Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 77
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 777-015 7-014 C-068C-062


Naastliggers vanVoorstraat 77
ten oostenVoorstraat 79
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 75


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051v van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wybes olieslager


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0052r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wybes olieslager


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Cramer
naastligger ten oostende weduwe van Jan IJsenbeeck


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wybes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer waarin placht te wonen de weduwe van Auck Johannes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybes olieslager


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160r van 6 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026v van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Jansen


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie van Dam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 77kamer
eigenaarGerrit Gerrits
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 77kamer
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 77huis
eigenaarwed. Gerrit Hendriks
gebruikerwed. Gerrit Hendriks
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 77huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJohannes Hendriks c.s.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 77huis
eigenaarerv. Dirk Hugens
gebruikererv. Dirk Hugens
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenHarmanus Viedelius rentmeester


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Calander c.u.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Callander huis voor aan de steeg
naastligger ten oostenJ. Olinjus huis achter aan de steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-014, pag. 143Voorstraat 77A J Tadema5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Juke Engels Mulder... Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS huw 1842, ovl 1844, VT1839; gebruiker van wijk C-068, varensgesel; medegebruiker Teunes Bosch, varensgezel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 59 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Romke Jelles Agema... 4 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-068; VT1839; Uitvoerend Bewind bij depart. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema... Hendriks, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 6 sep 1796. (burgerboek); eigenaar van wijk C-068; gebruikers Joeke Mulder, varensgesel, Teunes Bosch, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Teunis Bosch... wonende te HRL, zv Marten B., en Susanna Sonsbergen; BS huw 1815, ovl 1825, ovl 1830; gebruiker van wijk C-068, varensgesel, medegebruiker Joeke Mulder, varensgesel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); Op heden ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-068Voorstraat 77S S Teyema Joeke Mulder varensgesel
C-068Voorstraat 77S S Teyema Teunis Bosch varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 650Voorstraat 77Age Heeres BakkerHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Johannes Harmanus Witte... HRL 1851 C- 68; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-008; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Trijntje Klases van der Sluis... bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Wiebe Blavier... C- 77, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-068VoorstraatRomke Agema63 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
C-068VoorstraatJeltje Agema27 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatGrietje Agema16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatWybe H Blevier35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-068VoorstraatTrijntie van der Sluis35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-068VoorstraatKlaas W Blevier20 wHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatGrietje Blevier11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatSybregje Cohen49 jkoopvrouwHarlingengezin 3, v, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-068Voorstraat 77Sybout Blavier, overleden op 30 augustus 18413 wk (geboren 10/8/1841), overleden Armensteegje C 68. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 143) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-068Voorstraat 77Elisabeth Blavier, overleden op 24 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 22/3/1847), overleden Anjelierstraat C 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 650Voorstraat C-067Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 650Voorstraat C-061Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3542Voorstraat 77 (C-061)Jan H. van 't Vlietwoonhuis
  terug