Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 92-1622-1622-193D-029D-024


Naastliggers vanFranekereind 9
ten oostenFranekereind 13
ten oostenFranekereind 11
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 7


aangrenzende stegen
adresheeft
Franekereind 9naamloze steeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 9, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0054v van 5 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyem


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGijsbert Heynes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck Doeyem


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317r van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck van Doyum


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doyma


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: aan de zuidkant van de noordijs aan het voordiept]427‑14‑00 gg2/6 huis
koperjuffrouw Doed van Aysma, gehuwd met
koperdoctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland
naastligger ten oostenSytske Jochums
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Taesk van Doyem, gehuwd met
verkoperjonker Sibrant van Bonga


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenjuffrouw Doyem


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: in het Noordijs ten zuiden van dien]1800‑00‑00 gghuis met een schuur daarachter
koperIpe Beerns
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Claes Sipkes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenhet huis van Sipke Dircks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Beerns koopt een huis in 't Noordijs, ten zuiden van dien. Met een schuur daarachter. Ten O. wl. Claes Sipckes, ten Z. het diept, ten W. Sipke Dircks. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Theodorus Fogelsangh, secretaris van Franekeradeel, voor 1800 GG.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastliggerde oude schuur achter Ype Beerns


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241r van 19 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEpe Beernts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Yppe Beerns


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0067v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Ype Beerns


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgervaandrig Ype Beerns


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0128v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert Jansen zakkendrager


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222v van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: Voorstraat tussen de Zoutsloot en Zakkendragersbrug]508‑00‑00 gg1/2 huis met een bakhuis
koper door niaarDoede Bauckes
geniaarde koperFeddrick Jeppes c.u.mr. bakker
huurdermr. Gerryt Claessen chirurgijn70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDoede Bauckes bakker
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPhilippus Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Backes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. bakker Feddrick Jeppes c.u., 1/2 huis aan de Voorstraat, tussen Zoutsloots- en Zakkendragersbruggen, nu bewoond door chirurgijn mr. Gerryt Claessen. Ten O. bakker Doede Bauckes, ten W. pottenbakker Pier Piersen. Geen grondpacht. Gekocht van Philippes Auckes, voor 508 GG.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229r van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 9Voorstraat tussen de Zoutsloot en Zakkendragersbrug560‑00‑00 gg1/2 huis
koper door niaarDoede Bauckes
geniaarde koperFeddrick Jeppes c.u.mr. bakker
huurdermr. Gerryt Claessen chirurgijn70‑00‑00 cg
eigenaar van 1/2Doede Bauckes
naastligger ten oostenDoede Bauckes
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Jansenzakkendrager


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258v van 15 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: tussen de Zakkendragersbrug en het zgn. Hooghuis]925‑00‑00 cghuis
koperBarent Rovel, gehuwd metdistillateur
koperJacomijnt Craivanger
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende verkoper Sytse Doedes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenArjen Theunis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs
verkoperSytse Doedesmr. bakker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Rowel


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio 38Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Rowel


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio 23vFranekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1722 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 15 jun 1722
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Alef Johannes van der Meulen, wonende te Harlingen
Grytie Rovels, wonende te Harlingen
Alef Johannes van der Meulen, wonende te Harlingen
Grytie Rovels, wonende te Harlingen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio 24rFranekereind 9huis
eigenaarAleph van der Meulen
gebruikerAleph van der Meulen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-162Franekereind 9Cornelis Brouwer, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg0praesenteert voor het 1e jaar dubbeld


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio 24rFranekereind 9huis
eigenaarAlef van der Meulen
gebruikerCornelis Brouwer
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio 24rFranekereind 9huis
eigenaarA. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-162 , folio 24rFranekereind 9huis
eigenaarA. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-193 , folio 45vFranekereind 9huis
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-193 , folio 45rFranekereind 9huis
eigenaarburgemeester van der Meulen wed.
gebruikerburgemeester van der Meulen wed.
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-193 , folio 45rFranekereind 9huis
eigenaarB. van der Meulen wed.
gebruikerA.R. Tadema
huurwaarde120‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-193 , pag. 45Franekereind 9dr. J. Albarda 5‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Hendrik(Us) Stroband... dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1817 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, wijk H-162, supp wijk D-185; gebruiker wijk H-072, commissaris van politie; eigenaar is Sjoerd Veenstra, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Jacobus Oosterbaan... BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-029Franekereind 9Jacob OosterbaanJacob Oosterbaankoekebakker


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 15 mei 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-029Franekereind 9koopaktefl. 2300huis en bakkerij D-029
 
verkoperJacobus Oosterbaan
koperBernardus Derks Eerdmans (te Bolsward)


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-029Franekereind 9Johannes Bernardus Eerdmans, overleden op 22 februari 1822zoon van Bernardus Dirks Eerdmans, mr. bakker (Voorstraat D 29) en Anna-Margrieta Molenbergh, broer van minderjarige Magdalena Bernardus Eerdmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 742Franekereind 9Bernardus Eerdmans banketbakkerHarlingenhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Anna Margaretha Molenbergh... BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Bernardus Dirks Eerdmans... wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. eigenaar van percelen nrs. 742 en 743 te HRL, banketbakker, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Yeme de Haasoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk D-029; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-029NoordijsBernardus Eerdmans55 jkoek en banketbakkerBolswardm, protestant, gehuwd
D-029NoordijsAnna Margreta Molenberg40 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-029NoordijsJohannes Eerdmans17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsDirk Eerdmans9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsMartie Eerdmans15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsAntie Eerdmans11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsGrietje Eerdmans8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsYeme de Haas35 jbakkersknegtFranekerm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsTietje Westveld23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Gouke Hingst... H, en Elisabeth Stijl; BS huw 1823, huw 1826, huw 1828, ovl 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, regattdv1826 -93; gebruiker van wijk D-026, koopman, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); oud 63 ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 67 van 17 sep 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-029Franekereind 9koopaktefl. 4000huis aan het franeker end D-029
 
verkoperBernardus Dirks Eerdmans
koperJohannes Eerdmans (gehuwd met Immegje Jellema)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773Franekereinde D-029Durk de Wit woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773Franekereind D-024 Casper de Haan woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2773Franekereind 9 (D-024)Gerrit de Haanwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 9H. Feikemaarts


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 9H. Postma95Arts


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 9H. Postma552Arts


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31082
Franekereind 9Izaak Adriaan Marie van Rij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindI.A.M. v. Rij552Arts


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindI.A.M. v. Rij552Arts


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindGemeente en Gem. Instellingen880Woonh. burgem. B. Nauta


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 9L. (Leendert) Zeelen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 9rijksmonument 20338


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2773Franekereind 9


2023
0.090733051300049


  terug