Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 9 2-161 2-192 D-029 D-024


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 9, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Franekereind 9naamloze steeg ten oosten


 


 


 


 


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: in het Noordijs ten zuiden van dien]huis met een schuur daarachter
 
koperIpe Beerns 1800-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Claes Sipkes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenhet huis van Sipke Dircks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Beerns koopt een huis in 't Noordijs, ten zuiden van dien. Met een schuur daarachter. Ten O. wl. Claes Sipckes, ten Z. het diept, ten W. Sipke Dircks. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Theodorus Fogelsangh, secretaris van Franekeradeel, voor 1800 GG.


 


 


 


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222v van 20 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: Voorstraat tussen de Zoutsloot en Zakkendragersbrug]1/2 huis met een bakhuis
 
koper door niaarDoede Bauckes 508-00-00 GG
geniaarde koperFeddrick Jeppes c.u.mr. bakker
huurdermr. Gerryt Claessen chirurgijn70-00-00 CG
naastligger ten oostenDoede Bauckes bakker
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPhilippus Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Backes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. bakker Feddrick Jeppes c.u., 1/2 huis aan de Voorstraat, tussen Zoutsloots- en Zakkendragersbruggen, nu bewoond door chirurgijn mr. Gerryt Claessen. Ten O. bakker Doede Bauckes, ten W. pottenbakker Pier Piersen. Geen grondpacht. Gekocht van Philippes Auckes, voor 508 GG.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229r van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 9Voorstraat tussen de Zoutsloot en Zakkendragersbrug1/2 huis
 
koper door niaarDoede Bauckes 560-00-00 GG
geniaarde koperFeddrick Jeppes c.u.mr. bakker
huurdermr. Gerryt Claessen chirurgijn70-00-00 CG
eigenaar van 1/2Doede Bauckes
naastligger ten oostenDoede Bauckes
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Jansenzakkendrager


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258v van 15 jul 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 9Franekereind NZ [staat: tussen de Zakkendragersbrug en het zgn. Hooghuis]huis
 
koperBarent Rovel, gehuwd metdistillateur925-00-00 CG
koperJacomijnt Craivanger
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende verkoper Sytse Doedes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenArjen Theunis
naastligger ten noordende erfgenamen van Jancke Jacobs
verkoperSytse Doedesmr. bakker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-161Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerTrijntie Harmens
huurwaarde42-10-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-161Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerTrijntie Harms
huurwaarde42-10-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerAlef van der Meulen
huurwaarde42-10-00 CG
aanslag huurwaarde07-02-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarRobbert Rowel
gebruikerRobbert Rowel
huurwaarde42-10-00 CG
aanslag huurwaarde07-01-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-161 Franekereind 9Aleph van der Meulen, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarAlef van der Meulen
gebruikerAlef van der Meulen
huurwaarde81-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-14-08 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-192 Franekereind 9J Albarda dr4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Hendrik(Us) Stroband... dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1817 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, wijk H-162, supp wijk D-185; gebruiker wijk H-072, commissaris van politie; eigenaar is Sjoerd Veenstra, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Jacobus Oosterbaan... BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-029Franekereind 9Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker


1815 - variaadresbronbericht
Franekereind 9Leeuwarder Courant 26 juniOuders en voogden genegen zijnde hun zoon of pupil, het koek- en banket-bakken te laten leren, vervoege zich hoe eer hoe liever bij J. Oosterbaan, mr. koek- en banket-bakker, bij de Franeker Pijp, te Harlingen. Brieven franko.


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 15 mei 1819
adressoortbedraggebruik
D-029Franekereind 9koopaktefl. 2300huis en bakkerij D-029
 
verkoperJacobus Oosterbaan
koperBernardus Derks Eerdmans (te Bolsward)


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-029Franekereind 9Johannes Bernardus Eerdmans, overleden op 22 februari 1822zoon van Bernardus Dirks Eerdmans, mr. bakker (Voorstraat D 29) en Anna-Margrieta Molenbergh, broer van minderjarige Magdalena Bernardus Eerdmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 742Franekereind 9Bernardus Dirks EerdmansHarlingenbanketbakkerhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Anna Margaretha Molenbergh... BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Bernardus Dirks Eerdmans... wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. eigenaar van percelen nrs. 742 en 743 te HRL, banketbakker, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Yeme de Haasoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk D-029; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-029NoordijsBernardus Eerdmans55 jBolswardm, protestant, gehuwd, koek en banketbakker
D-029NoordijsAnna Margreta Molenberg40 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-029NoordijsJohannes Eerdmans17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsDirk Eerdmans9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsMartie Eerdmans15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsAntie Eerdmans11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsGrietje Eerdmans8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsYeme de Haas35 jFranekerm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
D-029NoordijsTietje Westveld23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Gouke Hingst... H, en Elisabeth Stijl; BS huw 1823, huw 1826, huw 1828, ovl 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, regattdv1826 -93; gebruiker van wijk D-026, koopman, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); oud 63 ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 67 van 17 okt 1852
adressoortbedraggebruik
D-029Franekereind 9koopaktefl. 4000huis aan het franeker end D-029
 
verkoperBernardus Dirks Eerdmans
koperJohannes Eerdmans (gehuwd met Immegje Jellema)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773D-029 (Franekereinde)Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Franekereind 9Jaarboekje voor de Stad HarlingenFranekereind wijk D-029, afvaart veerschip op Joure: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773D-024 (Franekereind)Casper de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773Franekereind 9 (D-024)Gerrit de Haanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 9 Johannes Dijkstra Jzn.banketbakker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 9H.Feikemaarts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 9H. Postma95Arts


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 9H. Postma552Arts


1947 - kentekenadresnaam
B-31082
Franekereind 9Izaak Adriaan Marie van Rij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindI.A.M. v. Rij552Arts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindI.A.M. v. Rij552Arts


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindGemeente en Gem. Instellingen880Woonh. burgem. B. Nauta


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 9L. (Leendert) Zeelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 9rijksmonument 20338


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2773Franekereind 9
  terug