Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 114
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noorderhaven 1147-056 7-060 C-128C-118


Naastliggers vanNoorderhaven 114
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 2
ten westenNoorderhaven 112
ten noordende Noorderhaven


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Louw Ripperts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0167v van 21 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Louw Ripperts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0175r van 18 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0257r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Low Ripperts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0031r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymens


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet hoekhuis van Lou Ripperts mr. hardhouwer


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymans


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0098v van 1 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Sint Jacobstraat of Katterug WZ, op de hoek van de917‑00‑00 GGhuis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de Roy
koperWabbe Yges, gehuwd met
koperAffke Wybes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurder voor 6 jarenN. N.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybe Rienx kuiper
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Way
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang tussen Thonis Symens de Way en Pyter de Roy
naastligger ten westen*Noorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter de Roy
verkoperde erfgenamen van wijlen Lous Ripperts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWabbe Yges x Affke Wybes kopen een huis en loods op de hoek van St. Jacobstraat of Katterug. Ten O. en N. de straat, ten Z. kuiper Wybe Rienx. ten W. erven Thonis Symens de Wayer. Met mede-gebruik van de steeg tussen De Wayer en Pyter de Roy. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van erven Louw Ripperts voor 917 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0093v van 16 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymans


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0113v van 6 sep 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wabbe Yges


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven ZZ [staat: hoek Katterug]1955‑00‑00 GGhuis daer Bijllevelt uythanght
koperClaes Jansen bakker Bijleveld
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenRienck Wybes kuiper
naastligger ten westenHeyman Gijsberts
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang tussen Heimans en burgemeester Sinnama
naastligger ten westen*burgemeester Pybe Hayes Sinnama
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJelto Johannes, vader vangrootschipper
verkoperJohannes Jeltes
verkoperJymck Hessels, weduwe vanherbergierse
verkoperwijlen Pytter Hendricx Diergaerden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, bakker, koopt het huis daer Bijllevelt uythanght, hoek Catterug. Ten O. die straat, ten Z. kuiper Rienck Wybes, ten W. Heyman Gijsberts. Vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven, door de steeg tussen Heyman's en burgemeester Pybe Hayes Sinnema's huis. Gekocht van Jymck Hesselsdr. wv dijkgaarder en herbergier Pytter Hendricx, voor 1955 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0059v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven ZZ hoek Sint Jacobstraat [staat: katterug]1800‑00‑00 GGnieuw hoekhuis met een bakhuis
koperAge Hemmes, gehuwd met
koperGriet Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaaktwee ducatons tot een verering
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: katterug]
naastligger ten zuidenRienck Wybes kuiper
naastligger ten westenHeyman Gijsberts
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van de burgemeester Sinnema
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperClaes Jansen, gehuwd metmr. bakker
verkoperTrijntie Nannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAege Hemmes x Griet Jacobs koopt een mooi nieuw huis op de hoek van de Catterugh. Ten O. die straat, ten Z. kuiper Rienck Wybes, ten W. Heyman Gijsberts. Met vrij ingang door de steeg tussen Heyman en wd. burgemeester Sinnema, naar de Noorderhaven. Het voorhuis, de voorkamer, de kelder, het voorste eind van de onderste roggezolder en de bovenste turfzolder zijn belast met 4 jaar huur aan de verkoper. Gekocht van mr. bakker Claes Jansen x Trijntje Nannes, voor 18 lasten rogge van 100 gg per last, dus voor 1800 gg en 2 ducatons tot een verering van het kind van de verkoper.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge Hemmes


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0083r van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Aege Hemmes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0197v van 28 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Roorda mr. stadssmid


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027ra van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Age Hemmes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Agge Hemmes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0226v van 12 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Agge Hemmes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeyman Gijsberts Leeuwarden
naastligger ten noordenhet huis alwaer de Gekroonde Werelt in de gevel staet
naastligger ten noordenNoorderhaven


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0107v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven bij het groot vallaat op de hoek vd Katterug340‑00‑00 CG3/8 huis
koperGerrit Harmense mr. bakker te oosteinde van Vlieland
eigenaar van 5/8de kinderen van Gerrit Harmensemr. bakker te oosteinde van Vlieland
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKatterug
naastligger ten zuidenSybren Jansen wagenmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Heyman Gijsberts
naastligger ten westenAndries Feddes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperHemme Ages te het oosteinde va Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Harmens, mr. bakker op Oostvlieland, koopt 3/8 van het huis, waarvan hij al 5/8 deel bezit. Ten O. de Katterugh, ten W. erven Heyman Gijsberts, ten Z. wagenmaker Sybren Jansen, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang door de steeg tussen Heyman Gijsberts en het huis van Andries Feddes. Gekocht van Hemme Ages op Oostvlieland.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265v van 14 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0273v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0044v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Andries Feddes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0104v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Gerrit Harmens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-056Noorderhaven 114huis
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerwed. Salomon Sipkes
gebruikerClaes Christiaens
gebruikerHarke Seerps
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-056Noorderhaven 114huis
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerwed. Samuel Sipkes
gebruikerDouwe Hansen
gebruikerHarke Seerps
gebruikerClaes Christiaens
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720
opmerking1720 den 19 juny voort jaer door gerrit harmens betaelt 9-12-0


