Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 81
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 81 7-018 7-015 C-067 C-061
Naastliggers vanVoorstraat 81
ten oostenVoorstraat 83
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 75


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 81naamloze steeg ten westen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015v van 6 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [niet vermeld]de minderjarige parten van een huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Foeke Heemstra
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHobbe Jans olieslager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Iepe Wouters


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138v van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Trijntie van Dam


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0236r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ tegenover de Suypmarkt1/2 huis
 
koperdr. Sybrandus Bechius, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland1105-08-00 GG
koperYda Kyl
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderHiltie Sickes dochter van de verkoperse85-00-00 GG
huurderDouwe Hansen
huurderJancke Sickes
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Pieter Jansen lakenkoper
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Tjeerd Ennes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes
naastligger ten noordenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes
verkoperTrijntie van Dam, weduwe van
verkoperwijlen Sicko Elings


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Joris


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt t.o. de Suipmerkt] in een steegwoonruimte
 
koperDirk Hugens, gehuwd met115-00-00 GG
koperStijntie Hendrix
naastligger ten oostenvroedsman Tjaard Innes
naastligger ten westenGerke Gerkes c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes
naastligger ten noordenAlbert Hendriks Mellema
verkoperLapijntie Arjens, gehuwd met
verkoperFrans Govertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Dirk Huges x Stijntie Hendrix kopen een woning aan de Appelmarkt tegenover de Grote Suipmarkt, in een opgaande steeg tussen Jan Vosma en erven dr. Bechius. Ten O. vroedsman Tjaard Innes, ten Z. Gerke Gerkes c.u., ten W. Jan Gosses en erven Gerrit Wybes, ten N. Albert Hendriks Mellema. Geen grondpacht. Gekocht van Lapijntje [Philippina] Arjens, huisvrouw van mr. bakker Frans Goverts, voor 115 GG.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0004r van 28 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81achterVoorstraat NZ in een steeg [staat: Appelmarkt tegenover de grote Zuipmarkt]woning
 
koperGerke Gerkes, gehuwd metturfdrager109-01-12 GG
koperMayke Jacobs
naastligger ten oostenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Bechius
naastligger ten westenJan Gosses
naastligger ten noordende woning gekocht door Dirk Hugens c.u.
verkoperLapijntje Arjens, gehuwd met
verkoperFrans Govertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Gerke Gerkes, turfdrager x Mayke Jacobs koopt een woning met beneden- en bovenkamer, spijskamer en een zolder, in 2en bewoond, aan de Appelmarkt tegenover de Zuivelmarkt, en in te gaan in een steeg tussen het huis van Jan Vosma en dat van erven Dr. Bechius. Ten O. vroedsman Tjeerd Innes, ten W. Jan Gosses, ten Z. erven Bechius, ten N. de woning die door Dirk Huigens is gekocht van de verkopers. Gekocht van Trijntje Arjens? x Frans Goverts, mr. bakker, voor 109 gg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024r van 13 mrt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ tegenover de Suipmerkthuis
 
koperHarmen Jaspers c.u.775-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Tieerdt Ennema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius c.soria
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Bechius c.soria
verkoperJohannes Ouwerkerkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jaspers c.u. kopen een huis nz Voorstraat tegenover de Suipmerkt. Ten O. vroedsman Tjeerd Ennema, ten Z. de Voorstraat, ten W. en N. erven dr. Bechius. Met mandeligheid zoals verhaald in de koopbrief van Trijntje van Dam aan dr. Bechius x Yda Kyl op 16 mei 1676. Gekocht van mr. bakker Johannes Ouwerkerk, voor 775 CG en een ducaat voor verkopers' vrouw.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarTiaerd Innes
gebruiker
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarTiaerd Ennema
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt1/2 huis
 
koperInne Hiddes koopman551-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Jaspers mr. boendermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vosma koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe Gerke Gerkes
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 vanBreda
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Hiddes de Vries koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. mr. boendermaker Harmen Jaspers, ten Z. de straat en diept, ten W. erven Vosma en een steeg, ten N. wd. Gerke Gerkes. Gekocht van mr. bakker Jan Tjommes Wijngaarden en Tjitse Jentjes v.d. Veer x Antie Tjommes Wijngaarden allen te Leeuwarden, als erven van Hette Bockes?, die erfgenaam was van Hebbea Kyl te Salwerd voor 1/2, en mr. bakker Tjomme Jans Wijngaarden te Leeuwarden X? voor 1/2.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Jaspers boendermaker


