Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 85
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 85 7-020 7-017 C-071 C-065
Naastliggers vanVoorstraat 85
ten oostenVoorstraat 87
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 83


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 85Gortmakersteeg ten westen


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0077r van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis met o.a. keershuis en nog een huis waarin een oliemolen
 
koperTrijntie Pytters, weduwe van3218-00-00 GG
koperwijlen Jelle Annes
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Focco Heemstra0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet huis ten oosten, van de heer Focco Heemstra
naastligger ten zuiden [staat: westen]Voorstraat
naastligger ten westensteeg oostwaarts naar de Vioolsteeg [staat: Vooltiesteeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAbraham Pytters Bontekoe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Jansen c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114r van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis, loods, plaats, oliemolen, schuur en een steeg ten westen
 
koperJan Clasen Wynia, gehuwd met2900-00-00 GG
koperGrietie Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten oosten, van dr. Heslinga c.u.0-14-00 CG
toehaakeen gouden ducaton voor het kind van Anne Jelles Stijl (zo genoemd naar de vader van de verkoper)
naastligger ten oostendr. Heslinga c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Jelles Stijl [staat: Stil]


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138v van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Grietie Leuwes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170v van 9 okt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZgrondpacht van 0-14-00 CG
 
koperJetse Jelles Stijl mr. zeilmaker17-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Grietie Lieuwes0-14-00 CG
bewonerPieter Klinckhamermr. zilversmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0073r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrietje Lieuwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Jansen Falkenburgh


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0074v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoannes Jacobs glasmaker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0207r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis
 
koperGerrit Wybes, gehuwd metzoutkoper3150-00-00 CG
koperTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderN. N. 120-00-00 CG
naastligger ten oostenEwert Claasen Oosterbaen koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Doedtie Lieuwes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lieuwe Esgesgrootschipper
verkoper van 1/2Wybe Feddrix Kalf n.u., erfgenamen ab intestato vanmr. brouwer
erflaterwijlen Grietie Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Wybes x Trijntje Jans koopt huis met pakhuis erachter, nz. Voorstraat, met een steeg ten W. Ten O. Evert Claasen Oosterbaan, ten W. Tjeerd Innes, ten Z. de Voorstraat. Met vrije uitgang door de steeg strekkende oostwaarts naar de Vooltjessteeg. Gekocht van Doedtie Lieuwes wv Lieuwe Esges, voor de 1/2 en Wybe Feddrix Kalf voor de andere 1/2, als erven van Grietie Lieuwes.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0147v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstal
 
koperEwert Clasen Oosterbaan, gehuwd met2130-00-00 GG
koperNeeltie Minses
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenEwert Clasen Oosterbaan c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Innema
verkoper q.q.Poppe Dirx, curator overmr. bakker
verkoper van 5/6Wybe Gerrits, zoon van
verkoper q.q.wijlen Gerrit Wybeszoutzieder
verkoper van 1/6Gepke Gijsberts, gehuwd met
verkoper van 1/6Sybe Otteszoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Clasen Oosterbaan x Neeltie Minses koopt een huis met een hof erachter, nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de vroedsman Sinnema, ten Z. die straat. Met beschrijving. Er is een steeg achter, die oostwaarts uitkomt in de Vooltjessteeg. Gekocht van (mr. bakker Poppe Dirx, namens) zoutzieder Gerrit Wybes voor 5/6, en Gepke Gijsberts x zoutzieder Sybe Ottes [Salverda] voor 1/6, voor 2130 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Claessen
gebruikerEwert Claessen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-00-00 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Claessen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
aansl. grondp. voldaan3-5-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvan voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaen


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-020 Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Clasen
gebruikerEwert Clasen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-17-00 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0131v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis, tuin
 
koperFoekjen Everts Oosterbaan 1860-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderSybe Ottes koopman
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Jaspers
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kinderen, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekje Everts Oosterbaan koopt een 1/2 huis op de Appelmarkt. Gekocht van Wytse Talma als crediteur van wl. Claes Everts Oosterbaan.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0132v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0132v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten westenals bewoner Sybe Ottes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0278r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoekjen Oosterbaen


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0278r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0018v van 10 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis
 
koper door niaarTrijntie Oosterbaan meerderjarige ongehuwde dochter1485-00-00 GG
koper door niaarYtie Oosterbaan meerderjarige ongehuwde dochter
koper q.q.Claas Everts Oosterbaan, curator overkoopman
koper door niaarGertie Everts Oosterbaan
geniaarde koperburgerhopman Sibout Bumamr. zilversmid
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderHaye Gerkes c.u.105-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat straat]
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten westenJohannis Foekes
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
verkoperFoekjen Everts Oosterbaan meerderjarige vrijster


