eind van Minse Cornelis pakhuis]


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0369r van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg waarin vrij in-en uitgang tot de wenteltrap


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0297r van 17 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Winter n.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Voorstraat 63huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-08 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0140r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd het Gouden Ketting


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Voorstraat 63huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma c.s.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZhuis met een winkel in de voorkamer
 
koperBerend Geersma mr. brouwer1600-21-00 GG
huurderburgerhopman Buma
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer
verkoperPetronella Catharina Winter, gehuwd metLeeuwarden
verkoperJohannes ConradiapothekerLeeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena WinterLeeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha WinterLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Geersma, mr. brouwer, koopt het huis 'het Gouden Ketting', nz. Voorstraat met een uitgang in de Roeperssteeg. Ten O. Douwe Jelles Vettevogel, ten W. die steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. een diaconiecamer. Gekocht van Petronella Catharina Winter x Johannes Conradi, apotheker te Leeuwarden en Catharina Magdalena- en Louisa Agatha Winter, voor 1600 gg.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0197v van 3 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-067 Voorstraat 63Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Voorstraat 63huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067Voorstraat 63Fedde Accroniussilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZhuis
 
koperFedde Acronius mr. zilversmid1600-00-00 GG
naastligger ten oostenClaeske Vettevogel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer
verkoperJanke Symons, gehuwd metGroningen
verkoperHendrik Luitjens WoldaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Acronius, mr. zilversmid koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Claeske Vettevogel, ten Z. de straat, ten W. de Roeperssteeg, ten N. een diaconiecamer. Er is een kelder met daarin een secreet. Gekocht van Janke Symons x Hendrik Luitjens Wolda te Groningen.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0277r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenF. Acronius


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0256r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenF. Acronius


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0088r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeperssteeg


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Voorstraat NZ hoek Roeperssteeghuis
 
koperGosling Piekenga, gehuwd met1300-00-00 CG
koperPhylippyna Philippus
naastligger ten oostendr. A. van Ringh
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordendr. A. van Ringh
verkoperHendrina Wynia, gehuwd met
verkoperoud burgemeester Harmanus de Waard, erfgename van
erflaterwijlen Fedde Acronius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekinga x Philippina Philippius koopt een huis hoek Roeperssteeg, nz. Voorstraat, 'het Gouden Ketting'. Ten O. en N. dr. A. van Ringh, ten W. die steeg, ten Z. de straat. Gekocht van Hendrina Wijnia x Harmanus de Waard, oud-burgemeester, als erfgename van haar wl. 1e man Fedde Acronius.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-074 Voorstraat 63J Kerkhoven, 29 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0277v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Piekenga


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 63Roeperssteeg OZ hoek Voorstraat wijk C-058huis
 
koperJacobus J. Kerkhooven, gehuwd met1800-00-00 CG
koperSophia Waller
huurderJacobus Vettevogel mr. zilversmid
naastligger ten oostenP. Peaux koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenP. Peaux koopman
verkoperGosling Piekengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus J. Kerkhoven x Sophia Walter koopt een huis wijk C-060. Naam 'het Gouden Ketting', hoek Roeperssteeg, nz. Voorstraat. Ten O. en N. Pierre Peaux, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Gosling Piekinga.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-072 Voorstraat 63J Kerkhoven5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Jacobus Johannes Kerkhoven... BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1818 1820 overlijdens, huw 1836; eigenaar en gebruiker van wijk C-060, kantoorbediende, 1814. (GAH204); kind: Waller Jacobus Kerkhoven, geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-060Voorstraat 63Jacobus Kerkhoven Jacobus Kerkhoven kantoorbediende


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-060Voorstraat 63Jacobus Johannes Kerkhoven, overleden op 23 maart 1820man van Sophia Waller (Voorstraat C 60), vader van minderjarige Grietje, Johanna, Janneke, Walle, Johannes en Petrus Jacobus Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 609Voorstraat 63Coenraad OswaldHarlingenkoperslagerhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Coenraad Oswald... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Grietje de Vries... HRL, huwt met Johan Coenraad Oswald op 18 nov 1821 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1821, dienstmeid. ovl wijk C-060, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS huw 1821, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; oud 42 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Lykle Olpherts Duiker... van Sietske de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, huw 1837, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk C-060; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder direkte belastingen, wijk G-067; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-060VoorstraatCoenraad Oswald52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koperslager
C-060VoorstraatGrietje de Vries42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-060VoorstraatRinze Oswald15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatFrans Oswald5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatHendrikus Oswald2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatPietje Oswald17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatJohanna Oswald8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatHenderika Oswald3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatAntie Y Oosterbaan25 jAchlumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-060Voorstraat 63Gerrit Johans Oswald, overleden op 30 juli 18443 jr (geboren 10/3/1841), overleden Voorstraat C 60, zoon van Johan Coenraad Oswald, koperslager en Grietje Rinses de Vries, broer van minderjarige Pietje, Rinse, Johanna, Frans, Hendericus en Henderica Johans Oswald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 609C-060 (Voorstraat)Koenraad Oswaldwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 609C-054 (Voorstraat)Johannes Hibmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 609Voorstraat 63 (C-054)Johanna Hibmawoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatC.A. Meter71In kruidenierswaren en comestibles


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 63 Cornelis A. Meterwinkelier
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 4000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C.A. Meter71In kruidenierswaren en comestibles


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C.A. Meter71In kruidenierswaren en comestibles


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 63S. de Vrieswinkelier


1932 - variaadresbronbericht
Voorstraat 63Oud Harlingen Magazine 1992okt: Opening van het geheel opnieuw gerestaureerde perceel Voorstraat 63, sigarenmagazijn 't Centrum, van J. Houbein


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 63, HarlingenVoorstraat 63Henk DijkstraCentrum, 'tsigarenmagazijn


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 63Oud Harlingen Magazine 1996okt: De nieuwe De Gruyterwinkel aan de Voorstraat wordt feestelijk geopend.
  terug