Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 99
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 99 7-030 7-030 C-079 C-073


Huisnaam in: 1731
Gebruik:
Naam: de bonte bok
Kwartier/wijk
Verkoper: talma, wytse piebes
Koper/eigenaar: talma, sjoerd piebes


Huisnaam in: 1739
Gebruik:
Naam: de bonte bok
Kwartier/wijk
Verkoper: talma, erven sjoerd piebes
Koper/eigenaar: wytses, anderies


Huisnaam in: 1751
Gebruik:
Naam: de bonte bok
Kwartier/wijk
Verkoper: wytses, wd. andries
Koper/eigenaar: gabbes, douwe


Huisnaam in: 1779
Gebruik:
Naam: de bonte bok
Kwartier/wijk
Verkoper: gabbes, douwe
Koper/eigenaar: wybinga, schelte


Huisnaam in: 1793
Gebruik:
Naam: de bonte bok
Kwartier/wijk
Verkoper: wybinga, schelte
Koper/eigenaar: bandsma, harmen hendriks
Naastliggers vanVoorstraat 99
ten oostenVoorstraat 101
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 97
ten noordenhet Noordijs


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 99naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Met Hermens


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Andries bakker


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerryt Andries


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat NZhuis
 
koperGerben Douwes, gehuwd metschoenmaker1001-07-00 GG
koperGeertie Dircks
verpachter grondde erfgenamen van wijlen de weduwe van Gerryt Andries 2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lieuue Wybes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSybrant Feyckes
naastligger ten noordenMaycke Gerryts
verkoperLijsbet Meynerts voor haar jongste kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Andries
verkoperAndries Gerryts oudste zoon, oud 25 jaar, en
verkoperMettie Gerryts oudste dochter, ca. 21 jaar


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWytse Pybes van Tallum


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPybe Wytzes Tallum


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-030Voorstraat 99huis
eigenaarGerloff Jansen
eigenaarPiebe Wytses cum fratre
gebruikerWytse Piebes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
grondpacht aan Claes Pieters erven tot Bolswart
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-030Voorstraat 99huis
eigenaarPiebe Wytses erven
gebruikerWytse Piebes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
grondpacht aan Claes Pieters erven tot bolswart
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan24-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarin twee vrije in- en uitgangen
naastligger ten oostenburgerhopman Wytze Talma


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-030 Voorstraat 99huis
eigenaarWytse Piebes cum fratre
gebruikerwed. Marten Harmens
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG
grondpacht aan Claes Pieters erven tot Bolswart
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat NZ1/4 huis genaamd de Bonte Bock
 
koperSjoerd Talma destillateur en koopman170-00-00 GG
eigenaar van 1/4Sjoerd Talmadestillateur en koopman
huurderStijntie Jacobs 70-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLieuwe Siverds de Bruin koopman
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Weima
verkoper q.q.Jacob Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Piebes Talma, destillateur, koopt 1/4 huis op de Appelmarkt, 'de Bonte Bok' geheten, waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. erven Eeuwe Piers, ten Z. de straat en het diept, ten W. Lieuwe Sjoerds de Bruin, ten N. wd. Weima. Er is een steeg ten W. Gekocht van (Jacob Tuininga, namens) Wytse Piebes Talma.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-030 Voorstraat 99huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerStijntie Jacobs
huurwaarde68-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-10 CG


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat op de Appelmarkthuis
 
koperAnderies Wytses, gehuwd methuistimmerman en winkelier1175-00-00 GG
koperPytje Pytters winkelier
verpachter grondSioerd Talma 2-00-00 CG
huurderStijntie Jacobs
naastligger ten oostenEnog Sioerds n.u.schipper
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende heer burgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordende weduwe Weima
verkoper van 1/2Sioerd Talmakoopman
verkoper van 1/2de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wytse Talma, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/2Grytie Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Wytses, huistimmerman x Pytje Pytters, winkelierse, koopt huis vanouds 'de Bonte Bok', op de Appelmarkt. Ten O. de schipper Enog Sioerdts, ten Z. de straat en diept, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. wd. Weima. Er is een steeg ten W. Gekocht van erven Talma x Grietje Oosterbaan.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0195r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndrys Wytses


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-030 Voorstraat 99Andrys Wytses, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-030 Voorstraat 99huis
eigenaarAndrys Wytses
gebruikerAndrys Wytses
huurwaarde68-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-07-04 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat op de Appelmarkthuis
 
koperDouwe Gabbes, gehuwd metmr. timmerman1076-07-00 GG
koperJanke Tjallings
verpachter grondSjoerd Talma 2-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Ages
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenAntje Sierks Hylaerda, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Weyma
verkoperPytje Pyters, weduwe vanwinkelier
verkoperwijlen Andries Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gabbes, mr. timmerman x Janke Tjallings kopen huis c.a. van oudsher 'de Bonte Bock' genaemt, aan de Voorstraat op de Appelmerkt, bewoond door de verkoperse c.s. Grondpacht 2 cg. aan Sjoerd Talma. Ten O. Willem Ages, ten Z. de Voorstraat, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. Antje Sierks Hylaerda wv de burgemeester Weyma. Besloten steegje ten W. Gekocht van Pytje Pyters, winkelierse wv Andries Wytses, voor 1076 gg. 7 st. De verkoopprijs moet worden betaald aan Sjoerd Talma en de andere crediteuren van wl. haar man.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenDouwe Gabbes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis
 