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1/2 huis
 
koperDirck Huigens, gehuwd met860-00-00 CG
koperStijntie Hendrix
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostende verkoper Harmen Jaspers c.s., gehuwd met
naastligger ten oostenNeeltie Johannes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Hiddes
naastligger ten noordenInne Hiddes
verkoperHarmen Jaspers, gehuwd met
verkoperNeeltie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt 1/2 huis op de Appelmarkt, w. v. de andere 1/2 onlangs is gekocht door Inne Hiddes. Ten O. de verkoper, ten W. en N. Inne Hiddes, ten Z. de straat. Gekocht van Harmen Jaspers x Neeltie Johannes.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244v van 9 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1/2 huis
 
koperDoetie Annes, weduwe van1000-00-00 CG
koperwijlen Thomas Oliviers
eigenaar van 1/2Inne Hiddeskoopman
bewonerDoetie Annes, weduwe van
bewonerwijlen Thomas Oliviers
naastligger ten oostenHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenInne Hiddes
naastligger ten noordenInne Hiddes
verkoperDirk Huygens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendrix


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
gebruikerHarmen Jaspers
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0308r van 2 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81een_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1/2 huis onder een dak met de wederhelft
 
koperSijke Reinderts bejaarde dochter, en haar zuster875-00-00 CG
koperGertje Reinderts bejaarde dochter
eigenaar van 1/2Inne Hiddes de Vrieskoopman
naastligger ten oostenHarmen Jaspers
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Hiddes de Vries koopman
naastligger ten noordenInne Hiddes de Vries koopman
verkoperPyter Piers
verkoper q.q.Pyter Piers, curator over zijn zuster
verkoperAntje Piers, zuster
verkoperSipke Hendriksturfdrager
verkoperTjalling Geerts
verkoperBoukjen Geerts, gehuwd met
verkoperJan Reus Kalf
erflaterwijlen Antje Tomas


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0278r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sijke Reinders, gehuwd met
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0305v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt1/2 huis
 
koperClaeske Thomas Wijngaerden, gehuwd met550-00-00 GG
koperLivius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Jaspers
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten noordenEnne Hiddes de Vries
verkoper q.q.Livius Prigge, testamentair curator overkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperhet kind van wijlen Fedde Harings, gehuwd met
verkoperwijlen Yffke Pieters Sonnema
verkoper q.q.Livius Prigge, administrator overkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperde nagelaten goedere van wijlen Sijke Reinders
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaeske Thomas Wijngaarden, vrouw van captein Livius Prigge, koopt een 1/2 huis nz. Appelmarkt. Ten O. erven Harmen Jaspers, ten W. en N. Enne Hiddes de Vries. Gekocht van wl. Sijke Reinders.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81twee_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt t.o. de Grote Suipmarkt]woning, ingang tussen vroedman Vosma en Enne Hiddes de Vries
 
koperDirk Huygens, gehuwd met109-00-00 GG
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenpakhuis Foekjen Oosterbaen
naastligger ten zuidenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Gerrits
verkoper van 1/6Jacob GerkeshoutmolenaarAmsterdam
verkoper van 1/6Gerke GerkesNorden
verkoper van 1/6Pieter Gerkes
verkoper van 1/6Trijntje Gerkes, weduwe vanAmsterdam
verkoper van 1/6wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/6Antje Gerkes, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan Hendrix
verkoper van 1/6Fetje Gerkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt een woning aan de Appelmarkt, in de steeg tussen de vroedsman Vosma en Enne Hiddes de Vries. Ten O. het pakhuis van Foekje Oosterbaan, ten Z. Enne Hiddes de Vries, ten N. Gerrit Gerrits. Gekocht van Jacob-, Gerke-, Pieter-, Fetje-, Trijntie- (wd. Jan Hendrix) en Antje Gerkes, vrouw van Jan Hendrix, ieder voor 1/6 deel.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0278r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens
opmerkingledig


