Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 207-043 7-043 C-094C-089


Naastliggers vanRommelhaven 20
ten oostenRommelhaven 22
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 18
ten westenRommelhaven 18een_achter
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 20Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0043v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Fransen* wielmaker


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0103v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: in jochum wielmakerssteeg]80‑00‑00 GGkamer en plaats
koperPieter Ryourdts, gehuwd met
koperSicke Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWaatze Jansen
verkoperPieter Andries
verkoperNeel Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ryeurdts x Sicke Sickedr. kopen een kamer en plaats in Jochum wielmakerssteeg. Ten Z. Pieter Jacobs, ten N. Waatze Jans. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Andries x Neel Claesdr. Voor 80 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Jochums wielmaker


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]0‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerwijlen Joachim Fransenwielmaker
naastligger ten oostenDirck Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFridtz Hessels
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Wolter Adams, geauthoriseerde curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Dirck Claasen, geauthoriseerde curatoren overmetselaar
verkopertwee weeskinderen van wijlen Joachim Fransen, weduwnaar vanwielmaker
verkoperwijlen Taadts Feyckes, met consent van
verkoperAbraham Casarius, gehuwd met
verkopereen van de weeskinderen Janneke Joachims oud 23 jaren


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Verlaten, bij de0‑00‑00 GG1/2 huis
koper finaalN. N.
bewonerPyter Jochumswielmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperwijlen Jochum Fransenwielmaker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0028r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071v van 15 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0090v van 19 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Jochums wagenmaker


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: de zuidkant van de grote nieuwe sluis]276‑25‑00 GG1/3 huis en een woning erachter met schuur en loods
koper van 1/2Hein Riencx grootschipper
koper van 1/2Jancke Pyters
eigenaar van 1/3Hein Riencx, erfgenaamgrootschipper
eigenaar van 1/3Jancke Pyters, erfgenamen van
erflaterwijlen Pyter Jochums
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Frans Dirx
naastligger ten zuidenSimen Doncker
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde andere de erfgenamen van wijlen Piter Jochums


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Rienx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121r van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Joostens


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Geis Doncker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Sioerts


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0226r van 3 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Sioerds Bierma


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238r van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]200‑00‑00 CGhuis
koperDirck Sipkes c.u.
naastligger ten oostenhet huis van Claas Hayes*
naastligger ten zuidende kamer van Maartie Cornelis, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Rienks
naastligger ten westenAbe Sybes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat]
verkoperMaartie Cornelis, gehuwd met
verkoperJan Rienks


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarDirk Sipkes
gebruikerDirk Sipkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Dirk Sipkes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139v van 10 mei 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: Groot Verlaat]132‑21‑00 GGhuis
koperJouckjen Andries, weduwe van
koperwijlen Jilderen Gowerts
naastligger ten oostenClaes Hayes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEbbe Sybes mr. kompasmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperSymen Jacobs Cuipergrootveerschipper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende tuin van Arjen Robijns koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Jilderen Goverts
gebruiker
opmerkingledig


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg tussen Rommelhaven [staat: Groot Verlaat] en Voorstraat


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0242v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0256r van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhof wijlen Arjen Robijns


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Govert Jylderens
gebruikerwed. Govert Jylderens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]510‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelJacob Folkerts
naastligger ten oostenTabe Jansen
naastligger ten westenPieter Clases mr. kompasmaker
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. brouwer
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMayke Wybes Calff voor zich en haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Govert Jilderen


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0015va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]510‑14‑00 GGhuis
koper finaalJacob Folkerts
naastligger ten oostenTabe Jansen
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. brouwer
naastligger ten westenPyter Clases mr. kompasmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMayke Wybes Calff voor zich en haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Govert Jilderen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0265r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-043 Rommelhaven 20Jacob Folkerts, bestaande uit 3 personen09‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarJacob Folkerts
gebruikerJacob Folkerts
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Folkerts


