Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 42-1392-138/22-153D-007D-005


Naastliggers vanScheerstraat 4
ten oostenScheerstraat 6
ten westenScheerstraat 2
ten noordende Scheerstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Scheerstraat 4naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0053v van 5 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Franekerpoort, bij de212‑10‑00 cgledige plaats met loodsje
koperIdts Meckes, gehuwd met
koperAuck Annes
naastligger ten oostenCornelis Mevis
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenRompcke Rompckes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperWouter Uulckes, gehuwd met
verkoperMaycke Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdts Meckes x Auck Annes. Ledige plaatse c.a. met het loodske daarop staande. Bij de Franiker poort. Ten W. Rompcke Rompckes, ten O. Cornelis ? . Met vrij medegebruik van de steeg ten zuiden. Gekocht van Wouter Uulckes x Maycke Gerryts voor 212 gg 10 st.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0192v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]390‑00‑00 gghuis met ledige plaats en loodsje
koperJacob Auckes, gehuwd met
koperAnne Jouckes
naastligger ten oostenCornelis Meeves
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenRompcke Rompckes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperIdts Merks, gehuwd met
verkoperAuck Annes


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Harmens


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0446v van 17 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: in de Noordijs]402‑10‑00 cghuis
koperPieter Jacobs, met als gelastigde zijn zwager te Amsterdam
koper q.q.Wolther Uulckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
protesteert vanwege een obligatieSaeff Hendricx
naastligger ten oostenCornelis Mennes lakenkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Romckes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Auckes, gehuwd metschuitvaarder
verkoperAnna Jouckes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKempo Andries


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0103r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmerman


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0270r van 26 sep 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [niet vermeld]852‑00‑00 gghuis en plaats
koperJildert Hiddes c.u.
floreenrente1‑14‑00 floreen
naastligger ten oostenAernt Pouwels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLaes Dirckx
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperHans Keimpes [staat: Kimpes] c.u.mr. timmerman


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005v van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJellert Hiddes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJilderen Hiddes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJilderen Hiddes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJilderen Hiddes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: hoek Noordijs, de straat lopend naar de Franekerpoort]900‑00‑00 gghuis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg
koperThijs Ubles c.u.bakker
floreenrente1‑14‑00 floreen
naastligger ten oostenEvert Ruirdts
naastligger ten zuidendoorgaande steeg [niet vermeld]
naastligger ten westenYde Taakes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddessmalschipper


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062r van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Noordijs om de hoek in de straat naar de Franekerpoort]900‑00‑00 gghuis met loods en plaats
koperThijs Uubles bakker
floreenrenteoud burgemeester Pieter Claasen1‑14‑00 floreen
naastligger ten oostenburgemeester Evert Ruirds
naastligger ten zuidendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang [niet vermeld]
naastligger ten westenYde Taakes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddessmalschipper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 15rScheerstraat 4Thijs Ubles, bakkerf. 1200-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van het Noordijs in de straat naar de Franekerpoort toelopende]450‑10‑00 gghuis, loods en plaats
koper provisioneelClaes Lammerts
floreenrente1‑14‑00 floreen
naastligger ten oostenhet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Edo Taeckes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJenneke Jans voor zich en haar twee minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Oebles


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001r van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pakhuissteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117v van 16 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052v van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: de straat van Noordijs tot Lommertspijp]163‑17‑00 cghuis
koperJasper Gerrits
naastligger ten oostenStoffel Theunis* zakkendrager
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperSijke Ruirds ongehuwde dochter te Hindelopen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: straat van het Noordijs naar de Lombartspijp]295‑00‑00 cghuis
koperTaeke Johannis, gehuwd metmr. knoopmaker
koperBinke Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
toehaakeen rijksdaalder voor de vrouw van de verkoper
huurder voorkamerGryttje Wouters 13‑00‑00 gg
huurder achterkamerJan Gerrits varensgezel7‑00‑00 gg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Stoffel Theunis
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenvroedsman Taecke Coolhart
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat lopende van het Noordijs na de Lombartspiep]
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Johannis, mr. knoopmaker x Binke Sipkes kopen een huis in de straat van het Noordijs naar de Lombartspijp. Ten O. de wv Stoffel Theunis, ten Z. een steegje, ten W. Taecke Coolhart, ten N. de straat. Grondpacht 1 cg 17 st 8 pn. Gekocht van Jasper Gerrits, voor 295 cg en een rijxdaalder voor de verkopers' vrouw.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228r van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaecke Johannes loonwerker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139 , folio 36Scheerstraat 4huis
eigenaarTake Johannis
gebruikerTake Johannis
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139 , folio 22rScheerstraat 4huis
eigenaarTaecke Johannis
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139 , folio Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Taeke Johannis
gebruikerwed. Taeke Johannis
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaco Johannes


