Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 9 7-004 1/2 7-005 C-111 C-104
Naastliggers vanSint Jacobstraat 9
ten zuidenSint Jacobstraat 11
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 7


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0250v van 26 nov 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koperWopke Jansen bezemmaker30-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBarbara, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Sioerdt
naastligger ten westen*Martyen vlasster
naastligger ten noordenTrijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Sannes
verkoperMargareta Hieronimi


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0353v van 26 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0037v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001v van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0069v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraatdwarskamer
 
kopermr. Atse Harmens, gehuwd met400-00-00 GG
koperAntie Beerns
naastligger ten oostende plaats van Sierck Feddes
naastligger ten zuidenGosse Jans
naastligger ten westende kopers Atse Harmens c.u.
naastligger ten noordenHendrick Jans
verkoperLijsbet Jelmers, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Ruerd Merckes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0162r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat [staat: Katterug] achter het huis van Hendrick mesmaker en Jantien Boeleskamer en loods
 
koperJacob Gerryts 340-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFeyke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gerryts koopt een kamer en loods achter het huis van mesmaker Hendrik [Jansen] en Jantien Boeles in de Catterugh. Vrije doorgang naar de vallaten. Geen grondpacht. Gekocht van Feyke Martens voor 340 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet dwarshuis (met steeg)


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat WZ [staat: naast het huis waar de IJseren Man uithangt]1/2 dwarshuis met een ledige plaats ten oosten
 
koperTierck Hiddes, gehuwd metgrootschipper300-00-00 CG
koperNanneke Atses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Bontekoe
naastligger ten zuidende weduwe van Wobbe Tiaerds
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenhet huis genaamd de IJseren Man
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten noordende weduwe van Sierck Feddes
verkoperTiallingh Rintieswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Hiddes, grootschipper x Nanneke Atses koopt 1/2 van een dwarshuis met een ledige plaets ten O., bij 'de IJzeren man'. Het was eerder van Pieter Minnes Loenen. Ten O. die ledige plaets, ten W. het huis 'de IJzeren man', ten Z. de burgemeester Bontekoe wv Wobbe Tjaerds en Gosse Jansen, ten N. het huis van mesmaker Hendrick [Jansen] en wd. Sierck Feddes. Gekocht van Tiallingh Rinties, wydtschipper, voor 300 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211v van 14 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat [staat: achter het huis van oud burgemeester Luidinga in de Katterug]1/2 vervallen kamer
 
koperSymon Cornelis 50-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*wijlen Gosse Jansen
naastligger ten westen*oud burgemeester Hendrick Coenraedts Luidinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBarendt Hiddes de Vrieskapitein


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0216r van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat OZ [staat: achter oud burgemeester Hendrick Coenraadts huis in de Katterug]dwarshuis
 
aanhandelaarGijsbert Jansen zeemtouwer0-00-00 GG
toehaak20-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten westenoud burgemeester Hendrick Coenraedts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Hendricks
naastligger ten zuidenJan Gossis
naastligger ten noordenJan wagenmaker
verwandelaarSymen Cornelismr. schoenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-004Sint Jacobstraat 9huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-004Sint Jacobstraat 9huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van dr luidenga wed voor 1/2 ontfang 2-8-0
aansl. huurw. voldaan21-6-1720
opmerkingden 21 juny nog voor 1/2 betaelt 2-8-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 9huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Sybes


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 9huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-004 Sint Jacobstraat 9Christiaen Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 9huis
eigenaards. Luidinga
eigenaarChristiaen Dirks
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Sybes


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Salverda


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Salverda


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0021r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat, ingaande in de steeg naast het huis van Jan Jochems [staat: Sint Jacobistraat of Katrug]huis
 
koper door niaarJan Jochgums, gehuwd met193-07-00 GG
koperAntje Jans
geniaarde koperUiltje Dirkstimmermansknecht
huurderJan van de Poll 25-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks
naastligger ten zuidenClaas Christiaans mr. kleermaker
naastligger ten westenJan Jochems
naastligger ten noordenArend Baksma
verkoperBae Brouwer, vader en voorstander vankoopmanFraneker
verkoperJan Brouwer, erfgenaam van zijn grootvaderAmsterdam
erflaterwijlen Otte S. Salverdakoopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 9Sint Jacobstraat OZ of zgn. Katterughuis
 
koperluitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid506-00-00 GG
huurderCornelis Aukes c.u.26-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jochums van der Veen winkelier
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jochums van der Veen winkelier


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-005 Sint Jacobstraat 9Yge Visser1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-111Sint Jacobstraat 9Reinder Jans Beidschat... ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Teunis Beitschat en Ruurdje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-111Sint Jacobstraat 9Reinder Beidschat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 640Sint Jacobstraat 9wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)huis en erf (42 m²)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 17 dec 1849
adressoortbedraggebruik
C-111Sint Jacobstraat 9koopaktefl. 550pakhuis in de Sint Jacobsstraat C-110 en huis C-111
 
verkoperHenderikus Fluks
koperMeinte Heerts Tigchelaar


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-111Sint Jacobstraat 9Sybren Goris van Smeden... hoef- en grofsmid. zv Goris Sijbrens vS, en Jetske Abels BS huw 1826, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, hoef- en grofsmid. wijk C-105; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-111Sint Jacobstraat 9Teetske Walles Visser... wonende te HRL, dv Walle Hendriks V, en Wijpkjen Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-111Sint Jacobstraat 9Laurentius Willems Drost, overleden op 2 juli 1851geboren 20/4/1851, zoon van Willem Drost, grofsmid (St. Jacobistraat C 111) en Paulina Nak, broer van minderjarige Johannes Willems Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 640C-111 (Sint Jacobstraat)erv. Meinte H. Tigchelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 640C-104 (Sint Jacobstraat)Cornelis van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 640Sint Jacobstraat 9 (C-104)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)pakhuis
  terug