Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 71
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 717-0107-0107-011C-064C-058
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 717-0117-0117-012C-064C-058


Naastliggers vanVoorstraat 71
ten oostenVoorstraat 73
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 69
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 71naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeyns, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Ariaen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0028r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeyns, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Ariaen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0073v van 2 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185v van 16 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Meyns, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Arien


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0194v van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenClaes Ariaens c.socbakker


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287r van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenItgien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wouter


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat NZ op de hoek van de Sint Jacobstraat [staat: Katterug]970‑04‑00 cg1/3 huis met plaats en schuur daarachter
koperClaes Arjens
eigenaar van 2/3Claes Arjens
verpachter grondN. N. 3‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHendrickschedemaker0‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelMay Jacobskoekbakker1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Jans* koekbakker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCrijn Arjens, en
verkoperMeyns Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Aryens koopt 1/3 huis en plaats op de Voorstraat op de hoek van de Katrugh, waarvan hem 2/3 al toebehoort. Ten O. koekebakker Jacob [Jans Stockmans], ten W. de Katterugh ofte S. Jacobstraat genaempt. Grondpacht 2 1/2 gg waarentegen hij 10 st ontvangt van schedemaker [mesmaker] Hendrick en 20 st van koekebakker Jacob [Jans Stockmans]. Gekocht van Crijn Aryens voor 970 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316v van 23 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYttke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wouter
naastligger ten westenSyoucke Douwes


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0319r van 22 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenHendrick scheemaker


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0150r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Arjens


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Ariens


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat [staat: hoek Catterugh]1237‑14‑00 gg1/2 huis
koperWillem Clasen broeder van de verkoperbakker
eigenaar van 1/2Willem Clasen
verpachter grondHidde Ulckes 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHidde Uuylckes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Catterugh]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerckx
verkoperArien Clasenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Clasen, bakker, koopt 1/2 huis hoek Catterugh waarvan de andere helft hem toebehoort. Ten O. Hidde Uuylckes, ten W. de Catterugh, ten N. erven Claes Freerckx. Met het recht op 1 CG grondpacht uit het huis van Hidde Ulckes. Gekocht van Arie Claesen, zijn broeder, bakker, voor 1237 GG 14 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0010v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrije doorgang naar de straat ten zuiden


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028v van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter koperslager


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts koopman


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat NZ [staat: zuidzijde] ten noordoosten van de Butterbrug1541‑18‑11 gg2/3 van 1/2 huis, mouterij en woning daarachter
koperWobbe Tiaerts koopman
eigenaar van 1/3 van 1/2Wobbe Tiaerts, weduwnaar en erfgenaam van
eigenaar van 1/3 van 1/2wijlen Antie Hessels
eigenaar van 1/2Sicke Johannis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Sicke Johannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/4Sicke Tytes te Wijnaldum
verkoper van 1/4Rinse Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHobbe Tiaerts, koopman, koopt 2/3 van een huis, mouterij en woning daarachter zz. Voorstraat omtrent de Butterbruch. Geen grondpacht. De resterende derdepart behoort hem toe als erfgenaam van zijn wijlen vrouw Antie Heeres. Ten W. Sicke Johannis. Gekocht van Sicke Tytes te Wijnaldum, voor 1541 gg 18st. 11 pn.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis en mouterij van Wobbe Tiaerds


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032v van 20 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenschuur of kamer van Claes Burger


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0040v van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelmer Ruierts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Burger


1669 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 332r van 5 mei 1669 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 71
inventarisantAntie Tonis, weduwe van
wijlen Willem Claesen Burger
requirantClaes Sipkes Amelander, weduwnaar van
Martien Willems
Teuntie Claeses kindskind van de inventarisant
Claes Willems Burger
mr. Goslingh Stienstra, gehuwd met
Maycke Martens kindskind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0332r] 5e maij 1669. Ontzegelinge van slotten ende vervolgens beschrijvinge van goederen, ten owerstane van de here burgemeester Jan Kuijff als commissaris, gedaen ten sterffhuise van Antie Tonis wedue van Willem Claesen Burger, op 't versoeck van Claes Sipkes Amelander als vader ende wettige voorstander van sijn dochter Teuntie Claeses bij wilen Martien Willems in echte verweckt wesende een kindtskint van de overledene in dier qualiteit requirant, ter praesentie van Claes Willems Burger een naegelatene soon, ende meester Goslingh Stienstra man en voogd van Maijcke Martens wesende mede een kintskint van de overledene voornoemt, en soo gesamentlijck erffgenamen van de selwe. Zoo volcht actum den 5e maij 1669.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 1vVoorstraat 71Claes Willems Burgerf. 8000-00-00 (5000+3000)


