Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) A-181 A-191
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) A-181 A-192
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) A-193 A-207
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Kleine Droogstraat bij de Karmanstraat]huis en tuin
 
koperRoelof Tjerks, enmr. bontwever200-07-00 GG
koperWybe Wybrens baantjer
naastligger ten oostenYefke Luitjens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kleine Droogstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Simons metselaar
verkoper q.q.vroedsman Johannes Ruitinga, executeur
verkoper q.q.Auke Wassenaar, executeurs vancementmaler
verkoperde boedel van wijlen Geeltje Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, mr. bontwever, en Wybe Wybrens, baantjer, kopen samen een huis waarvan een gedeelte enige jaren geleden nieuw is aangebouwd, en tuin, bij de Karremanstraat, in de Kleine Droogstraat. Ten O. Yefke Luitjens, ten Z. de Kleine Droogstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. metselaar Jan Simons. Gekocht van Johannes Ruitinga en Auke Wassenaar als redders van de boedel van wl. Geeltie (Geertie?) Bouwes, voor 200 gg.


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Kleine Droogstraat]huis
 
koperWillem Hendriks balkvlotter200-00-00 GG
huurderJohannes Hartmans huistimmermansknecht
naastligger ten oostenWybe Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenKlaas Klaauwen
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Simons
verkoper q.q.Luytje Wybrens, boedelredder vanmeesterknecht op lijnbaan van koopman Reinder Zeilemaker
verkoperWybe Wybrens


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Kleine Droogstraat]huis
 
verkoperLuitjen Wybrens105-00-00 GG
geniaarde koperTjeerd Roelofs, gehuwd met
geniaarde koperSytske Fokkes
huurderIJsbrand Willems c.u.20-00-00 GG
naastligger ten oostenLuitjen Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenEvert Huiberts
verkoperEttje Arends, weduwe van
verkoperwijlen Willem Hendriksbalkvlotter


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Droogstraat]huis en tuin
 
koperJan Louws, gehuwd met155-00-00 GG
koperMaike Wopkes
huurderJan Louws 20-00-00 CG
huurderMaike Wopkes
naastligger ten oostenLuitje Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat ]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenEvert Huberts
verkoperLuitje Wybrens


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Droogstraat]huis
 
koperLouw Jans meesterknecht op de lijnbaan van Schelte Wijbenga150-00-00 GG
naastligger ten oostenLuitje Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenEvert Huiberts
verkoperJan Louws, gehuwd met
verkoperMaayke Wopkes


 


 


 


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 530 (notaris Wybo Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 6 okt 1810
adressoortbedraggebruik
A-181Achterstraat 11koopakteplek grond A-181
 
verkoperAntie Pieters (wv Claas Pieters)
koperKlaas Rintjes


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Liemendijk] wijk A-181plek ledige grond
 
koperKlaas Rintjes baantjer8-00-00 CG
naastligger ten oostenLouw Jans
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenClaas Rintjes
verkoperAntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Pieters


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-181Achterstraat 11Klaas Rintjes Kuiper... huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Taeke Halbes... afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; wed. T.H. gebruiker van wijk A-193, eigenaar is Claas Kuiper, (broer van Teeke Halbes), 1814. (GAH204); T.H. en Baukje Fransen, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-181Achterstraat 11Klaas R Kuiper ledig plek grond
A-181Achterstraat 13 ledig plek grond
A-193Anjelierstraat 8Claas H Kuiper Taeke Halbes wed


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-193Anjelierstraat 8Teuntje Taekes Kuipers, overleden op 13 februari 1826Bildpoort A 193, vrouw van Pieter Tolsma, geen kinderen, zuster van Rintje, touwslager, Klaas, idem, Halbe, idem en Holst Taekes Kuipers, zeilmakersknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Achterstraat 11Halbe Taekes KuipersHarlingenzeilmakersknegthuis en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Achterstraat 13Halbe Taekes KuipersHarlingenzeilmakersknegthuis en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Anjelierstraat 8Halbe Taekes KuipersHarlingenzeilmakersknegthuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-181Achterstraat 11Cornelis Hendriks Haagsma... zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Gerritje Drayeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-193; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-193KarremanstraatWytse [Willem] Fielbach30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-193KarremanstraatGerrytje Dreyer [Drayer]29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-193KarremanstraatCatharina Fielbach2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Maaike Harmens Lammertsma... dienstbaar, dv Harmen Hendriks L, en Hiltje Durks Kleinsma; BS huw 1833, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Tjerk Wybrens Vellinga... Tjerks Oude; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, huw 1833 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-190; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Wytse Fredriks Fielbach... A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 74A-181 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschaterf
Sectie A nr. 74A-193 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2789A-191 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 2790A-192 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 2788A-207 (Anjelierstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2789Achterstraat 11 (A-191)erv. Sietse C. Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 2790Achterstraat 13 (A-192)erv. Sietse C. Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 2788Anjelierstraat 8 (A-207)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 8Joh.Lendemeijerlandarbeider
  terug