Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 97
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 977-029 7-029 C-078C-072


Naastliggers vanVoorstraat 97
ten oostenVoorstraat 99
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 95
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 97naamloze steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0115v van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Harmens


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456v van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Harmens


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ00‑00‑00 cghuis, mouterij en huis of kamer
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Met Hermens
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPyer Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (a) een huis een mouterij met nog een huis en kamer, nz. Voorstraat. Ten O. erven Met? Henckes?, ten W. Pyter Tytes.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ00‑00‑00 cghuis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer
koperN. N. de Ossenkop
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis waar het Ossehooft uitsteekt, mouterij en kamer op de Voorstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ0‑00‑00 CG1/2 huis en mouterij waar het Ossehoofd uitsteekt
koperN. N. de Ossenkop
naastligger ten oostenGerryt Andries bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyer Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAmmerens Sweerts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Ammerens Sweerts wv Jan Pyters als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij voors. Jan, 1/2 huis en mouterij daert oxehooft vuytsteeckt nz Voorstraat, waarvan Ammerens de andere 1/2 toebehoort. Ten O. de wv bakker Gerryt Andries, ten W. Pyer Tytes. Grondpacht.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ2300‑00‑00 GGhuis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer
koper provisioneelburgemeester Dirck Willems Keth de Ossenkop
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerryt Andries
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) een huis, mouterij en kamer daert ossehooft vuytsteeckt nz Voorstraat. Ten O. Lijsbeth wv Gerryt Andries, ten W. Pier Tytes. Provisioneel geboden door burgemeester Dirck Willems Keth 2300 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSybrant Feyckes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0374r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenaam van mijnheer Jan Nanninghs
naastligger ten oostenburgemeester Dirck Willems


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mijnheer Jan Nannings
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Keth


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrant Feyckes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120r van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Feykes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0060r van 12 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Feykes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Sybrant Feyckes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0167v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenImscke Sybrants


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Gouckes


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Gouckes zoutzieder


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0065va van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaucke Fockes kooltjer
naastligger ten zuidenWytse Piebes
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Gulden Ossekop


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0065va van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97achterNoordijs WZ [staat: Oosterwal]800‑00‑00 GGmouterij en huis
koper provisioneelSierck Dirx mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen3‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: diept]
naastligger ten zuidenBaucke Fockes kooltjer
naastligger ten zuidenWytse Piebes
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Gulden Ossekop de Gouden Ossenkop
naastligger ten westenGerryt Gouckes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBraam
verkoper q.q.dr. Suffridus van Eelcoma, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcomakoopman
verkoper van 1/2Wouter Gerryts Brouweropzichter op de Landschaps Impositien


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Goukes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarvroedsman Bonk cum socio
gebruikervroedsman Bonk cum socio
huurwaarde64‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarde vroedsman Bonk dogter cum soc.
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ661‑00‑00 GGhuis
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metwinkelier
koperAukjen Tjeerds
verpachter grondde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Zuringar 1‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarin twee vrije in- en uitgangen
naastligger ten oostenburgerhopman Wytze Talma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonck, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
verkoper van 1/2Voordanotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Auckien Tjeerds (van Esta) koopt een mooi huis nz. Voorstraat, met in de steeg 2 deuren waardoor het huis vrij in- en uitgang etc. heeft. Ten O. die steeg, waarvan Wytse Talma het voorste deel, en Johannes Vosma het achterste deel gebruikt, ten Z. de Voorstraat, ten W. de Gortmakerssteeg waarlangs dit huis ook vrij in- en uitgang heeft, ten N. de burgemeester Menalda. Belast met grondpacht aan erven Gouke Suringar. Gekocht van Hylkje Jacobs Boncq x Jan Hendrix, en Maria Suringar x notaris Voorda, voor 661 gg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Ossenkop