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140v van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]136‑00‑00 GGhuis
koperSjoerd Talma
huurderYtje Hanses 0‑12‑00 CG
huurderwijlen Hendrik Everts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTaeke turfdrager
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg van de Voorstraat naar de Noorderhaven]
naastligger ten noordenJacob Folkerts turfdrager
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer te Franeker
verkoperYebeltje Jelles te Franeker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Sjoerd Talma koopt een huis waarin lange jaren met veel succes een tapperij is gedreven, in de Vooltjessteeg. Geen grondpacht. Ten O. een steeg, ten Z. Taeke turfdrager, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. turfdrager Jacob Folkerts. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendriks x Yebeltje Jelles, burgers te Franeker, voor 136 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0259v van 2 mrt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg, bij Groot Vallaet]250‑00‑00 CGhuis en tapperij
koperEelke Bernardus, gehuwd met
koperKaetje Huiberts
naastligger ten oostensteeg (incorrect)
naastligger ten zuidenDoede Backer
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]
naastligger ten noordenJacob Folkerts
verkoperSjoerd Talmakoopman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0221v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]55‑07‑00 GGhuis
koperPieter Scheltema herbergier
naastligger ten oostensteeg (incorrect)
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Folkerts
verkoperEelke Bernardusbontwever


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jacob Folkerts


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0110v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]225‑00‑00 CGhuis
koperPhilip Gaude bontwever
huurderPhilip Gaude c.s.15‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg (incorrect)
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins
naastligger ten westensteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Folkerts
verkoperPieter Scheltemaherbergier


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0169v van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0218v van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0013r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0019v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309r van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: ten zuiden van de grote sluis]526‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
huurderJan W. van der Werff c.u.60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes van Beemen
naastligger ten zuidende weduwe van Philip Gauda
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groot Verlaat]
verkoperLolkjen Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Rients [staat: Rienk] Michgiels Roorda, en als voogdes over hun dochter
verkoperMarijke Rients [staat: Michiels] Roorda


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0062r van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: dicht bij de grote sluis] in een steeg12‑00‑00 GGwoning
koper van 1/2Claas Simons
koper van 1/2Reinder de Groot briefbesteller
naastligger ten oostenJohannes van Beemen mr. pruikenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Scheltens
verkoper q.q.Johannes Alberts, gelastigde vantrekveerschipper op Franeker
verkoperde weduwe van Philip Gauda


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-040 , pag. 107Rommelhaven 20Jan Scheltes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0035v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0073v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0237r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0059v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: wijk C-095 in een steeg bij de grote sluis]150‑00‑00 CGwoning
koperHendrik van Beemen mr. schrijnwerker
huurderLinse Johannes c.u.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Scheltes
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik van Beemen, mr. schrijnwerker, koopt een woning C-095, nu gebruikt door Linse Johannes c.u., nabij de grote sluis in een steeg, naast het huis en erf van Jan Scheltes. Geen grondpacht. Ten O. en Z. wd. Jan Claasen, ten W. de steeg, ten N. Jan Scheltes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-043, pag. 146Rommelhaven 20Jan Scheltes2‑10‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Wietske Herkes... geb 25 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Berendt Hendriks van Beemen... dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1858; wed. B. vB. gebruiker van wijk C-094, vroedvrouw, medegebruiker Hendrik van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Hendrik Beerends van Beemen... 1847, zv Berend vB., en Hendrikje Beidschat; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1847; gebruiker van wijk C-094, schoenmaker; medegebruiker is Berend van Bee men wed., vroedvrouw; eigenaar is Jan S. van der mei erven, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Jan Scheltes van der Mey... in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-094Rommelhaven 20Jan S van der Mey ervenBerend van Beemen wedvroedvrouw
C-094Rommelhaven 20Jan S van der Mey ervenHendrik van Beemen schoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 671Rommelhaven 20Jacob Pieters MetzelaarsluiswagterHarlingenhuis (138 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Elisabeth Riedhoutoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-094; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-094Bij de Grote SluisDirk Jager24 jvleeshouwerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-094Bij de Grote SluisElisabeth Riedhout30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-094Rommelhaven 20Jelte Jans van der Brug, overleden op 23 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 30 jr (geboren 27/9/1815), blikslager, overleden Rommelhaven C 94, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Geertje Wiegers... Jans Timmer op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk C-094; Karel Jans en G.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 671Rommelhaven C-094Daniel S. Hollengawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 671Rommelhaven C-089Foeke Foekenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 671Rommelhaven 20 (C-089)Foeke Foekens (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 20P. Moormankantoorbediende


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Sluis 20A. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.
Gr. SluisM.Z.H. de Jong Meyer908


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisA. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.
Gr. SluisM.Z.H. de Jong Meyer908


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisA. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 20A. (Albertus) Brijder


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 20rijksmonument 20630
  terug