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Jelmer Ruyrds


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 280r van 19 feb 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 71
inventarisantClaes Willems Burger
Jan Dirxen Kuyk, geauthoriseerde curator over
Hans Douwes kindskind van de inventarisant
Willem Douwes kindskind van de inventarisant
Ulbe Cornelis, gehuwd met
aangeverJanke Douwes kindskind van de inventarisant
Sjoerd Eelkes, gehuwd met
aangeverJeltje Douwes kindskind van de inventarisant
aangeverAntie Jilts, weduwe van
wijlen Sjoerd Goslinghs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0280r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Dirk Kyvyt als mde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Claes Willems Burger van alle sodanige goederen actien credytten uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter versoeke van Jan Dirxen Kuyk als geauthoriseerde curator over Hans ende Willem Douwes, in dier qualiteit requierant, Ulbe Cornelis als man ende vooghd over zijn echte huisvrouw Janke Douwes, mitsgaders Sjoerd Eelkes als man ende vooghd over zijn echte huysvrouwe Jeltje Douwes, in dier qualiteit requireerden, alle te samen kintskinderen ende erven van de overledene Claes Willems Burger bovengedacht, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Janke ende Jeltje Douwes bovengedacht, mitsgaders Antie Jilts wedu van wijlen Sjoerd Goslinghs, alle den sterfhuyse hebbende gefraequenteert, die alle ook den behoorlijken [0280v] behoorlijken boel eede daertoe staende hebben gepraesteert in handen van de commissaris Kyvyt bovengedacht, waerop dan tot de beschrijvinge geprocedeert is in manieren als volght. Actum den 19e februari 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat NZ [staat: op de hoek van de Katterug]110‑07‑00 gggrondpacht van 2-02-00 cg
koperWybe Fransen mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen Claes Willems Burger2‑02‑00 cg
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Fransen mr. bakker koopt grondpachten


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0320r van 6 apr 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Fransen mr. bakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Sint Jacobstraat, op de hoek van de [staat: Katterug]135‑00‑00 cggrondpacht van 2-02-00 cg
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Burger2‑02‑00 cg
huurderNanningh c.soc.sleefmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221v van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenweduwe Sietske Jans


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0089r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0123v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Borgers


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71achterSint Jacobstraat OZ [staat: vooraan in de Katterug]350‑00‑00 gghuis
koperJan Foppes koekbakker
huurderHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten oostensteeg waarlangs uit- en ingang
naastligger ten oostenTjerk Feddrix
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Borgers
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wybe Fransen
verkoper q.q.Aucke Jacobs, curator overmr. metselaar
verkoperCornelis Ulbes, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Ulbe Cornelismr. schoenmaker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat hoek Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1005‑14‑00 gghuis
koperJan van Leeuwen, gehuwd metkapitein
koperAntie Attes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenJetse Jelles c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenmandelige muur en de weduwe van wijlen Jan Foppes
verkoperPietie Jans, en
verkoperTrijntie Jans te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit x Antie Ottes (Knijff) koopt huis hoek Voorstraat/Catterugh. Ten O. Jetse Jelles, ten W. de Catterugh, ten Z. de Voorstraat, ten N. wd. Jan Foppes, met een mandelige muur. Gekocht van Pietie- en Trijntje Jans, resp. te Harlingen en Groningen.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio 130Voorstraat 71huis
eigenaarJan Foppes wed.
gebruikerJacob Scheltes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 130Voorstraat 71huis
eigenaarcapt. van Leeuwen
gebruikerPals Baukes
gebruikerDirck IJsbrandts
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑08‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio 84vVoorstraat 71huis
eigenaarJan Foppes wed.
gebruikerHarmen Cornelis
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 84vVoorstraat 71huis
eigenaarcapitein van Leeuwen
gebruikerDirk IJsbrandts
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720
opmerking1720 den 17 juny
opmerkingvan Derk Isbrands hier op ontfangen 6-0-0
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720
opmerkingden 24 july door pals hemkes? betaelt 10-8-0
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat NZ [staat: hoek Katterug]1000‑00‑00 cghuis
koperDirk IJsbrands, gehuwd met
koperTrijntie Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenzeker steegje
naastligger ten oostenTjerk Fredrix c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Foppis
verkoperJohan van Leeuwenkapitein te Leeuwarden