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97achterVoorstraat NZ [staat: achter huis de Ossenkop]495‑00‑00 GGpakhuis
koperburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenhuis op de Oosterwal
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Ossenkop de Ossenkop
naastligger ten westende gorterij van Johannes Tjebbes
naastligger ten noordenbesloten steeg waarlangs op- en afslag
naastligger ten noordenFreerk Tijssen
verkoperHylkje Jacobs Bonk, gehuwd met
verkopermr. Jan Hendrix
verkoperMaria Zuringar, gehuwd met
verkoperVoordanotaris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rein Sickes Menalda koopt een pakhuis achter het huis 'de Ossekop', met op en afslag door een besloten steeg ten Z. van een huis aan de Oosterwal. Dat huis ligt ten O. van het gekochte pakhuis en heeft de gorterie van Johannes Tjebbes ten W. Ten Z. 'de Ossekop', ten N. Freerk Tijssen. Gekocht van Hylkjen Jacobs Bonk, vrouw van Jan Hendriks, en Maria Suringar, vrouw van not. Voorda.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLieuwe Sjoerds
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLieuwe Siverds de Bruin koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLieuwe Sjoerds
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0187v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis de Ossekop


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0187v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97achterVoorstraat NZ [niet vermeld]1050‑00‑00 CGpakhuis
koperburgemeester Doede Johannis Vosma, gehuwd met
koperBaukjen Fopma
naastligger ten zuidenhet huis de Ossekop de Ossenkop
naastligger ten oostenLaas Spannenburgh
naastligger ten westenTiebbe Johannis gortmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4oud burgemeester Sicco Menaldakoopman
verkoper van 1/4Aaltje Menalda, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4Mattheus Smid J.U.D.koopman te Franeker
verkoper van 1/2Lijsbeth Hiddes Baars, weduwe van
erflaterwijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Johannes Vosma x Baukjen Fopma koopt pakhuis achter 'de Ossekop', met op- en afslag aan de Oosterwal (Noordijs) langs een besloten steeg die ook door het huis ten N. mag worden gebruikt, maar de afslag van het verkochte pakhuis moet wel ongehinderd blijven. De steeg ligt ten Z. van het pakhuis. Ten O. Laas Spannenburg op de Oosterwal, die dus het mede-gebruik heeft van die steeg, ten W. de gorterij van Tjebbe Johannes (v.d. Meulen). Gekocht van Lijsbeth Hiddes Baars wv Rein Sickes Menalda, voor de helft en Sicco- en Aaltie Menalda x Mattheus Smid, samen voor de helft, als erfgenamen van Rein Sickes Menalda.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ3600‑00‑00 CGhuis
koper door niaarburgemeester Doede Johannis Vosma
geniaarde koperburgerhopman Sybout Bumazilversmid
verpachter grondde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar 1‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Doede J. Vosma
naastligger ten noordenburgemeester Doede J. Vosma
verkoperLieve Siverds de Bruin, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperAukjen Tjeerds van Esta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma, burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sybout Buma, een huis nz. Voorstraat. Ten O. Sjoerd Talma, ten W. en N. de koper, ten Z. de Voorstraat. Er is een grote kelder, ruime zolders en 2 deuren in de steeg ten O., waardoor vrij in- en uitgang. De tuin is van burgemeester Vosma. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin, wijnhandelaar x Aukjen Tjeerds van Esta.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer burgemeester Doede Vosma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-029 Voorstraat 97Taeke Heins, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerWiltetus Hendrix
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten westensteegje