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-020 Voorstraat 85huis
eigenaarerven Evert Clasen
gebruikererven Evert Clasen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-16-10 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-12 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis en tuintje
 
koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metkoopman2634-00-00 CG
koperLijsbeth Jans Trompetter
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Huigens
naastligger ten noordenFoekjen Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3ongehuwde vrijster Trijntie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3Geertie Everts Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/3Evert Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, koopman, x Lijsbeth Jans Trompetter kopen een huis en tuintje aan de Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. en N. Foekje Everts Oosterbaan, ten Z. de straat, ten W. koopman Dirk Hugens. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van yttie em Trijntie Everts Oosterbaan, ongehuwde vrijsters, voor 2/3, en van hun zuster Geertie Everts Oosterbaan x koopman Evert Hanekuik voor 1/3, voor 2634 CG.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008ra van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte S. Salverda koopman
naastligger ten westenDirk Huigens koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-020 Voorstraat 85Otte Sybes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-020 Voorstraat 85huis
eigenaarOtte Sybes Salverda
gebruikerOtte Sybes Salverda
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0118r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Talma c.s.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0156v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0162v van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85achterVoorstraat op de Appelmarkt achter de huizen van kopers en verkoperstuin van 48 bij 19 houtvoeten breed
 
koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metmr. wolkammer500-00-00 CG
koperLijsbeth Jans Trompetter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbraham Israel, gehuwd metjoods koopman
verkoperDebora Israel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Otte Sybes Salverda, mr. wolkammer x Lijsbeth Jans Trompetter koopt een gedeelte tuin achter de huizen van koper en verkoper, nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Gekocht van Abraham Israel, Joods koopman x Debora Israel, voor 500 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0113r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte Sybes Salverda


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0113r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte Sybes Salverda


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0002r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Appelmarkt tussen de Katterugs- en Kerkstraatspijpenhuis, tuin en pakhuis
 
koper door niaarLoerdske Rintjes, weduwe van2500-00-00 GG
koper door niaarwijlen Johannes Tjebbes van der Meulen
geniaarde koperJan Heeres, broer vankoopman
geniaarde koperAlbert Heereskoopman
huurderde weduwe van Sybe Ottes Salverda koopman
naastligger ten oostenJarig van der Ley koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten westenJan Heeres koopman
naastligger ten westenAlbert Heeres koopman
naastligger ten noordenJarig van der Ley koopman
verkoperOtte Sybes Salverdakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuurdske Rintjes wv Johannes Tjebbes v.d. Meulen koopt, na niaer ratione sanguinis tegen Jan- en Albert Heeres, een huis, tuin en pakhuis op de Appelmarkt, nz. Voorstraat tussen Katrugs- en Kerkstraatspijpen. Ten O. en N. Jarig v.d. Ley, ten Z. de Voorstraat, ten W. Elske Janes van Slooten. Gekocht van Otte Sybes Salverda, voor 2500 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0132v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-016 Voorstraat 85Tjebbe van der Meulen


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0033v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjebbe van der Meulen koopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0086v van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjebbe van der Meulen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-017 Voorstraat 85Tjebbe van der Meulen6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-071Voorstraat 85Martinus Gerbrandus Pettinga... hu, huw 1815, huw 1822, huw 1827, huw 1836, ovl 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-071Voorstraat 85M Pettinga M Pettinga grutter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 658Voorstraat 85Martinus Gerbrandus PettingaHarlingengruttergrutterijfabriek (120 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 15 sep 1838
adressoortbedraggebruik
C-071Voorstraat 85koopaktefl. 4500huis met grutterij c.a. aan de noordzijde van de Voorstraat C-071 en pakhuis C-089
 
verkoperDavid Matthijs Mass
koperJan Jans Jaspers (gehuwd met Akke Bartels Agema)
cessionarisLuetske Tjebbes van der Meulen (gehuwd met Martinus Gerbrandus Pettinga)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-071Voorstraat 85Sytske van der Zeeoud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-071; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-071VoorstraatJan Jaspers27 jZwolm, protestant, gehuwd, grutter
C-071VoorstraatAukje Agema26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-071VoorstraatJelle Jaspers31 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-071VoorstraatSytske van der Zee28 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-071Voorstraat 85Jan Jaspers, overleden op 18 juni 184632 jr, geboren Zwolle 18/8/1813, overleden Voorstraat C 71, grutter, man van Akke Agema, vader van minderjarige Jelle, Jan, Bartel en Aaltje Jans Jaspers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 658C-065 (Voorstraat)Aukje B. Agema, wed. A. Clewitsachterhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleintheehandel, koffiebranderij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 657Voorstraat 85 (C-065)Fokke Sakes Kleinwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 85F.S. Kleinjongens: 4, meisjes: 0
vrouwen: 0
theehandel


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandelaar


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandelaar


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandel


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27theehandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27theehandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 85 Aafke Kleinwinkelbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27Theehandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27Theehandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 85aW. le Noblebouwkundig opzichter


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleinkoffie en thee


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleintheehandel


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein453Theeh.


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 85Oud Harlingen Magazine 1993nov: Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85K. KoopmansHandwerkhuis, het


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 85K. (Klaas) Koopmans


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 85rijksmonument 20701


1996 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleinthee en koffie
  terug