Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Roeperssteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Roeperssteeg 1 7-067 7-074 C-131 C-122
 huisnummer lager  huisnummer hoger Roeperssteeg 3 7-067 7-074 C-131 C-123
Naastliggers vanRoeperssteeg 1
ten zuidenRoeperssteeg 3
ten westende Roeperssteeg


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107r van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEtke Syoerdts


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288v van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186v van 18 dec 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381r van 24 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0393r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0087r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0058v van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144r van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144r van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-067Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-067Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Roeperssteeg 1huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma c.s.
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-067 Roeperssteeg 1Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-067 Roeperssteeg 1huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067Roeperssteeg 1Fedde Accroniussilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0026r van 2 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Lourens Klinkhaemer


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0299v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Baarnt Hylkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-074 Roeperssteeg 1Doopsgezinde Gemeente10-00-00 CGvermaning en woning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Dirk Rintjes Bakker... zv Rintje B., en Antje Hansen de Jong; BS huw 1812, huw 1816, huw 1820, ovl 1841; gebruiker van wijk C-131, molenknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-131Roeperssteeg 1Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-131Roeperssteeg 3Dirk Rintjes Bakker molenknegt


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 van 11 mrt 1816
adressoortbedraggebruik
C-131Roeperssteeg 1koopaktefl. 700huis C-131
 
verkoperYmkje Jacobs Reitsma
koperSjouke Namles van der Woude
koperRinske Wopkes van Hoek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 612Roeperssteeg 3Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 612Roeperssteeg 1Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Berber Jacobsoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Berber Jelles Jelgersma... Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1831, ovl 1847; oud 64 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Hendrik Hendriks Koestra... huw 1817, huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1847; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk C-131; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-131NoorderhavenHendrik Koestra [Coestra]60 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wever
C-131NoorderhavenHendrik Koestra [Coestra]60 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wever
C-131NoorderhavenBerber Jelgersma64 jSt Annav, protestant, gehuwd
C-131NoorderhavenBerber Jelgersma64 jSt Annav, protestant, gehuwd
C-131NoorderhavenBerber Jacobs29 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-131NoorderhavenBerber Jacobs29 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-131NoorderhavenAaltie Pascum [Paskam]17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-131NoorderhavenAaltie Pascum [Paskam]17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-131Roeperssteeg 1Hendrik Hendriks Koestra, overleden op 4 september 1844(Certificaat van onvermogen), 64 jr (geboren 11/4/1780), kleermaker, overleden Roepersteeg C 131, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-131Roeperssteeg 3Hendrik Hendriks Koestra, overleden op 4 september 1844(Certificaat van onvermogen), 64 jr (geboren 11/4/1780), kleermaker, overleden Roepersteeg C 131, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Hinke Jans van der Veen... 2e afk. 6 okt 1811, dv Jan vdV, en Hiske Alberts; bshahuwafk. 1811, hu, ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Maria/Marijke Berends Nieuwenhuis... 26 mrt 1789 HRL, huwt met Martinus Visser, wafelbakster in 1851, RK; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, 212, wijk F-340, wijk G-055, supp wijk H-300; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 1Trijntje Schaaf van der Veen... ovl 9 jul 1859 HRL, ongehuwd, dv Jan Lammerts vdV, en Hiske Vuurmans; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv18 26-1893; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-041; VT1839; Trijntje Jans van der ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 612C-131 (Roepersteeg)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2977C-122 (Roepersteeg)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2978C-123 (Roepersteeg)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4693Roeperssteeg 1 (C-122)Hein van Asperenwoonhuis
Sectie A nr. 4692Roeperssteeg 3 (C-123)Hein van Asperenwoonhuis
  terug