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0265r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmevrouw Johanna Bourboom c.s.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ op de Appelmerkt1462‑00‑00 GGhuis genaamd de Ossekop
koperHendrik Spannenborg, gehuwd metkoopmande Ossenkop
koperYttje Dirks Siderius
huurderHendrik Spannenborg c.u.koopman110‑00‑00 CG
afgewezen niaarnemerburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemerAafke Bierma
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenDouwe Gabbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Schaaf c.u.
naastligger ten noordenburgemeester Schaaf c.u.
verkoperJohanna Bourboom, erfgename van
verkoperwijlen burgemeester Doedoneus Vosma
tekst in de margeDe Hr. Hendrik Schaaf, mede regerend burgemeester en coopman binnen Harlingen, voor sig selfs en als man en voogd over sijn huisvrouw vrouw Aafke Bierma, en in dien qualiteyt alhier in judicio present en met de procureur Dreyer gesterkt, versoekt uit kracht van naastlegerschap en mandeligheid, het niaar van nevenstaande geproclameerde huizinge cum omnibus annesix, met belofte en aanneminge, om de handen van de echtelieden copers soo ten respecte van de coopsomma als alle wettige accessorien van dien, vrij kost- en schadeloos te sullen guaranderen en ontheffenm offererende ten dien einde aan de notaris Pesma wegend de proclamanten tot hoedinge van 't liquide een somma van agt hondert caroliguldens, met verdere aanneminge om 't illiquide bij moderatie of tauxatie van dezen Edelen geregte te willen voldoen, onder welke paesentatien en aannemingen de heer retrahent versoekt dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen worden afgewezen en de adjudicatie op deselve persoon gedecerneerd.
tekst in de margePesma, wegens de proclamanten, protesteert de nullitate en tot onschadelykheid van het niaarversoek dooe den retrahent ondrnomen en verklaart sig daartegens te opponeren, met versoek van libel, houdende des niettemin de geoffereerde penningen voor geconsigneerd.
tekst in de margeDreyer, wegens de retrahent, dient bij monder van libel.
tekst in de margeDreyer, wegens de retrahent, verklaart genoegen te neemen in het contract door de proclamanten gepasseerd de dato den 21 may 1756 en uiut hoofde dies siet den retrahent van zijn gedane niaarneminge af, de proclamanten alzo adjudicatie van 't geproclameerde gunnende. Welke acte van desistement bij Pesma wegens de proclamanten wort geaccepteert.
tekst in de margeFiat adjudicatio op den proclamanten.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Spannenburg x Yttje Dirks Siderius koopt een mooi huis 'de Ossekop', nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. Douwe Gabbes, ten W. en N. de burgemeester Hendrik Schaaff, ten Z. de straat. Er is een dubbelgewelfde kelder onder, grote zolders, mooie kamers en een plaats. Het huis ten W. is mede-gerechtigd tot de regenwaterbak van dit verkochte huis. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Gekocht van Johanna Bourboom, als erfgenaam van haar man Doedeneus Vosma, mede-gecommitteerde staat van Friesland en burgemeester van Harlingen. (Hendrik Schaaff heeft geniaard ratione vicinitatis.).


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrik Spannenburg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ op de Appelmerkt2900‑00‑00 CGhuis de Ossekop genaamd
koperSytze Drieses van der Zee, gehuwd metkoopmande Ossenkop
koperEelkjen Bentes IJsenbeek
naastligger ten oostende heer S. Wybinga
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende heer A. Blok
naastligger ten noordende heer A. Blok
verkoper van 1/2Doettje Spannenburg meerderjarige vrijster
verkoper van 1/2Yefke Spannenburg, gehuwd met te Rotterdam
verkoper van 1/2Abraham Spieringshoek te Rotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Drieses v.d. Zee x Eelkje Bentes IJsenbeek koopt het huis 'de Ossekop' op de Appelmarkt. Ten O. S. Wybinga, ten W. en N. A. Blok, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Doetje-, meerderjarige vrijster, en Yefke Spannenburg x Abraham Spieringshoek te Rotterdam, elk voor 1/2, voor 2900 cg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Minne Clases Blok


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van van der Zee


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van S. van der Zee


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Douwes zoutdrager


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 97Voorstraat NZ bij de Korendragersbrug2900‑00‑00 CGhuis
koperJanke Thomas IJzenbeek, gehuwd met
koperGerloff Jacobs de Vries
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Bandsma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Minne Blok
naastligger ten noordenEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sytze Drieses van der Zee koopman
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sytze Drieses van der Zeekoopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-027 , pag. 106Voorstraat 97Gerlof Vries, 22 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0124r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Jacobs de Vries, gehuwd met
naastligger ten westenJanke IJsenbeek