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0182r van 17 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Harmens [staat: Lammerts]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-056Noorderhaven 114huis
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerJohannes van Beemen cum soc.
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven ZZ hoek Katterug bij het groot vallaat701‑07‑00 GGhuis oudtijds Bijllevelt genaemt
koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulant Bijleveld
koperJetske Bartels
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderJohannis van Beemen e.a.mr. horlogemaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Sybrens
naastligger ten westenAbbe Rinses mr. kuiper
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperTeunis Gerrits te Vlieland
verkoperNeeltje Gerrits, gehuwd met te Vlieland
verkoperschepen Teunis Kerse den Uil te Vlieland
verkoperAaltje Gerrits, erfgenaam te Vlieland
verkoperPyter Claasen Schaaff, erfgenamen van te Vlieland
erflaterwijlen burgemeester Gerrit Harmensbakker te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, proc. post. x Jetske Bartels, koopt huis hoek Katterugh, voorheen 'Bijllevelt' genaamd. Ten O. de Katterugh, ten W. Abbe Rinses, mr. kuiper, ten Z. erven Jan Sybrens, ten N. de straat. Gekocht van Teunis Gerrits op Vlieland, Neeltje Gerrits x Teunis de Uil mede aldaar, Aaltje Gerrits en Pyter Claasen Schaaff aldaar, als erven Gerrit Harmens, backer, burgemeester op Vlieland.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-056Noorderhaven 114huis
eigenaarJacob Tuininga
gebruikerJacob Tuininga
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-056 Noorderhaven 114Jacob Tuininga, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg0
7-056 Noorderhaven 114Okke Jarigs, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-056Noorderhaven 114huis
eigenaarJacob Tuininga
gebruikerJacob Tuininga
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
gebruikerOkke Jarighs
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG
opmerkingeen bovenkamer


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0130r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229r van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0011v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenprocureur Jacob Tuininga


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0182r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0003ra van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Minne Tuyninga


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0093v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Minno Tuininga


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0158r van 28 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenraadsman Menno Tuyninga


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0238r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven ZZ120‑07‑00 GG1/4 huis
koper door niaaroud burgemeester Feikje Tuininga, weduwe van
koper door niaarwijlen Jelte Radsma c.s.
eigenaar van 3/4Feikje Tuininga c.s., weduwe van
eigenaar van 3/4wijlen Jelte Radsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
geniaarde koperMenno Vink
huurder geheelde heer Steffens kapitein ter zee Admiraliteit100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen mr. metselaar
naastligger ten westenCornelis Abbes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Bouwe Boomsma, curatorkoopman
verkoper q.q.A. Detelmeyer, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Dirk Feddema, gehuwd metschoolmeester
verkoperwijlen Grietje Tuininga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeikje Tuininga wv Jelte Radsma koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Menno Vink, oud-burgemeester, 1/4 van het huis, waarvan zij al 3/4 bezit, zz. Noorderhaven. Het is verhuurd aan de capitein ter zee bij de Admiraliteit van Friesland, Steffens, voor 100 cg. per jaar. Ten O. de Katrug, ten W. Cornelis Abbes, ten Z. Johannes van Beemen, mr. metselaar, ten N. de straat. Gekocht van de curatoren over de nagelaten boedel van wl. Dirk Feddema, schoolmeester x Geertje Tuininga, voor 120 gg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0143v van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[als huurder] J. Determeyer en comp.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-061, pag. 108Noorderhaven 114A. Determeyer & Comp
7-061, pag. 108Noorderhaven 114H. Schoonhoff, 34 jaar, gehuwdinwooning, burger in Bolsward
7-061, pag. 108Noorderhaven 114Anthoon Determeyer, 27 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0182v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven ZZ176‑00‑00 CG1/4 huis
koperFeikje Tuininga, weduwe van
koperwijlen J. Radsma
eigenaar van 3/4Feikje Tuininga
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderAnth. Determeyer
naastligger ten westensteeg naar de Noorderhaven
verkoper q.q.Ritske J. Kronenburg, curator overmr. huistimmerman
verkoperkinderen van Martje Tuininga, dochter van
verkoperMenno Tuininga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeikje Tuininga koopt nu het 1/4 gedeelte van haar mede-erfgenamen.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0214r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 114Noorderhaven ZZ wijk C-1282010‑00‑00 CGhuis
koperAnthoon Determeyer en comp.kooplieden Bijleveld
huurderAnthoon Determeyer en comp.kooplieden
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen mr. metselaar
naastligger ten westende weduwe van Andries Gebel* slager
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperFeikje Tuininga, weduwe van
verkoperwijlen Jelte Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoon Determeyer en Comp. koopt huis wijk C-128, eerder bekend als 'Bijleveld' Ten O. de Sint Jacobsstraat, ten W. Andries Slager, ten Z. Johannes van Beemen, mr. metselaar, ten N. de haven. Met vrij in- en uitgang naar en in de steeg ten W. naar de Noorderhaven en een uitgang in de Katrug ten O. Gekocht van Feikje Tuininga wv Jelte Radsma.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-060, pag. 148Noorderhaven 114A Determeyer4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-128Noorderhaven 114Anthony Dete(l)(r)meyer... in handen van pres. L.W. Steensma op 7 apr 1779. (burgerboek); eigenaar en gebruiker, met comp., van wijk C-128, kooplieden, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:6:8 wegens geleverd doek, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 114 Determeyer & Compfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-128Noorderhaven 114A Determeyer & comp A Determeyer & comp kooplieden