koperSchelto Wybinga koopman910-21-00 GG
verpachter grondS. Talma 2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baard
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrik Spannenburg
naastligger ten noordenAnnaeus Faber
verkoper q.q.Pier Eelkes Bakker, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Yede Hoornstra, geauthorizeerde curatoren overkoopman
verkoperDouwe Gabbesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt 'de Bonte Bok' op de Appelmarkt, met een besloten steeg ten W. Ten O. erven Willem Ages Baard, ten W. erven Hendrik Spannenburg, ten Z. de Voorstraat, ten N. Anneus Lourens Tabes. Gekocht van Douwe Gabbes, mr. timmerman.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer S. Wybinga


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0070v van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchelte Wybinga koopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0215r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Douwe Arjens


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat NZhuis
 
koperHarmen Hendriks Bandsma 680-00-00 GG
huurderSijke Doekes Galema
naastligger ten oostende weduwe van S. van der Zee
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van S. van der Zee
naastligger ten noordenBente van der Zee
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hendriks Bandsma koopt huis 'de Bonte Bok'. Ten O. en W. wd. S. v.d. Zee, ten Z. de straat, ten N. Bente v.d. Zee. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0088r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Douwe Arjens


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Bandsma


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0306v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Bandsma


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-028 Voorstraat 99H Bandsma


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 21 nov 1809
adressoortbedraggebruik
C-079Voorstraat 99koopaktefl. 850huis C-079
 
verkoperHarmen H. Bandsma
koperAbraham de Ruiter


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 99Voorstraat NZ wijk C-079huis
 
koperAbraham de Ruiter 850-00-00 CG
naastligger ten oostenTamme de Witt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke IJsenbeek
naastligger ten noordenJanke IJsenbeek
verkoperHarmen H. Bandsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham de Ruiter koopt een huis aan de Voorstraat, wijk C-079, bewoond door de verkopers. Ten O. Tamme de Witt, ten Z. de Voorstraat, ten W. en N. Janke IJsenbeek. De losse goederen, waaronder toonbank en winkelplanken, moeten op tauxatie worden overgenomen. Gekocht van Harmen H. Bandsma, voor 850 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-030 Voorstraat 99A de Ruiter3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Fetze Pieters van der Stel... en Trijntje vd Stel; BS huw 1817, huw 1820, ovl 1826, ovl 1847, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk C-079, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; VT1839; F. v. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-079Voorstraat 99Fetze van der Stel Fetze van der Stel boendermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 681Voorstraat 99Fetze van der StelHarlingenboendermakerhuis en erf (72 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 95 van 16 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
C-079Voorstraat 99obligatiefl. 700huis aan de Voorstraat C-079
 
schuldenaarFetse Pieters van der Stel (gehuwd met Sijke Hens de Groot)
schuldeiserJan Eelkes van der Post


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-079Voorstraat 99Sijke Heins de Groot, overleden op 23 december 1835vrouw van Fetse Pieters van der Stel, boendermaker Voorstraat C 79 (testamentair erfgenaam), moeder van Trijntje (vrouw van Jan Eelkes van der Post, kleermaker Voorstraat C 65) en wijlen Hieke Fetses van der Stel (vrouw van Barend Andeles Dreyer, bij de Hoogstraat , moeder van minderjarige Baukje, Sijke en Yeke Barends Dreyer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Jean Goddinoud 33 jaar, geb Glons, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, strohoedenmaker, wijk C-079; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-079VoorstraatJean Goddin33 jGlons prov. Luikm, rooms katholiek, ongehuwd, stroohoedemaker
C-079VoorstraatTeuntje P de Bruin18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 681C-079 Jan van der PostHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Evert Wellinga... huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; gebruiker wijk A-175, koperslager; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); E.P.W. van HRL. en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Jan Eelkes van der Post... okt 1821 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1821, meester kleermaker, boendermaker en binnenvader, N.H., ovl wijk C-079, zv Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-079Voorstraat 99Rigtje Wellingageb 7 okt 1810 HRL, dv Evert W., en Jantje Jurjens, na 1880 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Evert Wellinga en Jantje Jurjens


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 681C-079 (Voorstraat)Trijntje F. van der Stel vrouw van J. van der Postwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 681C-073 (Voorstraat)IJke A. Dreijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 681Voorstraat 99 (C-073)Jan Dreijer (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 99 Abe Osingasigarensorteerder en winkel. in groenten
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 99F.Nagelsigarenwinkelier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 99, HarlingenVoorstraat 99F. Nagel jr.Signaal, 'tsigarenmagazijn


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 99H. (Hendrik) Dijkstra


1986 - variaadresbronbericht
Voorstraat 99Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 99rijksmonument 20707
  terug