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers Dirk IJsbrands c.u.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71achterSint Jacobstraat OZ of Katterug343‑14‑00 gghuis
koperDirk IJsbrands, gehuwd met
koperTrijntie Sipkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kopers Dirk IJsbrands c.u.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenSipke Hennes c.u.mr. bakker
verkoperontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerdmr. kleermaker
verkoperSjoerd Wybrensmr. zeilmaker
verkoperSybren Wybrensfabrikeur
verkoperSiouke Wybrens
verkoperImke Wybrens
verkoperAntje Wybrens
verkoperAke Wybrens
verkoperFroukjen Wybrens Wijngaerd, gehuwd met
verkoperKeimpe Hoytesmr. bakker
erflaterwijlen hun moey Hyelkjen Sjoerds


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio Voorstraat 71huis
eigenaarwed. Jan Foppes
eigenaarnu Dirk IJbrands
gebruikerJacob Scheltes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio Voorstraat 71huis
eigenaarkapitein Dirk IJbrands
gebruikerDirk IJbrands
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑13‑00 cg
grondpacht aanAuke Backer erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0285v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenDirk IJsbrands koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio 85rVoorstraat 71huis
eigenaarDirk IJsbrand
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 85rVoorstraat 71huis
eigenaarcapitein Dirk IJsbrand
gebruikerDirk IJsbrand
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑13‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0200v van 27 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKatterug of Sint Jacobi straat


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-010Voorstraat 71Geert Gerrits, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0
7-010Voorstraat 71wed. Dirk IJsbrands, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio 85rVoorstraat 71huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerGeert Gerrits
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 85rVoorstraat 71huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerwed. Dirk IJsbrands
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-010, fol. 118vVoorstraat 71Geert Gerrits cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindcoopman21:15:00 cg3:12:00 cgbestaet maetigh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0068r van 12 jul 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Jacobstraat


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234r van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Reyers c.m.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio 86rVoorstraat 71huis
eigenaarDirk IJsbrands wed.
gebruikerGeert Gerryts
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 86rVoorstraat 71huis
eigenaarDirk IJsbrands wed.
gebruikerDirk IJsbrands wed.
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑18‑02 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Reyers c.m.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010 , folio 86rVoorstraat 71huis
eigenaarDirk IJsbrands wed.
gebruikerGeert Gerryts
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 86rVoorstraat 71huis
eigenaarDirk IJsbrands wed.
gebruikerDirk IJsbrands wed.
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑18‑02 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0209v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSipke Dirks IJsbrands c.s.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 146vVoorstraat 71huis
eigenaarS. D. IJsbrandi
gebruikerRuben J. Cohen
huurwaarde46‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-012 , folio 146vVoorstraat 71huis
eigenaarS. D. IJsbrandi
gebruikerS. D. IJsbrandi
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 146vVoorstraat 71huis
eigenaarSipke D. IJsbrandi
gebruikerAlbert Egberts
huurwaarde49‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-012 , folio 146vVoorstraat 71huis
eigenaarSipke D. IJsbrandi
gebruikerSipke D. IJsbrandi
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0149v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71achterSint Jacobstraat OZ180‑00‑00 gghuis
koperKlaas Anes de Boer, gehuwd met
koperRiemke Sybrens Dijksma
huurderWillem Willems van Cassel 46‑00‑00 cg
naastliggerGosse Claver
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenerf
naastligger ten westenSint Jacobstraat
verkoper q.q.Seerp IJsbrandy, curator over
verkoperSipke Tangerman
verkoperJelle Jacoby, weduwnaar vanbouwmeester
verkoperwijlen Joukje IJsbrandy