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-018 Voorstraat 81Harm. Videlius, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarHarm. Videlius
gebruikerHarm. Videlius
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt1/2 huis
 
koper door niaarHarmanus Viedelius stadsrentmeester666-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
geniaarde koperHarmen Hessels Wilda, gehuwd metmr. boekbinder
geniaarde koperWypkjen Ulbes Menalda
huurderSikke Ennes c.f.
naastligger ten oostenViedelius stadsrentmeester
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
verkoperGeertje Ennes de Vries, gehuwd met
verkoperWybe Dirksmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Videlius, rentmeester, koopt na niaar rat. vicinitatis tegen Harmen Hessels Wilda, mr. boekbinder x Wypkje Ulbes Wijnalda, een 1/2 huis op de Appelmarkt. Grondpacht 28 st aan de Stad. Ten O. de stadsrentmeester Videlius, ten W. een steeg en oud-burgemeester Doede Vosma, ten Z. de straat, ten N. erven Dirk Huigens. Gekocht van Geertje Ennes de Vries, de vrouw van Wybe Dirks, mr. bakker, voor 666 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0118r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmanus Videlius


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0186v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81twee_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt in een steeg ingaande bij Hermanus Videlius]huis
 
koperHermanus Videlius stadsrentmeester160-00-00 CG
huurder benedenkamerJohannes Rits
huurder bovenkamerde weduwe van Nicolaas Zomer 24-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda c.s.
naastligger ten zuidenHarmanus Videlius
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenAlbert Heeres c.f.
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Videlius, stads-rentmeester, koopt een huis in een steeg uitkomende op de Appelmarkt. Ten O. het pakhuis van Otte Salverda, ten W. en N. Jan Heeres, ten Z. de koper. Gekocht van Gerrit de Jong.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0118r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0190r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt in een steeg ingaande bij Hermanus Videlius]woning
 
koperJan Heeres, en zijn broermr. wolkammer155-00-00 CG
koperAlbert Heeres, en zijn broermr. timmerman
koperSipke Heeres
huurderPieter Loman c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van Otte Sybes Salverda
naastligger ten oostenhet pakhuis van Evert Beva
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenGerben Bakker
naastligger ten noordenhuis gekocht door H. Videlius
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Heeres en zijn broers Albert en Sipke, kopen huis op de Appelmarkt, op te gaan in een steeg bij H. Videlius. Ten O. het pakhuis van Otte Sybes Salverda en Evert Beva, ten W. Jan Gosses, ten N. Gerben Bakker, ten Z. H. Videlius. Gekocht van erven wl. Dirk Huigens. (de kinderen van Gerryt de Jong en de kinderen van Cornelis Jacobus Wetzens (Wetsens).


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Katrugs- en Kleine Kerkstraatspijpen]huis
 
koper door niaarJan Heeres, broer vankoopman1958-00-00 GG
koper door niaarAlbert Heeres, broer vankoopman
koper door niaarSipke Heeres koopman
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
geniaarde kopervroedsman Frederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter
geniaarde koperTrijntje IJsbrandi
naastligger ten oostenEeltje A. Travaille c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkoper q.q.Nanne Dirks Drijfhout, gelastigde vankoopmanHeerenveen
verkoperJikke Joukes, laatst weduwe vanHeerenveen
verkoperwijlen Jan Ellers Jansz
verkoperGeertje Voorhoek, laatst weduwe vanMakkum
verkoperwijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopman
verkoperJikke Voorhoek, gehuwd metSneek
verkoperburgervaandrig Feicke Feickens, allen erfgenamen vanapothekerSneek
erflaterwijlen H. Videliusstadsrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan, Albert en Sipke Heeres (gebroeders) kopen (a) huis op de Appelmarkt. Ten O. Eeltje Travaille c.u., ten W. een steeg en Albert Heeres, ten Z. de straat en diept, ten N. perceel b), gelegen achter (a) met ten O. Otte Salverda, ten W. en N. Albert Heeres, ten Z. (a). Beide huizen hebben vrije in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van rentmeester Harmanus Videlius.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81een_achterVoorstraat NZ op de Appelmarkt tussen Katsrug-en Kleine Kerkstraatspijpen, achter het pandhuis
 
