Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Roeperssteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRoeperssteeg 57-067 7-074 C-132C-124
 huisnummer lager  Roeperssteeg 77-067 7-073 C-133C-125


Naastliggers vanRoeperssteeg 5
ten zuidenRoeperssteeg 7
ten westende Roeperssteeg
ten noordenRoeperssteeg 3


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0139r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0171r van 11 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Roeperssteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0171r van 11 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Roeperssteeg 7Roeperssteeg OZ140‑07‑00 GGachterhuis
koperHoyte Seerps Bonga, gehuwd met
koperDieu Wimerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Arian Wierts Popta


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172v van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet achterhuis nagelaten door Arian Wierdts


1631 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Roeperssteeg 5 (oostgevel), HarlingenRoeperssteeg 5 (oostgevel)'1631'Pakhuis, vroeger doopsgezinde kerk.
In 1631 werd met de bouw begonnen. Op 17 juni 1632 werd de eerste 'predicatie' gehouden in deze vermaning, door Idzart van Hettinga uit het Evangelium Lucas, Capittel 15 vers 1-10, de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning.
Ledenaantal zonder kinderen in 1655: 335; in 1660: 309; in 1665: 322; in 1670: 266.
Tot 1672 hebben de Waterlanders zelfstandig hun godsdienstoefeningen gehouden. In 1672 verenigden zich alle doopsgezinden in Harlingen tot één gemeente, op een enkele splintergroep na.
Na deze vereniging kerkte men in 3 vermaningen, nl. in de Blauwe Schuur (Droogstraat/Zoutsloot), in de Keet aan de Roeperssteeg en in de kleine vermaning aan de Lanen. Op 5 maart 1695 werd besloten om voortaan alleen in de Blauwe Schuur te kerken.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteegje naar de Roeperssteeg [staat: steeg]


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0135v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0037r van 4 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113r van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Roeperssteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Waterlands): vermaanhuis


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113r van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Roeperssteeg 7Roeperssteeg OZ325‑14‑00 GGhuis
koper q.q.Hoyte Pytters de Vries, gelastigde
koper q.q.Rintie Claesen, gelastigdekoopman
koper q.q.Hans Jansen, gelastigden van
koperde Doopsgezinde Gemeente (Waterlands): armen
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Sytze Lolkes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Mouts
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Waterlands): vermaanhuis
verkoperSybrandt Feitema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hoyte Pytters de Vries, koopman Rintie Claesen en Hans Jansen, als bedienaars der Armen v.d. Waterlandsch gezinden, kopen een huis in de Roeperssteeg. Ten O. wd. Sytze Lolkes, ten Z. Hendrick Mouts en een steeg, ten W. de Roepersteeg, ten N. het Vermaanhuis. Geen grondpacht. Gekocht van Sybrandt Feytema voor 325 gg 14 st.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0177r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRoeperssteeg


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0297r van 17 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0140r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma cum soc.
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-067 Roeperssteeg 5Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067, fol. 124Roeperssteeg 5Fedde Accronius, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderensilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0277r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0256r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. A. van Ringh


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0277v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Peaux koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-074, pag. 149Roeperssteeg 5Doopsgezinde Gemeente10‑00‑00 cgvermaning en woning


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 69 van 10 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5huurcontractfl. 175pakhuis C-132
 
verhuurderDiaconie der D.G. Gemeente
president van de diaconieSybrand Hingst
huurderWyger Harmens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Wyger Harmens... A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-133Roeperssteeg 7Grietje Klazes Kuipersgeb 1761 ... , ovl 31 dec 1814 HRL, huwt met Sipke Arends/Arjens Appel, ovl wijk C-133; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1814, ovl 1848


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-133Roeperssteeg 7Sipke Arjens Appel... geb 1804 HRL, Arjen Sipkes A, geb 1800 HRL; BS ovl 1823; 1828 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk C-133, gleibakkersknegt; eigenaar Doopsgezinde Gemeente, 1814. (GAH204); Ik ondergetekende S.A.A., Gleibakker te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-132Roeperssteeg 5Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis
C-133Roeperssteeg 7Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 270 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-132Roeperssteeg 5Trijntje Jelles van der Zee, overleden op 28 september 1823moeder van Piebe, mr. verver (St. Jacobstraat C 132), Jelle, bakkersknecht en Aafke P. de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 611Roeperssteeg 5Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis of bergplaats (198 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 611Roeperssteeg 7Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis of bergplaats (198 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Abe Thomas van Slooten... in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-128; VT1839; geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 ... (alles)


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 887pakhuis C-132
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperTheresia Elisabeth Schroder (gehuwd met Hendericus Antonius Willems Lunter)
borgFredrik Langenhorst


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Rinske Goykes Overberg... 1815, dv Gooike Bokkes O, en Marijke Hilbrandts vd Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-133Roeperssteeg 7Aukje van Assen... HRL; wijk C-129, ongehuwd, dv Johannes vA., en Anna Clasina Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; geb 7 aug 1780, ovl 1861/1862; komt voor op ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2613Roepersteeg C-133Jan F.V. Behrnsdrukkerij
Sectie A nr. 2614Roepersteeg C-132Henricus A. Lunterpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2614Noorderhaven C-124Henricus Antonius Lunterpakhuis
Sectie A nr. 2874Noorderhaven C-125Hendrik Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2614Roeperssteeg 5 (C-124)Hein van Asperenpakhuis
Sectie A nr. 2874Roeperssteeg 7 (C-125)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag, en Cons.)pakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Roepersteeg 5H. van Asperenjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman
Roepersteeg 7wed. H. Ouendag Tzn.jongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Roepersteeg 5beeldbepalend pand7 van 10
Roepersteeg naast 7beeldbepalend pand4 van 10
Roepersteeg 7beeldbepalend pand4 van 10
  terug