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-011 , folio 146vVoorstraat 71huis
eigenaarClaas de Boer
gebruikerClaas de Boer
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-012 , folio 146vVoorstraat 71huis
eigenaarClaas de Boer
gebruikerGosse Claver
huurwaarde125‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0326r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0046r van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. IJsbrandi c.s.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 71Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat of zgn. Katterug1700‑00‑00 cghuis
koperJohannes Proosterbeek, gehuwd metmetselaarsknecht
koperAukje Jelles
huurderTamme de Witt c.u.mr. zilversmid
naastligger ten oostenGerardus Rinkes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandy
verkoperde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandy
verkoperSaske Jans Persijn, in opdracht van
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp IJsbrandy


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-011, pag. 104Voorstraat 71Tamme de Witt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-011 , pag. 143Voorstraat 71Ymkje Hendriks 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Johannes Jans Proosterbeek... en Marijke Bernardus; BS geb 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1834, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-064, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-064Voorstraat 71Johannes Proosterbeek


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 16 van 18 jan 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-064Voorstraat 71koopaktefl. 1800huis aan de Voorstraat hoek St. Jacobstraat C-064
 
verkoperJohannes Proosterbeek
verkoperAukje Jelles Appelinga
koperJosina Johanna Feitz


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 631Voorstraat 71Johannes Proosterbeek metzelaarsknegtHarlingenhuis (99 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 22 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-064Voorstraat 71Josina Johanna Feitz, overleden op 15 januari 1836wed. Arend Witte, vrouw van Hendrikus Heep junior, koopman Voorstraat /St. Jacobstraat C 64, moeder van minderjarige Elisabeth-Johanna Arends Witte (voogd is Jacobus Feitz, koopman Bolsward) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Wilhelmina-Aleida en Johanna-Jacoba Hendrikus Heep (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 41 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-064Voorstraat 71Johanna Jacoba Hendrikus Heep, overleden op 23 maart 1836dochter van Hendrikus H. Heep junior, koopman (Voorstraat C 64) en wijlen Josina-Johanna Feitz (wed. Arend Witte), zuster van minderjarige Wilhelmina-Aleida Hendrikus Heep (uit 2e huwelijk moeder), halfzuster van minderjarige Elisabeth-Johanna Arends Witte (voogd is Jacobus Feitz, koopman Bolsward) (uit 1e huwelijk moeder). Saldo fl. 633,82. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Hendricus Heep... BS huw 1832, ovl 1836; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk C-064; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-064Voorstraat28 jkoopman in manufacturen*Dokkumm, rooms katholiek, weduwnaar
C-064Voorstraat6 j[koopman in manufacturen]Harlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-064Voorstraat25 jDokkumv, rooms katholiek, ongehuwd
C-064Voorstraat12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-064Voorstraat17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 251 en 256 van 14 okt 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-064Voorstraat 71provisionele en finale toewijzingfl. 3037koopmanshuis c.a. C-064
 
verkoperHendricus Josephs Heep
koperJohannes Harmanus Witte


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Anna Catharina Diderika de Vriesgeb 1809 prov, huwt met Hotze Binksma, A 26 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839 wijk C-059; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Hotze Binksma... mrt 1803, zv Albertus B., en Lipkje Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-059; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458Voorstraat C-064Fokke Wijma woonhuis
Sectie A nr. 2458Sint Jacobstraat C-117Fokke Wijma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458Voorstraat C-058 Hermanus Witte woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2458Voorstraat 71 (C-058)Harmanus Wittewoonhuis


1916 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 71, HarlingenVoorstraat 71H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 71, HarlingenVoorstraat 71H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'manufacturenmagazijn


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 71, HarlingenVoorstraat 71H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-1607
Voorstraat 71aHenri Albert Alexander van der Kallen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 71H. Witte Jzn.,567Manufact.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Witte Jzn.,567Manuf.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Witte Jzn.,567Manuf.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Witte Jzn.,567Manuf.
Voorstr.A.H.M. Witte567Eig. Fa. H. Witte Jzn.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 71H.G. (Hendrik) Brinksma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 71beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.75171685218811


  terug