koper door niaarJan Heeres, broer vankoopman1958-00-00 GG
koperAlbert Heeres, broer vankoopman
koperSipke Heeres, broer vankoopman
geniaarde koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter
geniaarde koperTrijntje IJsbrandi
huurderHendrik Kers
naastligger ten oostenOtte S. Salverda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenAlbert Heeres c.f.
verkoper q.q.Nanne Dirks Drijfhout, gelastigde vankoopmanHeerenveen
verkoperJikke Joukes, laatst weduwe vanHeerenveen
verkoperwijlen Jan Ellers Jansz
verkoperGeertje Voorhoek, laatst weduwe vanMakkum
verkoperwijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopman
verkoperJikke Voorhoek, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Feicke Feickens, allen erfgenamen vanSneek
erflaterwijlen H. Videliusstadsrentmeester


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0132v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Heeres


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan de Voorstraat] tussen Kleine Kerkstraats- en Katterugspijpenhuis
 
koperFredrik Calander, gehuwd metkoopman900-00-00 GG
koperAnna Ruitenbach
huurderFredrik Calander koopman115-00-00 CG
huurderAnna Ruitenbach
naastligger ten oostenJetse Lents mr. bakker
naastligger ten westensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenWopke Berends c.u.
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde boedel van wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredrik Calander koopt een huis op de Appelmarkt. Ten O. Jetse Lentz, ten W. een massale steeg etc. met het huis ten W. (Albartus Binksma). Tevens een huis achter dit gekochte huis en nog een huis achterin de steeg. Ten Z. de Voorstraat. Gekocht van wl. Jan Heeres.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0257r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81een_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan Voorstraat in een steeg tussen de Kleine Kerkstraats- en Katterugs pijpen]huis
 
koperFredrik Calander, gehuwd metkoopman12-00-00 GG
koperAnna Ruitenbach
naastligger ten oostenTjebbe J. van der Meulen
naastligger ten zuidenFredrik Calander
naastligger ten westenAlb. Bolman c.u.
naastligger ten noordenJoucke Olinjus
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fredrik Calander x Anna Ruitenbach koopt nu ook het huis achterin de steeg. Ten O. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten W. Albartus Binksma, ten Z. het voorhuis door de kopers pas gekocht, ten N. het huis van Jouke Olinjus. Gekocht van wl. Jan Heeres, koopman.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0261v van 28 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81twee_achterVoorstraat NZ in een steeg tussen Kleine Kerkstraats- en Katterugs pijpenbenedenhuis
 
koperoud burgemeester Jouke Olinjus 100-00-00 GG
huurderWiebe Wytses 22-00-00 CG
naastligger ten oostenTjebbe van der Moolen
naastligger ten zuidenF. Calander c.u.
naastligger ten westenJan van der Vleugel c.s.
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator over de boedel vanprocureur postulant
verkoperwijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jouke Olinjus, oud burgemeester, koopt een huis achter in een steeg op de Voorstraat tussen Kleine Kerkstraats- en Katrugspijpen. Geen grondpacht. Ten O. Tjebbe van der Moolen [Meulen], ten Z. F. Calander c.u., ten W. Jan van der Vleugel e.a., ten N. Lieuwe Douwes. Gekocht van (de redder van de boedel van) wl. koopman Jan Heeres voor 100 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-014 Voorstraat 81Sijmon Goliad, 34 jaar, gehuwd
7-014 Voorstraat 81J Herfst


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81achterin de steeg achter het vorige huishuis
 
koperSjoerd Teyema, gehuwd metschooldienaar2000-00-00 CG
koperMartha Ysaacks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFredrik CalanderkoopmanAmsterdam