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanke IJsenbeek


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-029, pag. 144Voorstraat 97Gerlof de Vries5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97 Battaardmogelijk is het Petrus Franciscus Battaart; medegebruiker van wijk C-078; andere medegebruiker is Jan de Breet, ontvanger der domeinen; eigenaar is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Jan de Breetmedegebruiker van wijk C-078, ontvanger der domeinen, medegebruiker mevr. Battaard; eigenaar en gebruiker is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Janke Thomas IJzenbeek... van wijk A-157; gebruiker Broer R. de Vries, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-078, ijzerkramer; medegebruiker Jan de Breet, ontvanger der Domeinen, mevr. Battaard, 1814. (GAH204); geb 1781 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 97 Janke IJsenbeekfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-078Voorstraat 97Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-078Voorstraat 97Janke IJsenbeek Jan de Brut ontvanger der domeinen
C-078Voorstraat 97Janke IJsenbeek Battaard mevr


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 en 114 van 15 apr 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-078Voorstraat 97provisionele en finale toewijzingfl. 2127huis C-078
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSipke van Slooten
koperHenderica Blomberg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 680Voorstraat 97Anna IJzenbeek en mede E.Harlingenhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Anna Maria/Margareta IJsenbeek... HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJzenbeek en Sytske Heins; A. IJ. en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Eelkje Klaases IJsenbeek... HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJsenbeek en Sijtske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Jaapje Boonstraoud 29 jaar, geb Nijehoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-078; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Nicolaas IJsenbeek... ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk C-090; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-078; VT ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-078Voorstraat 97N IJsenbeek stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-078VoorstraatAnna Margreta IJsenbeek50 jmodemaaksterHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatEelkje IJzenbeek46 jmodemaaksterHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatNikolaas IJzenbeek44 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, gehuwd
C-078VoorstraatNeeltie Hoekstra24 jmodemaaksterTexelv, protestant, gehuwd
C-078VoorstraatSytske IJzenbeek4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatJantje IJzenbeek2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatEelkje IJzenbeek1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatHelena Maria Repko19 jFranekerv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatJaapje Boonstra29 jNijehoornv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 680Voorstraat 97anna ijzenbeek en m.e.150 gl.7.00 gl.11.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 273 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-078Voorstraat 97Anna M. Nicolaas IJsenbeek, overleden op 25 december 1844M.=Margrieta, 5 mnd (geboren 11/8/1844), overleden Voorstraat C 78, dochter van Nicolaas IJsenbeek & Neeltje Hoekstra, zuster van minderjarige Sytske, Jantje, Eelkje en Heintje Nicolaas IJsenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Tjeerd Mathijsses Ouendag... zv Matthijs Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 680Voorstraat C-078Nicolaas IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3967Voorstraat C-072Erven Klaas Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3967Voorstraat 97 (C-072)Johannes van Smedenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 97 Gerrit Sluiktimmermanf. 900f. 1000
Voorstraat 97 Hermine H. van der Walonderwijzeresf. 600f. 600


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.A. Huijser194Bloemenmag. "Semper Florens"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.A. Huijser194Bloemenmag.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1924 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemper Florenshandelskweekerij, bloemenmagazijn


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemperflorensbloemenmagazijn


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 97amej. K.R. Visseronderwijzeres


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijserhandelskweekerij, bloemenmagazijn


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser en zonenSemperflorensbloemenmagazijn


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemperflorenshandelskweekerij, bloemenmagazijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.
Voorstr. 97Bloemenmag. Semperflorens194J.A. Huijser & Zn.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.
Voorstr. 97Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. HuijserSemper Florenshandelskwekerij


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.P.H. Versluisv/h J.A. Huijser & zonenbloemenhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 97R.L. (Roelof) Roos


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97R.L. RoosSemperflorensbloemsierkunst


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 97rijksmonument 20706


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.P.H. Versluisv/h J.A. Huijser & zonenbloemenhuis
  terug