Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Karremanstraat 10,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 10 1-115 1-167 A-186 A-200
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 10Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarCornelis Dirks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koperJacob Wouters mr. timmerman20-00-00 GG
huurderwijlen Claas Gerbens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCorneles Dirks
naastligger ten westenClaas van Velzen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
aanhandelaarDieuwke Pyters Galema vrijsterwinkelier300-00-00 CG
bewonerSjoerd Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCornelis Dirks
naastligger ten westenClaas van Velsen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verwandelaarJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Pyters Galama winkelierster, vrijster, verwandelt haar huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Claas van Velsen, ten Z. Cornelis Dirks, ten N. Sipke Sybrens, tegen het huis van mr. timmerman Jacob Wouters, op de hoek v.d. Bredeplaats bij de Vismarktspijp [Voorstraat 2], met ten O. Hoite Broers, ten W. de Bredeplaats, ten Z. Watse Haanstra, ten N. de Voorstraat. Zij betaalt 100 cg toe.


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koperBaltus Moltz koopman119-00-00 GG
huurderBastiaan van Campen 26-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenSjoerd Gijsberts
verkoperSijke Doekes Galama
verkoperAntje Doekes Galama, gehuwd met
Sipke Jansscheepstimmerman
verkoperTietje Doekes Galama
verkopersPieter Doekes Galama, verkopers erfgenamen van haar moeijhuistimmerman
wijlen Dieuwke Pieters Galama, moeij van de verkopers


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koper van 1/2Frans Willems, gehuwd met190-07-00 GG
Trijntje Berends
koper van 1/2Hein Drost, gehuwd met
Grietje Beerents
huurderde weduwe van Jurre Coenraads 26-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHarmen Kamp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAdze Hiddes
curator en verkoperB. Koelmanskoopman
curator en verkoperJan Bettels, overkoopman
Baltus Moltz, gehuwd met
1e echtgenote ? Petronella Chamin


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ1/2 huis
 
koperFrans Willems Leemkool koopman126-10-00 CG
eigenaar van 1/2Frans Willems Leemkoolkoopman
huurderGerben c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuiden [staat: westen]Harmen Camp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAtze Hiddes
verkoperHein Drostmr. brouwer en koopman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-167 Karremanstraat 10Frans Leemkool0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Frans Willems Leemkoel... Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Wybe Clases van Klaarbergenovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-186Karremanstraat 10F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 64Karremanstraat 10Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Anna M Mulderoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-186; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-186KarremanstraatAnna M Mulder33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-186KarremanstraatTjeerd M Kooistra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatHendrik M Kooistra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatGeert M Kooistra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Willem Kooistra, overleden op 12 juli 18416 mnd (geboren 13/1/1841), overleden Karremanstraat A 186. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Alberdina Heins Drost, overleden op 14 oktober 1851geboren 8/7/1851, dochter van Hein J. Drost. metselaar (Karremanstraat A 186) en Maria ter Mos, zuster van minderjarige Susanna, Martha, Johanna en Petrus Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64A-186 (Karremansstraat)Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64A-200 (Karremansstraat)wed. en erven Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64Karremanstraat 10 (A-200)A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 10F.Tichelaarpakhuisknecht
  terug