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt, tussen de Kleine Kerkstraat en Katterugs pijpenhuis
 
koperSjoerd Teyema, gehuwd metschooldienaar2000-00-00 CG
koperMartha Ysaacks
huurderHerfst c.s.koopman
naastligger ten oostenJetze Lentz mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJ. Olingus
verkoperFredrik CalanderkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Teyema, schooldienaar, x Martha Isaacks koopt huis op de Appelmarkt en het huis erachter. Ten O. Jetze Lentz, mr. bakker, ten Z. de Voorstraat, ten W. een massale steeg, waarin dit huis drie deuren en in- en uitgangen heeft, ten N. J. Olinjus. Gekocht van Frederik Calander te Amsterdam.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0086v van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Teyema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-015 Voorstraat 81S S Teyema8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jacob Abrahams... eed af in handen van president Djurre Hendriks op 15 jun 1796. (burgerboek); wed. J.A. gebruiker van wijk C-067; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jouke Hendriks Olinjus... Poort, Albert W. Bakker, A.J. Conradi, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema. (GAH1114); eigenaar van wijk C-067; gebruiker Wiebe W. van Dockum, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Wiebe Wytzes van Dockum... 1883; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk C-067, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed. ; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204); W. vD. en Fokje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-067Voorstraat 81Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
C-067Voorstraat 81Jacob Abrahams wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 655Voorstraat 81Sjoerd Sytzes TeijemaHarlingenonderwijzerhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Aafke Lieuwes Blom... 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Anna Zabina Steenstra... 1809 HRL, ovl 9 apr 1864 HRL, huwt met Geert Dirks Trompetter op 12 okt 1837 HRL, dienstmaagd, ovl wijk C-067, N.H., dv Douwe Cornelis S, en Jantje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1840, bev.reg. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jan Cornelis Monsma... ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Maria Michiels Plengnat... 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Pieter Cornelis Monsma... 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Wiepkje Rimmerts Noordhuis... Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-067VoorstraatPieter Monsma34 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
C-067VoorstraatWypkje Noordhuis35 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatCornelis Monsma7 jHarlingen*gezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatElisabeth Monsma10 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatJieke [Jikke] Monsma9 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatRimetta [Remmetta] Monsma4 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatJan C Monsma45 jMakkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatAkke L Blom51 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatCornelis Monsma21 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatGerben Monsma18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatLieuwe Monsma9 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatHiltje Monsma16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatGrietje Monsma13 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatMaria Plengnath42 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe, naaister
C-067VoorstraatMichiel Hoogstra7 jAlmenumgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatKlaaske Hoogstra17 jArumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatSybrigje Hoogstra15 jArumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatPietje Hoogstra10 jAlmenumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-067Voorstraat 81Wilhelmina Monsma, overleden op 26 september 184110 mnd (geboren 12/11/1840), overleden Armensteegje C 67. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 81 (westgevel), HarlingenVoorstraat 81 (westgevel)G.L. 1855'baksteeninscriptie (Gerardus Leemkoel)
Volgens de 'lijst van de nummering der huizen' van 1862 was hij in dat jaar eigenaar van dit pand, wijk C 69.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 655C-069 (Voorstraat)Gerardus Leemkoelwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
C-067Voorstraat 81Een huis c.a., ingericht om in drieën te kunnen worden verhuurd in eene steeg aan de Voorstraat. Finaal verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 427..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3542C-063 (Voorstraat)Erven Petronella de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 651Voorstraat 81 (C-063)Hein van Asperenwoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 81Oud Harlingen Magazine 1991[..] het pand van Tomke de Vries, later drogisterij Terpstra, nu (1991) De Papiermolen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 81wed Theodorus J. de Vries geb. Van Scheltingadrogiste
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000
Voorstraat 81 Thomas de Vriesbediende
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 81 Petrus J.J. de Vrieswinkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81T. de Vriesapotheker


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij, assistent-apotheker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 81S.Terpstraapothekers-assistent


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij


1932 - variaadresbronbericht
Voorstraat 81Oud Harlingen Magazine 1992mei: De drogisterij van de heer S. Terpstra, Kl. Voorstraat, wordt geheel verbouwd


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr 81S. Terpstra271Drogist


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 81S. Terpstra804Drogist


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 81S. (Sjoerd) Betten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 81rijksmonument 20699


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7120Voorstraat 81
  terug