Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 8 1-115 1-168 A-187 A-201
Naastliggers vanKarremanstraat 8
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 10
ten westenAnjelierstraat 18
ten noordenKarremanstraat 6


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009ra van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarten Hendrix


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Jan Lubberts


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZhuis met loods
 
koper door niaarMayke Harmens, gehuwd met110-00-00 GG
koper door niaarJan Jansen Posselman thans ter zee
geniaarde koperJan Folkerts, gehuwd metbootsgezel
geniaarde koperTrijntie Pytters
huurderBeydske Jans
huurderwijlen Hendrik* Alberts
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenTjeerdt Fockes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperJan Lubbertsmr. chirurgijn


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-115Karremanstraat 8huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZwoning
 
koperSimen Ruirdts c.u.170-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenSimen Fockes
naastligger ten westenRuird Jansen Sanstra
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperHans Doeckesoud schipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-115Karremanstraat 8huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimen Ruirds


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-115 Karremanstraat 8
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-115 Karremanstraat 8woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 8Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-115 Karremanstraat 8huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSipke Sybrens


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSipke Sybrens


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0255v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSipke Sybrens


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZhuis
 
koperSjoerd Gijsberts, gehuwd met123-14-00 GG
koperEngeltje Hendriks
huurderde weduwe van Sipke Sybrens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDieuwke Pieters
naastligger ten westenAnthony Vink
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSipke Sybrens


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruysstraat]


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSjoerd Gijsberts


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZhuis
 
koperEvert Arends, gehuwd metschoenmaker220-00-00 CG
koperAntje Baarends
huurderde weduwe van Dirk Sytses
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperJelle Hendriksbaantjer


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruisstraat]


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAdze Hiddes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0351r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAtze Hiddes


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAtze Hiddes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ wijk A-195 [moet zijn A-187]huis
 
koperHooite Feites, gehuwd metschoenmaker160-00-00 CG
koperElisabet Migchiels
huurderAnne Seerps
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenRuurd A. Wyga
naastligger ten westen [staat: noorden]de erfgenamen van wijlen R. Pieters
naastligger ten noorden [staat: westen]Anjelierstraat
verkoperAtze Hiddes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-168 Karremanstraat 8Huite Feytes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Hoite F. van der VeenHoite F. (1814), Huite Feytes (1822); geb 1742 HRL, ovl 2 aug 1822 HRL, huwt met Lijsbert Michiels; BS geb en ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk A-187, schoenlapper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-187Karremanstraat 8Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 63Karremanstraat 8wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Jan Damen... BS ovl 1819, huw 1837, ovl 1840, huw 1858; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk A-187; VT1839; geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margareta ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Trijntje Arjens Woudenberg... BS huw 1837, ovl 1840; oud 40 jaar, (geslnm: Wouberg), geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-187; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-187KarremanstraatJan Damen28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, brouwersknegt
A-187KarremanstraatTrijntje Wouberg40 jGroningenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-187Karremanstraat 8Trijntje Arjens Woudenburg, overleden op 8 april 184041 jr, geboren Groningen, overleden Karremanstraat A 187, vrouw van Jan Rein Damen, bierbrouwersknecht, geen kinderen, dochter van wijlen Arjen Woudenburg en Adriaantje Bakker, testamentair erfgenamen zijn haar moeder en haar man. Saldo fl. 20,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63A-187 (Karremansstraat)Foekje J. Hiddema en zusterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63A-201 (Karremansstraat)Casper Schragewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63Karremanstraat 8 (A-201)Casper Schraalwoonhuis


1907 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 18 mrt 1907
A-187Karremanstraat 8Het winkelhuis met erf in de Karremansstraat no. 8, in gebruik bij p., henkes. Provisioneel verkocht op 27 mrt 1907 door notaris Okkinga..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 8 Hendrik Wijgaagent levensverz. mij.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 8J. de Witslager
  terug