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0114r van 22 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeeke Johannis


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar waarvan de uitkomst niet (hier) is vastgelegd. Hierdoor is vooralsnog onduidelijk of de oorspronkelijke koper het onroerend goed inderdaad heeft verkregen, of degene die in bezwaar is gegaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: straat die loopt naar de oude Bank van Lening]274‑00‑00 gghuis
koperGeertje Jans, gehuwd met
koperTjerk Jurjens mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
niaarnemer ratione vicinitatisSybrand Feitemakoopman
naastligger ten oostenFeitema koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jacobus Dirks Coster, curator over
verkoperde kinderen van Bouwe Bouwes, gehuwd met
verkoperGeertje Taekes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Midlumerstraat] bij de Lombardspijp tegenover de Scheer335‑14‑00 gghuis
kopermeerderjarige vrijster Geertje Johannes
naastligger ten oostenSybrand Feitema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feitema
naastligger ten westende heer Smit
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
mede eigenaarSybrand Feitema
verkoperGeertje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Tjerk Jurjens


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ bij de zogenaamde Lombertspijp800‑00‑00 cghuis
koperSymon Wijma, gehuwd metgezworen klerk ter secretarie van Barradeel
koperSibbeltje Johannes
naastligger ten oostenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten westenRein Smit
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperGeertje Johannes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-153 , folio 41rScheerstraat 4huis
eigenaarS. Wijma
gebruikerDirk Taekes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal39‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑02‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-153 , folio 41rScheerstraat 4huis
eigenaarde h.w.geb. heer Plettenberg
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal35‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑02 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0101r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-153 , folio 41rScheerstraat 4huis
eigenaarde hoog welgeb. heer Plettenberg
gebruikerRuurd Johannes
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal35‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑02 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ130‑15‑00 cghuis
koperRonus H. Blombergen koopman
huurderRuurd Johannes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama
naastligger ten westenClaas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Cornelis D. Zijlstra, gelastigde vansolliciteur bij de marine
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenberg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: wijk D-008]105‑00‑00 cghuis
koperFrans Tjallingii koopman
huurderEvert Postma c.u.36‑00‑00 cg
naastligger ten oostende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten zuidende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperNicolaas Blombergpredikant te Midlum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-153 , pag. 41Scheerstraat 4Frans Tjallingii 0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Frans Tjallingii... (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-007Scheerstraat 4wed F Tjallingiiwed F Tjallingiipakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 697Scheerstraat 4Sybrand Tjallingii koopmanHarlingenhuis en erf (95 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Doutje Walings... huwt met Gorrit de Boer, werkster, N.H., dv Jan W, en Klaasje Arjens; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697Scheerstraat D-007erv. Cornelis J. Teves pakhuis
Sectie A nr. 697Noordijs D-010Nolle J. Dirks woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697Scheerstraat D-005 Dirk Tjallingii pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4655Scheerstraat 4 (D-005)Sybrand Tjallingii (en Cons.)pakhuis


1910 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-493
Scheerestraat 4Algra en Ypey


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13598
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25935
Scheerstraat 4Firma R. Ypey


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26196
Scheerstraat Firma Algra & Ypeij


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28006
Scheerstraat 4Fa. Algra en Epey


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30934
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31447
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33091
Scheerstraat 4Firma Algra en Ypey


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.B.C. Algra878Kant.


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ScheerstrB.C. Algra2878Kant


2023
0.2209300994873


  terug