Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) A-192 A-206
 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Rintje Pietersovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-192, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-192Anjelierstraat 10Rintje Pieters wedRintje Pieters wed


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-192Anjelierstraat 10Akke Pieters Vettevogel, overleden op 1 november 182863 jr, Laanen A 192, wed. Hendrik Jans Vettevogel, moeder van Trijntje Hendriks Vettevogel, vrijster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 72Anjelierstraat 10Albert BruiningHarlingensjouwermanhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Beitske Rintjes van der Post... A-210, dv Rintje Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Dieuwke Beetsoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-192; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Johannes IJsenbeek... Hervormd ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Klaas Taekes Kuipers... Halbes K, en Stientje Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Machiel Wessels IJlstrageb 1797 HRL, ovl 27 apr 1849 HRL, huwt met Dieuwke Beers, werkman, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; BS ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-192; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Yepkje Sybes Fokkema... Doekes F, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-192KarremanstraatMichiel IJlstra40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-192KarremanstraatDieuwke Beets30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-192KarremanstraatRienk IJlstra11 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-192KarremanstraatWessel IJlstra6 jNoordbrabandm, protestant, ongehuwd
A-192KarremanstraatJanke IJlstra3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 72A-192 (Achterstraat)Albert J. van Bruiningwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 72A-206 (Anjelierstraat)Hette W. Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 72Anjelierstraat 10 (A-206)Jitske Hettema (wed. Tiete Laverman)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 10B.Nielsentransportarbeider
  terug