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 616Noorderhaven 114Ype RodenhuiswethouderHarlingenhuis en erf (116 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 616Noorderhaven 114 Abe van SlootenHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-128Noorderhaven 114Abe Thomas van Slooten... 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-128; VT1839; geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes; Extract ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-128Noorderhaven 114Rinske Goykes Overberg... Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-128Noorderhaven 114Abe van Slooten stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-128NoordijsAbe van Slooten47 jschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
C-128NoordijsRinske Overberg45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-128NoordijsGooike van Slooten19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-128NoordijsThomas van Slooten12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-128NoordijsJane van Slooten7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-128NoordijsMaria van Slooten15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1932 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-128Noorderhaven 114Siepke Abes, overleden op 4 juli 1850wed. Thomas Janes van Slooten, moeder van Abe, koopman (Grote Sluis C 128), Lieuwkje (wed. Minse Bakker), winkeliersche, Maaike (wed. Jan Cornelis Teves), Jan, rijkscommies Sexbierum, Tjetje (vrouw van Gerrit Harms Smit, koopvaardijkapitein, Martinus, koopman, wijlen Monte (man van Stijntje Geerts van der Woude, vader van Aaltje, vrouw van Eppe P. Harkema, bakker, Siepkje, vrouw van Klaas de Vries, beurtschipper en minderjarige Antje, Lieuwkje, Thomas, Gerhard, Maaike, Tjeerdje en Froukje Montes van Slooten), wijlen Hylke (man van Ida Parma, winkeliersche, vader van minderjarige Thomas en Jetske Hylkes van Slooten) en wijlen Jane Thomas van Slooten (vader van Beitske, vrouw van Dirk Thomas Pieters, apothekerbediende Amsterdam en wijlen Thomas Janes van Slooten, man van Jacoba-Gezina Meeuw, te Rotterdam, vader van minderjarige Maria, Maaike en Toma-Elisabeth Thomas van Slooten). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-128Noorderhaven 114Antje Lykles de Boer... Wytske(Weyke) Alberts de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-128Noorderhaven 114Freerk Baukes de Boer... Bauke Freerks de B., en Aukje Tjeerds; BS geb 1831, ovl 1837, huw 1839, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-128, supp wijk I-040, ... (alles)


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 10 mrt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
C-128Noorderhaven 114Eene winkelhuizinge en erve, geschikt voor velerhande affaires aan de Noorderhaven, eigen aan en bewoond bij mejufvr. Wed. T.D., Sickens. Provisioneel verkocht op 15 mrt 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris A.A. Land te Franeker.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 24 mrt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
C-128Noorderhaven 114Eene winkelhuizinge en erve, geschikt voor velerhande affaires aan de Noorderhaven, eigen aan en bewoond bij mejufvr. Wed. T.D., Sickens. Finaal verkocht op 29 mrt 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris A.A. Land te Franeker. Waarop geboden is f. 3217.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2210Noorderhaven C-118Engelina Kranenburg, wed. T.D. Sickenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2210Noorderhaven 114 (C-118)Bestuur der Spaarbank (Harlingen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 114 Sijbren A. Noordmansconcierge spaarb.f. 1000f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 114Joh. Nijkampsigarenmaker


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 114de Spaarbank475


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.de Spaarbank475


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.de Spaarbank475


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.de Spaarbank475


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 114, HarlingenNoorderhaven 114 Spaarbank Harlingen, stichtingbank


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 114, HarlingenNoorderhaven 114 Spaarbank Harlingen, stichtingbank


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9977Noorderhaven 114gemeentelijk monument15 van 20 1892


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9977Noorderhaven 114
  terug