Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grachtswalplein 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grachtswalplein 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-169B-236


Naastliggers vanGrachtswalplein 7
ten zuidenhet Grachtswalplein
ten westenGrachtswalplein 5


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Barend Jansen Visser... wijk A-081, pak- en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-186, pakhuis, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 9, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-169Grachtswalplein 7Barend Visser & zoonledig


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Aukje Hendriks Dreyer... 1823 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1823, 2e huwt met Albert Casjens vd Velde op 23 jun 1831 HRL, ovl wijk B-169, dv Hendrik Jans D, en Gesina Jans Groeneveld; BS huw 1823, ovl 1827, huw 1831, ovl ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 7Grachtswalplein 7de Stad Harlingen Harlingenstadswal (22382 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Cornelis Cornelis de Vries... Cornelis Johannes dV, en Janke Cornelis; BS ovl 1833; 1834 huwelijken, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Jan Jans de Vries... met Dieuwke Johannes de Boer op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, schoenmaker in 1851, ovl wijk B-169, zv Jan d. V., en Eeke Jans Proosterbeek; BS geb 1817, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Antoinette ten Zweege... dogter van Willem ten Zweege en Trijntje Gelinde. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Dirk Hillebrands van Loon... Gerbens vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Elisabeth Brouwer... B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Grietje Jans Post... wonende te HRL, N.H., dv Jan Jans P, en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Rintje Taekes Kuipers... H-131, zv Teeke K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Teuntje Harmens van den Berg... 1815, N.H., dv Harmen vde B., en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2376bolwerk B-169Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema vlasbrakerij


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-169Grachtswalplein 7Meine van der Vaartgeb 1804 Noordwolde, ovl 21 jan 1865 HRL, huwt met Maria Westwijk, ovl wijk B-169, schipper, zv Klaas vd V, en Freerkje ... ; BS ovl 1865


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4016Noordergrachtswal B-236 Gemeente Harlingen woonhuis en ziekenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4016Grachtswalplein 7 (B-236)Gemeente Harlingentijd. ziekenhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grachtswalplein 7F. (Freerk) Spoelstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grachtswalplein 7 1928  terug