Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Noordijs 27 2-157 2-189 D-024 D-019
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 27Noordijs OZ bij de Zakkendragersbrug, op de hoek van hethuis
 
koper provisioneelHendrick Hendrix glasmaker1400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van de weduwe van Edger Feddes Banga
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenSioerd Ages smid
verkoperde erfgenamen van de weduwe van Edger Feddes Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van de wd. Edger Feddes Banga, een huis hoek Noordijs, bij de Sackedragersbrugge, waar wd. Edger Feddes Banga heeft gewoond. Ten O. de verkopers (in het huis 'de Groene Molen'), ten N. Sioerd Ages, ten W. en Z. de straat. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van erven wd. Edger Feddes Banga. Geboden door glazenmaker Hendrick Hendrix 1400 GG.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarvroedsman Ripema
gebruikerWopke Gatzes
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarvroedsman Ripema
gebruikerWopke Gatses
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-8-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-157 Noordijs 27huis
eigenaarburgemeester Rypema
gebruikerWopke Gadtses
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-157 Noordijs 27huis
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde73-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-03-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 27Noordijs OZ op de hoek bij de Sakkendragersbrughuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd met2050-00-00 CG
koperGepke Jans
huurderFoppe Foppes mr. hoedenmaker
naastligger ten oostenhet huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten noordenJan Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperTrijntie Jans Kuik, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Livius Rypema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands x Gepke Jans koopt huis hoek Noordijs bij de Sakkedragersbrug. Ten O. het huis 'de Groene Molen' van Cornelis Veersma, ten Z. en W. de straat en diept. Gekocht van Trijntje Jans Kuik wv burgemeester Livius Rijpema.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-157 Noordijs 27Sipke Dirks, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


 


 


 


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 27Noordijs OZgroot huis
 
koper provisioneelN. N. 300-00-00 GG
huurderP. Hulzenbeek c.u.knoopmaker80-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe van Simon Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenLautenbach mr. schoenmaker
verkoperN. N.


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 27Noordijs OZ bij de Zakkendragersbrughuis
 
koperYede Jurjens, gehuwd met1225-00-00 CG
koperRinske Willems
huurderBroer Yemes c.u.
naastligger ten oosten [staat: noorden]S. Hingst
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: oosten]C. Lautenbach
verkoper van 1/2Saske Jans Perzijn, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Seerp IJsbrandykoopman
verkoper van 1/2Janna Geertrui IJsbrandy, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Janna Brouwerdoopsgezind predikantLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Jurjens x Reinke Willems koopt huis Noordijs bij de Zakkendragersbrug. Ten O. Cornelis Lautenbach, ten Z. en W. de straat, ten N. S. Hingst. Gekocht van Janke Jans Persijn wv Seerp IJsbrandi voor 1/2, en Janna Geertrui IJsbrandi x doopsgezinde ds. te Leeuwarden Jan Brouwer voor 1/2.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-189 Noordijs 27Yede Jurjens4-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 18 jan 1811
adressoortbedraggebruik
D-024Noordijs 27koopaktefl. 1038huis D-024
 
verkoperRinske Willems (wv Yde Jurjens)
koperJan Bettels (gehuwd met Grietie Tinges)


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 27Noordijs wijk D-024 bij de Zakkedragersbrughuis
 
koperJan Bertels, gehuwd met1038-00-00 CG
koperGritje Tinges
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinske Willems, weduwe van
verkoperwijlen Yede Jurjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bettels x Grietje Tinges kopen een huis aan het Noordijs bij de Zakkedragersbrug, wijk D-024. [Ook bij notaris Jacob Hanekuyk: toegang 26, inv.nr. 51003, rep.nr. 7 d.d. 18 jan 1811]. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Rinske Willems wv Yede Jurjens, voor 1038 CG.


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Trijntje Volbringgeb 1789 HRL, ovl 13 jul 1812 HRL; wijk D-024, dv Jan Hendriks V, en Trijntje (Waanders); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Jan Bettels... . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Johan Willem Petreus... BS huw 1821, huw 1823, ovl 1831 1832 huwelijken, ovl 1856, BS Franeker huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk D-024, 64; gebruiker van wijk D-057, boekhouder; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-024Noordijs 27Jan Bettels Jan Bettels winkelier


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 26 en 32 van 27 feb 1825
adressoortbedraggebruik
D-024Noordijs 27provisionele en finale toewijzingfl. 1417winkelhuis D-024
 
verkoperBernardus Drost
verkoperJohannes Drost
verkoperPieter Drost
verkoperGeertruida Harmens
verkoperHendrik Feikes de Boer
verkoperPetrus Rosinga
koperJan Jans van Glinstra


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 42 van 15 mei 1830
adressoortbedraggebruik
D-024Noordijs 27obligatiefl. 2500huis op het Noordijs D-024
 
schuldenaarJan Jans van Glinstra (gehuwd met Elisabeth Magdalena Gebel)
schuldeiserAlbert van Eeken


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-024Noordijs 27Aukje Hendriks Hobma, overleden op 25 april 18311 dag, dochter van Hendrik J. Hobma, koopman Voorstraat D 24 en Froukje Broers. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 737Noordijs 27Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis (91 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-024Noordijs 27F Rikkers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-024NoorderhavenFrans Rikkers27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
D-024NoorderhavenAntie van Glinstra26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-024NoorderhavenSijke Rikkers2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 27, HarlingenNoordijs 27Jan van der Schootmatten- en vloerkleeden koopman


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Klaaske Harmens Steinfort... 1827, dv Harmen Klases S, en Aafke Polidanus; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 55 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk I-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Luytje Roelofs van Dijk... zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2771D-024 (Noordijs)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3302D-019 (Noordijs)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3302Noordijs 27 (D-019)Gemeente Harlingenwoning


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 27 Wijbren Bruinsmabrugwachter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 27W.Bruinsmabrugwachter


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 27Z. (Zacheus) v.d. Zee


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 27beeldbepalend pand5 van 10
  terug