Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 16 7-063 7-068 C-119 C-110
Naastliggers vanSint Jacobstraat 16
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 18
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 14


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105r van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ, op de Catterugge in dehuis
 
koperHaeringh Hanssen 500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
afgewezen niaarnemerLourens Folckerts, gehuwd met
afgewezen niaarnemerAntie Gerryts volle zuster van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rogier Janssen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Aelcke Taackes
verkoperGerryt Gerrytskleermaker [staat: snijder]
tekst in de margeAlsoo d'vercoper ende cooper hierneffens gemeld 't contract van coop mit elcx anderen gecasseert hebben ende alsoe mit den anderen affgesteigert zijn, soo ist dat Lourens Folckerts oock 't nyaer versoeck hier neffens mits desen renuncieert ende affstaet, onvercort nochtans hem sijn recht indien hiernae yemant anders sich mochte openbaren ende 't niaer versoecken, sulcx Gerryt Gerryts, hierbij present, accepteert. Actum den 22en january 1618. Mij presente als clerck (get.) F. Gerardus 1618.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159v van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koper door niaarburgemeester Jan Rogiers de Gavere 480-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperNeel Simens
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Rogiers de Gavere
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAntie Wabbes
verkoper van 2/5Sioerd JansenDelfzijl
verkoper van 1/5Willem JansenDelfzijl
verkoperGercke Jansen
verkoperJan Willems, vader en voogd van
verkoperSierck Jansen minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rogiersz. de Gavere verzoekt het niaar op het naast hem gelegen huis gelegen op de Katterugh. Gekocht van Sioerd Jansen en Willem Jansen te Delfzijl voor 480 gg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBroer Sytzes


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0095r van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperGeertruid Willems, weduwe van150-00-00 CG
koperwijlen Servaas de Haas
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenMarten Rozee
naastligger ten westenMarten Rozee
naastligger ten noordenWillem koperslager
verkoper van 1/2Anna Eisma, gehuwd metHindelopen
verkoper van 1/2Hessel WiersmaHindelopen
verkoper van 1/2Catelina Eisma, gehuwd metKollum
verkoper van 1/2ds. Theodory VomeliuspredikantKollum


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarwed. Servaas de Hase
gebruikerwed. Servaas de Hase
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarwed. Servaas de Haaze
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-063 Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarwed. Servaas de Haese
gebruikerwed. Servaas de Haese
opmerkingpauper


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Servaes


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Servaes


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-063 Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarFokke Abbes kinderen
gebruikerJan Christiaans
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-063 Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarFokke Abbes kinde.
gebruikerRomkjen Jacobs
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0059v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterughuis
 
koperBartel Oedses, gehuwd metkooltjer440-00-00 CG
koperJeltje Willems
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderds. Wibrandus Heineman
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenAndries Rosee
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenAbbe Jansen
verkoper van 1/2meerderjarige vrijgezel Marten Fokkestimmerman
verkoper van 1/2Mayke Fokkes, gehuwd met
verkoper van 1/2Tevis Jacobs Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Oedses, kooltjer x Jeltje Willems kopen huis c.a. in de Sint Jacobstraat of soogenaamde Katterug. Grondpacht 3 cg. aan de Stad. Verhuurd aan ds. Wibrandus Heineman. Ten O. de straat, ten W. Folkert van der Plaats, ten Z. Andries Rosee, ten N. Abbe Jansen. Gekocht van Marten Fokkes, timmerman, meerderjarig vrijgezel voor 1/2, Mayke Fokkes x Teves Jacobs, bakker, voor 1/2, tezaemen voor het geheel, voor 440 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0030v van 12 jul 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1/2 huis
 
koperArent Wouters, gehuwd metmr. bakker230-14-00 CG
koperTrijntje Bartles
eigenaar van 1/2Arent Wouters, gehuwd metmr. bakker
eigenaar van 1/2Trijntje Bartles
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenJan Bretel
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenJan Abbes
verkoperJanke Bartels, als erfgenaam van haar ouders
erflaterwijlen Bartel Oedses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Wouters, mr. bakker x Trijntje Bartles koopt 1/2 huis wz. Katrug. Ten O. die straat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. Jan Bretzel, ten N. Jan Abbes. Koper bezat al de helft. Gekocht van Janke Bartles, als mede-erfgenaam van haar ouders Bartel Oedses x Jeltje Willems, voor 230 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArend Wouters


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArend Wouters


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Arent Wouters


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-070 Sint Jacobstraat 16Huite Feijkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-068 Sint Jacobstraat 16Arend Wouters1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-119Sint Jacobstraat 16Claas Lourens Coster... ter zaake geleverde Twee koeyen wegende 1541 Pond, 15 nov 1796, quit. no. 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-119Sint Jacobstraat 16Evert Edsgers Tadema... Besling, 1814, korfmaker in 1826; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1826, ovl 1830; gebruiker van wijk C-119, korfmaker; eigenaar is Klaas L. Koster, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-119Sint Jacobstraat 16Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 130 en 139 van 4 jun 1828
adressoortbedraggebruik
C-119Sint Jacobstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 230huis in de Sint Jacobstraat C-119
 
verkoperWigle de Vries
koperAndries Hoogmolen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 626Sint Jacobstraat 16Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (36 m²)


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 626 Andries HoogmolenHarlingendit perceel agebroken, en een nieuw pakhuis gesticht


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-119Sint Jacobstraat 16Aukje de Boer... de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 626C-119 (Sint Jacobstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 626C-110 (Sint Jacobstraat)Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
C-119Sint Jacobstraat 16Een winkelhuis c.a. in de Sint Jacobstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1065..


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 16, HarlingenSint Jacobstraat 16B.N. de Hartogh de Vries, firmabehangselpapieren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4443Sint Jacobstraat 16 (C-110)fa. de Hartogh de Vrieswoonhuis
  terug