Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 81-1151-1151-168A-187A-201


Naastliggers vanKarremanstraat 8
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 10
ten westenAnjelierstraat 18
ten noordenKarremanstraat 6


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009ra van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Hendrix


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Jan Lubberts


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ110‑00‑00 gghuis met loods
koper door niaarMayke Harmens, gehuwd met
koper door niaarJan Jansen Posselman thans ter zee
geniaarde koperJan Folkerts, gehuwd metbootsgezel
geniaarde koperTrijntie Pytters
huurderBeydske Jans
huurderwijlen Hendrik* Alberts
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenTjeerdt Fockes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperJan Lubbertsmr. chirurgijn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio 14Karremanstraat 8huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ170‑00‑00 cgwoning
koperSimen Ruirdts c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenSimen Fockes
naastligger ten westenRuird Jansen Sanstra
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperHans Doeckesoud schipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio 9rKarremanstraat 8huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimen Ruirds


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio Karremanstraat 8
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio 9vKarremanstraat 8woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-115Karremanstraat 8Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen02‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio 9vKarremanstraat 8huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-115, fol. 13rKarremanstraat 8Cornelis Dirks cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenmatroos11:13:00 cg2:0:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio 9vKarremanstraat 8huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSipke Sybrens


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSipke Sybrens


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0255v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Sybrens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ123‑14‑00 gghuis
koperSjoerd Gijsberts, gehuwd met
koperEngeltje Hendriks
huurderde weduwe van wijlen Sipke Sybrens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDieuwke Pieters
naastligger ten westenAnthony Vink
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 , folio 9vKarremanstraat 8huis
eigenaarBaltus Molz
gebruikerBaltus Molz
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Sybrens


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruysstraat]


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Gijsberts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-168 , folio 18rKarremanstraat 8huis
eigenaarSjoerd Gijsberts
gebruikerSjoerd Gijsberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ220‑00‑00 cghuis
koperEvert Arends, gehuwd metschoenmaker
koperAntje Baarends
huurderde weduwe van wijlen Dirk Sytses
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperJelle Hendriksbaantjer


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruisstraat]


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-168 , folio 18rKarremanstraat 8huis
eigenaarAtze Hiddes
gebruikerMartje Jelles
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAdze Hiddes


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0351r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAtze Hiddes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-168 , folio 18rKarremanstraat 8huis
eigenaarAtze Hiddes
gebruikerWillem Joukes wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAtze Hiddes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 8Karremanstraat WZ wijk A-195 [moet zijn A-187]160‑00‑00 cghuis
koperHooite Feites, gehuwd metschoenmaker
koperElisabet Migchiels
huurderAnne Seerps
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenRuurd A. Wyga
naastligger ten westen [staat: noorden]de erfgenamen van wijlen R. Pieters
naastligger ten noorden [staat: westen]Anjelierstraat
verkoperAtze Hiddes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-168 , pag. 18Karremanstraat 8Huite Feytes 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Hoite F. van der VeenHoite F. (1814), Huite Feytes (1822); geb 1742 HRL, ovl 2 aug 1822 HRL, huwt met Lijsbert Michiels; BS geb en ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk A-187, schoenlapper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-187Karremanstraat 8Hoite F van der VeenHoite F van der Veenschoenlapper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 63Karremanstraat 8wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Jan Damen... BS ovl 1819, huw 1837, ovl 1840, huw 1858; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk A-187; VT1839; geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margareta ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-187Karremanstraat 8Trijntje Arjens Woudenberg... BS huw 1837, ovl 1840; oud 40 jaar, (geslnm: Wouberg), geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-187; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-187KarremanstraatJan Damen28 jbrouwersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-187KarremanstraatTrijntje Wouberg40 jGroningenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 175 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-187Karremanstraat 8Trijntje Arjens Woudenburg, overleden op 8 april 184041 jr, geboren Groningen, overleden Karremanstraat A 187, vrouw van Jan Rein Damen, bierbrouwersknecht, geen kinderen, dochter van wijlen Arjen Woudenburg en Adriaantje Bakker, testamentair erfgenamen zijn haar moeder en haar man. Saldo fl. 20,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63Karremansstraat A-187Hette W. Hettema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 63Karremansstraat A-201 Casper Schrage woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 63Karremanstraat 8 (A-201)Casper Schraalwoonhuis


1907 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 18 mrt 1907
vermeld alsgeschat adresbericht
A-187Karremanstraat 8Het winkelhuis met erf in de Karremansstraat no. 8, in gebruik bij p., henkes. Provisioneel verkocht op 27 mrt 1907 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 8J. de Witslager


2023
0.091650009155273


  terug